Σημαντικό! Αποζημίωση Στελεχών ΕΔ για την Απόκτηση Ξένης Γλώσσας. Ενημέρωση της Ένωσης Στρατιωτικών Κεντρικής Μακεδονίας

Αγαπητοί συνάδελφοι,  
Σας γνωρίζουμε ότι η αποζημίωση των στελεχών για την απόκτηση ξένης γλώσσας βασίζεται πλέον στις διατάξεις που παρατίθενται στο ΦΕΚ 2170/Β΄/7-6-2019. Συγκεκριμένα:

Άρθρο 1 Καθορισμός δαπάνης 
1. Στο μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό των τριών Κλάδων και των Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) που αποκτά πτυχία αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής και ισπανικής γλώσσας καταβάλλεται εφάπαξ χρηματικό ποσό για την κάλυψη της δαπάνης απόκτησης (δίδακτρα και εξέταστρα), εφόσον τα πτυχία αυτά κατά το χρόνο της υποβολής τους γίνονται δεκτά από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) ως αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας για το αντίστοιχο επίπεδο. Ειδικά για τα στελέχη του Στρατού Ξηράς και τους αξιωματικούς του Νομικού Σώματος καλύπτεται επιπλέον και η δαπάνη απόκτησης πτυχίων βαλκανικών γλωσσών και ρωσικής. 

2. Η δαπάνη ανέρχεται στο ύψος που προκύπτει από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 3 και δεν υπερβαίνει ανά επίπεδο γλωσσομάθειας τα εξής ποσά: 
α. Για πτυχία επιπέδου Γ2 (άριστη γνώση) ποσό έως το ύψος του βασικού μισθού του Μισθολογικού Κλιμακίου (Μ.Κ.) 35 της Α΄ κατηγορίας μισθολογικής κατάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 125 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74). β. Για πτυχία επιπέδου Γ1 (πολύ καλή γνώση) καθώς και για πτυχία επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ποσό έως το πενήντα επί τοις εκατό (50 %) του ποσού της περίπτωσης α. 
3. Τα ποσά της παρ. 2 καταβάλλονται άπαξ για κάθε μία από τις περιπτώσεις α΄ και β΄, σύμφωνα με τους περιορισμούς του άρθρου 2 και υπολογίζονται στο ύψος που διαμορφώνονται κατά τον χρόνο απόκτησης των αντίστοιχων πτυχίων.

Το ΦΕΚ σας παρατίθεται συνημμένα ώστε να διαβάσετε όσοι ενδιαφέρεστε αναλυτικά και τα υπόλοιπα άρθρα (Άρθρο 2 Περιορισμοί,  Άρθρο 3 Τρόπος καταβολής – Δικαιολογητικά, Άρθρο 4 Μεταβατικές διατάξεις) 


Η ΕΣΠΕΚΜ έχει έρθει ήδη σε συνεργασία με τα κάτωθι φροντιστήρια ξένων γλωσσών κερδίζοντας εκπτώσεις στα δίδακτρα τόσο στα μέλη της όσο και στις οικογένειές τους από 10% έως και 30%:
1. Διδασκαλείο Αγγλικών Κατερίνας Φουντίδου, Κρέσνας 11, Παπάφειο Θεσσαλονίκης.
2. Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών Σίκου, Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης, 
3. Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΔΕΛΤΑ, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31, Κατερίνη.
4. Κέντρο Ξένων Γλωσσών WAY UP, Αγίου Νικολάου 10, Θέρμη.
5. Αγγλικά κατ΄οίκων Στυλιανή Κωνσταντινίδου, Εύοσμος.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας γνωρίσουμε τη στρατηγική συνεργασία της ΕΣΠΕΚΜ με την εταιρεία EXAMS CERT χάρη στην οποία θα μπουν συνεργαζόμενα φροντιστήρια ξένων γλωσσών σε όλη την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στα μέλη μας να δώσουν τα πιστοποιητικά αγγλικής επάρκειας του Open College Network West Midlands τα οποία είναι αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ και συνεπώς βάση του άρθρου 1 που σας παραθέσαμε ανωτέρω, αυτομάτως και από την Υπηρεσία μας. Ήδη πιλοτικά, ο Πρόεδρος της ΕΣΠΕΚΜ και μέλη της Ένωσης, συμμετείχαν σε εξετάσεις της εν λόγω εταιρείας πιστοποίησης. 
Λίαν συντόμως η συνεργασία της ΕΣΠΕΚΜ θα επεκταθεί με τον όμιλο που ανήκει η EXAMS CERT και στους τομείς, πιστοποίησης γνώσης υπολογιστών, σεμιναρίων και μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Σελίδα προσφορών ΕΣΠΕΚΜ : https://espekm.pomens.gr/enimerosi/drastiriotites-2

                                                                                                                                                                                                                                                     Με εκτίμηση
                                                                                                                                                                                                                                                     ΔΣ ΕΣΠΕΚΜ