13.3 C
Athens
Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, 2020
Αρχική ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΡΟΔ. - Γιατί μένουν κενά ΣΟΑ - ΣΟΜΥ;

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΡΟΔ. – Γιατί μένουν κενά ΣΟΑ – ΣΟΜΥ;

insurancehellas.gr

ΘΕΜΑ : Στέγαση σε ΣΟΑ – ΣΟΜΥ
ΣΧΕΤ : Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 297/2019 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΡΟΔ.
Σας αποστέλλουμε, συνημμένως, το σχετικό έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, που αφορά στη λειτουργία των ΣΟΑ – ΣΟΜΥ Φρουράς Κομοτηνής.

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και την παρέμβασή σας, προκειμένου διερευνηθούν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του εγγράφου.
……………..
ΘΕΜΑ : Στέγαση σε ΣΟΑ– ΣΟΜΥ
ΣΧΕΤ.: ΣΚ 300-6/2005
1. Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το σχετικό δικαιούμενοι στέγασης σε ΣΟΑ – ΣΟΜΥ Εγγάμων είναι οι Ανώτατοι Αξιωματικοί, οι Συνταγματάρχες, οι Επιτελάρχες Σχηματισμών, οι Ανώτεροι Διοικητές Φρουρών και οι Διοικητές των Μονάδων που έχει εγκριθεί κατ’ εξαίρεση στέγαση με διαταγή του ΓΕΣ ακόμη κι αν δεν συνοδεύονται από την οικογένειά τους. Στους παραπάνω πλην των Ανωτάτων Αξιωματικών και τον Ανώτερο Διοικητή Φρουράς διατίθενται τα μικρότερα από πλευράς αριθμού δωματίων διαμερίσματα  [Άρθρο 12, παρ. 2 (Δικαιούμενοι στέγασης σε ΣΟΑ – ΣΟΜΥ Εγγάμων)].

2. Δεν δικαιούνται να στεγασθούν στα ΣΟΑ – ΣΟΜΥ Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, Μόνιμοι και Εθελοντές Υπαξιωματικοί οι οποίοι διαθέτουν οι ίδιοι ή σύζυγός τους ιδιόκτητη κατοικία στη φρουρά που είναι τα ΣΟΑ – ΣΟΜΥ ή σε πόλη ή χωριό που είναι σε απόσταση μέχρι 30 χιλιόμετρα και εφόσον εξυπηρετείται για μετάβαση και επιστροφή από τη Μονάδα του με τακτική συγκοινωνία (αστική ή υπεραστική), της οποίας τα δρομολόγια διεξάγονται ανά μισή ώρα ή με υπηρεσιακό όχημα [ Άρθρο 13, παρ 1α (Μη δικαιούμενοι στέγασης)].
3. Μετά την ολοκλήρωση των μεταθέσεων στη φρουρά Κομοτηνής και την έκδοση των δγών στεγάσεως στους δικαιούμενους στέγασης, διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:
α. 2 Διαμερίσματα ΣΟΑ, στα οποία στεγάζονταν στο παρελθόν στο μεν πρώτο Ανώτατος Αξκός (Δκτής ΧΧΙ ΤΘΤ), στο δε δεύτερο Ανώτερος Αξκός (Υδκτής 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ), οι οποίοι έχουν μετατεθεί από τη Φρουρά Κομοτηνής,  παραμένουν  κενά  (αδιάθετα), ενώ υπάρχουν αιτήσεις στέγασης από συναδέλφους που δικαιούνται στέγασης και δεν έχουν ικανοποιηθεί.
Συναφώς σας γνωρίζουμε ότι το γεγονός αυτό επαναλαμβάνεται για 2ο συνεχόμενο χρόνο (τον 1ο χρόνο παρέμεινε αδιάθετο το διαμέρισμα στο οποίο στεγάζονταν στο παρελθόν ο Επιτελάρχης της 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ). Τονίζεται ότι στη Φρουρά Κομοτηνής το σύνολο των διατιθέμενων ΣΟΑ-ΣΟΜΥ είναι 74 διαμερίσματα, ενώ οι υπηρετούντες συνάδελφοι είναι πολλαπλάσιοι και για το έτος 2019 δεν εγκρίθηκε καμία αίτηση παράτασης στέγασης που υποβλήθηκε από συναδέλφους που συμπλήρωσαν τον προβλεπόμενο χρόνο στέγασης. Επιπλέον, Δκτής Μονάδας που δεν δικαιούται κατ’ εξαίρεση στέγαση, για προσωπικούς λόγους αιτήθηκε διαμονή εντός Στρδου, ενώ υπάρχουν 2 αδιάθετα διαμερίσματα.
β. Συνέπεια του παραπάνω είναι εκτός των άλλων και η απώλεια εσόδων από μισθώματα που δεν εισπράττονται για τα έτη 2018-2019 και ταυτόχρονα η επιβάρυνση των υπολοίπων ενοίκων στις δαπάνες κοινοχρήστων, οι οποίες κατανέμονται στα διατιθέμενα διαμερίσματα (τα οποία πλέον είναι λιγότερα κατά 2).
γ. Ανώτεροι Αξκοί που δικαιούνται κατ’ εξαίρεση στέγαση και δεν συνοδεύονται από την οικογένειά τους, στεγάσθηκαν σε διαμερίσματα μεγάλα, από πλευράς δωματίων και όχι σε μικρότερα όπως προβλέπεται στο σχετικό.
4. Προκειμένου να ενημερώσουμε τα μέλη της Ένωσής μας, παρακαλούμε όπως μας γνωστοποιήσετε: 
α. Εάν ενημερώθηκαν τα στελέχη της φρουράς για την ύπαρξη αδιάθετου διαμερίσματος το έτος 2018 και των 2 αδιάθετων διαμερισμάτων το έτος 2019, με την αποστέγαση των ενοίκων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχαν επιθυμίες, για έκτακτη στέγαση ή περιορισμένης διάρκειας.
β.Τους λόγους της μη έγκρισης παράτασης στέγασης, στα στελέχη που συμπλήρωσαν τον προβλεπόμενο χρόνο στέγασης. Συναφώς σας γνωρίζουμε ότι συνάδελφος αποστεγάστηκε από τα ΣΟΑ το θέρος του 2019, με τη συμπλήρωση των 2 ετών, πλέον όμως ανήκει στην κατηγορία των τριτέκνων (η σύζυγός του ήταν έγκυος κατά την αποστέγασή του), ενώ υπήρχε αδιάθετο διαμέρισμα.
γ. Τους λόγους για τους οποίους τα 2 διαμερίσματα δεν διατέθηκαν για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των στελεχών, καθώς επίσης εάν πρόκειται να διατεθούν στο εγγύς μέλλον.
δ. Την ύπαρξη ή μη συναδέλφων που συνοδεύονται από τις οικογένειές τους και στεγάστηκαν σε μικρά διαμερίσματα.