13.3 C
Athens
Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου, 2020
Αρχική ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Σχολείο Διοικητών Υπομονάδων Σ.Ξ

Σχολείο Διοικητών Υπομονάδων Σ.Ξ

ΠΡΟΣ   :  κ.κ. Βουλευτές
                 Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών

Αρ. Πρωτ. : 19


Σέρρες      : 03 Ιουν 2019
ΚΟΙΝ.   :  Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.-Μέλη Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.ΘΕΜΑ  :  Εκπαιδεύσεις (Σχολείο Διοικητών Υπομονάδων Σ.Ξ.)

insurancehellas.gr

1.      Η Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ. ως επαγγελματικό Πρωτοβάθμιο Σωματείο διασφάλισης εργασιακών δικαιωμάτων εν ενεργεία στελεχών των Ε.Δ. προσβλέπει συγχρόνως και στην έλλογη επιμόρφωση και επαγγελματική κατάρτισή τους σύμφωνα με το άρθρο 2§5 του Καταστατικού της.
2.      Το Σωματείο επισημαίνει το άρθρο 30 του ν.3883/2010, περί φοίτησης σε υποχρεωτικά σχολεία, κατά το οποίο «Οι Αξιωματικοί για την απόκτηση των αναγκαίων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της αποστολής τους, και για την ενημέρωσή τους στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τις γενικές επιστημονικές αντιλήψεις, που σχετίζονται με τις ΕΔ, φοιτούν σε ορισμένους βαθμούς υποχρεωτικά στα σχολεία που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μετά από εισήγηση του ΣΑΓΕ. Η φοίτηση στα σχολεία αυτά αποτελεί τυπικό προσόν κρίσης για προαγωγή, ενώ η επιτυχής φοίτηση αποτελεί ουσιαστικό προσόν που εκτιμάται από τα Συμβούλια Κρίσεων».
3.      Περαιτέρω, η Ένωση οφείλει να αναδείξει τη φοίτηση στο σχολείο θέματος το οποίο παρακολουθούν Αξιωματικοί βαθμού Υπολοχαγού, ως υποχρεωτικό, δίχως τούτο να καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, όπως νόμος ορίζει, ούτε από οιοδήποτε απορρέον ρητής προσέγγισης νομοθέτημα.
4.      Εξάλλου, η μη θεσμοθετημένη υποχρεωτικότητα φοίτησης σε σχολείο δεν καθιστά επιτακτική την αναγκαιότητα απόκτησης των αναγκαίων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων από τον Αξιωματικό καθώς και απαίτησης ενημέρωσης στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τις γενικές επιστημονικές αντιλήψεις.
5.      Συνακόλουθα, η αποφοίτηση από το εν λόγω σχολείο δεν λογίζεται στα ανά ειδικότητα υποχρεωτικά για προαγωγή σχολεία καθόσον δεν αποτελεί τυπικό προσόν κρίσης και συνακόλουθα δεν λογίζεται επαγωγικά στη διαδικασία μοριοδότησης των μεταβολών μεταθετικότητας.
6.      Εν κατακλείδι ο Σχολείο Διοικητών Υπομονάδων του Σ.Ξ., δεν συμπεριλαμβάνεται στις προβλέψεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου που περιγράφονται τα σταδιοδρομικά σχολεία που λαμβάνονται υπόψη για την εξέλιξη των στελεχών των Ε.Δ. Άλλωστε σε σχετική απάντηση με αριθμό Φ.900α/1525/15904/27 Μαρτίου 2018 του ΥΕΘΑ, σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. αριθμ. 4031/02-03-18), «Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική σύγχυση και θα δυσχέραινε τα στελέχη στη λήψη αποφάσεων, σχετικά με τους στόχους που πρέπει να θέσουν για την υπηρεσιακή τους εξέλιξη».

7.      Η Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ. ζητά τον αποχαρακτηρισμό της διοικητικής υποχρεωτικότητας του σχολείου Διοικητών Υπομονάδων του Σ.Ξ. καθόσον ελλείπει του ΠΔ 273/1998 (ΦΕΚ Α΄199) και επιβαρύνει:
       α.    Με πλεονάζον εργασιακό φόρτο το προσωπικό, διότι δεν συγκαταλέγεται στα σταδιοδρομικά-υποχρεωτικά σχολεία.
       β.    Με περαιτέρω οικονομικό κόστος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αμύνης, λόγω οικονομικών αποζημιώσεων των στελεχών.
       γ.    Με πρόσθετο μετακυλιόμενο οικονομικό βάρος των Αξιωματικών, λόγω διαμονής, μετακινήσεων και εστίασης.
       δ.    Με επαύξηση των οικογενειακών βαρών στον έτερο σύζυγο του εκπαιδευόμενου Αξιωματικού.
       ε.    Με επιδείνωση του κοινωνικού περιβάλλοντός του, κυρίως λόγω της απουσίας ως γονέα, συζύγου αλλά και μέλος ενός κοινωνικού συνόλου.
       στ.  Με μετακινήσεις του Αξιωματικού, λόγω της πρόσθετης εκπαίδευσης.

       ζ.    Με ασαφή εικόνα της χρηστικότητας του σχολείου στο πλαίσιο της υπηρεσιακής του εξέλιξης, λόγω έλλειψης κινήτρων από την απουσία μοριοδότησης μεταθετικότητας αλλά και έλλειψης ως τυπικού προσόντος κρίσης για προαγωγή.

8.      Σε κάθε περίπτωση η θεσμοθέτησή του δεν δύναται να επιτευχθεί καθόσον ενδέχεται να επιφέρει ανισότητα στο σύστημα μοριοδότητης της μεταθετικότητας των στελεχών, για διεκδίκηση κενών οργανικών θέσεων, τα οποία δεν φοίτησαν είτε λόγω της μεταγενέστερης ημεροχρονολογίας της διοικητικής εισαγωγής του συγκεκριμένου σχολείου είτε ακόμη και της μεταπήδησης στον επόμενο βαθμό.
9.      Είμαστε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και διευκρίνιση.


-Ο-
-Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Αθανάσιος Μακράκης
Παναγιώτης Σαρακατσάνης