13.3 C
Athens
Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, 2020
Αρχική ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Μάχιμη Πενταετία , Συντάξεις Στρατιωτικού Προσωπικού (Προσδιορισμός Συντάξιμων Αποδοχών για την Αναγνώριση...

Μάχιμη Πενταετία , Συντάξεις Στρατιωτικού Προσωπικού (Προσδιορισμός Συντάξιμων Αποδοχών για την Αναγνώριση Χρόνων Υπηρεσίας στο Διπλάσιο και Σχετικών Κρατήσεων των Στελεχών των ΕΔ)

insurancehellas.gr

Κυλινδρής Γεώργιος
Ίλαρχος
Εκλεγμένος Αντιπρόσωπος στην ΠΟΜΕΝΣ
Πρώην Μέλος ΔΣ ΕΣΠΕΛ

                                                                                           

Με έγγραφο που στάλθηκε στις μονάδες από την ΓΕΣ/ΔΟΙ την 03 Αυγ 2016 καθοριζόταν ο τρόπος με τον οποίο τα στελέχη μπορούσαν να αναγνωρίσουν τον χρόνο υπηρεσίας σε μονάδες εκστρατείας ως προς σύνταξη στο διπλάσιο καταβάλλοντας τις αντίστοιχες εισφορές.
Ζητούνταν τότε από τα στελέχη να υποβάλουν μια αναφορά (σχετική αίτηση αναγνώρισης) όπου έπρεπε να αναγράφουν υποχρεωτικά εάν επιθυμούσαν να πληρώσουν τις εισφορές εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις.
            Η προβλεπόμενη εισφορά για την αναγνώριση του παραπάνω χρόνου μέχρι 31-12-2016 ανερχόταν σε 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών μηνιαίως.
Όσοι αποφάσισαν να αναγνωρίσουν τα χρόνια υπηρεσίας στο διπλάσιο «Μάχιμη Πενταετία» είτε εφάπαξ είτε με μηνιαίες δόσεις ο υπολογισμός έγινε με βάση τις συντάξιμες αποδοχές που είχαν την ημερομηνία που υπέβαλαν την αναφορά.

Η ΓΕΣ ΔΟΙ μετά την έκδοση των Συμπληρωματικών οδηγιών για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών που εκδόθηκαν από τον ΕΦΚΑ την 8/06/2018 , Αρ. Πρωτ: Φ10042/οικ. 13567/329 απέστειλε στις μονάδες νέες οδηγίες την 17 Ιουλίου 2018 με στις οποίες ανέφερε μεταξύ των άλλων ότι η διαδικασία και οι λοιπές οδηγίες-λεπτομέρειες για την αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας σε Μονάδες Εκστρατείας, εξάμηνα πτητικών, καταδυτικών, αλεξιπτωτιστή, υποβρυχίου καταστροφέα και εκκαθαριστή ναρκοπεδίων, στο διπλάσιο, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παραπάνω εγκύκλιο, θα καθορισθούν με νεότερη διαταγή του ΓΕΣ, κατόπιν παροχής διευκρινίσεων από το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ.
 Συνεχίζοντας ανέφερε ότι συναφώς, μέχρι την έκδοση νεότερης διαταγής, καθορίζονται τα κάτωθι:

                  α. Αναστολή παρακράτησης των δόσεων, οι οποίες υπολογίστηκαν για την αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο, με βάση τις συντάξιμες αποδοχές που λάμβανε το ενδιαφερόμενο στέλεχος κατά την ημερομηνία υποβολής
του αντίστοιχου αιτήματος του και όχι με βάση τις συντάξιμες αποδοχές που ίσχυαν κατά τον χρόνο που παρασχέθηκε η εν λόγω υπηρεσία.

                  β. Σε περίπτωση που τα ενδιαφερόμενα στελέχη δεν επιθυμούν την αναστολή παρακράτησης των ήδη υφιστάμενων δόσεων από την μισθοδοσία τους, απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησής τους, μέσω της Μονάδας-Υπηρεσίας υπαγωγής τους, στο ΟΛΚΕΣ, με κοινοποίηση στο ΓΕΣ/ΔΟΙ/4β, το αργότερο έως 30 Ιουλ 18.
Από την 17 Ιουλίου 2018 έως τώρα δεν έχει δοθεί απάντηση τι μέλλει γενέσθαι με αυτούς που πλήρωσαν Εφάπαξ ή με δόσεις χρήματα για την αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας. Αυτές οι δύο Κατηγορίες κατέβαλαν εισφορές  οι οποίες υπολογίστηκαν με βάση τις συντάξιμες αποδοχές που είχαν την ημερομηνία που υπέβαλαν την αναφορά με αποτέλεσμα να πληρώσουν  πολύ περισσότερα  χρήματα σε σχέση με αυτά που προβλέπουν Συμπληρωματικές οδηγίες που εκδόθηκαν 8/06/2018
Αρ. Πρωτ: Φ10042/οικ. 13567/329. 
Τα ερωτήματα που τίθεται και για λόγους δικαιοσύνης είναι τα εξής: 


α) Θα δοθεί η δυνατότητα επιλογής, όσων πλήρωσαν εφάπαξ να επιλέξουν σύμφωνα με όσα προβλέπουν, οι Συμπληρωματικές οδηγίες που εκδόθηκαν 8/06/2018 Αρ. Πρωτ: Φ10042/οικ. 13567/329  τα έτη που  θέλουν να αναγνωρίσουν και μετά από τον επανυπολογισμό να τους επιστραφεί η διαφορά ; 

β) Τι θα γίνει με όσους ξεκίνησαν να πληρώνουν με δόσεις την αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας και τους παρακρατήθηκαν  χρήματα από τον Δεκέμβριο 2016 μέχρι και τον Αύγουστο του 2018 (περίπου 20 μήνες Χ 127,8 ευρώ/ μήνα μέσος όρος = 2540 ευρώ ) ;
Θα τους δοθεί το δικαίωμα να επιλέξουν τα χρόνια  που επιθυμούν να αναγνωρίσουν όπως ορίζουν οι συμπληρωματικές οδηγίες https://www.esos.gr/…/defa…/files/articles-legacy/efka_0.pdf
και αφού γίνει επανυπολογισμός , είτε να συνεχίσουν να πληρώνουν αυτά που τους αναλογούν έως την συμπλήρωση της πενταετίας είτε να τους επιστραφούν τα πλεονάζοντα ;

Η ΓΕΣ/ΔΟΙ προχώρησε στην έκδοση και αποστολή νέων οδηγιών προς τις μονάδες την 13 Φεβρουαρίου 2019 χωρίς όμως να έχει δοθεί  λύση στα προβλήματα που προαναφέραμε.

Πόσο  χρονικό διάστημα  απαιτείται  ώστε να ρυθμιστεί  μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων του δημοσίου (ΥΠΕΘΑ και Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης)  ένα τέτοιο θέμα;
Πιστεύω ότι είναι θέμα δικαιοσύνης και ίσης μεταχείρισης να δοθεί λύση άμεσα από τους εμπλεκόμενους φορείς (ΥΠΕΘΑ, Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης).
Η λύση φυσικά είναι το αυτονόητο.
α. Να δοθεί η δυνατότητα επιλογής, όσων πλήρωσαν εφάπαξ να επιλέξουν σύμφωνα με όσα προβλέπουν, οι Συμπληρωματικές οδηγίες που εκδόθηκαν 8/06/2018 Αρ. Πρωτ: Φ10042/οικ. 13567/329,  τα έτη που  θέλουν να αναγνωρίσουν και μετά από τον επανυπολογισμό να τους επιστραφεί η διαφορά.
β.  Να δοθεί η δυνατότητα επιλογής  σε όσους ξεκίνησαν να πληρώνουν με δόσεις την αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας να επιλέξουν σύμφωνα με όσα προβλέπουν, οι Συμπληρωματικές οδηγίες που εκδόθηκαν 8/06/2018 Αρ. Πρωτ: Φ10042/οικ. 13567/329,  τα έτη που  θέλουν να αναγνωρίσουν. Μετά από τον επανυπολογισμό  ή να τους επιστραφεί η διαφορά ή να συνεχίσουν να καταβάλουν με δόσεις το νέο ποσό που θα προκύψει έως και την εξόφληση.
Τέλος είναι απορίας άξιο για ποιο λόγο έγινε διαχωρισμός των θεωρούμενων  παλιών  ασφαλισμένων (δηλαδή όσων έχουν προσληφθεί στο δημόσιο έως και την 31 -12 1992.
Ακόμη και στις συμπληρωματικές οδηγίες που εκδόθηκαν  8/06/2018 Αρ. Πρωτ: Φ10042/οικ. 13567/329 αναφέρεται ότι αν πρόκειται για διορισμένους πριν τις 30 – 09 – 1990 η αναγνώριση του χρόνου των υπηρεσιών στο διπλάσιο εξακολουθεί να γίνεται χωρίς καταβολή εισφορών.
Το ερώτημα που τίθεται είναι  γιατί να γίνεται χωρίς καταβολή εισφορών η αναγνώριση του χρόνου των υπηρεσιών στο διπλάσιο αν πρόκειται για διορισμένους πριν τις 30 – 09 – 1990 και όχι έως στις 31-12-1992  αφού και αυτοί που προσλήφθηκαν από της 01-10-1990 έως 31-12-1992  υπάγονται  στο καθεστώς των παλαιών ασφαλισμένων. Η μάχιμη πενταετία  θα έπρεπε να δίνετε ατελώς έως και το 1992, είναι θέμα δικαιοσύνης.
Ελπίζω να δοθεί απάντηση – λύση σε όλα τα ερωτήματα –  προβλήματα. Δεν πρέπει σε μια ευνομούμενη Ευρωπαϊκή  χώρα να  πληρώσουν για ακόμη μια φορά «την νύφη» οι τυπικοί, οι καλοπληρωτές και αυτοί που εμπιστεύτηκαν το κράτος και τους θεσμούς βάζοντας το χέρι στην τσέπη σε περίοδο κρίσης.
                                                                                         
                                                                                      (Οι παραπάνω απόψεις είναι προσωπικές)