13.3 C
Athens
Τρίτη, 23 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΤι είπε ο ΥΕΘΑ Ν. Παναγιωτόπουλος στη ΒτΕ για τη συνυπηρέτηση στρατιωτικών

Τι είπε ο ΥΕΘΑ Ν. Παναγιωτόπουλος στη ΒτΕ για τη συνυπηρέτηση στρατιωτικών

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής του ΚΙΝΑΛ κ. Βασίλης
Κεγκέρογλου, με θέμα «Συνυπηρέτηση στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων», ο ΥΕΘΑ Ν. Παναγιωτόπουλος,
απάντησε τα ακόλουθα:
Κατ’ αρχάς, το πλαίσιο των μεταθέσεων των στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων (ΕΔ) ρυθμίζεται σύμφωνα με το ν.3883/2010 (Α΄167) και εξειδικεύεται με τη
συναφή, πρόσφατα εκδοθείσα, Υπουργική Απόφαση Φ.411/12/362832/Σ.8977/26-11-
21 (Β΄5700), με τα οποία εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αντικειμενικότητα των
μεταθέσεων.
Στο παραπάνω πλαίσιο, γίνεται λόγος αποκλειστικά για τη συνυπηρέτηση
στελεχών, που είναι συζευγμένα με στρατιωτικό, η οποία καθίσταται υποχρεωτική για
την Υπηρεσία και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συγχέεται με άλλα θεσμικά
κείμενα, με τα οποία ρυθμίζονται αντίστοιχα θέματα. Οι εν λόγω προβλέψεις,
αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των Υπηρεσιακών αναγκών για την επαύξηση της
μαχητικής ικανότητας των Σχηματισμών και την επιχειρησιακή τους
αποτελεσματικότητα, όσο και των άμεσων προσωπικών – οικογενειακών αναγκών του
προσωπικού, οι οποίες όπου είναι εφικτό εντός των υπηρεσιακών πλαισίων
ικανοποιούνται.
Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 21Α, ν.2946/2001 (Α’ 224), προβλέπεται η
δυνατότητα των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
που είναι σύζυγοι στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), να αποσπώνται με αίτησή
τους, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, σε εκπαιδευτική
μονάδα της πόλης όπου βρίσκεται η έδρα της στρατιωτικής μονάδας που υπηρετεί ο/η
σύζυγός ή σε εκπαιδευτική μονάδα που απέχει έως είκοσι (20) χιλιόμετρα από τη

στρατιωτική μονάδα και στην περίπτωση που ο/η στρατιωτικός σύζυγος υπηρετεί σε
νησί δύναται να αποσπώνται στην ίδια νήσο.
Η νομοθετική κατοχύρωση του εν λόγω δικαιώματος έχει χαρακτήρα
ευεργετικό προς τους εκπαιδευτικούς, αφού πρόθεση του νομοθέτη ήταν η μέγιστη
δυνατή ενίσχυση και εξασφάλιση του θεσμού της οικογένειας, λαμβανομένων υπόψη
της ιδιότητας του στρατιωτικού και των απορρεουσών από την αποστολή του
υποχρεώσεων. Σε κάθε περίπτωση, το παραπάνω άρθρο (21Α ν.2946/2001) δεν
επηρεάζει το καθεστώς των μεταθέσεων των στρατιωτικών, αφού δεν υφίσταται μεταξύ
των δύο θεσμικών κειμένων καμία σχέση αλληλεξάρτησης.
Αναφορικά με το ενδεχόμενο της καθιέρωσης συνυπηρέτησης των στελεχών
εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας, με θέσπιση ανώτατου ορίου χιλιομετρικής
απόστασης μεταξύ των Μονάδων/Υπηρεσιών των συζευγμένων στελεχών τα 40
χιλιόμετρα, η οριοθέτηση του εν λόγω ορίου ενδέχεται να προκαλέσει υπερστελέχωση
ορισμένων Μονάδων και Υπηρεσιών των ΕΔ και υποστελέχωση άλλων, προκαλώντας
με αυτόν τον τρόπο υπηρεσιακή δυσλειτουργία.
Παράλληλα, ελλοχεύει ο κίνδυνος, λόγω της ιδιαίτερα περιορισμένης
χιλιομετρικής απόστασης, να τοποθετείται η πλειονότητα των στελεχών σε Μονάδες και
Υπηρεσίες εκτός του Κλάδου στον οποίο ανήκει ή και σε θέση πέραν των
προβλεπόμενων, επηρεάζοντας τις υπηρεσιακές ανάγκες και, ως εκ τούτου, το
αξιόμαχο των ΕΔ.
Επίσης οι υφιστάμενες, από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, προβλέψεις για τη
συνυπηρέτηση των στελεχών στο εξωτερικό, δεν πρέπει να συσχετίζονται με τις
αντίστοιχες προβλέψεις για τη συνυπηρέτηση στο εσωτερικό, καθόσον για το
εξωτερικό, οι επιλογές που υφίστανται για την Υπηρεσία προκειμένου τα στελέχη της
να συνυπηρετήσουν, είναι εκ των πραγμάτων εξαιρετικά περιορισμένες, ενώ η όποια
συνυπηρέτηση στελεχών στο εξωτερικό, υλοποιείται αποκλειστικά κατ’ εξαίρεση.
Αναφορικά με το ευρύτερο δικαίωμα συνυπηρέτησης των στελεχών με
συζύγους στρατιωτικούς, αστυνομικούς, συνοριακούς φύλακες, ειδικούς φρουρούς,
λιμενικούς, πυροσβεστικούς υπαλλήλους, δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους
του Δημοσίου ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου
δημοσίου τομέα, βρίσκεται θεσμοθετημένο στην παρ. 1γ του άρθρου 5 ν.3883/2010
υπό τη μορφή του κοινωνικού κριτηρίου, το οποίο, μεταξύ άλλων, συνυπολογίζεται
κατά τη συζήτηση και εκπόνηση των μεταθέσεων.
Τέλος σας γνωρίζουμε ότι, η μετάθεση του στρατιωτικού προσωπικού είναι
συμφυής με την ιδιότητά του και αυτό είναι γνωστό στους υπηρετούντες πριν από την
κατάταξή τους στις ΕΔ. Η πλειονότητα των στελεχών των ΕΔ αντιμετωπίζει ζητήματα
διάσπασης του σταθερού πλαισίου αναφοράς της προσωπικής ζωής και του
περιβάλλοντος του. Για το σκοπό αυτό, τα Γενικά Επιτελεία συμπαρίστανται και
κατανοούν τα προβλήματα του προσωπικού και των οικογενειών του, καταβάλλοντας
διαρκείς προσπάθειες για την επίλυσή τους.