13.3 C
Athens
Παρασκευή, 19 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΣτη Βουλή το πρόβλημα με τα δελτία ταυτότητας στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων

Στη Βουλή το πρόβλημα με τα δελτία ταυτότητας στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων

Κατατέθηκε Ερώτηση από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και
κοινοβουλευτικού υπεύθυνου ΚΤΕ Εθνικής Άμυνας, κ. Δημήτρη Μπιάγκη, κατόπιν πρότασης
του Τομέα Άμυνας, με τίτλο «Δελτία ταυτότητας στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων», προς τους
Υπουργούς Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Παιδείας,
Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, προκειμένου, για ακόμη μία φορά, να αναδείξουμε τα
προβλήματα που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων εξαιτίας
της καθυστέρησης έκδοσης νέων δελτίων στρατιωτικής ταυτότητας ακόμη και πέντε σχεδόν
χρόνια από την έκδοση του νόμου 4609/2019 με τον οποίο προβλέπεται η ρύθμιση του
ζητήματος.
Η κυβέρνηση επαίρεται για τη δήθεν ψηφιοποίηση του λεγόμενου επιτελικού κράτους, ενώ τα
στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων συνεχίζουν να στερούνται των στοιχειωδών εγγράφων,
δυνατοτήτων και υπηρεσιών που παρέχονται προς τους υπόλοιπους πολίτες της Ελλάδας και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως εκ τούτου μέσω της ερώτησης καλούνται οι αρμόδιοι υπουργοί
να προβούν άμεσα στην έκδοση της προβλεπόμενης ΚΥΑ και στην ανάληψη όλων των
απαραίτητων ενεργειών για την άμεση ρύθμιση του ζητήματος,
Συγκεκριμένα, στην υπόψη ερώτηση αναφέρεται ότι,
Σύμφωνα με το άρθρο 40 του νόμου.4609/2019 (Α΄ 67), για το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό
των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), τους σπουδαστές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), τους
Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ) μετά την ορκωμοσία τους και για τους Οπλίτες Βραχείας
Ανακατάταξης (ΟΒΑ), εκδίδεται δελτίο ταυτότητας ίσης αποδεικτικής ισχύος με τα δελτία
αστυνομικής ταυτότητας, το οποίο χρησιμοποιείται και ως ταξιδιωτικό έγγραφο. Τα ειδικά δελτία
ταυτότητας που έχουν εκδοθεί διατηρούν την αποδεικτική τους ισχύ έως ότου αντικατασταθούν
από νέα ή παραδοθούν με την αποχώρηση του στρατιωτικού προσωπικού των ΕΔ από την
υπηρεσία.
Επί του θέματος, το ΠΑ.ΣΟ.Κ./Κίνημα Αλλαγής έχει καταθέσει τις υπ’ αριθμ. 8034/7-7-20,
5301/24-3-21 και 2497/18-1-22 ερωτήσεις. Σε συνέχεια της τελευταίας, μας γνωστοποιήθηκαν,
μέσω σχετικών απαντήσεών σας, αντίστοιχα, τα ακόλουθα:

 • Από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ενημερωθήκαμε ότι το ζήτημα, κατά βάση, εκφεύγει
  των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), καθώς ο διαγωνισμός
  διενεργείται με μέριμνα του συνερωτώμενου Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και ως εκ
  τούτου, δεν είναι δυνατός, ο προσδιορισμός του κόστους και του χρονοδιαγράμματος
  υλοποίησης του εν λόγω έργου. Στην ίδια απάντηση αναφέρεται ότι σε κάθε περίπτωση, η
  ολοκλήρωση έκδοσης της προβλεπόμενης, στο ν.4609/2019 (Α΄67), ΚΥΑ έχει ως προϋπόθεση
  την ολοκλήρωση του σχετικού διαγωνισμού καθώς και ότι κατόπιν ενημέρωσης από τη
  Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας, με μέριμνα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
  εκδηλώνεται νομοθετική πρωτοβουλία για χορήγηση του νέου τύπου δελτίου ταυτότητας
  Ελλήνων Πολιτών και στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο μεταξύ άλλων θα
  υποστηρίζει και υπηρεσίες ψηφιακής διακυβέρνησης.
 • Από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε ότι η προμήθεια του νέου
  Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εντύπων Ασφαλείας (ΟΠΣΕΑ) για την εκτύπωση
  – προσωποποίηση όλων των εγγράφων ασφαλείας, που εκδίδει το Ελληνικό Κράτος,
  κηρύχθηκε την 11-04-2019 ως απόρρητη, κατά τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 8028/1/34 από 27-08-
  2000 Απόφασης Υπουργού Δημόσιας Τάξης, με απόφαση της πρώην Υπουργού Προστασίας
  του Πολίτη. Επίσης αναφέρθηκε ότι η διάρκεια υλοποίησης του έργου αφορά χρονικό διάστημα
  δέκα ετών, με δικαίωμα προαίρεσης (OPTION) για πέντε επιπλέον έτη, με κριτήριο
  κατακύρωσης – ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά,

αποκλειστικά βάσει της τιμής, ενώ η συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία ανέρχεται
στο ύψος των 515.403.956,20 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης
(OPTION) και ΦΠΑ. Στη ίδια απάντηση διευκρινίστηκε ειδικότερα, ότι σύμφωνα με τα ειρηθέντα
κατά την ενημέρωση της Εθνικής Αντιπροσωπείας, στη συνέχιση της συζήτησης επί του
σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2022» (ΜΗ’ Συνεδρίαση της 17-12-2021), ο διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη
και στον παρόντα χρόνο εκκρεμεί για εκδίκαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), κατόπιν
προσφυγών που υπεβλήθησαν από την πλειοψηφία των συμμετεχουσών οικονομικών
ενώσεων εταιρειών.
Οι στρατιωτικοί, λόγω αντικειμένου εργασίας, αντιμετωπίζονται από την κυβέρνηση με τρόπο
που δεν βοηθά στην κάλυψη των καθημερινών αναγκών τους ως Έλληνες πολίτες.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αδυναμία των Ελλήνων στρατιωτικών να
παρακολουθούν αγώνες ποδοσφαίρου, αφού δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση, μέσω
του κινητού τους, της εφαρμογής gov.wallet, η οποία είναι η απαραίτητη εφαρμογή για την
είσοδο στα γήπεδα, επειδή μία από τις προϋποθέσεις εγκατάστασής της στο κινητό είναι η
κατοχή και χρήση μόνο αστυνομικής και όχι στρατιωτικής ταυτότητας. Την ίδια στιγμή που η
κυβέρνηση επαίρεται για τη δήθεν ψηφιοποίηση του λεγόμενου επιτελικού κράτους, οι Έλληνες
στρατιωτικοί, συνεχίζουν να στερούνται των στοιχειωδών εγγράφων, δυνατοτήτων και
υπηρεσιών που παρέχονται προς τους υπόλοιπους πολίτες της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ).
Δεδομένου ότι, έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα (δύο χρόνια) από την τελευταία
απάντησή σας, το οποίο θεωρείται ικανό για την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών και δεν
έχουμε ενημερωθεί ως προς την εξέλιξη του θέματος που απασχολεί τα στελέχη των ΕΔ, ενώ
σε λίγους μήνες συμπληρώνονται πέντε χρόνια από την έναρξη ισχύος του προαναφερθέντος
νόμου.
Δεδομένου ότι, τα στελέχη των ΕΔ για να μετακινηθούν στο εξωτερικό, ακόμη και εντός των
χωρών της ΕΕ που συμμετέχουν στη Σύμβαση Εφαρμογής της Συμφωνίας Σένγκεν
(ν.2514/1997), παρά το γεγονός ότι έχουν στην κατοχή τους εν ισχύ δελτία (στρατιωτικής)
ταυτότητας, εντούτοις υποχρεούνται να εκδώσουν και να κατέχουν διαβατήριο, καθώς τα ως
άνω δελτία δεν γίνονται αποδεκτά.
Δεδομένου ότι, το κόστος της έκδοσης διαβατηρίων του προσωπικού των ΕΔ, καθώς και των
οικογενειών τους, που μεταβαίνει λόγω μετάθεσης στο εξωτερικό (τοποθέτηση σε Πρεσβείες,
νήσο «Κ» κλπ) τώρα το επωμίζονται τα ίδια τα στελέχη (περίπου 100 ευρώ ανά άτομο), παρόλο
που μετακινούνται για υπηρεσιακούς λόγους.
Δεδομένου ότι, προ ημερών, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μαζί με τον Αναπληρωτή
Υπουργό Αθλητισμού, παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου, όπου διευκρίνισαν τη διαδικασία
επανέναρξης παρουσίας θεατών και διάθεσης εισιτηρίων στους αγώνες της Super League,
μέσω της εφαρμογής gov.gr wallet.
Δεδομένου ότι, στην προαναφερθείσα διαδικασία αγοράς εισιτηρίων μέσω της εφαρμογής
gov.wallet, μέσω του taxisnet, μία από τις βασικές προϋποθέσεις αποτελεί η ταυτοποίηση μέσω
ΜΟΝΟ της αστυνομικής ταυτότητας, για τους Έλληνες πολίτες και μέσω διαβατηρίου για τους
μη Έλληνες, ενώ για τους στρατιωτικούς, οι οποίοι διαθέτουν μόνο το στρατιωτικό δελτίο
ταυτότητας, δεν υφίσταται καμία δυνατότητα συνέχισης της διαδικασίας μέσω της εφαρμογής
gov.gr wallet.
Δεδομένου ότι, η Πολιτεία, όχι μόνο δεν έχει μέχρι σήμερα μεριμνήσει για την επίλυση των
χρονιζόντων προβλημάτων των στρατιωτικών, αλλά για μία ακόμη φορά, τους αντιμετωπίζει ως
πολίτες δεύτερης κατηγορίας, παρά το γεγονός ότι αυτοί στηρίζουν την άμυνα, την ασφάλεια και
την εδαφική ακεραιότητα της χώρας μας.
Δεδομένου ότι, εξαιτίας της μη διευθέτησης του προβλήματος με τα δελτία ταυτοτήτων τους, οι
Έλληνες στρατιωτικοί συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται, τόσο στα ταξίδια τους στην ΕΕ, όσο και
στις απλές καθημερινές δράσεις τους, όπως είναι η παρακολούθηση ενός αγώνα ποδοσφαίρου.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 1. Πότε προτίθεστε να υλοποιήσετε τα αναγραφόμενα στο άρθρο 40 του ν. 4609/2019
  (Α΄ 67) και σε ποια φάση βρίσκεται η ολοκλήρωση της έκδοσης της προβλεπόμενης,
  από τον ίδιο νόμο, Κοινής Υπουργικής Απόφασης;
 2. Έχει ολοκληρωθεί από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ο διαγωνισμός για
  την προμήθεια νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εντύπων Ασφαλείας;
  Αν ναι, ποιο είναι το κόστος και ποιο το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του απαιτούμενου
  έργου;
 3. Έχει προβλεφθεί κατάλληλη ρύθμιση για την επιστροφή των χρημάτων που
  αναγκάστηκαν να καταβάλουν για έκδοση διαβατηρίου τα στελέχη που έχουν μεταβεί
  στο εξωτερικό για υπηρεσιακούς λόγους από την ψήφιση του Ν. 4609/19 και μετά;
 4. Τι θα πράξετε ώστε οι στρατιωτικοί να αντιμετωπίζονται όπως οι υπόλοιποι
  Έλληνες πολίτες και να έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή gov.gr wallet;