13.3 C
Athens
Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου, 2021
Αρχική ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Π.Ο.Ε.Σ. + Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Π.Π.Α. - Πολλές ώρες εργασίας, ελλιπή τα μέσα προστασίας

Π.Ο.Ε.Σ. + Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Π.Π.Α. – Πολλές ώρες εργασίας, ελλιπή τα μέσα προστασίας

ΘΕΜΑ : Μέτρα Προστασίας του Προσωπικού από τον Κορωνοϊό

ΣΧΕΤ : Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4/07.4.2020 έγγραφο της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Π.Π.Α.

1. Σας αποστέλλουμε, συνημμένως, το σχετικό έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Π.Π.Α.), με το οποίο μεταφέρεται η ανησυχία και ο προβληματισμός συναδέλφων μας – μελών της, που υπηρετούν στο 700 ΣΕ, σχετικά με το ωράριο εργασίας τους και τα εξ αυτού του γεγονότος επιπλέον μέτρα προστασίας που φέρεται ότι δεν λαμβάνονται.

2. Συγκεκριμένα, από τη Δευτέρα 06.4.2020:

α. Το 700 ΣΕ, λειτουργεί με συνεχόμενο ωράριο λειτουργίας και όλο το προσωπικό ευρίσκεται στους χώρους εργασίας του από τη 07.00΄ ώρα έως και την 20.00΄ ώρα, με βάρδιες, χωρίς να υλοποιείται η διαταγή του ΓΕΕΘΑ περί εργασίας προσωπικού στο πενήντα τοις εκατό (50 %).

β. Ενώ έχει περάσει στην κοινή γνώμη ότι τα στρατιωτικά εργοστάσια παράγουν υλικά προστασίας έναντι του κορωνοϊού και ότι έστω και αυτής της μορφής η εργασία, σε βάρδιες, θα γινόταν προκειμένου παραχθούν μεγαλύτερες ποσότητες μέσων προστασίας, εν τούτοις το τμήμα υποδηματοποιίας λειτουργεί κανονικά και η παραγωγή εκτελείται ωσάν και την προ κορωνοϊού εποχή, με αποτέλεσμα το ήδη βεβαρημένο ανθυγιεινό περιβάλλον, λόγω της επεξεργασίας δέρματος, για την παραγωγή αρβυλών, να καθίσταται ακόμα πιο επικίνδυνο.

3. Συνεπεία των ανωτέρω καθίσταται προφανές ότι:

α. Δεν θα γίνονται οι αναγκαίες για το προσωπικό εργασίες καθαρισμού, ήτοι: συχνός καθαρισμός των λείων επιφανειών που χρησιμοποιούνται συχνά (π.χ. μηχανήματα, μηχανές, πόμολα, χερούλια, κουπαστή από σκάλες ή κιγκλίδωμα,  διακόπτες, βρύσες κλπ) με κοινά καθαριστικά, δηλαδή υγρό σαπούνι και νερό ή διάλυμα οικιακής χλωρίνης 10% (1 μέρος οικιακής χλωρίνης αραιωμένο σε 10 μέρη νερό) ή αλκοολούχο αντισηπτικό. Σημειώνεται ότι οι εργασίες καθαρισμού πρέπει να γίνονται με χρήση γαντιών μιας χρήσης και στολή εργασίας.

β. Δεν θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα προσωπικής προστασίας των εργαζομένων (μάσκες, γάντια, αντισηπτικά), με μεγάλη πιθανότητα διασποράς του ιού  σε όλη την Αττική, καθώς τα στελέχη έρχονται από πολλές περιοχές.

4. Κατόπιν τούτων παρακαλούμε για την παρέμβασή σας ώστε αφ΄ ενός:

α. Ανακληθεί η ανωτέρω διαταγή περί συνεχόμενου ωραρίου ή άλλως, εφόσον τούτο ήθελε καταστεί αναγκαίο, λόγω αυξημένων αναγκών παραγωγής μασκών προστασίας, τουλάχιστον οι βάρδιες και κατά 50% να απασχολούνται μόνο με την παραγωγή τούτη.

β. Εξεταστεί η δυνατότητα παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε όλο το προσωπικό  που απασχολείται σε όλα τα εργοστάσια και Μονάδες παραγωγής μέσω προστασίας κατά του κορωνοϊού.

5. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

6. Οι κ.κ. Πρωθυπουργός της Χώρας, ΥΕΘΑ, Υπουργός Υγείας και Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, προς τους οποίους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται όπως, την επίσκεψή τους στο 700 ΣΕ, η οποία είχε προγραμματιστεί για τη σήμερον (07.4.2020) και αναβλήθηκε ή σε οποιοδήποτε άλλο εργοστάσιο των ΕΔ, να την πραγματοποιήσουν σε ανύποπτο χρόνο και χωρίς προειδοποίηση, για να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι ότι οι Έλληνες στρατιωτικοί – εργαζόμενοι στα στρατιωτικά εργοστάσια, με πίστη και φιλότιμο ευρίσκονται στις επάλξεις, πλην όμως, δεν τους χορηγούνται τα μέσα προστασίας, υγιεινής και ασφάλειας και φέρεται να μην τηρούνται ούτε τα προβλεπόμενα που η Πολιτεία εντέλλεται για τη μη διασπορά του κορωνοϊού.

………………..

ΘΕΜΑ : Επαγγελματική Υγιεινή και Ασφάλεια / Μέτρα Διαχείρισης και Προστασίας κατά της Μετάδοσης του COVID-1

Αξιότιμε κε Συνταγματάρχα.

Στην παρούσα κατάσταση, που οι γνώσεις μας για τον ιό και τη νόσο εξακολουθούν να διαμορφώνονται και με δεδομένο ότι, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, το 80% όσων μολύνονται αναπτύσσει μια ήπια ή μέτρια μορφή της νόσου και δεν γνωρίζουμε ποιος έχει νοσήσει, κρίνεται αναγκαίο να λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας, όπως τούτα έχουν ορισθεί από την Πολιτεία και τα προς τούτο εντεταλμένα όργανά της, με ποινικές και διοικητικές κυρώσεις παραβίασής τους.

Ωστόσο, από τη Δευτέρα 06.4.2020 το 700 ΣΕ λειτουργεί με συνεχόμενο ωράριο λειτουργίας και όλο το προσωπικό ευρίσκεται στους χώρους εργασίας του από τη 07.00΄ ώρα έως και την 20.00΄ ώρα, με βάρδιες, χωρίς να υλοποιείται η διαταγή του ΓΕΕΘΑ περί εργασίας προσωπικού στο πενήντα τοις εκατό (50 %). Και ενώ όλα τα στελέχη, μετά και την άποψη που έχει περάσει στην κοινή γνώμη ότι τα στρατιωτικά εργοστάσια παράγουν υλικά προστασίας έναντι του κορωνοϊού, θα περίμεναν ότι, έστω και έτσι, με τη λειτουργία της διπλής βάρδιας, το εργοστάσιο θα παρήγαγε, τουλάχιστον μέχρι να ξεπεραστεί η κρίση του κορωνοϊού, μόνο μέσα προστασίας του, εν τούτοις το τμήμα υποδηματοποιίας λειτουργεί κανονικά και η παραγωγή εκτελείται ωσάν και την προ κορωνοϊού εποχή, με αποτέλεσμα το ήδη βεβαρημένο ανθυγιεινό περιβάλλον, λόγω της επεξεργασίας δέρματος, για την παραγωγή αρβυλών, να καθίσταται ακόμα πιο επικίνδυνο.

Συνεπεία των ανωτέρω καθίσταται προφανές ότι:

– δεν θα γίνονται οι αναγκαίες για το προσωπικό εργασίες καθαρισμού, ήτοι: συχνός καθαρισμός των λείων επιφανειών που χρησιμοποιούνται συχνά (π.χ. μηχανήματα, μηχανές, πόμολα, χερούλια, κουπαστή από σκάλες ή κιγκλίδωμα,  διακόπτες, βρύσες κλπ) με κοινά καθαριστικά, δηλαδή υγρό σαπούνι και νερό ή διάλυμα οικιακής χλωρίνης 10% (1 μέρος οικιακής χλωρίνης αραιωμένο σε 10 μέρη νερό) ή αλκοολούχο αντισηπτικό. Σημειώνεται ότι οι εργασίες καθαρισμού πρέπει να γίνονται με χρήση γαντιών μιας χρήσης και στολή εργασίας και 

– δεν θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα προσωπικής προστασίας των εργαζομένων (μάσκες, γάντια, αντισηπτικά), με μεγάλη πιθανότητα διασποράς του ιού  σε όλη την Αττική, καθώς τα στελέχη έρχονται από πολλές περιοχές.

Επισημαίνεται ότι το Εργοστάσιο είναι από τις πολυπληθέστερες Μονάδες του Πειραιά, αφού αφαιρώντας τις άδειες  παραμένουν στην Υπηρεσία περί τα τριακόσια (300) άτομα, με αποτέλεσμα ο κίνδυνος μετάδοσης του covid 19 να είναι υπαρκτός.

Κατόπιν τούτων και μεταφέροντας την έντονη ανησυχία των στελεχών, επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματός μας, παρακαλούμε όπως:

– επανεξετάσετε το θέμα του ωραρίου εργασίας του Εργοστασίου, προκειμένου κατά τα εντελλόμενα του ΓΕΕΘΑ, εξασφαλιστεί ότι ουδέν στέλεχος θα νοσήσει και πολύ περισσότερα δεν θα διασπείρει τον ιό.

– εισηγηθείτε, με ενημέρωσή μας, την καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στο προσωπικό του 700 ΣΕ, που υπερβάλλοντας εαυτό λειτουργεί πέραν και έξω από τα όριά του, ώστε να μπορέσει να παράξει ικανό αριθμό μέσων προστασίας για τα στελέχη όλων των φορέων, που δίδουν τη μάχη τους ενάντια στον κορωνοϊό.

Επισημαίνουμε ότι όλα τα στελέχη είμαστε πρόθυμα να πολεμήσουμε αυτόν τον αόρατο εχθρό, ως πιστοί και φιλότιμοι στρατιώτες, αλλά έχοντας και τα κατάλληλα όπλα στη φαρέτρα μας, ώστε η μάχη να είναι το λιγότερο δυνατό άνιση.

ΠΟΕΣ 609/2020 ΕΣΠΕΕΠΠΑ 700 ΣΕ by ΠΟ ΕΣ on Scribd

ΕΣΠΕΕΠΠΑ 4/2020 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 700 ΣΕ by ΠΟ ΕΣ on Scribd

Επισυναπτόμενα αρχεία609-2020 ΕΣΠΕΕΠΠΑ 700 ΣΕ.pdfΕΣΠΕΕΠΠΑ 4-2020 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ.pdf