13.3 C
Athens
Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου, 2021
Αρχική ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Πρόσθετη Κράτηση 2% στους Μονίμους εξ’ ΕΠΥ (πρώην ΕΜΘ). Επιστολή Κασιδόπουλου στον...

Πρόσθετη Κράτηση 2% στους Μονίμους εξ’ ΕΠΥ (πρώην ΕΜΘ). Επιστολή Κασιδόπουλου στον ΥΕΘΑ Νίκο Παναγιωτόπουλο

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

          Με χαρά και συγκρατημένη αισιοδοξία, διαβάσαμε την απάντηση που δώσατε σε ερώτηση που κατατέθηκε στη ΒτΕ, σχετικά με την αναγνώριση χρόνου μετοχικής σχέσης των στελεχών που υπηρετούν ή υπηρέτησαν στις ΕΔ της χώρας, με την προέλευση του Εθελοντή Πενταετούς Υποχρεώσεως (ΕΠΥ), σύμφωνα με τη Φ.900α/2403/16943/6-4-20/ΥΠΕΘΑ.

          Διαπιστώσατε, όντας απόλυτα ενημερωμένος σε ότι αφορά στο συγκεκριμένο θέμα, το υφιστάμενο κενό που διέπει τη νομοθεσία, αλλά και την πληθώρα των διατάξεων που αναφέρονται στην καταβολή αυτής της πρόσθετης κράτησης.

          Συναφώς, δια της απαντήσεώς σας, αναφερθήκατε στη γενικότερη πρόβλεψη της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν.δ. 398/1974, όπου συγκεκριμένα και σύμφωνα πάντα με την αυτή διάταξη, καθώς και σε συνδυασμό με τις παρ. 1 και 4 του ιδίου ν.δ., αναγράφεται ότι, η αναγνώριση της μετοχικής σχέσης των μετόχων προς το οικείο Ταμείο Αλληλοβοήθειας, πραγματοποιείται «δια καταβολής προσθέτου μηνιαίας κρατήσεως, εκ ποσοστού τέσσερα επί της εκατό (4%), η οποία μειώνεται κατά το ήμισυ (2%), εφόσον ο μέτοχος είχε ήδη επιβαρυνθεί με την προαναφερόμενη κράτηση 4%.

          Επειδή ζητείται η καταβολή πρόσθετης κράτησης 2% από τα οικεία Ταμεία Αλληλοβοήθειας, συνάγεται αβίαστα το συμπέρασμα ότι, κατά το χρονικό διάστημα που αυτοί υπηρετούσαν ως ΕΠΥ κατέβαλαν στα οικεία ΕΛΟΑ το απορρέων 4% του εν λόγω ν.δ., γεγονός που εκ των πραγμάτων τους καθιστά μετόχους αυτών των Ταμείων. Δηλαδή, η αναγνώριση της μετοχικής σχέσης αυτών των στελεχών με τα Ταμεία, έχει ήδη επιτευχθεί, σύμφωνα και με τη γραμματική ερμηνεία της νομοθεσίας, που επικαλούνται κι αυτά τα ίδια!! Απλώς, η επιπλέον πρόσθετη κράτηση 2%, οφείλεται λόγω του ότι αυτή ζητείται «κατά το διανυθέν χρόνο υπηρεσίας υπό την ιδιότητα του εθελοντή ή ανακαταταγμένου Υπξκού», σύμφωνα με την παρ. 1στ του άρθρου 10 του ν.δ. 398/1974.

          Άλλωστε, εάν ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στην παράγραφο που αναφέρετε στην απάντησή σας, θα διαπιστώσουμε ότι στο τέλος αυτής, αναγράφεται ότι, «το υπόλοιπο των τυχόν μη καταβληθεισών εισφορών μέχρι την έξοδο των μετόχων από το στράτευμα εκπίπτει από το καταβαλλόμενο εφάπαξ βοήθημα». Αν μη τι άλλο, εκτός από το αδιαμφησβήτητο γεγονός ότι, ούτως ή άλλως, υπάρχει η δυνατότητα καταβολής της πρόσθετης κράτησης 2% ακόμα και δια μέσου του εφάπαξ βοηθήματος που αποδίδεται στα στελέχη που αποστρατεύονται, διαφαίνεται, αυτή ακριβώς η αναίτια έλλειψη διορατικότητας και ευελιξίας από το Ταμείο της ΠΑ, καθόσον εφαρμόζει τα διαλαμβανόμενα στη νομοθεσία κατά το δοκούν, πράγμα που είχα επισημάνει προσφάτως και στην εμπεριστατωμένη ανάλυση επί αυτού του θέματος, με έγγραφο που ανέδειξε πριν λίγες μόλις ημέρες ο ιστοχώρος που φιλοξενεί και το παρόν (σχετικώς, δείτε εδώ).

          Ειλικρινά, η λύση είναι τόσο απλή που δεν απαιτεί περαιτέρω ανάλυση. Παρακαλούμε δεχτείτε την. Σας τη δίνουμε, με ευδιάκριτο και λυτό περιεχόμενο, ώστε να είναι απόλυτα κατανοητή, ακόμα κι από τον πλέον ιδιοτελή, ακόμα κι απ’ αυτούς που πιστεύουν ότι ήμαστε ξένο σώμα μέσα στο Σώμα, ακόμα κι απ’ αυτούς που συνεχίζουν να πληρώνονται χάρη στη δική μας απόδοση αυτής της παράλογης πρόσθετης κράτησης, ακόμα κι από το ίδιο το Ταμείο της ΠΑ που αναγιγνώσκει και αποδίδει τη δική του, κατά το δοκούν, γραμματική ερμηνεία των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας, θέλοντας να εφαρμόσει μια ξεχωριστή, αποκλίνουσα κι εκδικητικού τύπου πολιτική.

          Κύριε Υπουργέ, μέσω των τίμιων λόγων και των έγγραφων απαντήσεων και τοποθετήσεών σας, διακρίνεται η επιθυμία σας για επίλυση του ζητήματος προς όφελος όλων. Σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Αλληλεγγύης, ευχαριστώντας σας εκ των προτέρων, δώστε επιτέλους ένα δίκαιο τέλος, με μια απλή, «αναίμακτη» και χωρίς οικονομική επιβάρυνση πρόταση συμπλήρωσης ή τροποποίησης διατάξεων της υφιστάμενης νομοθεσίας, ως εξής:

          Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν.3865/2010, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

          «Αν τα ανωτέρω πρόσωπα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στις Ένοπλες Δυνάμεις, κατά την οποία ήταν ασφαλισμένα στο ΙΚΑ, είχαν καταβάλει τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και στα οικεία Μετοχικά Ταμεία, τα καταβληθέντα ποσά για επικουρική σύνταξη στο ΕΤΑΜ ή στο ΕΤΕΑΜ αποδίδονται στους ίδιους. Εάν τα ανωτέρω ποσά έχουν αποδοθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις που αντικαθίστανται, από το ΕΤΑΜ ή ΕΤΕΑΜ στα οικεία Μετοχικά Ταμεία, αποδίδονται σε ποσοστό 2% στους Ειδικούς Λογαριασμούς Αλληλοβοήθειας (ΕΛΟΑ) από τα Ταμεία αυτά.»

          Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 15 του Ν.2936/2001 αντικαθίστανται σωρευτικά ως εξής:

          «Οι μη Μονιμοποιηθέντες Εθελοντές/Εθελόντριες του Ν.Δ.445/1974 (ΦΕΚ 160 Α’), οι Εθελόντριες του Ν.705/1977 (ΦΕΚ 279 Α’), οι Εθελοντές/Εθελόντριες Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) του Ν.1848/1989 (ΦΕΚ 112 Α’, άρθρο 13) προελεύσεως Εθελοντών/Εθελοντριών Πενταετούς Υπηρεσίας (ΕΠΥ) του Ν.1513/1985 (ΦΕΚ 12 Α’), καθώς και οι Μονιμοποιηθέντες ΕΜΘ του Ν.3885/2010 (ΦΕΚ 167 Α’, άρθρο 69), καθίστανται από την πρόσληψή τους σ’ αυτές, μέτοχοι των Μετοχικών Ταμείων και των Ταμείων Αλληλοβοηθείας των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), χωρίς την καταβολή οιασδήποτε πρόσθετης κράτησης. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, από την πρόσληψή τους στις ΕΔ μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου κι έκτοτε, αναγνωρίζεται απαρέγκλιτα ως χρόνος μετοχικής σχέσης στα Ταμεία Αλληλοβοήθειας, με την καταβολή πρόσθετης κράτησης 2%, η οποία αποδίδεται αυτεπάγγελτα κατά την καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος. Το αυτό, ισχύει και για όσους έχουν αποστρατευτεί, χωρίς να έχουν λάβει εφάπαξ βοήθημα, οι οποίοι το λαμβάνουν αυτεπάγγελτα και σε συνεννόηση με το οικείο Ταμείο, με διαφορά καταβολής αυτού, από το πόσο που έλαβαν, κατά την αποστρατεία τους. Σε αυτούς, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 11».

          Οι παραπάνω προτάσεις είναι απόλυτα ρεαλιστικές και μπορούν να διευθετηθούν απ’ ευθείας από το ΥΠΕΘΑ ή/και σε συντονισμό με τα προαναφερθέντα υπουργεία.

          Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά και για άλλη μια φορά, το kranosgr και τον έγκριτο κι αγαπητό δημοσιογράφο Ηλία Προύφα, για την πολλοστή ανάδειξη των θεμάτων που ταλανίζουν μακροχρόνια τους ΕΠΥ.

                                                                                                                  Άρης Κασιδόπουλος

                                                                                                          Στρατιωτικός Συνδικαλιστής