13.3 C
Athens
Δευτέρα, 27 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΠΟΜΕΝΣ: Όχι στις απολύσεις των Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης

ΠΟΜΕΝΣ: Όχι στις απολύσεις των Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης

 Αξιότιμε κ.κ. Υπουργέ, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. , όπως έχει αποδείξει, με την ως τώρα πορεία της, αποτελεί την θεσμική εκπρόσωπο όλων των εν΄ ενεργεία στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), πορεύεται καθημερινά με σοβαρότητα και υπευθυνότητα και βρίσκεται δίπλα στους συναδέλφους ανεξάρτητου προέλευσης και χωρίς αποκλεισμούς.

2.   Η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. ,αφουγκράζομενη το αίσθημα αδικίας και απογοήτευσης, που έχει κυριεύσει το τελευταίο χρονικό διάστημα τους συνάδελφους μας, Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) και τις οικογένειές αυτών,  καθόσον μετά το πέρας της ανακατάταξης ή επανακατάταξης τους στις 29 Μαΐου 2023, απολύονται οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ). Το γεγονός αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να οδηγηθούν στην ανεργία, διακόσιοι πενήντα (250) άνθρωποι, σε μια παραγωγική για αυτούς ηλικία, το οποίο θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ψυχολογία αυτών, δημιουργώντας αίσθημα αβεβαιότητας για το μέλλον τους και των οικογενειών τους, καθόσον κάποιοι από αυτούς το χρονικό διάστημα των έξι (6) ετών δημιουργήσαν οικογένειες. Παρόλες τις προσπάθειες της Ομοσπονδίας, για την ανάδειξη του σημαντικού αυτού θέματος  καταθέτοντάς σοβαρές και υλοποιήσιμες προτάσεις για την επίλυση του, δεν εισακούστηκαν παρά τις υποσχέσεις από την πολιτική ηγεσία .

3.   Συγκεκριμένα προκειμένου να αντιμετωπισθεί και να επιλυθεί το προαναφερθέν πρόβλημα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ έχει προτείνει:

     α. Να πραγματοποιηθεί άμεση τροποποίηση του νομικού πλαισίου, προκειμένου οι Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) που επιθυμούν και πληρούν τις προϋποθέσεις (ιατρικά υγιής, χωρίς πειθαρχικές ποινές κλπ) ,  μετά το πέρας της ανακατάταξης ή επανακατατάξης τους, να τους δίνετε η δυνατότητα  μετάταξης στο θεσμό των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ) καθώς πρόκειται για στελέχη με εξειδίκευση , εμπειρία και άρτια εκπαίδευση, που καλύπτουν θέσεις επιχειρησιακών και τεχνικών ειδικοτήτων απαραίτητων για την επάνδρωση των Μονάδων.

     β. Τη δυνατότητα  παραμονής των εν λόγω  συνάδελφων μας, μέχρι το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης, η οποία θα κληθεί να θεσπίσει το νέο νομικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα στηριχτεί για το θεσμό των Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ).

 Αξιότιμε κ.κ. Υπουργέ, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

4.   Τονίζουμε το σημαντικότατο πρόβλημα που θα προκύψει με την στελέχωση των Μονάδων, μετά την απόλυση των συνάδελφων ΟΒΑ,  οπού ήδη αρκετές από αυτές παρουσιάζουν χαμηλά ποσοστά στελέχωσης . Ο θεσμός των  Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ), δημιουργήθηκε για την κάλυψη αναγκών σε κατώτερο στρατιωτικό προσωπικό έτσι ώστε να επαυξηθεί η μαχητική ικανότητά των Ενόπλων Δυνάμεων και ιδιαίτερα των Μονάδων Εκστρατείας.  Οι ΟΒΑ προσφέρουν στις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ), τον επαγγελματισμό που χρειάζεται στα χαμηλότερα κλιμάκια της ιεραρχίας, σε συνδυασμό πάντα με τους λοιπούς θεσμούς που υπάρχουν. Πρόκειται για στελέχη  ηλικιακά παραγωγικά, με εμπειρία και εξειδίκευση στην ειδικότητα τους, κάτι που οι Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) και στους τρεις Κλάδους έχουν ανάγκη.

5.  Επιπρόσθετα η απόλυση των διακοσίων πενήντα (250) ΟΒΑ, που συμπληρώνουν την 6ετη θητεία, μπορεί να δημιουργήσει τάση φυγής και για τις νεότερες σειρές Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ), καθόσον διακρίνουν ότι το μέλλον τους στο Στράτευμα είναι αβέβαιο καθώς δεν έχει ρυθμιστή η προοπτική μονιμοποίησης τους. Τέλος οι διαγωνισμοί πρόσληψης νέων  ΟΒΑ, όπως έχουμε διαπιστώσει και στο παρελθόν  οδηγούνται σε αποτυχία παρόλα τα υψηλά ποσοστά ανεργίας που εμφανίζονται στους νέους έως 29 ετών, διότι δεν υπάρχει μέχρι σήμερα ευοίωνη προοπτική, με χαμηλούς μισθούς που καλούνται να υπηρετήσουν μακριά από το σπίτι τους και συνεπώς είναι δύσκολο αν όχι αδύνατο να επιβιώσουν οικονομικά.     

6.   Χειριστής θέματος: Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων και Προσωπικού, Yπλγος (ΔΒ) Σιδέρης Βότσης τηλ. 6937481104.

Μετά τιμής

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας
  
Δημήτρης ΡώταςΑσμχος (ΥΔΚ)Γιώργος ΚυριακάκηςΑνχης (ΕΜ)