13.3 C
Athens
Σάββατο, 15 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣΠαναγιωτόπουλος: ''Τα έξοδα μετάθεσης πρέπει να αυξηθούν. Καταβάλλαμε προσπάθειες προς το Υπουργείο...

Παναγιωτόπουλος: ”Τα έξοδα μετάθεσης πρέπει να αυξηθούν. Καταβάλλαμε προσπάθειες προς το Υπουργείο Οικονομικών…”

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν Βουλευτές του ΚΚΕ, με θέμα «Χορήγηση οδοιπορικών εξόδων στα στελέχη των ΕΔ, που να καλύπτουν το σημερινό δυσβάστακτο κόστος μετακινήσεων», κατά το μέρος που αφορά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), ο ΥΕΘΑ Νίκος Παναγιωτόπουλος, απάντησε τα ακόλουθα:
Κατ’ αρχάς η αρμοδιότητα για την πολιτική αποζημιώσεων ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ), το οποίο την εξειδικεύει με ειδικούς νόμους, με βάση τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες και την εφαρμοζόμενη δημοσιονομική πολιτική, καθώς έχει και την ευθύνη εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού.
Είναι γεγονός και αποδεκτό ότι, τα καταβαλλόμενα σήμερα ποσά εξόδων μετάθεσης χρήζουν αναμόρφωσης και περαιτέρω εναρμόνισης με τα σύγχρονα και πραγματικά δεδομένα, αφού έχουν να αναπροσαρμοσθούν πλέον της εικοσαετίας.
Αποτελεί επίσης γεγονός ότι το ΥΠΕΘΑ, εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων του, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των αιτημάτων των στελεχών των ΕΔ, και στο πλαίσιο αυτό θεσπίστηκε με το άρθρο 15 του ν.4336/2015 (Α΄94) εξουσιοδοτική διάταξη που προβλέπει ότι με ΠΔ θα ρυθμίζονται οι δαπάνες μετακίνησης των στελεχών των ΕΔ, παρότι στόχος του ΥΠΟΙΚ ήταν η θεσμοθέτηση ενιαίων προϋποθέσεων και αποζημιώσεων στους μετακινουμένους με εντολή του δημοσίου.
Η διαδικασία σύνταξης του ως άνω σχεδίου ΠΔ προαπαιτούσε τη μελέτη όλων των υποβαλλόμενων αιτημάτων και την επεξεργασία πολλών παραγόντων, λόγω των ιδιαιτεροτήτων που διέπουν τη φύση των μετακινήσεων των στελεχών των ΕΔ, αλλά
και των Σωμάτων Ασφαλείας, παράμετροι που επέφεραν όπως είναι φυσικό καθυστερήσεις στην έκδοση του νέου ΠΔ.
Το σχέδιο ΠΔ που συνέταξε το ΥΠΟΙΚ, ως οριστικό, αποτέλεσε αντικείμενο μακράς αλληλογραφίας, επεξεργασίας και διορθωτικών παρεμβάσεων για την οριστικοποίηση του. Ενδεικτικά σας γνωρίζουμε ότι, με έγγραφό μας την 17η Νοεμβρίου 2021, υπό στοιχεία Φ.845/124656/Σ.21038/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ, με το οποίο ζητήθηκε από το ΥΠΟΙΚ να επεξεργαστεί εκ νέου, τις προτάσεις επί του σχεδίου ΠΔ, νομοτεχνικής βελτίωσης και αποκατάστασης αδικιών, σύμφωνα με τη βούληση της παρούσας πολιτικής Ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ.
Επί του παρόντος, μέχρι την έκδοση του ΠΔ, ο τρόπος και το ύψος των οικείων δαπανών νομοτελειακά ρυθμίζονται με τα όσα ίσχυαν μέχρι την 31-12-2015, δηλαδή πριν την θέσπιση του ν.4336/2015.
Συνεπώς, τυχόν αίτημα για καταβολή έκτακτου συμπληρωματικού ποσού δε δύναται να υλοποιηθεί με βάση το υφιστάμενο πλαίσιο, επειδή είναι εκτός του εύρους της εξουσιοδοτικής διάταξης και κατά συνέπεια εκτός δημοσιονομικού προγραμματισμού. Απαιτείται ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας για την οποία υφίστανται επιφυλάξεις αφού είναι ήδη σε εξέλιξη η έκδοση του ΠΔ.
Κατά τα λοιπά αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το συνερωτώμενο ΥΠΟΙΚ.