<
13.3 C
Athens
Σάββατο, 1 Οκτωβρίου, 2022
Αρχική ΕΛΛΑΔΑ Ο ''χακί ακτιβιστής'' Σωτήρης Ντέλλας ''ενημερώνει''. Ποιοι γονείς δικαιούνται 5 ημέρες άδεια

Ο ”χακί ακτιβιστής” Σωτήρης Ντέλλας ”ενημερώνει”. Ποιοι γονείς δικαιούνται 5 ημέρες άδεια

Του Ηλία Προύφα

”Ξαναχτύπησε” ενημερώνοντας ο ”χακί ακτιβιστής” των Ενόπλων Δυνάμεων, Σωτήρης Ντέλλας.

Όπως ανάρτησε στην προσωπική του σελίδα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, σύμφωνα με σχετική τροπολογία, αναμένεται να χορηγηθεί άδεια έως 5 μέρες σε εργαζόμενους γονείς του Δημοσίου που τα παιδιά τους νοσούν με COVID.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το ιδρυτικό μέλος της ΕΣΠΕ Λάρισας, τέως χακί συνδικαλιστής Σωτήρης Ντέλλας, τον οποίο λόγο της πλούσιας δράσης του, δικαίως μπορούμε να αποκαλούμε ενεργό πολίτη – γονέα ή καλύτερα ”χακί ακτιβιστή” (ο ενεργός πολίτης που δραστηριοποιείται για διάφορα πολιτιστικά, οικονομικά ζητήματα κλπ που προβληματίζουν μια κοινωνία), ενημερώνει μέσω του λογαριασμού του, καταθέτοντας πολλές φορές και προσωπικές προτάσεις.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η χθεσινή επισήμανσή του για τη χορήγηση μπόνους στις ΕΔ.

Διαβάστε αναλυτικά: Σχέδιο για διπλό μπόνους στο Δημόσιο. Μήπως να ξεκινήσει από τις ΕΔ; Η εύστοχη επισήμανση του Αρχισμηνία Σωτήρη Ντέλλα

Όσον αφορά τη σημερινή είδηση του ΣΚΑΙ, που κοινοποίησε στο λογαριασμό του, αυτή αναφέρει χαρακτηριστικά:

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών που ρυθμίζει το ζήτημα παροχής διευκολύνσεων στους γονείς υπαλλήλους του Δημοσίου, των οποίων το τέκνο νοσεί με covid -19.

Συγκεκριμένα με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η παροχή άδειας ειδικού σκοπού λόγω νόσησης των παιδιώνμετά από θετικό διαγνωστικό έλεγχο έως πέντε (5) ημέρες εκ των οποίων έως τρεις (3) ημέρες απουσίας καταγράφονται από την υπηρεσία ως δικαιολογημένη απουσία λόγω τέκνου που νοσει με κορωνοϊό covid 19 και έως (2) ημέρες απουσίας αποτελούν κανονική άδεια. 

Θα χορηγείται σε γονείς βρεφών, προνηπίων, νηπίων, μαθητών α’ βάθμιας & β΄βάθμιας εκπαίδευσης, τέκνων που φοιτούν σε ειδικά σχολεία, μονάδες ειδικής αγωγής(χωρίς όριο ηλικίας και άτομα με αναπηρία.

Σημειώνεται ότι μετά τις 5 ημέρες δεν επιτρέπεται νέα άδεια ειδικού σκοπού

Ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται για τη χορήγηση της σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, όπως οι φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, οι φορείς του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ή σε συγκεκριμένο προσωπικό, όπως οι εκπαιδευτικοί, το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και το Προσωπικό των καταστημάτων κράτησης

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 3
Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται το ζήτημα παροχής διευκολύνσεων στους γονείς υπαλλήλους του Δημοσίου, των οποίων το τέκνο νοσεί με κορωνοϊό COVID-19. Ειδικότερα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, προβλέπονται οι εξής δυνατότητες:
α) παροχή τηλεργασίας,
β) παροχή εργασίας κατά πλήρες ωράριο σε διαφορετικό χρόνο από το προβλεπόμενο ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας, γ) παροχή εργασίας με μειωμένο ωράριο εργασίας, μέχρι και 25% ημερησίως και
δ) χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού. Ειδικά για την περίπτωση της χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού αυτή χορηγείται μόνο σε γονείς τέκνων, βρεφών, προνηπίων, νηπίων και μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν έως και την Γ’ Τάξη Γυμνασίου, καθώς και τέκνων που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυτών, καθώς και ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία, για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών, εκ των οποίων έως τρεις (3) ημέρες απουσίας καταγράφονται από την υπηρεσία ως δικαιολογημένη απουσία λόγω νόσησης τέκνου με κορωνοϊό COVID-19 και έως δύο (2) ημέρες απουσίας αποτελούν κανονική άδεια. Περαιτέρω, προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για τη χορήγηση της ως άνω άδειας ειδικού σκοπού σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, όπως οι φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, οι φορείς του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ή σε συγκεκριμένο προσωπικό, όπως οι εκπαιδευτικοί, το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και το προσωπικό των καταστημάτων κράτησης.

  
Άρθρο 4
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αποσαφηνίζονται και νομοθετικά ερμηνευτικά ζητήματα που έχουν ανακύψει κατά την εφαρμογή του ειδικού διοικητικού μέτρου της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.
Συγκεκριμένα προβλέπεται ρητώς, προς άρση κάθε τυχόν αμφισβήτησης, ότι κατά τη διάρκεια του ειδικού μέτρου της αναστολής καθηκόντων, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή, καθώς και η χορήγηση οποιοσδήποτε άδειας. Η εν λόγω ρύθμιση είναι απαραίτητη προς πραγμάτωση του σκοπού της διάταξης αφενός και αφετέρου προκειμένου να καταστεί σαφές ότι αφ’ης στιγμής δεν υφίσταται ενεργός υπηρεσιακή σχέση κατά το χρονικό διάστημα που επιβάλλεται το ειδικό αυτό διοικητικό μέτρο, δεν δύναται να πραγματοποιηθεί και οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή ή να γίνει χρήση οποιοσδήποτε άδειας.

Άρθρο 5
Με την προτεινόμενη ρύθμιση, τροποποιείται η διάταξη που αφορά στην κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων προς τα δικαστήρια, τις εισαγγελίες και τις γενικές επιτροπείες των δικαστηρίων της χώρας, περιορίζεται η εφαρμογή της μόνο στους μόνιμους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους και απλοποιείται η διαδικασία με την οποία το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο κρίνει τους ικανούς προς μετάταξη υπαλλήλους, εφαρμοζομένης αναλογικά της διαδικασίας που ισχύει για τους λοιπούς δημοσίους φορείς. Έτσι, το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο θα μπορεί να κρίνει γρήγορα και αποτελεσματικά αφενός ποιοι υποψήφιοι πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, προκειμένου να γίνουν δικαστικοί υπάλληλοι και αφετέρου ποιος από τους υποψηφίους για κάθε θέση είναι ο καταλληλότερος για να την καταλάβει χωρίς να είναι υποχρεωμένο να καλέσει τους υποψηφίους σε συνέντευξη. Επιπλέον, με την παρ. 2, εισάγεται μεταβατική διάταξη, προκειμένου τα δικαστήρια, οι εισαγγελίες και οι γενικές επιτροπείες της χώρας να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα χρονοδιαγράμματα των κείμενων διατάξεων.

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο 3

Διευκολύνσεις σε υπαλλήλους γονείς τέκνων νοσούντων με COVID-19

  1. Στο άρθρο 5Α της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’76), προστίθενται παρ. 4 και 5 ως εξής: «4. Οι διευκολύνσεις της nap. 1 χορηγούνται υπό τις προϋποθέσεις των nap. 3 και 5 και στους γονείς υπαλλήλους, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 5, των οποίων τα τέκνα νοσούν με κορωνοϊό COVID-19. Για τη χορήγηση μίας εκ των προβλεπόμενων διευκολύνσεων, εκδίδεται απόφαση του αρμόδιου οργάνου, ανεξαρτήτως της αιτούμενης διευκόλυνσης από τον υπάλληλο και αφού ληφθεί υπόψη η εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών. Ειδικά, στην περίπτωση χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού λόγω νόσησης τέκνου με κορωνοϊό COVID-19, αυτή χορηγείται μόνο σε γονείς τέκνων, βρεφών, προνηπίων, νηπίων και μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν έως και την Γ’ Τάξη Γυμνασίου, καθώς και τέκνων που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυτών, καθώς και ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία, για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών, εκ των οποίων έως τρεις (3) ημέρες απουσίας καταγράφονται από την υπηρεσία ως δικαιολογημένη απουσία λόγω νόσησης τέκνου με κορωνοϊό COVID-19 και έως δύο (2) ημέρες απουσίας αποτελούν κανονική άδεια. Μετά τη χρήση της ανωτέρω άδειας και εφόσον το τέκνο συνεχίζει να νοσεί, δεν επιτρέπεται η εκ νέου χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού του προηγούμενου εδαφίου, αλλά δύναται να χορηγηθεί άλλη διευκόλυνση των περ. α, β, γ της παρ. 1, η οποία πάντως δεν εφαρμόζεται στους εκπαιδευτικούς των δημόσιων εκπαιδευτικών δομών. Για την παροχή των διευκολύνσεων της παρ. 1, αρκεί η απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.
  2. Εφόσον ο ένας εκ των δύο (2) γονέων, των οποίων το τέκνο νοσεί με κορωνοϊό COVID-19 εργάζεται σε φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας, η άδεια ειδικού σκοπού χορηγείται υποχρεωτικά στον άλλον γονέα, εφόσον είναι δικαιούχος της άδειας ειδικού σκοπού, ανεξαρτήτως εάν ο άλλος γονέας απασχολείται στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Με εξαίρεση την περίπτωση που ο ένας γονέας απασχολείται σε φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας, οπότε εφαρμόζεται κατά προτεραιότητα το πρώτο εδάφιο, εφόσον ο ένας εκ των δύο εργαζομένων είναι εκπαιδευτικός, η άδεια ειδικού σκοπού χορηγείται υποχρεωτικά στον άλλον γονέα, εφόσον είναι δικαιούχος της άδειας ειδικού σκοπού, ανεξαρτήτως εάν απασχολείται στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. Εφόσον ο ένας εκ των δύο εργαζομένων είναι προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας ή των καταστημάτων κράτησης, η άδεια ειδικού σκοπού χορηγείται υποχρεωτικά στον άλλο γονέα, εφόσον είναι δικαιούχος της άδειας ειδικού σκοπού, ανεξαρτήτως εάν απασχολείται στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, με εξαίρεση την περίπτωση που ο άλλος γονέας απασχολείται σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας ή είναι εκπαιδευτικός. Για την εφαρμογή της παρ. 4, για τους υπαλλήλους που απασχολούνται, με οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας, στο Υπουργείο Υγείας, σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και τους φορείς αυτού, απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου της υπηρεσίας κατόπιν σύμφωνης γνώμης του αρμόδιου Υπουργού. Για την εφαρμογή της παρ. 4, εφόσον ο γονέας στον οποίο χορηγείται η άδεια είναι εκπαιδευτικός, αποφαίνεται ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας, μετά από σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή Εκπαίδευσης. Επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων διδασκαλίας με τηλεκπαίδευση σε εκπαιδευτικούς στους οποίους χορηγείται η άδεια ειδικού σκοπού της παρ. 4. Για την εφαρμογή της παρ. 4 στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και των καταστημάτων κράτησης, απαιτείται μόνο αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου της υπηρεσίας, όπου υπηρετεί. Τα αρμόδια όργανα αποφαίνονται εάν είναι δυνατή η παροχή των διευκολύνσεων της παρ. 4 ή, στην περίπτωση που και οι δύο γονείς υπηρετούν στους ανωτέρω φορείς ή είναι ένστολο προσωπικό, σε ποιον από τους δύο γονείς είναι δυνατή η χορήγηση διευκόλυνσης, με βάση τη θέση, όπου υπηρετούν καιτα καθήκοντα που ασκούν.».
  3. Το παρόν ισχύει έως τις 15.4.2022. Η ισχύς του δύναται να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Άρθρο 4
Ειδικές ρυθμίσεις για τους εργαζομένους σε φορείς του δημοσίου τομέα που τελούν σε αναστολή άσκησης καθηκόντων – Τροποποίηση περ. α παρ. 6 άρθρου 206 ν. 4820/2021

  1. Στο τέλος της περ. α’ της παρ. 6 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) προστίθενται δύο νέα εδάφια και η περ. α διαμορφώνεται ως εξής:

«α) Ειδικώς στην περίπτωση εργαζομένων σε φορείς του δημοσίου τομέα, υπό την έννοια της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, με απόφαση του επικεφαλής του φορέα επιβάλλεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Κατά τον χρόνο αναστολής καθηκόντων, ο οποίος δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, δεν καταβάλλονται αποδοχές. Με την πραγματοποίηση της πρώτης ή της μοναδικής δόσης η αναστολή αίρεται με όμοια απόφαση του φορέα, υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού κύκλου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο. Στους εργαζόμενους, στους οποίους έχει επιβληθεί το μέτρο της αναστολής άσκησης καθηκόντων και μέχρι την άρση αυτού δεν επιτρέπεται η διενέργεια οποιοσδήποτε υπηρεσιακής μεταβολής, η άσκηση ή η χορήγηση άδειας για την άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή, καθώς και η χορήγηση πάσης φύσεως αδειών. Στους εργαζόμενους αυτούς, για το χρονικό διάστημα που τελούν σε αναστολή, ισχύουν οι περιορισμοί και τα ασυμβίβαστα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

  1. Ηπαρ. 1 ισχύει αναδρομικά από την ημερομηνία επιβολής του ειδικού διοικητικού μέτρου της αναστολής άσκησης καθηκόντων σε κάθε εργαζόμενο και οι διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατά παράβαση αυτής ανακαλούνται.

Άρθρο 5
Μετατάξεις μονίμων διοικητικών υπαλλήλων σε δικαστήρια, εισαγγελίες και γενικές επιτροπείες της χώρας – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 3 ν. 4440/2016

  1. Στην παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 4440/2016 (Α’ 224) α) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο ως προς τις κατηγορίες των υπαλλήλων που μετατάσσονται, β) προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο και γ) τροποποιείται το τέταρτο εδάφιο ως προς τις εφαρμοζόμενες διατάξεις, και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«8. Ειδικά για τα δικαστήρια, τις εισαγγελίες και τις γενικές επιτροπείες της χώρας επιτρέπεται αποκλειστικά η μετάταξη των μονίμων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων, που ανήκουν οργανικά στους φορείς της παρ. 1, μέσω των διαδικασιών των κύκλων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας. Αρμόδιο όργανο της, κατά το άρθρο 7, αξιολόγησης των υποψηφίων είναι το κατά περίπτωση αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο των ως άνω φορέων υποδοχής. Οι διευθύνοντες τα Δικαστήρια ή τις Εισαγγελίες στα οποία ανήκουν οι εκάστοτε προκηρυσσόμενες θέσεις, δύνανται να υποβάλλουν στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο γνωμοδότηση επί των υποβληθεισών αιτήσεων. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και την επιλογή όσων υποψηφίων πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα για την πλήρωση των οικείων θέσεων μόνιμων δικαστικών υπαλλήλων, εφαρμοζόμενων αναλόγως των παρ. 2 έως 4 του άρθρου 7, το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Δικαιοσύνης εκδίδει πράξη μετάταξης των υπαλλήλων που έχουν επιλεχθεί από το δικαστικό συμβούλιο. Μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η πράξη μετάταξης κοινοποιείται αμελλητί στην υπηρεσία προέλευσης του υπαλλήλου, καθώς και στον ίδιο, ο οποίος υποχρεούται να αναλάβει υπηρεσία στη νέα του θέση το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την πιο πάνω κοινοποίηση.».

  1. Η παρ. 1 καταλαμβάνει και τον δεύτερο κύκλο κινητικότητας του 2021.