13.3 C
Athens
Τρίτη, 23 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΜισθοδοσία σπουδαστών παραγωγικών σχολών των ΕΔ

Μισθοδοσία σπουδαστών παραγωγικών σχολών των ΕΔ

Μετά από μία απολύτως προσβλητική τοποθέτηση του ΥΦΕΘΑ έναντι των σπουδαστων στις παραγωγικές σχολές Αξιωματικών και Υπαξιωματικών των ΕΔ, η ΠΟΕΣ απαιτεί να πληροφορηθεί ποια είναι αυτή η “ειδοποιός διαφορά της φύσης και του αντικειμένου” που επικαλέστηκε ο κ. Υφυπουργός προκειμένου να αιτιολογήσει τη διατήρησης της δυσμενούς αντιμετώπισης των σπουδαστών στρατιωτικών ως προς τους αντίστοιχους των Σωμάτων Ασφαλείας. Παράλληλα, η Ομοσπονδία επαναφέρει το αίτημα της εξάλειψης της εν λόγω αδικίας διά της εξομοίωσης της μισθοδοσίας και συγκεκριμένα με εξίσωση αυτής με τη μισθοδοσία των σπουδαστών στις σχολές των ΣΑ.

Ακολουθεί το έγγραφο:

ΘΕΜΑ:   Οικονομικά (Μισθοδοσία Σπουδαστών Παραγωγικών Σχολών ΕΔ)

ΣΧΕΤ.:   α.   Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74, «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο»)

β.   Υπ’ αριθμ. πρωτ. 744/2020 έγγραφό μας

γ.   Υπ’ αριθμ. πρωτ. 995/2021 έγγραφό μας

         δ.   Φ. 900α/3199/17937/16.9.2021/ΥΕΘΑ

         ε.    Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1265/2021 έγγραφό μας

         στ.  Φ. 900α/1003/18917/4.8.2023/ΥΕΘΑ

         ζ.    Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1444/2023 έγγραφό μας

        Κύριε Υπουργέ.

Η Ομοσπονδία μας έχει αναδείξει κατ’ επανάληψη την άδικη αντιμετώπιση των σπουδαστών των παραγωγικών σχολών των ΕΔ (ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ) ως προς τη μισθοδοσία τους έναντι των σπουδαστών των αντίστοιχων σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας.

Προσφάτως ο κ. ΥΦΕΘΑ σε τοποθέτησή του για το θέμα και προκειμένου να δικαιολογήσει τη διατήρηση της αδικίας, απάντησε επί λέξει ότι «Από την εφαρμογή των προαναφερθέντων διατάξεων, ο μισθός των μαθητών των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ διαμορφώθηκε σε αισθητά χαμηλότερο ύψος από τον αντίστοιχο μισθό των μαθητών των Σχολών των ΣΑ. Στην βούληση του νομοθέτη για τη μη ενιαία ρύθμιση εντάσσεται, μεταξύ άλλων, και η ειδοποιός διαφορά της φύσης και του αντικειμένου των στρατιωτικών παραγωγικών σχολών, εν αντιθέσει, με τις αντίστοιχες των ΣΑ.». Εντούτοις, είναι αδύνατον να μην παρατηρήσουμε ότι ο προκάτοχός σας με παλαιότερη τοποθέτησή του είχε καταστήσει σαφές ότι σε συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία είχε προωθήσει σχέδιο τροπολογίας προκειμένου να θεραπευτεί το προαναφερθέν πρόβλημα.

Κατ’ αρχάς από την τοποθέτηση του κ. ΥΦΕΘΑ προκύπτουν ξεκάθαρα τα εξής:

  • Ο κ. ΥΦΕΘΑ υποβάθμισε δημόσια το ρόλο των στελεχών των ΕΔ ήδη από την κατάταξή τους στις ΕΔ μέσα από πανελλαδικές εξετάσεις.
  • Η υποβάθμιση των σπουδαστών των ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ έγινε ξεκάθαρα σκοπίμως, διότι τεκμηριώθηκαν οι λόγοι της ύπαρξής της μέσα από τη βούληση του νομοθέτη, αφού εντόπισε την «ειδοποιό διαφορά της φύσης και του αντικειμένου των στρατιωτικών παραγωγικών σχολών, εν αντιθέσει, με τις αντίστοιχες των ΣΑ».

Δυστυχώς μας είναι αδύνατον να μην συνδυάσουμε την ανωτέρω τοποθέτηση με την πρόσφατη ομιλία του κ. Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, επί της οποίας διαμαρτυρηθήκαμε εντόνως. Υπενθυμίζουμε ότι ο κ. Πρωθυπουργός προφασιζόμενος το πρόσχημα του δήθεν 3% του προϋπολογισμού της Άμυνας επί του ΑΕΠ, αιτιολόγησε την απασχόληση των στρατιωτικών σε κάθε ανεπάρκεια και αδυναμία του κρατικού μηχανισμού, εμφανώς προκειμένου να αποτραπούν οι περαιτέρω προσλήψεις και, πιθανώς για να παρουσιαστεί μια εικονική «τακτοποίηση» των δημοσιονομικών.

Ωστόσο, ένα σοβαρό πρόβλημα προκύπτει ως προς την τοποθέτηση του προκατόχου σας: τι συνέβη στην τροπολογία που σχεδιαζόταν σε συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία; Προφανώς δεν πέρασε. Γιατί δεν πέρασε; Ποιος το απέρριψε και με ποιο σκεπτικό; Αυτός που το απέρριψε μήπως ενστερνίζεται την ανωτέρω απαράδεκτη και προσβλητική ερμηνεία που παρουσίασε δημόσια ο ΥΦΕΘΑ; Μήπως επιχειρείται διά της γενικότερης απαξίωσης η επαναφορά του Σώματος Υπαξιωματικών;

Από τα παραπάνω θεωρούμε ξεκάθαρο ότι, η Ηγεσία των ΕΔ είτε δεν έχει σαφή εικόνα της κατάστασης στην οποίαν έχουν περιέλθει τα στελέχη (και η οποία εκτονώνεται μέσω των παραιτήσεων, ήδη από της Σχολές), είτε γνωρίζει και για κάποιον λόγο που αδυνατούμε να μαντέψουμε ή να κατανοήσουμε, τη γνωρίζει και την επικροτεί και για το λόγο αυτό επιλέγει να την υποβοηθήσει διά της δημόσιας απαξίωσης και της προσβολής συλλήβδην. Ίσως είναι η πρώτη φορά όπου πολιτικός προϊστάμενος μεριμνά να κόψει τα φτερά των υφισταμένων του με τόσο εμφατικό τρόπο.

Αν ο κ. ΥΦΕΘΑ είχε κατά νου ότι οι σπουδαστές των Σχολών των ΣΑ προσφέρουν κάτι περισσότερο (κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους) σε σχέση με τους σπουδαστές των ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ, ευελπιστούμε ότι θα μας διαφωτίσει σχετικά ώστε να πληροφορηθούμε αυτή την «ειδοποιό διαφορά της φύσης και του αντικειμένου» και οι υπόλοιποι. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή δεν συμφωνούμε για κανένα λόγο με την αυθαίρετη, ατεκμηρίωτη και προσβλητική τοποθέτησή του, επαναφέρουμε το αίτημά μας και απαιτούμε την εξίσωση των μισθών των σπουδαστών των παραγωγικών Σχολών των ΕΔ με τους αντίστοιχους των σπουδαστών των Σχολών των ΣΑ.

— 
Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.Ο.Ε.Σ.