13.3 C
Athens
Τρίτη, 25 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΜετεγγραφές Φοιτητών Αδελφών Μαθητών Παραγωγικών Σχολών ΕΔ

Μετεγγραφές Φοιτητών Αδελφών Μαθητών Παραγωγικών Σχολών ΕΔ

(Φωτό αρχείου)

Μετά και την ανακοίνωση των βάσεων, οι νέες φοιτήτριες και φοιτητές αναζητούν στέγη στις πόλεις που εδρεύουν οι Σχολές στις οποίες πρόκειται να φοιτήσουν. Παρόλο που υπάρχει η δυνατότητα της μετεγγραφής των φοιτητών σε σχολές πόλεων όπου ήδη φοιτούν τα αδέλφια τους, δεν ισχύει το ίδιο για τους φοιτητές των οποίων τα αδέλφια φοιτούν σε παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων. Αυτό αποτελεί κατάφορη αδικία και επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς των γονέων, οι οποίοι αναγκάζονται να συντηρούν πλέον των δύο οικιών.

Η Ένωση Στρατιωτικών Ξάνθης, διεκδικεί την πρόβλεψη μετεγγραφής και των φοιτητών των οποίων τα αδέλφια φοιτούν σε στρατιωτικές σχολές.

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ξ.)   Νόμιμα αναγνωρισμένο σωματείο με την υπ΄ αριθμ. 34/25-10-2016 διάταξη του Ειρηνοδικείου Ξάνθης Δνση Γραφείων: Στρδο «ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ», τηλ.: 2541035830 Διεύθ. επ.: Αίμου 32, ΤΚ 67131, Ξάνθη, τηλ.:6947401286 web sites: www.poes.gr , www.espeex.blogspot.com ,  e-mail: [email protected]
  

ΠΡΟΣ :                                                                                                         Αρ. πρωτ.: 511   

                        Πίνακας Αποδεκτών                                                           Ξάνθη, 02 Αυγ 23

ΚΟΙΝ. :          

ΘΕΜΑ:           Μετεγγραφές Φοιτητών Αδελφών Μαθητών Παραγωγικών Σχολών ΕΔ

ΣΧΕΤ. :           α.         Ν.4332/2015(ΦΕΚ Α΄76, «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του Ν.4251/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους- μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος-μέλος και 2014/36/ ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονήςπολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις»)

                        β.         Ν.4609/2019 (ΦΕΚ Α΄ 67, «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»)

                        γ.         Ν.4692/2020 (ΦΕΚ Α΄ 12, «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις»)

            Αξιότιμοι κοι Υπουργοί.

            Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της παρ. 8 του άρθρου 21 του (α) σχετικού και συγκεκριμένα με το τελευταίο εδάφιο αυτής, όπως προστέθηκε με το άρθρο 35 του (β) ομοίου, αδέλφια σπουδαστών Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων(Α.Σ.Ε.Ι.), της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) ή Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), τα οποία σπουδάζουν σε διαφορετική περιφερειακή ενότητα, τόσο μεταξύ τους όσο και από την περιφερειακή ενότητα στην οποία οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας, έχουν δικαίωμα μετεγγραφής.

            Ωστόσο, παρότι το ως άνω μέτρο αγκαλιάστηκε από το σύνολο της κοινωνίας, αφού πλέον δεν εξαιρούσε τους φοιτητές αδέλφια μαθητών παραγωγικών σχολών των ΕΔ από το δικαίωμα της μετεγγραφής, αίφνης και χωρίς κάποια εξήγηση ή δικαιολόγηση, το 2020 με το άρθρο 76 του (γ) σχετικού καταργήθηκε η ως άνω δυνατότητα μετεγγραφής για τα παραπάνω πρόσωπα.

            Καθημερινά παρακολουθούμε από τους δέκτες των τηλεοράσεών μας ρεπορτάζ που αναφέρουν αδυναμία εξεύρεσης οικίας για τους πρωτοετείς φοιτητές ενόψει της έναρξης της εκπαιδευτικής χρονιάς και της αγωνίας που κατατρώει τις οικογένειες που τα παιδιά τους πέτυχαν την εισαγωγή τους σε τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα σε διαφορετική πόλη από του άλλου ή των άλλων παιδιού/ων τους εξαιτίας οικονομικής δυσπραγίας για τη συντήρηση δύο (2) ή και περισσοτέρων οικιών.

            Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή θεωρούμε ότι η μη πρόβλεψη της ως άνω κατηγορίας προπτυχιακών φοιτητών/σπουδαστών έγινε από αβλεψία και αστοχία και όχι από δόλια πρόθεση προτείνουμε:

            –   την εξής τροποποίηση: «η περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 76 του Ν.4692/2020 (Α΄ 12) αντικαθίσταται ως εξής: «α) τα αδέλφια σπουδάζουν σε Τμήματα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α., τα οποία εδρεύουν σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα τόσο μεταξύ τους όσο και από την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία διαμένουν μόνιμα οι γονείς ή οι ίδιοι ή οι γονείς τους έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας, καθώς και στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.), στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) ή στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.).».

            –   μέχρι δε να υλοποιηθεί η ως άνω τροποποίηση, την έκδοση εγκυκλίου από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και την κατάλληλη παρέμβαση στην εφαρμογή στην οποία μπορούν οι φοιτητές να αιτούνται μετεγγραφής.

            Ευελπιστώντας στην υιοθέτηση των ως άνω προτάσεών μας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή πληροφορία.

            Οι προς κοινοποίηση αποδέκτες, παρακαλούνται για τις κατά την κρίση και αρμοδιότητές τους ενέργειες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
   
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
   
Βάιος Τσαπρούνης Γεώργιος Λύρατζης
Υπολοχαγός (ΥΠ-Π) ΕΜΘ Ανθυπολοχαγός (ΔΒ)
τηλ. 6947401286, 6980230509 τηλ. 6932572880

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για ενέργεια

ΥΕΘΑ

Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υπόψη Υπουργού κ. Κυριάκου Πιερρακάκη)

Αποδέκτες για πληροφορία

ΥΦΕΘΑ (Υπόψη Υφυπουργών κ.κ. Νικόλαου Χαρδαλιά και Ιωάννη Κεφαλογιάννη)

Κοινοβουλευτικά κόμματα

Βουλεύτριες και Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου

Α/ΓΕΕΘΑ [(Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος)]

Α/ΓΕΣ [(Αντιστράτηγος Άγγελος Χουδελούδης)]

Α/ΓΕΝ [(Αντιναύαρχος Ιωάννης Δρυμούσης ΠΝ)]

Α/ΓΕΑ [(Αντιπτέραρχος (Ι) Θεμιστοκλής Μπουρολιάς)]

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ξ.

Πρωτοβάθμιες Περιφερειακές Ενώσεις Στρατιωτικών

Στρατιωτικοί συντάκτες – ΜΜΕ