13.3 C
Athens
Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου, 2023
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣΚαταστρατήγηση του ωραρίου στις Μονάδες του Έβρου. Τι έχετε να πείτε κ....

Καταστρατήγηση του ωραρίου στις Μονάδες του Έβρου. Τι έχετε να πείτε κ. Ιλαρίδη;

Του Ηλία Προύφα

Οι μαχητές της πρώτης γραμμής του Έβρου, δίνουν καθημερινά και την ψυχή τους για να κρατήσουν τον Έβρο όρθιο, κάτι που κάνουν με επιτυχία συνεχώς και ιδιαίτερα μετά τα γεγονότα της Καθαρής Δευτέρας.

Χάρη σε αυτά τα στελέχη και τα ΣΑ, αυτή τη στιγμή ο Έβρος είναι ”αστακός”, κάτι για το οποίο δικαίως περηφανεύονται η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, υπουργοί, βουλευτές και διάφοροι παράγοντες, όπως και ξένοι κορυφαίοι αξιωματούχοι, που πολλοί από αυτούς συχνά επισκέπτονται την περιοχή και πολλές φορές φωτογραφίζονται έμπροσθεν των φυλακίων.

Την εκτίμηση που τρέφουν και την τιμή που αποδίδουν Έλληνες και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, στους μαχητές και τις μαχήτριες της πρώτης γραμμής, τη γνωρίζει πολύ καλά ο Στρατηγός της Θράκης, Άγγελος Ιλαρίδης, ο οποίος συμμετέχει στην πλειοψηφία των επίσημων επισκέψεων τους.

Σήμερα αυτά τα στελέχη όπως μαθαίνουμε επίσημα, αντιμετωπίζουν προβλήματα, τα οποία φέρνει στη δημοσιότητα η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ).

Κοινοποιώντας επιστολές στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ καθώς και στους Βουλευτές, η ΠΟΕΣ, αναδεικνύει το πρόβλημα της καταστρατήγησης του ωραρίου και όχι μόνο.

Ο Στρατηγός της Θράκης Άγγελος Ιλαρίδης, ως ο άμεσος προϊστάμενος του Έβρου, θα πρέπει να το εξετάσει και να δώσει απαντήσεις και λύσεις.

Υψηλό ηθικό και σύνορα ατσάλι ναι από τους μαχητές και τις μαχήτριες της πρώτης γραμμής, αλλά χωρίς προβλήματα.

Διαβάστε τις επιστολές:

ΘΕΜΑ : Ωράριο Εργασίας Στρατιωτικού Προσωπικού Π.Ε. Έβρου

ΣΧΕΤ : Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 17/29.6.2020 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ε.

1. Σας αποστέλλουμε, συνημμένως, το σχετικό έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ε.) με το οποίο γνωρίζεται ότι με την επίκληση του μεταναστευτικού προβλήματος και των γεγονότων του Έβρου καταστρατηγείται αφ΄ ενός το ωράριο εργασίας του προσωπικού και αφ΄ ετέρου η ανάπαυσή του με τη μη χορήγηση των προβλεπομένων απαλλαγών.

2. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας, τη διερεύνηση των καταγγελλομένων και την παρέμβασή σας για χορήγηση των δικαιουμένων απαλλαγών στα στελέχη.

…………………………………….

ΘΕΜΑ : Προσωπικό – Διοικητικά ( Ωράριο εργασίας στρατιωτικού προσωπικού    Περιφερειακής Ενότητας Έβρου )

α. Φ. 400/96/264124/Σ. 390/19.10.2014/ΓΕΕΘΑ/Β΄ Κλάδος

β. Υπ΄ αριθμ.  Φ. 400/163881/Σ.4187/08.9.2011 Απόφαση κ. ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 2156, «Καθιέρωση των ωρών έναρξης της εργασίας του προσωπικού των Στρατιωτικών Μονάδων και Υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ – Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στους Αρχηγούς ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ»)

γ. Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74, «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων ν.4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις»

1. Σας γνωρίζουμε ότι, από στελέχη που υπηρετούν σε Μονάδες του Έβρου, έχουν γνωστοποιηθεί στο σωματείο μας  περιπτώσεις κατά τις οποίες καταστρατηγείται το ωράριο εργασίας του στρατιωτικού προσωπικού, με μεγάλη συχνότητα επαναλήψεως, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών που συνδέονται με την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών στην ευρύτερη περιοχή του Έβρου.

2. Όπως μας εγνώσθη, στελέχη τα οποία συμμετέχουν στην αντιμετώπιση του  μεταναστευτικού  από την 28 Φεβ 20 ως και σήμερα, καλούνται να εκτελέσουν υπηρεσίες υπερβαίνοντας κατ΄ επανάληψη το 40ωρο και κατά περίπτωση φθάνοντας ακόμα και τις εβδομήντα (70) ώρες ανά εβδομάδα. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι η συστηματική καταστρατήγηση του ωραρίου και κατ΄ επέκταση η μη ύπαρξη ελεύθερου χρόνου και ωρών αναπαύσεως όπως αυτό έχει συνταγματικώς κατοχυρωθεί.

3. Επιπροσθέτως διαπιστώνεται η ολοένα και αυξανομένη ανάθεση καθηκόντων στο προσωπικό των μονάδων του Έβρου καθώς και η εις βάρος του ελαστικοποίηση του υφιστάμενου εργασιακού πλαισίου με πρόφαση το μεταναστευτικό, χωρίς καμία πρόβλεψη για αποζημίωση και παρά τις σχετικές προβλέψεις όπως αυτές διατυπώνονται στα (α) και (β) σχετικά.

4. Επισημαίνεται ότι το πρόβλημα τείνει να ξεφύγει του επίπεδου Δκσεως Τάγματος ως προς την αναπλήρωση ωρών αναπαύσεως καθώς,  λόγω των συνεχώς αυξανόμενων απαιτήσεων των μονάδων του Έβρου μετά και τα νέα δεδομένα που διαμορφωθήκαν από το μεταναστευτικό πρόβλημα, η χορήγηση αυτών θεωρείται κατά περίπτωση μη εφικτή.

5. Επί των προαναφερθέντων υπενθυμίζουμε ότι:

α. Δεν υφίσταται μηχανισμός εκτέλεσης και αναγνώρισης υπερωριακής εργασίας στις ΕΔ.

β. Δεν προβλέπεται ουδεμία αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για το στρατιωτικό προσωπικό συμφώνως του άρθρου 127 παρ. Κ του (γ) ομοίου. 

γ. Η τήρηση του 40ώρου εβδομαδιαίου ωραρίου καθίσταται υποχρεωτική σύμφωνα με τα σχετικά (α) και (β).   

δ. Εκκρεμεί σειρά αποζημιώσεων για το μόνιμο προσωπικό των ΕΔ όπως η αποζημίωση για τη νυχτερινή εργασία.

6. Κατόπιν των ανωτέρω και για την αποκατάσταση των οποιωνδήποτε αδικιών σε βάρος του προσωπικού, παρακαλούμε όπως αναληφθούν ενέργειες για:

α. Την ακριβή υποτύπωση της υπερωριακής εργασίας σε όλες της περιπτώσεις, με ταυτόχρονη θέσπιση νέου, σύγχρονου θεσμικού πλαισίου, τόσο ως προς τις υπερωρίες, όσο και ως προς την τήρηση του εβδομαδιαίου 40ώρου (με ενδεχόμενη ελαστικοποίηση αυτού για βέλτιστη κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών).

β. Την αναγνώριση του πραγματικού εύρους απασχόλησης του μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού σε σχέση με το επίσημο ωράριο εργασίας.

γ. Την εξέταση του ενδεχομένου περαιτέρω στελέχωσης των μονάδων που έχουν επιφορτιστεί με την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού για την αποφυγή της καταστρατήγησης του ωραρίου εις βάρος του προσωπικού που υπηρετεί σ αυτές.

ΕΣΠΕΕΕ 17/2020 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΩΡΑΡΙΟ by ΠΟ ΕΣ on Scribd

ΠΟΕΣ 1053/2020 ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ by ΠΟ ΕΣ on Scribd