13.3 C
Athens
Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΕπιστροφή της διπλής ασφαλιστικής κράτησης 2% των ΕΜΘ

Επιστροφή της διπλής ασφαλιστικής κράτησης 2% των ΕΜΘ

Η ΠΟΕΣ επαναφέρει το ιδιαίτερα σοβαρό θέμα των διπλών κρατήσεων για ασφαλιστικές εισφορές που είχαν γίνει στα στελέχη προελεύσεως ΕΜΘ και ζητάει την άμεση ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας προκειμένου να επιλυθεί η αδικία που δημιουργήθηκε εις βάρος χιλιάδων συναδέλφων από μία αβλεψία του νομοθέτη. Επί τούτου υπεθυμίζεται ότι το 2015 το ζήτημα παρολίγον να επιλυόταν παρά το γεγονός ότι βρισκόμασταν στην καρδιά των μνημονίων, ωστόσο το πρόλαβαν οι πολιτικές εξελίξεις, κάτι που δεν διαφαίνεται στον τωρινό ορίζοντα.

Ακολουθεί το έγγραφο:

ΘΕΜΑ:   Επιστροφή Διπλής Ασφαλιστικής Κράτησης 2% στους Εθελοντές Μακράς Θητείας

ΣΧΕΤ.:  α.  Ν.3865/2010 (ΦΕΚ Α΄ 115, «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις»)

        β.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1331/2022 έγγραφο μας

        γ.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 38/2023 έγγραφο μας        

        Κύριε Υπουργέ.

Η Ομοσπονδίας μας, ως μείζων θεσμικός εκφραστής των συμφερόντων των στρατιωτικών, διαρκώς φέρνει στο προσκήνιο νέα προβλήματα από τα οποία ελάχιστα επιλύονται ένεκα της έλλειψης ενδιαφέροντος από την Πολιτεία, ενώ παράλληλα επαναφέρει και παλαιότερα που έχουν παραπεμφθεί για τις καλένδες. Η περίπτωση της διπλής παρακράτησης του 2% που ταλαιπωρεί επί σειρά ετών στελέχη προελεύσεως ΕΜΘ αποτελεί μία από τις πλέον κραυγαλέες περιπτώσεις της δεύτερης κατηγορίας.

Παρά τις επί σειρά ετών επανειλημμένες οχλήσεις μας για το θέμα, πρόσφατη (άσχετη με το θέμα) περίπτωση που αφορά την εφάπαξ καταβολή του βοηθήματος ΕΛΟΑΣ στους ΟΒΑ επανέφερε στο προσκήνιο την ίδια δικαιολογία που ακούνε οι ΕΜΘ όλα τα χρόνια: ότι οι αρχικές εισφορές τους (υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), δηλαδή οι ασφαλιστικές εισφορές, έχουν αξιοποιηθεί υπέρ Μετοχικών Ταμείων, τα οποία ακολούθως διατέθηκαν ως κοινωνικοί πόροι.

Υπενθυμίζουμε ότι, οι ΕΜΘ αρχικώς, ως ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, κατέβαλαν ασφαλιστικές κρατήσεις ύψους 2% υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή ΕΤΕΑΜ. Με το άρθρο 21 (παρα.1) του (α) σχετικού εν λόγω εισφορές αποδόθηκαν υπέρ Μετοχικών Ταμείων ακριβώς επειδή το πνεύμα του νόμου προσεγγίζει τους αντίστοιχους χρόνοι ως «χρόνους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας», το οποίο, όμως, δεν υλοποιήθηκε καθ’ αυτόν τον τρόπο. Ήδη από το παρελθόν έχει καταστεί σαφές ότι ο μη ρητός προσδιορισμός του λόγου για τον οποίον εν λόγω εισφορές αποδόθηκαν υπέρ Μετοχικών Ταμείων, δημιούργησε το όλο πρόβλημα, ήτοι την δημιουργία της «δυνατότητας» εν λόγω ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ να αξιοποιηθούν αυθαίρετα ως πόροι υπέρ των ΜΤ και όχι στο πλαίσιο της αναγνώρισης του συντάξιμου χρόνου.

Ακριβώς αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίον οι ΕΜΘ ναι μεν απέκτησαν αναδρομικά μετοχική σχέση με τα ΜΤ από το χρόνο της αρχικής τους κατάταξης στις ΕΔ, ωστόσο υποχρεώθηκαν σε επανακαταβολή των κρατήσεων ύψους 2%, προκειμένου να καλυφθεί το αρχικό διάστημα ασφάλισης στο ΙΚΑ, μιας και λόγω της ενδιάμεσης ρύθμισης εν λόγω εισφορές είχαν, κυριολεκτικά, εξαφανιστεί.

Στο παρελθόν η εκκρεμότητα της νομοθετικής ρύθμισης είχε μεταφερθεί, ομοίως αυθαίρετα, στα ΔΣ των ΜΤ, τα οποία όμως δεν είναι αρμόδια για το νομοθετικό έργο. Ως εκ τούτου καθίσταται σαφές ότι η Πολιτεία για μια ακόμα φορά προσπαθεί να εφευρίσκει δικαιολογίες προκειμένου να μην αποκαθιστά τις αδικίες που η ίδια έχει δημιουργήσει και ιδίως σε θέματα που σχετίζονται με τα οικονομικά. Κατόπιν των ανωτέρω είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία που να επιτρέπει την περαιτέρω διαιώνιση του προβλήματος και σας παρακαλούμε για την άμεση ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας για την επιστροφή των δεδουλευμένων ποσών στους δικαιούχους στρατιωτικούς.

Επί του τελευταίου και προς υποβοήθηση του έργου σας, υπενθυμίζουμε το 2015 είχε προβλεφθεί νομοθετική ρύθμιση που θα επέλυε οριστικά το πρόβλημα και συγκεκριμένα σε σχέδιο νόμου (παρα.4β του άρθρου 2) του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις», για το οποίο λόγω διάλυσης της Βουλής η διαδικασία ψήφισης ουδέποτε ολοκληρώθηκε και το σχέδιο νόμου ουδέποτε επανήλθε. Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι εν λόγω ρύθμιση συνοδευόταν από θετικές γνωμοδοτήσεις του ΓΛΚ και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Εν λόγω τεκμηρίωση επισυνάπτεται στο παρόν.

    Κύριε Υπουργέ.

Θα επαναλάβουμε ότι οι ΕΜΘ είναι μέτοχοι των Μετοχικών Ταμείων από την ημερομηνία κατάταξης τους στις ΕΔ έχοντας καταβάλει το σύνολο των εισφορών τους. Παρά ταύτα, για το διάστημα που η Πολιτεία τους υποχρέωνε να είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, έχουν πληρώσει εις διπλούν τις ίδιες ασφαλιστικές εισφορές. Είμαστε βέβαιοι ότι αντίστοιχη περίπτωση στον εργασιακό χώρο της χώρας μας δεν έχει ξαναϋπάρξει.

Κατόπιν τούτου, επειδή δεν είναι δυνατόν η Πολιτεία να παρακρατά ποσά αχρεωστήτως καταβληθέντα και δη, ως διπλές εισφορές για τον ίδιο λόγο και επειδή τα στελέχη ΕΜΘ δεν φέρουν την υποχρέωση να επωμίζονται τις αβλεψίες του νομοθέτη (πόσο μάλλον σε οικονομικά ζητήματα), η Ομοσπονδία μας επαναφέρει στο προσκήνιο την εγκεκριμένη ρύθμιση του σχεδίου νόμου του 2015, με την αυτονόητη υπόμνηση της νομιμότοκης καταβολής:

«β. Στο τέλος της παρ.1 του άρθρου 21 του ν.3865/2010, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Αν τα ανωτέρω πρόσωπα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στις ΕΔ κατά την οποία ήταν ασφαλισμένα στο ΙΚΑ, είχαν καταβάλει τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και στα οικεία Μετοχικά Ταμεία, τα καταβληθέντα ποσά για επικουρική σύνταξη στο ΕΤΑΜ ή στο ΕΤΕΑΜ αποδίδονται στους ίδιους νομιμοτόκως. Εάν τα ανωτέρω ποσά έχουν αποδοθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις που αντικαθίστανται, από το ΕΤΑΜ ή ΕΤΕΑΜ στα οικεία Μετοχικά Ταμεία, αποδίδονται στους ίδιους νομιμοτόκως από τα Ταμεία αυτά.»

— 
Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.Ο.Ε.Σ.