13.3 C
Athens
Δευτέρα, 24 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΕπιστροφή πρόσθετης κράτησης 2% του ΙΚΑ στους Εθελοντές Μακράς Θητείας

Επιστροφή πρόσθετης κράτησης 2% του ΙΚΑ στους Εθελοντές Μακράς Θητείας

Πλέον ολοένα και περισσότερα στελέχη των ΕΔ αντιλαμβάνονται ότι η
Πολιτεία αρνείται να καταβάλει τα οφειλόμενα προς το προσωπικό των ΕΔ,
με μόνη δικαιολογία ότι μπορεί να το πράξει. Μία από αυτές τις
περιπτώσεις είναι και η περιβόητη κράτηση 2% που είχε γίνει στους ΕΜΘ
για την ασφάλισή τους, η  οποια, ουσιαστικά λόγω γραφειοκρατικών
προβλημάτων, καταβλήθηκε εις διπλούν δίχως, ωστόσο, να αναγνωρίζεται. Η
ΠΟΕΣ επανέρχεται σε αυτό το σημαντικό για τους ΕΜΘ θέμα και απαιτεί τη
λύση του, η οποία δεν μπορεί να είναι άλλη από την επιστροφή των εν λόγω
ποσών στους δικαιούχους.

ΘΕΜΑ:   Επιστροφή πρόσθετης κράτησης 2% του ΙΚΑ στους Εθελοντές Μακράς
Θητείας

ΣΧΕΤ.:   α.  Ν.3865/2010 (ΦΕΚ Α΄ 115, «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού
Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις»)
          β.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1331/2022 έγγραφο μας
          γ.  Ερώτηση 5364/26.03.2021 της ΒτΕ (ΚΚΕ)
          δ.  Απάντηση Φ.900α/3036/17703/26.4.2021/ΥΠΕΘΑ
          ε.  Ερώτηση 43/04.10.2022 της ΒτΕ (ΚΚΕ)
          στ. Απάντηση Φ.900α/3688/18618/14.11.2022/ΥΠΕΘΑ

         Κύριε Υπουργέ.

Επανερχόμενοι στο θέμα των διπλών εισφορών 2% που η Πολιτεία οφείλει να
επιστρέψει στα στελέχη προέλευσης ΕΜΘ και με αφορμή τη (στ) σχετική
απάντηση σας που προκλήθηκε από το (ε) ερώτημα κοινοβουλευτικού ελέγχου
που κατατέθηκε από το ΚΚΕ, είμαστε υποχρεωμένοι να σας μεταφέρουμε την
αγανάκτηση των θιγόμενων στελεχών.

Μεταξύ  άλλων μας γνωρίσατε, ότι η απόφαση για τη μη επιστροφή των
διπλών παρακρατηθέντων ποσών (πρόσθετη κράτηση 2% στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), είναι
των Διοικητικών Συμβουλίων (ΔΣ) των οικείων Μετοχικών Ταμείων (ΜΤ) και
όχι δική σας και η νομοθετική πρωτοβουλία ανήκει στα Διοικητικά
Συμβούλια και όχι σε εσάς και μάλιστα  το επιχείρημα της μη επιστροφής
της εν λόγω κράτησης (2%) είναι ότι θα απολεσθούν έσοδα από τα ταμεία.

Δυστυχώς η απαξίωση και ο εμπαιγμός των ΕΜΘ – που διαρκώς αποκαλείτε
Μακράς Διαρκείας, γεγονός εξοργιστικό και ακατανόητο – φαίνεται να μην
έχει τελειωμό. Ακόμα και σήμερα, που ενώ θα έπρεπε να επικρατεί
ενθουσιασμός για την επίλυση του μείζονος προβλήματος της μισθολογική
αποκατάστασής τους, για την οποίαν μας είχατε διαβεβαιώσει κατά την
μεταξύ ημών επίσημη συνάντηση του περασμένου Σεπτεμβρίου, τελικώς
επικρατεί οργή και αγανάκτηση, απολύτως εναρμονισμένες με τη γενικότερη
αντιμετώπιση των εν λόγω στελεχών (και όχι μόνο) από τη συνολική στάση
του Υπουργείου.

Τα ερωτήματα που οφείλουν να τεθούν είναι ιδιαίτερα σοβαρά

         α.   Για ποιον λόγο δεν επιτρέπεται η επιστροφή της διπλής
κράτησης;

         β.   Πόθεν προκύπτει ότι για το θέμα έχουν αρμοδιότητα τα ΜΤ;
Έχει γίνει παρέμβαση προς τα ΜΤ για να διερευνηθούν οι δυνατότητες
επίλυσης του προβλήματος;

Υπενθυμίζουμε ότι, η νομοθετική ρύθμιση που θα έδινε λύση στο
πρόβλημα αυτό, είχε συμπεριληφθεί στο από 19/06/2015 Σχέδιο Νόμου του
Υπουργείου Οικονομικών  (άρθρο 2 παρ.4β), το οποίο αν και ήταν στη φάση
της Ολοκλήρωσης στην ΒτΕ, δεν πέρασε στη φάση της ψήφισης, λόγω των
πολιτικών εξελίξεων και της λήξης της ΙΣΤ κοιν. Περιόδου. Στο
συγκεκριμένο ΣΝ υπήρχε θετική γνωμοδότηση στην Έκθεση του ΓΛΚ, του
Ελεγκτικού Συνεδρίου της 3ης Ιουνίου 2015 που είχε εγκριθεί από όλους
τους συνυπογράφοντες Υπουργούς. Για την ιστορία να θυμίσουμε και ότι το
Υπουργείο Οικονομικών με έγγραφο της 14ης  Νοεμβρίου 2014 είχε εκφράσει
τη  βούληση να επιλύσει το ζήτημα.

     Κύριε Υπουργέ.

Οι ΕΜΘ είναι μέτοχοι, μεταξύ άλλων των Μετοχικών Ταμείων από την
ημερομηνία κατάταξης τους στις ΕΔ, ενώ ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας
από την κατάταξή τους, αναγνωρίστηκε ως χρόνος μετοχικής σχέσης με το
Ταμείο, χωρίς καμία καταβολή πρόσθετης κράτησης.  Αντ’ αυτού, έχουν
πληρώσει διπλές εισφορές, ενέργεια που δεν πιστεύουμε ότι έχει
αντίστοιχο παράδειγμα στον εργασιακό χώρο της χώρας μας.

  Η Ομοσπονδία μας επανέρχεται επί του μείζονος σημασίας αυτού θέματος,
προτείνοντας για τη θεραπεία του ανωτέρω προβλήματος, την αντικατάσταση
της παρ. 1 του άρθρου 21 του (α) σχετικού, από τότε που ίσχυσε ως εξής:

«Οι ασφαλιστικές εισφορές για κύρια  σύνταξη (εργοδότη και ασφαλισμένου)
που έχουν καταβληθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ για το παραπάνω χρονικό
διάστημα αποδίδονται στο Δημόσιο και στα Μετοχικά Ταμεία κατά περίπτωση,
εντός εξαμήνου από την κοινοποίηση σε αυτά της σχετικής πράξης
αναγνώρισης. Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που κατέβαλαν τις
αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές για το ίδιο διάστημα, τόσο στα οικεία
Μετοχικά Ταμεία και στους υπ΄ αυτά Ειδικούς Λογαριασμούς, όσο και στο
Επικουρικό Ταμείο του Ι.Κ.Α./Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ., επιστρέφονται  σε
αυτά τα καταβληθέντα ποσά από τα Επικουρικά Ταμεία Ι.Κ.Α./Ε.Τ.Α.Μ. ή
Ε.Τ.Ε.Α.Μ. Εάν τα ανωτέρω ποσά έχουν αποδοθεί, από το Ε.Τ.Α.Μ. ή το
Ε.Τ.Ε.Α.Μ. στα οικεία Μετοχικά Ταμεία και τους υπ΄ αυτά Ειδικούς
Λογαριασμούς, αποδίδονται στους ιδίους νομιμοτόκως από τα Ταμεία αυτά,
εντός τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση σε αυτά της σχετικής πράξης.».


Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.Ο.Ε.Σ.