13.3 C
Athens
Παρασκευή, 14 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟΔιακλαδικός Κανονισμός Πειθαρχίας ΕΔ. Παράπονα στελεχών του ΠΝ

Διακλαδικός Κανονισμός Πειθαρχίας ΕΔ. Παράπονα στελεχών του ΠΝ

ΘΕΜΑ: Διακλαδικός Κανονισμός Πειθαρχίας ΕΔ

ΣΧΕΤ. : α. Ν.4609/2019 (ΦΕΚ Α΄ 67, «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού
Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες
διατάξεις»)

    β.  ΠΔ 48/2022 (ΦΕΚ Α΄ 120, «Διακλαδικός Κανονισμός

Πειθαρχίας Ενόπλων Δυνάμεων»)

    γ.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 046/2022 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ν.Π.Α.

      Κύριε Υπουργέ.

  Σας αποστέλλουμε συνημμένως το (γ) σχετικό έγγραφο της Ένωσης

Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Περιφέρειας Αττικής
(Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ν.Π.Α.), με το οποίο μεταφέρονται προβληματισμοί αναφορικά με
το νέο Διακλαδικό Κανονισμό Πειθαρχίας ΕΔ, με αφορμή παράπονα στελεχών
του ΠΝ.

  Οι πειθαρχικές ποινές σχετίζονται με πλήθος παραμέτρων της

υπηρεσιακής και μη, καθημερινότητας των στελεχών (σταδιοδρομία,
προαγωγές, μεταθέσεις, μισθολογικά κλπ). Σε κάθε περίπτωση τα στελέχη
τίθενται αντιμέτωπα με διαδικασίες που απαιτούν αυξημένη προσοχή,
εγρήγορση ως προς την τήρηση των προθεσμιών και, ενίοτε, διόλου αμελητέα
έξοδα, αφού αποτελεί σύνηθες φαινόμενο να απαιτείται προσφυγή στα
Διοικητικά Δικαστήρια όπου και, συχνά, επέρχεται η δικαίωση.

  Η σημαντικότερη, ίσως, ευπάθεια του συνολικού μηχανισμού που,

δυστυχώς, υποδηλώνει και την έλλειψη πρόθεσης της Διοικήσεως να
βελτιώσει την όλη κατάσταση, είναι η επί σειρά ετών μη εφαρμογή της
θεσμοθετημένης πρόνοιας των Γραφείων Νομικής Προστασίας Στελεχών
(Γ.ΝΟ.Π.Σ.) [ως άρθρο 15 του (α) σχετικού], ο ρόλος των οποίων είναι
αφενός συμβουλευτικός, αφετέρου ελεγκτικός. Αντ’ αυτού, πρόκειται για
μια διάταξη νόμου με την οποίαν η Πολιτεία αρνείται να συμμορφωθεί.

  Ο ανωτέρω συνδυασμός επιβολής ποινών που καταπίπτουν με δικαστική

απόφαση, των προβλημάτων που δημιουργεί στα στελέχη σε δεύτερο χρόνο και
της αδυναμίας της Διοικήσεως να δημιουργήσει ένα περί Δικαίου αίσθημα,
φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα: κατ’ αρχάς δημιουργεί αίσθημα
στοχοποίησης στο εμπλεκόμενο προσωπικό και συνακόλουθα απώλεια πίστης
προς τη Διοίκηση, φαινόμενο που διαπιστώνουμε ότι παρουσιάζει
αυξανόμενες τάσεις και αναμφίβολα σχετίζεται με φαινόμενα διοικητικής
αυθαιρεσίας και κατάχρησης εξουσίας, τα οποίο ο συνολικός μηχανισμός
αδυνατεί να αντιμετωπίσει.

  Όπως αναπτύσσεται λεπτομερώς στο σχετικό (γ), ο νέος Κανονισμός

ουσιαστικά βασίζεται στην επανάληψη προνοιών του παρελθόντος που έχουν
δημιουργήσει κατ’ επανάληψη προβλήματα στο προσωπικό των ΕΔ. Ως απόρροια
τούτου, δεν αναμένουμε ότι μπορεί να θεραπεύσει τα προβλήματα. Το
γεγονός δε, ότι ο Κανονισμός δεν έχει καν τεθεί σε εφαρμογή, θεωρούμε
ότι καθιστά ανούσια την οιανδήποτε υποβολή προτάσεων στην παρούσα
χρονική στιγμή, παρά τη βεβαιότητά μας ως προς τα αποτελέσματα της
εφαρμογής του.

      Κύριε Υπουργέ.

  Θεωρούμε ότι αν η Διοίκηση έχει την πρόθεση να εφαρμόσει ένα

δικαιότερο πειθαρχικό μηχανισμό, επιβάλλεται να ενεργοποιήσει άμεσα τα
Γ.ΝΟ.Π.Σ., προκειμένου να αναληφθούν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες
αντιμετώπισης των φαινομένων κακοδιοίκησης (κατάχρησης εξουσίας κλπ).
Μόνο με αυτό τον τρόπο μπορεί να αποδείξει στην πράξη ότι η Αρχή της
χρηστής διοίκησης αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στη φιλοσοφία της περί τη
δίκαιη αντιμετώπιση του προσωπικού.

  Η απόδοση δικαιοσύνης οφείλει να περατώνεται εντός των πειθαρχικών

διαδικασιών και όχι στα Διοικητικά Δικαστήρια, οι δε Διοικούντες που
αποδεικνύεται ότι αδικούν πρέπει να ελέγχονται αυστηρά. Σε αυτό το
πλαίσιο, θεωρούμε ότι οι απαντήσεις σας σας στα ερωτήματα που θέτει το
(γ) σχετικό (παρα.11) θεωρούμε ότι θα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον διότι
ενδιαφέρουν το σύνολο του προσωπικού των ΕΔ.


Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων
Στρατιωτικών – Π.Ο.Ε.Σ.