13.3 C
Athens
Παρασκευή, 12 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΔιαθέσεις στρατιωτικού προσωπικού σε ΚΑΑΥ, ΛΑΦ, ΣΠ χωρίς ωράριο...

Διαθέσεις στρατιωτικού προσωπικού σε ΚΑΑΥ, ΛΑΦ, ΣΠ χωρίς ωράριο…

Η ΠΟΕΣ, με αφορμή έγγραφο της ΕΣΠΕΕ Φθιώτιδας, φέρνει ξανά στο προσκήνιο
το μείζον θέμα των αποσπάσεων/διαθέσεων στρατιωτικού προσωπικού σε
παραθεριστικά κέντρα, λέσχες, πρατήρια κλπ.
Το θέμα αυτό απασχολεί εκατοντάδες συναδέλφους και οξύνεται κατά τους
θερινούς μήνες, παρουσιάζοντας μεγάλη επίδραση στην καθημερινότητα των
συναδέλφων (οικονομική επιβάρυνση λόγω καθημερινών μετακινήσεων,
επαγγελματική επιβάρυνση διά της αύξησης του εργασίμου ωραρίου κλπ).
Ωστόσο, μια ακόμα ιδιαίτερα σοβαρή οπτική γωνία του προβλήματος είναι
ότι, οι αποσπάσεις/διαθέσεις χρησιμοποιούνται προκειμένου να κρύβονται
τα προβλήματα κάτω από το χαλάκι και να μην γίνονται προσλήψεις του
απαιτούμενου προσωπικού της ανάλογης ειδικότητας.

ΘΕΜΑ:   Αποσπάσεις – Διαθέσεις Στρατιωτικού Προσωπικού

ΣΧΕΤ. :  α.   Υπ΄ αριθμ. Φ.411/12/362832/Σ.8977/08.12.2021 απόφαση κ.
ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 5700, «Καθορισμός Συμβουλίων Μεταθέσεων των Κλάδων και των
Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων. Εξειδίκευση των κριτηρίων και
λοιπών θεμάτων που αφορούν στις τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις
των αξιωματικών, ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων»)

          β.    Υπ’ αριθμ. πρωτ. 117/2022 έγγραφο της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Φ

               Κύριε Υπουργέ.

Με το (β) σχετικό έγγραφό της, το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένως, η
Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Φ.)
αναδεικνύει ένα επαναλαμβανόμενο πρόβλημα που αφορά το σύνολο των ΕΔ και
σχετίζεται με τις διαθέσεις του προσωπικού σε Λέσχες, Παραθεριστικά
Κέντρα, Στρατιωτικά Πρατήρια κλπ, κατά τις προβλέψεις του υφιστάμενου
πλαισίου [σχετικό (α), άρθρο 7].

Πιο συγκεκριμένα, έχει παρατηρηθεί ότι τα παγιωμένα κενά στις
προαναφερθείσες Υπηρεσίες καλύπτονται κάθε χρόνο με αποσπάσεις ή
διαθέσεις στελεχών με το πρόβλημα να οξύνεται ιδίως κατά τους θερινούς
μήνες

Το αξιοπερίεργο της υπόθεσης είναι ότι, ενώ η Πολιτεία δεν προβαίνει σε
προσλήψεις προσωπικού με την απαιτούμενη ανά περίπτωση ειδικότητα,
επιλέγει στελέχη με, συνήθως, άσχετη ειδικότητα με το αντικείμενο.
Εντούτοις, ακόμα και σε περιπτώσεις που υφίσταται κάποια εξειδίκευση (πχ
ναυαγοσώστη) μας έχει μεταφερθεί ότι η επιλογή είθισται να γίνεται από
μια ιδιαίτερα περιορισμένη «δεξαμενή» προσωπικού με κριτήρια ασαφή και
εν πολλοίς άδικα.

Ωστόσο η χειρότερη πλευρά των αποσπάσεων / διαθέσεων σχετίζεται με την
παγιωμένη αυθαιρεσία της Υπηρεσίας, η οποία δίχως καμία έννοια μέριμνας
και σεβασμού προς το προσωπικό παρεμβαίνει ευθέως στις οικογένειες των
στελεχών. Αναφερόμαστε φυσικά στην πλήρη απουσία μέριμνας για κάλυψη των
εξόδων μετακίνησης, αφού τα στελέχη διατάσσονται να μεταβαίνουν
καθημερινά σε μεγάλες αποστάσεις με ιδία μέσα και έξοδα. Η δε,
εναλλακτική λύση, για την περίπτωση που δεν μπορούν να αναλάβουν το
κόστος, είναι να διαμείνουν καθ’ όλο το διάστημα της αποσπάσεως στις
Υπηρεσίες όπου αποσπώνται / διατίθενται.

Επιπρόσθετα μας έχει γνωσθεί ότι υφίστανται θέσεις (πχ ναυαγοσώστη) όπου
ελαστικοποιείται πλήρως το ωράριο εργασίας λόγω έλλειψης προσωπικού, με
όσα αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την ασφάλεια όσων σχετίζονται με την
εκτέλεση εν λόγω καθηκόντων.

               Κύριε Υπουργέ.

  Η παγιωμένη νοοτροπία να κρύβονται διαρκώς και επιμελώς τα προβλήματα
κάτω από το χαλάκι και να καλύπτονται με λύσεις πρόχειρες και πάντα εις
βάρος του προσωπικού, πρέπει να σταματήσει άμεσα.

  Κατόπιν των ανωτέρω:

α.   Θεωρούμε ότι το αίτημα της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Φ. για στελέχωση διά μεταθέσεων
προκειμένου να σταματήσει ο φαύλος κύκλος των αποσπάσεων / διαθέσεων,
πρέπει να εφαρμοστεί σε πανελλαδικό επίπεδο, όπου υπάρχουν αντίστοιχες
Υπηρεσίες.

β.   Επιπλέον τούτου, το απασχολούμενο προσωπικό πρέπει να έχει συναφείς
με τα καθήκοντα ειδικότητες. Εάν αυτό συνεπάγεται προσλήψεις αναγκαίου
προσωπικού, στρατιωτικού ή πολιτικού, εξυπακούεται ότι πρέπει να
εξασφαλιστούν άμεσα οι αναγκαίοι πόροι ώστε να γίνουν προσλήψεις το
συντομότερο δυνατόν.

γ.   Στο ενδιάμεσο, το προσωπικό που καλείται να μετακινηθεί για
υπηρεσιακούς λόγους πρέπει να αποζημιώνεται με πλήρη κάλυψη των εξόδων
του. Οι οικογενειακοί προϋπολογισμού δεν μπορούν να επιβαρύνονται για
κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.

δ.   Θεωρούμε αυτονόητη την αυστηρή τήρηση του ωραρίου και όλων των
σχετιζόμενων διατάξεων περί τα ανά περίπτωση ανατιθέμενα καθήκοντα.


Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων
Στρατιωτικών – Π.Ο.Ε.Σ.