13.3 C
Athens
Δευτέρα, 15 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΔασοπερίπολα πυρασφάλειας/Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία και Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης

Δασοπερίπολα πυρασφάλειας/Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία και Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης

Η ΠΟΕΣ αναδεικνύει την επιδείνωση των συνθηκών εργασίας των στρατιωτικών σε απάνθρωπο βαθμό. Πλέον δεν μπορεί να γίνει απλώς λόγος για κάλυψη των κενών του κρατικού μηχανισμού (στη συγκεκριμένη περίπτωση για τις δασοπεριπολίες), αλλά για κάλυψη κενών άνευ όρων και συνθηκών. Με συνεχόμενο 12ωρο, δίχως επαρκή μέριμνα, με ιματισμό ακατάλληλο για τις καιρικές συνθήκες και την προστασία από τη θερμική καταπόνηση, δίχως τήρηση των προβλέψεων για την προστασία της Υγείας και της Ασφάλειας των στρατιωτικών, με οχήματα για την ακαταλληλότητα των οποίων έχει γίνει κατά καιρούς λόγος, δίχως καν τα “νέα καθήκοντα” να συμψηφίζονται στις μηνιαίες υπηρεσίες που εκτελούν τα στελέχη. Μπορεί, άραγε, να σταματήσει ο κατήφορος; Η ΠΟΕΣ, με αφορμή πρόσφατα έγγραφα των Ενώσεων Στρατιωτικών ΠΕ Ιωαννίνων και Δυτικού Τομέα Αθηνών απευθύνεται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και διερωτάται γιατί ποτέ δεν τίθεται το ανάποδο αίτημα, για τη συνδρομή όλων των υπόλοιπων φορέων για την κάλυψη των αναγκών των ΕΔ και καταλήγει αναφέροντας ότι οι στρατιωτικοί έχουν υποβαθμιστεί σε παιδιά για όλες τις δουλειές, ζητώντας την πλήρη απεμπλοκή των ΕΔ από κάθε συσχετισμό με το Σχέδιο ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ. Έκτακτες ανάγκες που επαναλαμβάνονται επί σειρά ετών έχουν πάψει προ πολλού να είναι έκτακτες και οφείλουν να αντιμετωπιστούν σε μόνιμη βάση.

Το έγγραφο της ΠΟΕΣ:

ΘΕΜΑ:   Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης (Δασοπερίπολα Πυρασφάλειας)

ΣΧΕΤ. :   α.   ΠΔ 88/1999 (ΦΕΚ Α΄ 94, «Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ»)

β.   Οδηγία 2003/88/ΕΚ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας.

              γ.   Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ Α΄ 84, «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»)

              δ.   ΥΑ υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ. 400/165047/Σ.4722/17-10-2011 (ΦΕΚ Β΄ 2340, «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ. 400/ 163881/ Σ. 4187/ 08-09-2011 (ΦΕΚ Β’ 2156) απόφασης Υπουργού Εθνικής Άμυνας ‘’Καθιέρωση των ωρών έναρξης της εργασίας του προσωπικού των Στρατιωτικών Μονάδων και Υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ – Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στους Αρχηγούς ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ’’»)

              ε.    Φ. 400/96/264124/Σ.3991/19-Οκτ-14/ΓΕΕΘΑ/Β΄ Κλάδος

        στ.  ΣΥΑ ΥΠΕΘΑ 2022

              ζ.    Υπ’ αριθμ. πρωτ. 845/2023 έγγραφό μας

              η.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 848/2023 έγγραφό μας

              θ.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1027/2023 έγγραφό μας

              ι.    Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1269/2023 έγγραφό μας

              ια.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 509/2024 έγγραφό μας

              ιβ. Υπ’ αριθμ. πρωτ. 020/2024 έγγραφο ΕΣΠΕΕΙ

              ιγ.   IAA 110418Z IOYN 24/ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΧ

              ιδ.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 133/2024 έγγραφο ΕΣΠΕΔΤΑ

              ιε.   Υπ’ αριθμ. πρωτ. 134/2024 έγγραφο ΕΣΠΕΔΤΑ

              Κύριε Υπουργέ.

      Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, έτσι και φέτος οι στρατιωτικοί βλέπουν τις συνηθισμένες «έκτακτες» υποχρεώσεις του κρατικού μηχανισμού να μετατρέπονται στις συνηθισμένες τακτικές «υποχρεώσεις» τους για κάλυψη κάθε λογής κενού, η μη κάλυψη των οποίων θεωρούμε, πλέον, ότι ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει ότι πρόκειται για ξεκάθαρη πολιτική επιλογή. Εξάλλου τι τις έχουμε τις ΕΔ;

      Η Ομοσπονδία μας σε συνεργασία με τις πρωτοβάθμιες Ενώσεις αναδεικνύουν διαρκώς τα προβλήματα που προκύπτουν και έχουν άμεση (δυσμενή) επίδραση (πραγματική ή δυνητική) στο στρατιωτικό προσωπικό. Η αδιαφορία της Πολιτείας βεβαίως είναι δεδομένη. Ενδεικτικά θα υπενθυμίσουμε τα σοβαρά προβλήματα και προβληματισμούς ως προς τα οχήματα και την κατάστασή/καταλληλότητά τους που αναδείξαμε πέρσι, τα οποία επανήλθαν φέτος, όπως ανέφερε η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (ΕΣΠΕΕΙ) με το (ια) σχετικό έγγραφό της, φτάνοντας στο σημείο να θέτει ερώτημα εάν μπορεί να θεσπιστεί σε πάγια βάση υποστήριξη από τους Δήμους με την ελπίδα ότι θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που, διαρκώς, εντοπίζονται. Ωστόσο, ακόμα κι αν το εν λόγω αίτημα ικανοποιηθεί, η κατάσταση δείχνει να εκτροχιάζεται επικίνδυνα.

      Με πρόσφατό σήμα του το ΓΕΕΘΑ διέταξε την εκτέλεση δασικών περιπολιών σε συνεχόμενες 12ωρίες, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών, αρμοδιότητας ή επαγγελματικής συνάφειας, μέριμνας, τήρησης των υποχρεώσεων περί προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των στελεχών κλπ. Απλά διέταξε. Διότι απλά, μπορεί να διατάζει, δίχως κανένα έλεγχο και καμία συνέπεια που μπορεί να επιφέρουν διαταγές αυτές. Διότι όπως έχουμε αποδείξει [σχετικό (ι)], στις ΕΔ δεν υφίσταται η έννοια του εργατικού ατυχήματος και οι εργαζόμενοι πρέπει να υποστούν πιστοποιημένη βλάβη υγείας (ή ακόμα χειρότερα) προκειμένου να αποδειχθεί εκ των υστέρων ότι μια διαταγή ήταν πραγματικά κακή και επιβλαβής.

      Στις ΕΔ αλλά και το γενικότερο εργασιακό κόσμο υποτίθεται ότι υφίστανται θεσμικώς κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα. Ένα εξ αυτών των δικαιωμάτων αφορά το 8ωρο [σχετικά (α), (β), (δ) και (ε)], ένα άλλο οι όροι και προϋποθέσεις για τη νυκτερινή εργασία [σχετικό (α)], ένα άλλο η προστασία της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία [σχετικά (γ) και (στ)]. Αλλά όχι στις ΕΔ, όταν το Κράτος έχει ανάγκες να καλύψει τα κενά του. Εκεί τα εργασιακά δικαιώματα συμπιέζονται σε βαθμό κατάργησης διότι οι στρατιωτικοί δεν έχουν δικαίωμα να αρνηθούν διαταγή, εκτός εάν αυτή είναι προδήλως παράνομη.

      Όπως αναφέρει με δύο έγγραφά της σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αττικής (ΕΣΠΕΕΔΤΑ), το φαινόμενο των 12ωρων περιπολιών αναμένεται να εδραιωθεί διότι ήδη υφίστανται ενδείξεις διαρκούς προσπάθειας προσαρμογής του. Στην παρούσα φάση τα 12ωρα εκτελούνται σε συγκεκριμένες περιοχές από 11.00΄ πρωινή έως 11.00΄ βραδινή και αντίστοιχα το βράδυ.

      Διερωτόμαστε:

  • Που προβλέπεται συνεχόμενη νυκτερινή εργασία 12 ωρών, εποχούμενη, όταν το οικείο πλαίσιο λειτουργίας των ΕΔ προβλέπει ο ακριβής χρόνος οδήγησης να μην να υπερβαίνει τις εννέα (9) ώρες, με την ειδική πρόβλεψη της παράτασης έως δέκα (10) ώρες ως ανώτατο όριο και όχι περισσότερες από δύο (2) φορές την εβδομάδα; άρα προφανώς όχι σε πάγια βάση.
  • Τηρείται η πρόβλεψη για διάλλειμα σαράντα πέντε (45) λεπτών μετά την περίοδο οδήγησης τεσσάρων και μισής ώρας (4,5) ωρών, χωρίς διακοπή και εκτός αν χορηγηθεί ικανή περίοδος ανάπαυσης;
  • Με δεδομένη την υποστελέχωση των Υπηρεσιών και Μονάδων, υπάρχει υποτύπωση για πόσες επιπλέον υπηρεσίες (σε σχέση με τις τακτικές μηνιαίες) επιβαρύνεται το καθεμία/καθένας από το στρατιωτικό προσωπικό;
  • Είναι αλήθεια ότι οι δασικές περιπολίες δεν συμψηφίζονται με τις τακτικές μηνιαίες υπηρεσίες των στελεχών;
  • Πληρούν τις προδιαγραφές τα οχήματα;
  • Τι σχεδιασμός υπάρχει για περίπτωση που το προσωπικό παρουσιάσει συμπτώματα θερμοπληξίας λόγω υπερβολικής έκθεσης στις καιρικές συνθήκες;

      Ειδικώς ως προς την προστασία της Υγείας και της ασφάλειας των στρατιωτικών, θεωρούμε ότι υφίστανται πολύ σοβαρές σκιές που οφείλουν να ξεκαθαριστούν:

  • Το στρατιωτικό προσωπικό έχει επικαιροποιημένους ατομικούς ιατρικούς φακέλους και πρόσφατες βεβαιώσεις καταλληλότητας προς εργασία από Ιατρό Εργασίας;
  • Τα χορηγούμενα/διατιθέμενα μέσα πληρούν τις αναγκαίες ανά περίπτωση προδιαγραφές;
  • Τηρούνται τα ισχύοντα αναφορικά με την εφαρμογή του ωραρίου και των σχετιζόμενων δικαιωμάτων;
  • Ποια μέτρα λαμβάνει η Υπηρεσία για την προστασία έναντι της θερμικής καταπόνησης, όταν η προβλεπόμενη θερινή ένδυση είναι ακριβώς η ίδια με τη χειμερινή ένδυση (συμπεριλαμβανομένων των κατεβασμένων μανικιών);

      Πρόσφατα σχολιάζαμε απευχόμενοι, η κήρυξη του Έτους 2024 από το ΓΕΣ ως «Έτος Πρόληψης – Προσαρμογής – Αντιμετώπισης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής» ή όπως μας μεταφέρθηκε ότι παρουσιάστηκε σε κάποιες ιστοσελίδες, «Έτος Δασοπεριπόλου», να δημιουργήσει δυσμενείς εξελίξεις εις βάρος του στρατιωτικού προσωπικού. Αν και ακόμα βρισκόμαστε στην αρχή, ουσιαστικά, του καλοκαιριού, δυστυχώς θεωρούμε ότι ήδη έχουμε επιβεβαιωθεί πλήρως και το καλοκαίρι αναμένεται εφιαλτικό.

              Κύριε Υπουργέ.

      Πλέον θεωρούμε ότι δεν υφίσταται καμία αμφιβολία ότι οι υποτιθέμενες έκτακτες ανάγκες που πηγάζουν από το Σχέδιο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», όταν αυτές επαναλαμβάνονται επί σειρά ετών, παύουν να είναι έκτακτες. Το ερώτημα σε αυτή την περίπτωση είναι, γιατί εξακολουθούν να μην καλύπτονται ορθολογικά, δηλαδή με έγκαιρο προγραμματισμό, χρηματοδότηση και προσλήψεις. Αντίστοιχα παύει να είναι έκτακτη και η «συνδρομή» στο πλαίσιο των αναγκών. Ή μάλλον, παύει να είναι συνδρομή.

      Αλήθεια, γιατί ποτέ κανένας φορέας δεν συνδράμει στις ΕΔ για να καλυφθούν τα διαπιστωμένα κενά και η υποστελέχωση; Γιατί κανείς Δεν βάζει πλάτη να πάρουν και οι στρατιωτικοί τις άδειές τους, όπως για παράδειγμα διαπιστώσαμε ότι συνέβη πρόσφατα με το ΕΚΑΒ σε συγκεκριμένη περιοχή; Γιατί οι ανάγκες των ΕΔ ή των στρατιωτικών δεν αποτελούν ποτέ θέμα προς συζήτηση και ενίσχυση, παρά μόνο ακούμε πως οι ΕΔ θα συνδράμουν προς τρίτους;

      Οι στρατιωτικοί δεν μπορούν να συνεχίσουν να υποβαθμίζονται σε παιδιά για όλες τις δουλειές. Αντίστοιχα, δεν μπορεί να συνεχιστεί ο εμπαιγμός περί δήθεν «πολλαπλασιαστή ισχύος», ο οποίος ξεκάθαρα ψάχνει τρόπους απεμπλοκής (δηλαδή παραίτησης) από το περιβάλλον των ΕΔ που γίνεται ολοένα και πιο τοξικό κι απάνθρωπο. Θα επαναλάβουμε δε, την πάγια θέση μας ότι οι ΕΔ πρέπει να απεμπλακούν άμεσα από κάθε συσχετισμό και ανάμειξη με το Σχέδιο «ΞΕΝΟΡΑΤΗΣ» και να περιοριστούν στα επαγγελματικά τους καθήκοντα. Παράλληλα, αναμένουμε το κατά τα λοιπά αυτονόητο, δηλαδή την προστασία της Υγείας και της Ασφάλειας των στρατιωτικών η οποία εξακολουθεί να εξαιρείται ορατά από κάθε σχεδιασμό.

— 
Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.Ο.Ε.Σ.