13.3 C
Athens
Κυριακή, 16 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΑποστρατείες ΕΠΟΠ λόγω ορίων ηλικίας

Αποστρατείες ΕΠΟΠ λόγω ορίων ηλικίας

Η ΠΟΕΣ επαναφέρει το μείζον ζήτημα των πρόωρων αποστρατειών των ΕΠΟΠ
λόγω ορίων ηλικίας.
Θεωρούμε αυτονόητο ότι η Πολιτεία οφείλει να καταργήσει τα υφιστάμενα
όρια, που προφανώς από αβλεψία του νομοθέτη διατηρήθηκαν, προκειμένου να
υπάρχει ισότιμη αντιμετώπιση των ΕΠΟΠ με τα υπόλοιπα στελέχη των ΕΔ.

ΘΕΜΑ: Αποστρατείες ΕΠ.ΟΠ. λόγω Ορίων Ηλικίας

ΣΧΕΤ.: α. ΝΔ 445/1974 (ΦΕΚ Α΄ 160, «Περί Ιεραρχίας και Προαγωγών των
Ανθυπασπιστών και Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών Ενόπλων Δυνάμεων»)

   β.  Ν.4915/2022 (ΦΕΚ Α΄ 63, «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο

Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού
και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των
σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών,
διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του
Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», Εθνική
Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις»)

   γ.  Υπ’ άριθμ. πρωτ. 482/2022 έγγραφό μας

   δ.  Αριθ. Εσωτ. Πρωτ. 1038Α/2022/ΥΠΕΚΥ

      Κύριε Υπουργέ.

      Κύριε Υφυπουργέ.

Με αγανάκτηση και απογοήτευση γίναμε για μια ακόμα φορά κοινωνοί της
παγιωμένης αντίληψης της Πολιτείας στο θέμα της πρόωρης αποστρατείας των
Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) λόγω συμπλήρωσης ηλικιακών ορίων, σύμφωνα
με την οποίαν «δεν ευθυνόμαστε εμείς αλλά κάποιος άλλος» [(δ) σχετικό].

Σύμφωνα με όσα δεσμεύτηκε ο κ. ΥΕΘΑ κατά την πρόσφατη συνάντηση με την
Ομοσπονδία μας, το εν λόγω πρόβλημα πρόκειται να αντιμετωπιστεί με
κάποιον τρόπο που δεν μας αναλύθηκε. Ωστόσο, πλέον αναρωτιόμαστε
δημοσίως, πως είναι δυνατόν τη στιγμή που φέρεται να επίκειται κάποιου
είδους λύση και ενώ οι αρμόδιοι φορείς μας παραπέμπουν διαρκώς από τον
Άννα στον Καϊάφα, το συναρμόδιο Υπουργείο να φαίνεται ότι δεν γνωρίζει
τίποτα για ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα;

Οι ΕΠΟΠ έχουν προσληφθεί στις ΕΔ με συμβάσεις που προέβλεπαν αφενός τη
μονιμοποίησή τους μετά τη συμπλήρωση επτά (7) ετών κι εφόσον το
επιθυμούσαν, αφετέρου την παραμονή στις ΕΔ μέχρι τη συμπλήρωση τριάντα
πέντε (35) ετών υπηρεσίας. Η αβλεψία του νομοθέτη να παρακάμψει το
μελλοντικό πρόβλημα των ηλικιακών ορίων του άρθρου 39 του (α) σχετικού
ήδη από την προκήρυξη, δεν μπορεί να μετακυλίεται σε τόσες χιλιάδες
προσωπικό των ΕΔ, τα οποία η Ηγεσία κατ’ επανάληψη έχει αφήσει
εκτεθειμένα στο μείζον θέμα της παραμονής τους στις ΕΔ, ενέργεια για την
οποίαν απαιτείται απλώς πολιτική βούληση.

Ωστόσο, η πολιτική βούληση προϋποθέτει το περί Δικαίου αίσθημα, σύμφωνα
με το οποίο οι ΕΠΟΠ δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται διαφορετικά από κάθε
άλλη/ο συνάδελφισσα/ο στις ΕΔ. Οι ΕΠΟΠ εργάζονται στους ίδιους
εργασιακούς χώρους με όλα τα υπόλοιπα στελέχη των ΕΔ, υπό τις ίδιες
συνθήκες, με τους ίδιους όρους. Ως εκ τούτου, η μη κατάργηση των
ηλικιακών ορίων δημιουργεί πρωτοφανή ανισότητα. Το δικαίωμά τους για
πλήρη σύνταξη υπό ισότιμους όρους, είναι αναφαίρετο.

Κατόπιν των ανωτέρω η μόνη λύση που υφίσταται είναι η εναρμόνιση του
συνταξιοδοτικού πλαισίου που αφορά τους ΕΠΟΠ με αυτό των υπολοίπων
στρατιωτικών, το οποίο εξάλλου η Πολιτεία επικαλείται διαρκώς και με
κάθε ευκαιρία. Ήρθε η ώρα να το πράξει ώστε να μην φανεί ανακόλουθη.
Εξάλλου με το άρθρο 66, παρα.2, του (β) ομοίου, έχει ήδη αποδείξει ότι
γνωρίζει τον ακριβή τρόπο να επιλύσει το πρόβλημα.


Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.Ο.Ε.Σ.