13.3 C
Athens
Δευτέρα, 27 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΑνανεώνεται η θητεία 735 Πυροσβεστών Πενταετούς Υπηρεσίας - Όλα τα ονόματα

Ανανεώνεται η θητεία 735 Πυροσβεστών Πενταετούς Υπηρεσίας – Όλα τα ονόματα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Με την υπό στοιχεία 22712 οικ. Φ.300.2/25.4.2024 απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος «Ανανέωση της
θητείας επτακοσίων τριάντα πέντε (735) Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα» και σύμφωνα με: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 212 του ν. 5094/2024
(Α’ 39), β) του άρθρου 22 του ν. 4579/2018 (Α’ 201), γ) του
άρθρου 15 του ν. 3938/2011 (Α’ 61), δ) του π.δ. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων» (Α’ 161), 2. Την υπ’ αρ. 12077/15.7.2011 απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Δικαιολογητικά και διαδικασία πρόσληψης Πυροσβεστών πενταετούς
υποχρέωσης» (Β΄1618), 3. Την υπό στοιχεία 34671 Φ. 300.2/
28.7.2011 απόφαση του Αρχηγού Π.Σ. «Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα τεσσάρων χιλιάδων (4000) Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης» (ΑΔΑ: 4ΑΣΔΙ-ΘΣ3), 4. Την υπό στοιχεία 57842 Φ. 300.2/
13.12.2011 απόφαση του Αρχηγού Π.Σ. «Κοινοποίηση Αναμορφωμένων Πινάκων Επιτυχόντων και Πινάκων όσων δεν
πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη στο Διαγωνισμό τεσσάρων χιλιάδων (4000) Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα»
(ΑΔΑ: 456ΖΙ-Ν4Ζ), 5. Την υπό στοιχεία 82193 Φ. 300.2/
1.12.2016 απόφαση του Αρχηγού Π.Σ. «Κύρωση Πινάκων
Επιτυχόντων-Επιλαχόντων κατ’ εκτέλεση της παρ. 6 του
άρθρου 98 του ν. 4249/2014 (Α’ 73) για πρόσληψη στο Διαγωνισμό τεσσάρων χιλιάδων (4.000) Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα», 6. Την
υπό στοιχεία 24260 οικ. Φ. 300.2/17.4.2019 απόφαση
του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Διορισμός οκτακοσίων εβδομήντα έξι (876) επιτυχόντων – επιλαχόντων

υποψηφίων της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011
ως Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα» (Γ’ 623, ΑΔΑ: 619Ι46ΜΚ6Π-78Ε), 7. Την
υπό στοιχεία 13727 οικ.Φ.109.1/25.5.2016 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης «Διαδικασία μονιμοποίησης, ανανέωσης της θητείας ή απόλυσης των Π.Π.Υ. και άλλο σχετικό
θέμα» (Β’ 1637), 8. Την υπό στοιχεία 7321 οικ. Φ.200.1/
7.2.2024 απόφαση του Αρχηγού ΑΠΣ «Υποβολή αιτήσεων μονιμοποίησης ή ανανέωσης πενταετούς θητείας των
Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης», 9. Το υπό στοιχεία 15002 οικ. Φ. 200.1/19.3.2024 έγγραφο Α.Π.Σ. «Κοινοποίηση Πρακτικού 4ης Συνεδρίασης του Πρωτοβαθμίου
Συμβουλίου Κρίσεως για μονιμοποίηση κατωτέρων οργάνων Πυροσβεστικού Σώματος, του έτους 2024»,10. Το
υπό στοιχεία 22335 οικ. Φ. 200.1/24.4.2024 έγγραφο
Α.Π.Σ. «Κοινοποίηση Πρακτικού 1ης Συνεδρίασης του
Δευτεροβαθμίου Συμβουλίου Κρίσεως για μονιμοποίηση
κατωτέρων οργάνων Πυροσβεστικού Σώματος, του έτους
2024», 11. Το υπό στοιχεία 16355 οικ. Φ. 514.2/27.3.2024
αίτημα του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας «Υποβολή αιτήματος ανανέωσης της θητείας
επτακοσίων τριάντα επτά (737) Πυροσβεστών Πενταετούς
Υποχρέωσης», 12. Το υπ’ αρ. 2/40799/15-04-2024 έγγραφο
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Αίτημα ανανέωσης θητείας προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Πυροσβεστικό Σώμα, του Υπουργείου
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για το έτος
2024», 13. Το υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/ Φ.ΕΠ.13/ 172/6515/
25.4.2024 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, 14. Το υπό
στοιχεία 33889/ΓΔΟΥ/ΔΠΔΑ/25.4.2024 έγγραφο της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί Εισήγησης κατά
το άρθρο 24 του ν. 4270/2014 Αναπληρώτριας Προϊσταμένης ΓΔΟΥ της ΓΓΠΠ , ανανεώνεται η θητεία των κάτωθι
επτακοσίων τριάντα πέντε (735) Πυροσβεστών Πενταετούς
Υποχρέωσης για πέντε (5) έτη από 30-04-2024: