<
13.3 C
Athens
Τρίτη, 16 Αυγούστου, 2022
Αρχική ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΓΑΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΓΑΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΕΣ

ΠΡΟΣ : Αρ. πρωτ. 103 Πίνακας Αποδεκτών Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2021

Συνημμένα: Το (γ) σχετικό

ΚΟΙΝ :

ΘΕΜΑ : Διάφορα Οικονομικά (Αναγνώριση Γάμου Στρατιωτικών)

ΣΧΕΤ : α. Ν.1105/1980 (ΦΕΚ Α΄ 299, «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) νομοθεσίας»)

β. Ν.3036/2022 (ΦΕΚ Α΄ 171, «Τροποποίηση διατάξεων στρατολογικής νομοθεσίας, ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ορισμένων κατηγοριών στρατευσίμων, ανυποτάκτων και οπλιτών, θέματα επαγγελματιών οπλιτών και άλλες διατάξεις»

γ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 485/14.1.2021 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Π.

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.3036/2002 καταργήθηκε από την 23.7.2002 η υποχρέωση, που είχε νομοθετηθεί με το άρθρο 2 του ν.1105/1980, καταβολής ενός βασικού μισθού του εν ενεργεία στρατιωτικού για την αναγνώριση του γάμου του που τέλεσε μέχρι την αυτή ως άνω ημερομηνία (22.7.2002).

2. Όπως μας γνώρισε η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Π.), με το (γ) σχετικό έγγραφό της, το οποίο επισυνάπτουμε για ενημέρωσή σας, το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) ζήτησε από εν ενεργεία στρατιωτικό, που για οποιοδήποτε λόγο δεν αναγνώρισε το γάμο του που τέλεσε πριν την 22.7.2002, προκειμένου να τον αναγνωρίσει σήμερα, να καταβάλλει ποσό ίσο με ένα βασικό μισθό που αντιστοιχεί κατά την ημερομηνία της αίτησης, δηλαδή στον βασικό μισθό που λαμβάνει σήμερα.

3. Θεωρούμε ότι η ως άνω ενέργεια του Μ.Τ.Σ. είναι εσφαλμένη, δηλαδή είναι εσφαλμένο το γεγονός ότι για την αναγνώριση γάμου στρατιωτικού που τέλεσε πριν την 22.7.2002 πρέπει αυτός να καταβάλλει ποσό που αντιστοιχεί στο βασικό μισθό που λαμβάνει κατά το έτος της αίτησης (23-7-2002 και εντεύθεν) έναντι του ορθού κατά την άποψή μας, που δεν μπορεί να είναι άλλο από το ότι πρέπει να καταβάλει ποσό που αντιστοιχεί στο βασικό μισθό που ελάμβανε κατά την ημερομηνία τελέσεως του γάμου του ή σε έσχατη περίπτωση κατά την ημερομηνία παύσης της ως άνω υποχρέωσής του (23.7.2002).

4. Παραμένοντας στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία παρακαλούμε για την παρέμβασή σας και εφόσον κρίνεται το επιχείρημά μας ορθό και δίκαιο για την παροχή διευκρινίσεων/οδηγιών προς το Μ.Τ.Σ. για το εν θέματι αντικείμενο.

5. Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποιείται το παρόν έγγραφό μας, παρακαλούνται για την ανάδειξη και ενίσχυση του θέματος, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο Πρόεδρος Τσουκαράκης Ανέστης Συνταγματάρχης (ΣΔΓ) 6974365800Ο Γεν. Γραμματέας Κατσανεβάκης Ιωάννης Επισμηναγός (ΥΑΔ) 6983503514

Πίνακας Αποδεκτών

Πίνακας για ενέργεια

ΥΕΘΑ

Πίνακας για πληροφορία

ΥΦΕΘΑ

Βουλευτές της ΒτΕ

ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ

Α/ΓΕΕΘΑ, Α/ΓΕΣ

ΔΟΙ/ΓΕΕΘΑ – ΓΕΣ

Μ.Τ.Σ.

Π.Ο.Ε.Σ.

Περιφερειακές ενώσεις – μέλη μας (για ενημέρωση των μελών τους)

Περιφερειακές ενώσεις στρατιωτικών (για ενημέρωση των μελών τους)

Στρατιωτικοί συντάκτες …………….
ΠΡΟΣ: Π.Ο.Ε.Σ. Αρ. πρωτ. 485

Κατερίνη, 14 Ιαν 2021

ΚΟΙΝ.: Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Π.

ΘΕΜΑ: Οικονομικά – Αναγνώριση Γάμων

ΣΧΕΤ: α. Ν.1105/1980

β. Ν.3036/2002

γ. Φ.446.5/11/616339/Σ.5542/12 Μαϊ 06/ΓΕΣ/1ο ΕΓ/4/4/

1. Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το (α) σχετικό προβλεπότανε για την αναγνώριση δικαιώματος η καταβολή ενός Βασικού Μισθού κατά την τέλεση γάμου υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Μ.Τ.Σ.).

2. Σύμφωνα με το (β) σχετικό από 22 Ιουλίου 2002 και μετά παύει να ισχύει η κράτηση αυτή, χωρίς να έχει αναδρομική ισχύ.

3. Η Ένωση μας έγινε αποδέκτης περιστατικού που κατά την έρευνα επίλυσης του παρακάτω προβλήματος εντοπίστηκαν και άλλοι συνάδελφοι (Πανελλαδικώς) να εμπίπτουν στην ίδια περίπτωση και συγκεκριμένα:

Στελέχη που τέλεσαν γάμο πριν την 22 Ιουλίου 2002 και δεν είχαν καταβάλλει ένα βασικό μισθό υπερ Μ.Τ.Σ. ύστερα από επικοινωνία τους με το Μ.Τ.Σ. καλούνται σήμερα να καταβάλλουν εφάπαξ μέσω Τραπέζης ένα βασικό μισθό με την τρέχουσα μισθολογική κατηγορία για να ολοκληρωθεί ο φάκελος που βρίσκεται σε εκκρεμότητα.

4. Το παραπάνω γεγονός προκάλεσε ανησυχία και αίσθημα αδικίας όχι μόνο στις περιπτώσεις που κάποιος στέλεχος που τέλεσε γάμο το μήνα Ιούνιο 2002 καλείται να καταβάλλει ένα βασικό μισθό ενώ ένα στέλεχος που τέλεσε γάμο τον Ιούλιο 2002 δεν καταβάλει , όσο για τα εναπομείναντα στελέχη που τέλεσαν γάμο πριν τον Ιούλιο του 2002 και για οποιοδήποτε λόγω δεν ενημερώθηκαν για την υποχρεωτική καταβολή ενός βασικού μισθού υπερ του Μ.Τ.Σ. και καλούνται σήμερα να καταβάλλουν με το σημερινό βασικό μισθό που σαφώς είναι μεγαλύτερο καθότι έχουν αυξημένη μισθολογική κατηγορία.

5. Παρακαλούμε για την ανάδειξη του προβλήματος ώστε να υπάρξει άμεση παρέμβασή προκειμένου να υπάρξει ίση και δίκαιη μεταχείριση στο στρατιωτικό προσωπικό που τέλεσε γάμο εκείνη τη περίοδο και να καταβάλουνε τον βασικό μισθό που ίσχυε κατά την τέλεση του γάμου τους τότε και όχι με τα σημερινά δεδομένα όπως ανάλογα γίνεται και με την χρονική επιλογή αναγνώριση μάχιμης πενταετίας.

6. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση είμαστε στη διάθεσή σας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Μαυρίδης Βασίλειος ΕΠΟΠ Λχίας (ΠΒ) 6976949994Ο Γεν. Γραμματέας Γκούσκος Νεκτάριος Ανθστής (ΥΓ) 6955688571