<
13.3 C
Athens
Τετάρτη, 10 Αυγούστου, 2022
Αρχική ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ N. Παναγιωτόπουλος για ΕΜΘ: Έτσι θα υπολογιστεί το ΒΟΕΑ-Τι είπε για ένταξή...

N. Παναγιωτόπουλος για ΕΜΘ: Έτσι θα υπολογιστεί το ΒΟΕΑ-Τι είπε για ένταξή τους στο Β’ Κλιμάκιο

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μαραβέγιας με θέμα «Συνταξιοδοτικά και άλλα συναφή θέματα αξιωματικών προερχόμενων από Εθελοντές Μακράς Θητείας», σας γνωρίζονται, κατά το μέρος που αφορά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν.4609/19, μετά τη λήξη της πενταετούς υποχρέωσής τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, ύστερα από αίτησή τους, να αξιολογηθούν και να επιλεγούν για περαιτέρω παραμονή στις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) με τον βαθμό που φέρουν ως Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) μέχρι τη συμπλήρωση 35ετούς συντάξιμης υπηρεσίας και εξελίσσονται βαθμολογικά, στην ενέργεια, μέχρι τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού και των αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των ΕΔ.

Επίσης, με την εφαρμογή του ν.4472/2017 (Α΄174) νόμου καταργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 οι μισθολογικοί βαθμοί, με βάση τους οποίους, σύμφωνα με την νομοθεσία του ΜΤΣ, υπολογίζονταν το δικαιούμενο μέρισμα και πλέον το προσωπικό κατατάσσεται σε τέσσερα (4) μισθολογικά κλιμάκια ανάλογα με την προέλευσή του, ενώ δεν έχει προβλεφθεί κλιμάκιο που να αφορά στην εν λόγω κατηγορία προσωπικού, δηλαδή Αξιωματικούς προέλευσης ΕΜΘ.

Προς τούτο, η αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΘΑ ζήτησε από τα Γενικά Επιτελεία βεβαίωση οικονομικής επιβάρυνσης για το τρέχον έτος και για τα 2 επόμενα του ΜΠΔΣ, εν όψει προώθησης σχετικής τροπολογίας, προκειμένου οι προαχθέντες βάσει του ν.4609/2019 να ενταχθούν στην Β΄ Κατηγορία του άρθρου 124 του ν.4472/17.

Σε κάθε περίπτωση, τα Διοικητικά Συμβούλια των Μετοχικών Ταμείων έχουν λάβει τις αναγκαίες πρόνοιες προκειμένου να συνεχιστεί η χορήγηση του ΒΟΕΑ, ή προκαταβολής αυτού, στα τέκνα των μετόχων Αξιωματικών ΕΜΘ, λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη ότι εφόσον από την επικείμενη τροποποίηση των οικείων μισθολογικών διατάξεων (ν.4472/2017) επηρεαστούν τα στοιχεία προσδιορισμού εν λόγω παροχών, θα διενεργηθεί συμπληρωματική καταβολή δικαιούμενων ποσών κατόπιν επανυπολογισμού.

Αναφορικά με το ζήτημα του υπολογισμού του Βοηθήματος Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ), για το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ), το ύψος του βοηθήματος, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, υπό στοιχεία Φ.951.1/120/875101/Σ.5291/17 Αυγ 10 (Β΄1357), ισούται με το γινόμενο των 60 αρτίων (1000/1000) μηνιαίων μερισμάτων του βαθμού που κατά τις κείμενες διατάξεις του Ταμείου, δικαιούται μέρισμα ο μέτοχος ή μερισματούχος, επί τόσα 25/25 όσα τα χρόνια ασφάλισης του παιδιού κατά το χρόνο καταβολής του δικαιούμενου ποσού.

Για το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού (ΜΤΝ), σύμφωνα με την ΚΥΑ, υπό στοιχεία Φ.871.1/27 από την 11-01-1985 (Β΄359), το ποσό του εφάπαξ ΒΟΕΑ, που καταβάλλεται στα ασφαλισμένα τέκνα των μετόχων του (μερισματούχοι και εν ενεργεία), κατόπιν αίτησής τους, καθορίζεται σε αριθμό μηνιαίων μερισμάτων που λαμβάνει ο μερισματούχος κατά την ημερομηνία που νομιμοποιείται η καταβολή του και του μερίσματος που θα ελάμβανε ο ενεργός μέτοχος, λογιζόμενος σαν μερισματούχος.

Για το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ), η καταβολή του ΒΟΕΑ συναρτάται από τα μερίσματα, τον βαθμό και τα έτη υπηρεσίας των δικαιούχων.

Τέλος, σας γνωρίζουμε σε ό,τι αφορά στην εφαρμοζόμενη συνταξιοδοτική πολιτική, αυτή εμπίπτει αποκλειστικά στις αρμοδιότητές του συνερωτώμενου Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων αλλά και του Υπουργείου Οικονομικών, που την εξειδικεύουν με ειδικούς συνταξιοδοτικούς νόμους, με βάση τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες και την εφαρμοζόμενη δημοσιονομική πολιτική.

Δείτε τα σχετικά έγγραφα:

ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ by kranosgr on Scribd

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ by kranosgr on Scribd