13.3 C
Athens
Σάββατο, 28 Ιανουαρίου, 2023
Αρχική ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ Χωρίς τελειωμό τα προβλήματα των συνοδών στρατιωτικών σκύλων στην Κω

Χωρίς τελειωμό τα προβλήματα των συνοδών στρατιωτικών σκύλων στην Κω

Τα προβλήματα των συνοδών στρατιωτικά εκπαιδευμένων σκύλων, αλλά και των
ίδιων των σκύλων, φαίνεται ότι δεν έχουν τελειωμό στις Μονάδες της νήσου
Κω.

Κάποια από αυτά τα προβλήματα ενδεικτικά μεταφέρει η Πανελλαδική
Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικων (Π.Ο.Ε.Σ.) στον Αρχηγό του Γενικού
Επιτελείου Στρατού και υπενθυμίζει ότι ο στρατιωτικός σκύλος και ο
χειριστής του αποτελούν όπλο, για το οποίο, βάσει διαταγών, πρέπει να
πληρούνται ορισμένα κριτήρια για την ορθή χρήση του. Το οποιοδήποτε
κόστος δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο για την επίλυση των προβλημάτων.

Όπως τα ίδια τα στελέχη γνώρισαν στην Π.Ο.Ε.Σ.:

– Δεν υπάρχει εξεταστήριο στρατιωτικών σκύλων.

– Δεν υπάρχει αποθήκη και παρασκευαστήριο τροφών, με αποτέλεσμα οι
τροφές και η εξέταση των στρατιωτικών σκύλων κάθε μήνα να γίνεται σε ένα
και μόνο χώρο, που υποτίθεται είναι και θάλαμος ανάπαυσης των συνοδών,
με ότι αυτό συνεπάγεται (π.χ. στο ίδιο τραπέζι που τρώνε οι συνοδοί
κάποιες μέρες του μήνα γίνεται και ιατρικό τραπέζι για τους σκύλους).

– Οι τροφές αποθηκεύονται στον ίδιο χώρο που κοιμούνται οι συνοδοί, με
αποτέλεσμα οι οσμές των τροφών να προσελκύουν τρωκτικά.

– Σε κάποιες Μονάδες δεν υπάρχει σύστημα αποχέτευσης και βόθρος, για την
καθαριότητα των σκύλων. Αυτό έχει ως συνέπεια τα λιμνάζοντα νερά και
λήμματα να μένουν στάσιμα μπροστά στις εγκαταστάσεις των σκύλων και
στους χώρους ανάπαυσης των συνοδών, με όλα τα προβλήματα που απορρέουν
από αυτό, (κουνούπια, τρωκτικά, δυσοσμία). Η επάρκεια και η ποσότητα του
νερού σε αρκετές εγκαταστάσεις είναι ελάχιστη.

Διαβάστε όλο το έγγραφο της Π.Ο.Ε.Σ.:

ΘΕΜΑ    :       Προβλήματα σε Μονάδες της 80 ΑΔΤΕ

ΣΧΕΤ    :       Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 526/09.4.2021 έγγραφό μας

                Αξιότιμε κε Αρχηγέ.

Με το σχετικό έγγραφό μας, είχαμε αναδείξει συγκεκριμένα προβλήματα που
μετέφεραν στην Ομοσπονδία μας συνοδοί στρατιωτικά εκπαιδευμένων σκύλων
που υπηρετούν στην 80 ΑΔΤΕ, ζητώντας την επίλυσή τους.

Ήδη πέρασε σχεδόν ένα (1) έτος και κάποια προβλήματα, όπως μας
μεταφέ-ρονται και σήμερα από τους συναδέλφους μας συνοδούς στρατιωτικών
σκύλων, φαίνεται να παραμένουν ακόμη άλυτα, ενώ οι ίδιοι παρ΄ όλο το
ζήλο και την αυταπάρ-νησή τους είναι αναγκασμένοι να επιτελούν το έργο
τους κάτω από δύσκολες συνθήκες εξαιτίας των ελλείψεων σε εγκαταστάσεις
και υποδομές.

Οι εγκαταστάσεις και οι υποδομές είναι μη λειτουργικές ή και ανύπαρκτες
με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα στον τρόπο εργασίας, την υγιεινή
και κυρίως την ασφάλεια συνοδών, σκύλων και λοιπού προσωπικού που
εργάζεται πλησίον αυτών λόγω πιθανού ατυχήματος. Οφείλουμε να
υπενθυμίσουμε ότι στις ετήσιες επιθεωρήσεις των ΣΕΣ-Σ από τα αρμόδια
κλιμάκια αναφέρονται οι ελλείψεις ή η ανυπαρξία σε εγκαταστάσεις και
υποδομές με αποτέλεσμα να ζητείται δαπάνη αλλά λόγω του μεγάλου κόστους
να μην υλοποιείται ποτέ.

Ενδεικτικά, όπως μας μεταφέρθηκαν, αναφέρονται τα εξής:

        –       Δεν υπάρχει εξεταστήριο στρατιωτικών σκύλων.

        –       Δεν υπάρχει αποθήκη και παρασκευαστήριο τροφών, με αποτέλεσμα οι
τροφές και η εξέταση των στρατιωτικών σκύλων κάθε μήνα να γίνεται σε ένα
και μόνο χώρο, που υποτίθεται είναι και θάλαμος ανάπαυσης των συνοδών,
με ότι αυτό συνεπάγεται (π.χ. στο ίδιο τραπέζι που τρώνε οι συνοδοί
κάποιες μέρες του μήνα γίνεται και ιατρικό τραπέζι για τους σκύλους).

        –       Οι τροφές αποθηκεύονται στον ίδιο χώρο που κοιμούνται οι συνοδοί, με
αποτέλεσμα οι οσμές των τροφών να προσελκύουν τρωκτικά.

        –       Σε κάποιες Μονάδες δεν υπάρχει σύστημα αποχέτευσης και βόθρος, για
την καθαριότητα των σκύλων. Αυτό έχει ως συνέπεια τα λιμνάζοντα νερά και
λήμματα να μένουν στάσιμα μπροστά στις εγκαταστάσεις των σκύλων και
στους χώρους ανάπαυσης των συνοδών, με όλα τα προβλήματα που απορρέουν
από αυτό, (κουνούπια, τρωκτικά, δυσοσμία). Η επάρκεια και η ποσότητα του
νερού σε αρκετές εγκαταστάσεις είναι ελάχιστη.

        –       Στην πλειοψηφία των εγκαταστάσεων που υπάρχουν τουαλέτες και χώροι
υγιεινής.

        –       Οι χώροι εκπαιδεύσεως – ελεύθερης κυκλοφορίας σκύλων – εγκατα-στάσεων
δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας όπως αναφέρονται στις οικείες
διαταγές.

–       Οι συνοδοί αναγκάζονται να μετακινούνται προς τις Μονάδες όπου
ευρίσκονται οι σκύλοι, σε αποστάσεις πέραν των 35 χιλιομέτρων,
προκειμένου να εκτελέσουν την υπηρεσία τους, με τα ιδιωτικά τους μέσα,
καθόσον το πρόγραμμά τους δεν ακολουθεί το λοιπό πρόγραμμα των Μονάδων.
Το κόστος μετακίνησής τους βαρύνει εξ ολοκλήρου αυτούς οι οποίοι
δαπανούν χρήματα από τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό, σε σχέση με τα
υπόλοιπα στελέχη που χρησιμοποιούν τα υπηρεσιακά οχήματα για τη
μετακίνησή τους στις Μονάδες.
–       Η περίφραξη των χώρων όπου φυλάσσονται/αναπαύονται οι στρατιω-τικοί
σκύλοι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις «ΝΑΤΟΪΚΟΥ ΤΥΠΟΥ», παρότι προβλέπεται.
Ο στρατιωτικός σκύλος και ο χειριστής του αποτελούν όπλο, για το οποίο,
βά-σει διαταγών, πρέπει να πληρούνται ορισμένα κριτήρια για την ορθή
χρήση τους. Το οποιοδήποτε κόστος δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο για την
επίλυση των προβλημά-των.


Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων
Στρατιωτικών – Π.Ο.Ε.Σ.

Νόμιμα αναγνωρισμένη συνδικαλιστική
Ομοσπονδία με την υπ΄ αριθμ. 4/2019 απόφαση
του Ειρηνοδικείου Λαυρίου

Πρόεδρος: Ανθυπασπιστής (ΠΖ) Χρήστος
Μαρινέλης, τηλ.: 6944857472

Γεν. Γραμματέας: Επισμηναγός (ΥΑΔ)
Ιωάννης Κατσανεβάκης, τηλ.: 6983503514

Φειδίου 10, 10678, Αθήνα, 5ος όροφος, τηλ.
2168004777

ηλεκτρονική διεύθυνση: www.poes.gr

e-mail: [email protected].