13.3 C
Athens
Δευτέρα, 27 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΤοποθέτηση του ΣΟΕΔ για το υπό διαβούλευση Νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ

Τοποθέτηση του ΣΟΕΔ για το υπό διαβούλευση Νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ

Προς :       κ. ΥΕΘΑ , κ. ΥΦΕΘΑ

Κοιν. :      Γ.Γ. ΥΕΘΑ, Βουλευτές ΒτΕ, Α/ΓΕΕΘΑ, Α/ΓΕΣ, Α/ΓΕΝ, Α/ΓΕΑ, 

                Μ.Μ.Ε      

Θέμα:    Τοποθέτηση του Σωματείου Οικογενειών Ενόπλων Δυνάμεων (ΣΟΕΔ) για το υπό διαβούλευση Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Το Σωματείο Οικογενειών Ενόπλων Δυνάμεων κατόπιν συζήτησης με τα μέλη του, σας αποστέλλει το παρακάτω έγγραφο για την τοποθέτηση του στο υπό  διαβούλευση  νομοσχέδιο του Υπουργείου Άμυνας με τίτλο «Ίδρυση Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύσταση Κοινού Σώματος Πληροφορικής στις Ένοπλες Δυνάμεις και λοιπές διατάξεις».

       Θα σας μεταφέρουμε καταρχάς τη προσδοκία των στελεχών, που ανέμεναν ένα νομοσχέδιο που θα επιλύει  το συνταξιοδοτικό των συναδέλφων ΕΠΟΠ, μισθολογική διαφορά των συναδέρφων ΕΜΘ, βαθμολογική εξέλιξη των συναδέλφων ΑΣΣΥ από κατάταξη 94 και μετά, τη βαθμολογική αποκατάσταση των συναδέρφων Ειδικών Καταστάσεων (ΑΣΣΥ), έκδοση ταυτοτήτων, καθυστέρηση πληρωμής  ιατροφαρμακευτικών δαπανών, ενίσχυση των στρατιωτικών νοσοκομείων της περιφέρειας με γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, κατάργηση θεώρησης βιβλιαρίων υγείας για τις διαγνωστικές εξετάσεις, άυλη συνταγογράφιση και για ιατρικές πράξεις – εξετάσεις όπως με τα φάρμακα και Εθνική Κάρτα Υγείας ανάλογη όπως της Ευρωπαϊκής Κάρτας Υγείας που ισχύει για το Εξωτερικό και κατάργηση του βιβλιαρίου κ.α.

      Ευελπιστούμε ότι σύντομα θα φέρεται ένα νέο νομοσχέδιο που θα αναφέρεται στα παραπάνω.

Όσον αφορά το υπάρχον στη διαβούλευση οι θέσεις μας είναι οι παρακάτω:

     Στη παράγραφο 3 του άρθρου 7 στο ΜΕΡΟΣ Β΄ Αντίκειται με τους ιδρυτικούς νόμους των Μετοχικών Ταμείων, να αποφασίζει ο εκάστοτε ΥΠΕΘΑ για τη διάθεση της περιουσίας τους και μάλιστα χωρίς αντάλλαγμα.

Επομένως η συγκεκριμένη παράγραφος να διαμορφωθεί ως εξής:

Για τη στέγαση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και των ταμείων του άρθρου εικοστού όγδοου του καταστατικού του παραχωρείται, χωρίς αντάλλαγμα, χώρος ιδιοκτησίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή εποπτευόμενου από αυτό νομικού προσώπου, πλην των Μετοχικών Ταμείων των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, για την ακίνητη περιουσία των οποίων, αποφασίζουν τα Διοικητικά τους Συμβούλια»

     Στο ΜΕΡΟΣ Γ΄ Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) προχωρά σε ακόμη μεγαλύτερη αναβάθμιση των Σχολών και αξιολογείτε ότι είναι σε σωστή κατεύθυνση και ως Σωματείο μας βρίσκει σύμφωνους.

     Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειώσουμε ότι απουσιάζει παντελώς η Αναβάθμιση των πτυχίων των Ανωτέρων Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) σε Ανώτατες. Δεν θα τεκμηριώσουμε σε αυτό το έγγραφο την αναγκαιότητα της αναβάθμισης αυτής, καθότι με έγγραφο μας που έχει αποσταλεί στο ΥΠΕΘΑ αναλυτικά το έχουμε κάνει. Σε απάντηση εγγράφου του Σωματείου μας σε κοινοβουλευτικό έλεγχο ο ΥΦΕΘΑ, αναγνωρίζει την αναγκαιότητα αναβάθμισης της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, γράφοντας αυτολεξεί  «εξετάζεται η αναβάθμιση της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των ΑΣΣΥ με την ένταξη τους στην ανώτατη βαθμίδα της εκπαίδευσης, τονίζοντας ότι έχουν εγκριθεί και υλοποιούνται σχετικές αποφάσεις».

      Παρόλα αυτά στο συγκεκριμένο νομοσχέδιό δεν γίνεται καμία αναφορά για το θέμα ή υλοποίηση του.

      Προτείνουμε την ένταξη των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στη συνέχεια να καθοριστούν από το Υπουργείο όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση του.

      Μέρος Ε΄ Άρθρο 69 με έκπληξη μας είδαμε δικαιώματα και κατακτήσεις ετών,  επι της ουσίας να καταργούνται , για Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν οι ίδιοι παθήσεις ή φροντίζουν άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).

      Από το 2019 η Ελλάδα, εναρμονιζόμενη πλέον με τις Ευρωπαϊκές επιταγές και τις Συνθήκες του ΟΗΕ, εφάρμοσε για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), με οριζόντιο επίπεδο εφαρμογής για όλα  τα Υπουργεία συμπεριλαμβανομένου και του ΥΠΕΘΑ. Οι δομικές αυτές  δράσεις συνεχίζονται με την «Εθνική Στρατηγική για τα ΑμεΑ 2024-2030», υπό τον Συντονισμό του Υπουργού Επικρατείας κου Σκέρτσου, επικεφαλής του συντονιστικού μηχανισμού για τις 170 οριζόντιες δράσεις με σκοπό την «ορατότητα» των ΑμεΑ και των δικαιωμάτων τους και υπό μία κοινή ομπρέλα άσκησης πολιτικής. Η «Εθνική Στρατηγική για τα δικαιώματα των ΑμεΑ 2024-2030» παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο, αποτελεί βασική προτεραιότητα του Πρωθυπουργού και βρίσκεται πλέον στον μπλε φάκελο κάθε Υπουργού και Υφυπουργού για τους τομείς ευθύνης του, συμπεριλαμβανομένου και του ΥΠΕΘΑ.

     Βασική στόχευση της Εθνικής Στρατηγικής για τα δικαιώματα των ΑμεΑ 2024-2030 αποτελεί η ενίσχυση της ορατότητας των ατόμων με αναπηρία, η βελτίωση της καθημερινότητας τους και η ουσιαστική κοινωνική τους συμπερίληψη, σε κάθε έκφανση της ζωής τους. Η Πολιτεία πλέον έχει υποχρέωση να ασκεί πολιτικές υπέρ των παραπάνω στόχων προς όφελος των ΑμεΑ σε οριζόντιο επίπεδο.

     Στο ίδιο άρθρο χωρίς καμία προεργασία κάθετα περικόπτονται και καταργούνται κοινωνικά  κριτήρια που αφορούν  τρίτεκνες  και πολύτεκνες οικογένειες, την ώρα που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ανήγαγε το δημογραφικό πρόβλημα και την αντιμετώπιση του, ως Εθνικό Χρέος.  

     Βάσει των παραπάνω προτείνεται η κατάργηση και απόσυρση, του συγκεκριμένου άρθρου, το οποίο δείχνει ότι είναι περισσότερο τιμωρητικό  για τις παραπάνω κατηγορίες, δημιουργώντας προβλήματα χωρίς να επιλύει. . Ευελπιστούμε ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας θα το πράξει.     

Επικοινωνία στο soed2021@gmail.com,, και τηλέφωνο 6972828656 Κοντούρης Δημήτριος

      Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το πολύτιμο χρόνο σας.

                                            Με ιδιαίτερη τιμή

                       Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο                                                                           Ο

        Πρόεδρος                                                        Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Κοντούρης                                  Ευάγγελος Παπαευαγγέλου

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο