13.3 C
Athens
Τρίτη, 25 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣΣυμμετοχή του ΓΔΠΕΑΔΣ Δρ. Κωνσταντίνου Μπαλωμένου σε Συνάντηση Αντιπροσώπων του ΝΑΤΟ

Συμμετοχή του ΓΔΠΕΑΔΣ Δρ. Κωνσταντίνου Μπαλωμένου σε Συνάντηση Αντιπροσώπων του ΝΑΤΟ

Ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔΠΕΑΔΣ Δρ. Κωνσταντίνος  Μπαλωμένος, ως Υψηλόβαθμος Εθνικός Αντιπρόσωπος στην Επιτροπή Ανθεκτικότητας του ΝΑΤΟ, ανταποκρινόμενος σε πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ κ. Jens Stoltenberg, συμμετείχε στη 2η Συνάντηση Υψηλόβαθμων Εθνικών Αντιπροσώπων της Επιτροπής Ανθεκτικότητας του ΝΑΤΟ, η οποία διεξήχθη την Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2023 στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ κ. Jens Stoltenberg προέδρευσε της συνάντησης και κατά τις εργασίες της, συζήτησε με τους Εθνικούς Αντιπροσώπους του ΝΑΤΟ για την Ανθεκτικότητα, για  τις προκλήσεις σε σχέση με την ανθεκτικότητα σε ολόκληρη την ευρω-ατλαντική περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των ευρύτερων επιπτώσεων του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Κατά τη συνάντηση υπογραμμίστηκε επίσης, η ανάγκη για ενισχυμένη κοινωνική ανθεκτικότητα και αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ του πολιτικού και του στρατιωτικού τομέα και μεταξύ των κυβερνήσεων.

Ειδικότερα, ο κ. Stoltenberg τόνισε τη σημασία της συλλογικής ανθεκτικότητας για την αντιμετώπιση όλου του φάσματος των απειλών που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ, από τις πανδημίες και την κλιματική αλλαγή έως τις ένοπλες συγκρούσεις.

Στη συνάντηση συμμετείχε μέσω VTC από το Κίεβο και η αναπληρώτρια πρωθυπουργός της Ουκρανίας κ. Olha Stefanishyna η οποία, απευθυνόμενη στους Συμμάχους υπογράμμισε τον κρίσιμο ρόλο της εθνικής ανθεκτικότητας στην άμυνα κατά των ένοπλων επιθέσεων.

Επίσης, Αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης παρείχαν πληροφορίες σχετικά με το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθά την Ουκρανία να ενισχύσει την ανθεκτικότητά της.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔΠΕΑΔΣ Δρ. Κωνσταντίνος  Μπαλωμένος κατάτην τοποθέτησή του στην πρώτη συνεδρίαση της Συνάντησης σε σχέση με τα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν όσον αφορά την Ανθεκτικότητα από τον πόλεμο στην Ουκρανία, αναφέρθηκε στην σημασία της κοινωνικής συνοχής για την επίτευξη κοινοτικής ανθεκτικότητας και την αναγκαιότητα του διυπηρεσιακού συντονισμού.

Ειδικότερα, ο Δρ. Μπαλωμένος επισήμανε, ότι η κοινωνική συνοχή και η ανθεκτικότητα της κοινότητας είναι κρίσιμες για την αντιμετώπιση των ένοπλων συγκρούσεων. Η οικοδόμηση ισχυρών κοινωνικών δικτύων και εμπιστοσύνης εντός των κοινοτήτων μπορεί να διευκολύνει τη συλλογική δράση και την αμοιβαία υποστήριξη σε περιόδους κρίσης. Αυτοί οι παράγοντες μπορούν να αξιοποιηθούν για να διασφαλιστεί, ότι οι απαντήσεις στις ένοπλες συγκρούσεις είναι πιο αποτελεσματικές και συντονισμένες. Τόνισε επίσης, ότι οι ένοπλες συγκρούσεις απαιτούν συχνά μια διυπηρεσιακή και συνολική κυβερνητική προσέγγιση, αλλά και την στήριξη του συνόλου της κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ των διαφόρων κυβερνητικών υπηρεσιών, του στρατού, των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των διεθνών εταίρων είναι απαραίτητος.

Κατά τη δεύτερη συνεδρίαση της Συνάντησης, ακολούθησε συζήτηση αναφορικά με το πως το ΝΑΤΟ μπορεί να αναπτύξει καλύτερα τους διαθέσιμους πόρους του για να επιτύχει μια πιο αποτελεσματική και συνεκτική εφαρμογή των στόχων της Συμμαχίας για την Ανθεκτικότητα για το έτος 2023 και οι οποίοι, εγκρίθηκαν από τους ηγέτες του ΝΑΤΟ κατά την τελευταία Σύνοδο Κορυφής του Βίλνιους.

Κατά την παρέμβασή του στην συγκεκριμένη Συνεδρίαση, ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔΠΕΑΔΣ Δρ. Κωνσταντίνος Μπαλωμένος τόνισε ότι, είναι ανάγκη οι Σύμμαχοι να αξιολογήσουν τις τρέχουσες δυνατότητες και τρωτότητες του κάθε κράτους μέλος του ΝΑΤΟ. Στο ίδιο πλαίσιο, πρέπει να προσδιοριστούν οι βασικές προκλήσεις και κίνδυνοι που αντιμετωπίζει το κάθε κράτος μέλος και να αξιολογηθούν το τρέχον νομικό και θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων και κινδύνων.

Στη συνέχεια, ο Δρ. Κωνσταντίνος Μπαλωμένος επισήμανε ότι, το ΝΑΤΟ πρέπει να καθορίσει με σαφήνεια τους στόχους και προτεραιότητες ανθεκτικότητας που θέλει να επιτύχουν τα κράτη μέλη του υπό την προϋπόθεση ότι, οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του κάθε κράτους και τη φύση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει.

Σε σχέση με το υπάρχον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο  ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔΠΕΑΔΣ τόνισε ότι,τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ θα πρέπει να επανεξετάσουν και να επικαιροποιήσουν το νομικό και κανονιστικό τους πλαίσιο, ώστε να διασφαλιστεί ότι αντιμετωπίζουν επαρκώς τις ανάγκες για την ανθεκτικότητα. Η διαδικασία αυτή, μπορεί να περιλαμβάνει την αναγκαιότητα δημιουργίας νέων νόμων ή κανονισμών, την τροποποίηση των υφιστάμενων, ή την εξάλειψη παρωχημένων διατάξεων.

Τέλος, όσον αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων από μέρους των κρατών, ο Δρ. Κωνσταντίνος Μπαλωμένος τόνισε ότι, κάθε κράτος μέλος του ΝΑΤΟ θα πρέπει να επενδύσει στην ανάπτυξη ικανοτήτων των κυβερνητικών του αξιωματούχων, των φορέων πρώτης ανταπόκρισης και άλλων σχετικών ομάδων που εμπλέκονται στην εθνική ανθεκτικότητα. Υπό το πρίσμα αυτό, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να διασφαλίσει ότι, τα στελέχη του διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις ανθεκτικότητας.