13.3 C
Athens
Παρασκευή, 12 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΣτη Βουλή το θέμα αποστρατειών αξιωματικών ΕΟΘ

Στη Βουλή το θέμα αποστρατειών αξιωματικών ΕΟΘ

Κατατέθηκε σήμερα Ερώτηση στη Βουλή από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, κ. Βασίλη Κεγκέρογλου και κ. Γιώργου Φραγγίδη, κατόπιν προτάσεων του Τομέα Άμυνας, με τίτλο «Αποστρατείες στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων», προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο, προκειμένου να καταδείξουμε την αποστρατεία μεγάλου αριθμού στελεχών των ΕΔ κατηγορίας ΑΣΣΥ, η οποία (αποστρατεία) δεν δικαιολογείται, καθώς και μεγάλου αριθμού Αξιωματικών ΕΟΘ, η αποστρατεία των οποίων, πριν τη συμπλήρωση πενταετίας μετά τη συμπλήρωση 35 ετών ευδόκιμης υπηρεσίας,υπαγορεύεται από συγκεκριμένες διατάξεις, γεγονός που δεν ίσχυσε στην προκειμένη περίπτωση, χαρακτηρίζοντάς τες ως παράνομες.

Συγκεκριμένα, στην υπόψη ερώτηση, αναφέρεται ότι,

Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα του militaire.gr προκύπτει η αποστρατεία περίπου 450 στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων κατηγορίας ΑΣΣΥ, ενώ ταυτόχρονα έχει δει τον δρόμο της αποστρατείας μεγάλος αριθμός Αξιωματικών ΕΟΘ (Εκτός Οργανικών Θέσεων).

Στο ν.4494/2017 «Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις», μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα ακόλουθα:

•       Στο άρθρο 1, περί ειδικών κατηγοριών Αξιωματικών ΕΟΘ, παράγραφος 1, σημειώνεται ότι:

          «1.     Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας … τίθενται ή παραμένουν εκτός οργανικών θέσεων (ΕΟΘ), εφόσον το επιθυμούν, αξιωματικοί μέχρι του βαθμού του Συνταγματάρχη και αντιστοίχου των άλλων κλάδων των ΕΔ, για τους οποίους εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις … του ν.2439/1996 υπό την προϋπόθεση ότι:

                   α)      κρίνονται ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, πλην των αποστρατευόμενων για λόγους υγείας, και έχουν συμπληρώσει τριακονταπενταετή συντάξιμη υπηρεσία πριν από τη συμπλήρωση του πεντηκοστού ογδόου έτους της ηλικίας τους,

                   β)      έχοντας ήδη τεθεί ΕΟΘ, πρόκειται να αποστρατευθούν λόγω συμπλήρωσης τριακονταπενταετούς συντάξιμης υπηρεσίας, πριν από τη συμπλήρωση του πεντηκοστού όγδοου έτους της ηλικίας τους.», ενώ στη σχετική αιτιολογική έκθεση, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι:

          «… Συμπερασματικά, με τη ρύθμιση αυτή βελτιστοποιείται η λειτουργία των ΕΔ, καθώς εξασφαλίζεται η δυνατότητα υπηρεσιακής αξιοποίησης διαπιστωμένα ικανών και έμπειρων στελεχών των ΕΔ, τα οποία οδηγούνται σε υποχρεωτική έξοδο από τις ΕΔ σε βαθμούς που συνάδουν με την εκπλήρωση κρίσιμων καθηκόντων, μολονότι επιθυμούν να παρατείνουν τον εργασιακό τους βίο και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις ΕΔ.»

•       Στο άρθρο 1, περί ειδικών κατηγοριών Αξιωματικών ΕΟΘ, παράγραφος 3, προβλέπεται ότι:

          «3.     Οι αξιωματικοί, οι οποίοι τίθενται ή παραμένουν κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα παραπάνω, ΕΟΘ: …

                   ζ)      αποστρατεύονται αυτεπαγγέλτως:

                            αα)     εάν κριθούν μη διατηρητέοι στις ετήσιες τακτικές κρίσεις. …,

                            ββ)    για λόγους αποδεδειγμένης σωματικής ανικανότητας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. …,

                            γγ)   εάν κριθούν αποστρατευτέοι στις ετήσιες τακτικές κρίσεις, οπότε και αποστρατεύονται αμέσως με το βαθμό που φέρουν.

                   η)      αποστρατεύονται με αίτησή τους που υποβάλλεται οποτεδήποτε.»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον ειδικό τύπο που συνεχίζονται και έχουν ξεκινήσει από το Πάσχα, στις φετινές τακτικές κρίσεις έτους 2022, το 50% των Αξιωματικών ΕΟΘ στην Πολεμική Αεροπορία και το Πολεμικό Ναυτικό αποστρατεύτηκε, γεγονός που προκύπτει από τους τελικούς πίνακες κρίσεων που υποβλήθηκαν προς κύρωση, με μεγάλη όμως καθυστέρηση, περίπου 3 μηνών, αν και κανένα από τα σχετικά κριτήρια του υπόψη νόμου δεν καταλαμβάνει τους συγκεκριμένους Αξιωματικούς ΕΟΘ που αποστρατεύθηκαν, αφού όλοι οι Αξιωματικοί ΕΟΘ κρίθηκαν διατηρητέοι. Ως εκ τούτου, διαφαίνεται ότι οι περισσότεροι αποστρατευθέντες Αξιωματικοί όχι μόνο δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για να αποστρατευτούν, αλλά, τουλάχιστον, ήταν σε επαρκές επίπεδο γνώσεων, εμπειριών και προσόντων, ώστε να δύνανται να αξιοποιηθούν σε ικανοποιητικό βαθμό από τις ΕΔ για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών τους.

Δεδομένου ότι, η αποστρατεία τόσο μεγάλου αριθμού Αξιωματικών δεν δικαιολογείται, ενώ καταρρακώνει το ηθικό των στελεχών, δημιουργώντας παράλληλα αισθήματα πικρίας που σε ένα βαθμό επηρεάζουν το αξιόμαχο των ΕΔ.

Δεδομένου ότι, η αποστρατεία των Αξιωματικών ΕΟΘ, πριν τη συμπλήρωση πενταετίας μετά τη συμπλήρωση 35 ετών ευδόκιμης υπηρεσίας, αν δεν πληρούνται συγκεκριμένες, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο, προϋποθέσεις, χαρακτηρίζονται παράνομες.

Δεδομένου ότι, οι τακτικές κρίσεις των στελεχών διενεργούνται εντός μηνός Μαρτίου εκάστου έτους, οι πίνακες κρίσεων υποβάλλονται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας το αργότερο εντός 20 ημερών, προκειμένου ο Υπουργός να προβεί στην έγκρισή τους, ενώ φέτος καθυστέρησαν υπερβολικά.

Δεδομένου ότι, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αποτελεί τον θεματοφύλακα της Δημοκρατίας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

1.  Ποιοι ήταν οι λόγοι της αποστρατείας τόσου μεγάλου αριθμού στελεχών των ΕΔ;

2.  Κατά την αποστρατεία των εν λόγω Αξιωματικών, τηρήθηκαν όλα τα κριτήρια αξιολόγησης και η προβλεπόμενη νομοθεσία που αφορά στην αποστρατεία στελεχών;

3.  Με ποια κριτήρια τα Συμβούλια κρίσεων των Γενικών Επιτελείων αποφάσισαν προκειμένου τα εν λόγω στελέχη να οδηγηθούν στην αποστρατεία αν και είχαν κριθεί Διατηρητέα;

4.  Ποιος αριθμός εκ των στελεχών ΕΟΘ που αποστρατεύονται συμπλήρωσαν το ανώτατο όριο ηλικίας των 58 ετών; Ποιος είναι ο αριθμός στελεχών που αποστρατεύονται λόγω συμπλήρωσης των 5 ετών ως ΕΟΘ; Ποιος είναι ο αριθμός των στελεχών ΕΟΘ που οδηγούνται σε αποστρατεία χωρίς να πληρούν ένα εκ των σχετικών νόμιμων κριτηρίων;

5.  Ποιοι ήταν οι λόγοι για την πολύ μεγάλη καθυστέρηση κύρωσης των τελικών Πινάκων Κρίσεων καθ’ υπέρβαση της προβλεπόμενης χρονικής προθεσμίας;

6.  Γιατί δεν μεριμνήσατε να τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία και το χρονικό πλαίσιο ολοκλήρωσης των κρίσεων;

7.  Τι σχεδιάζετε να πράξετε προκειμένου να αποκαταστήσετε την άδικη και παράνομη αποστρατεία τόσο μεγάλου αριθμού Αξιωματικών;

Για τον Τομέα Άμυνας

Αντιπτέραρχος (Ι) εα Θωμάς Χατζηαθανασίου

Γραμματέας Τομέα Άμυνας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής