13.3 C
Athens
Δευτέρα, 15 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΥΓΕΙΑΣτη Βουλή η ενοποίηση του υγειονομικού στις ΕΔ

Στη Βουλή η ενοποίηση του υγειονομικού στις ΕΔ

Κατατέθηκε σήμερα Ερώτηση από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, κ. Δημήτρη
Μπιάγκη, κατόπιν πρότασης του Τομέα Άμυνας, με τίτλο «Δημιουργία Κοινού Υγειονομικού
Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων και Ενοποίηση των Στρατιωτικών Νοσοκομείων», προς τον
Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαο Δένδια, προκειμένου να αντιδράσουμε στην πρόθεση
του Υπουργείου για τη δημιουργία Κοινού Υγειονομικού Σώματος ΕΔ, τη λειτουργία των
στρατιωτικών νοσοκομείων υπό ενιαίο λειτουργικό σχήμα και την ενοποίηση των υγειονομικών
υπηρεσιών εν γένει.
Η δημιουργία Κοινού Υγειονομικού Σώματος και η ενοποίηση των Στρατιωτικών Νοσοκομείων
δεν προκύπτει από συγκεκριμένη ανάγκη και πρόβλημα που η ενοποίηση αυτή θα επιλύσει,
ενώ είναι σίγουρο ότι έχει δημιουργήσει τεράστια αναστάτωση στους κόλπους των ΕΔ και
κυρίως μεταξύ των στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας και του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ τα
προβλήματα που θα δημιουργήσει στο μέλλον θα είναι μεγαλύτερα από τα όποια υπάρχοντα.
Μέσω της ερώτησης τίθενται καίρια ερωτήματα ως προς τη σκοπιμότητα της δημιουργίας
κοινού Υγειονομικού Σώματος ΕΔ και της ενοποίησης των στρατιωτικών νοσοκομείων, καθώς
και της ενδεχόμενης διάθεσης μέρους ή εν συνόλω των στρατιωτικών νοσοκομείων στο ΕΣΥ.
Τέλος, καλείται η κυβέρνηση να εγκύψει στα εμφανιζόμενα προβλήματα και να
εφαρμόσει βιώσιμες λύσεις για να βελτιωθεί η κατάσταση των νοσοκομείων του Στρατού
Ξηράς, ώστε να συνεχίζονται απαρέγκλιτα οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στα
στελέχη του Στρατού Ξηράς και να μην δημιουργεί περισσότερα προβλήματα με
ανεδαφικές λύσεις.
Συγκεκριμένα, στην υπόψη ερώτηση αναφέρεται ότι,
Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, εξετάζεται από το ΥΠΕΘΑ η σύνταξη και προώθηση προς
ψήφιση, εντός του επομένου χρονικού διαστήματος, νομοσχεδίου που θα αφορά στη
δημιουργία Κοινού Σώματος Υγειονομικού, στη λειτουργία των στρατιωτικών νοσοκομείων υπό
ενιαίο λειτουργικό σχήμα και στην ενοποίηση των υγειονομικών υπηρεσιών εν γένει,
περιλαμβάνοντας, ειδικότερα, τις κάτωθι παρεμβάσεις:
α. Την εξέταση δημιουργίας Κοινού Υγειονομικού Σώματος των ΕΔ, το οποίο θα υπάγεται στο
ΓΕΕΘΑ.
β. Τη μελέτη λειτουργίας των τεσσάρων Νοσοκομείων των ΕΔ ως ενιαίο λειτουργικό σχήμα με
ανεξάρτητο προϋπολογισμό και έσοδα.
γ. Την κατάργηση χρηματοδότησης τρίτων φορέων από έσοδα των νοσοκομείων.
δ. Την επίλυση θεμάτων συνεργασίας νοσοκομείων με ΕΟΠΠΥ, την επίλυση διαφόρων
θεμάτων που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών υγείας των στελεχών των ΕΔ, την
ψηφιοποίηση διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας.
ε. Την επανεξέταση τρόπου λειτουργίας του ΝΙΜΤΣ.
Δεδομένου ότι, το σχέδιο της κυβέρνησης για την ενοποίηση των στρατιωτικών νοσοκομείων
δεν έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.
Δεδομένου ότι, το σχέδιο ενοποίησης των στρατιωτικών νοσοκομείων έχει προκαλέσει
αντιδράσεις και έντονη κριτική στο εσωτερικό των ΕΔ, κυρίως σε ότι αφορά στην έλλειψη
διαφάνειας, την ενδεχόμενη υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και στις
πιθανές απολύσεις.
Δεδομένου ότι, η δρομολόγηση της ενοποίησης των στρατιωτικών νοσοκομείων οδηγεί στην
υποβάθμιση της δημόσιας υγείας για τους στρατιωτικούς.

Δεδομένου ότι, η δημιουργία Κοινού Υγειονομικού Σώματος και η ενοποίηση των Στρατιωτικών
Νοσοκομείων δεν προκύπτει από συγκεκριμένη ανάγκη και πρόβλημα.
Δεδομένου ότι, ο ρόλος εκάστου Κλάδου των ΕΔ είναι διαφορετικός, με ιδιαιτερότητες λόγω
της αποστολής και του έργου του και η τυχόν ενοποίηση θα δημιουργήσει περισσότερα
προβλήματα από αυτά που υποτίθεται πως θα επιλύσει.
Δεδομένου ότι, η ενοποίηση των στρατιωτικών νοσοκομείων είναι παλαιά ιστορία, ενώ η
προσπάθεια δημιουργίας κοινών σωμάτων στις ΕΔ είναι τεράστια το τελευταίο διάστημα, όπως
η σχεδιαζόμενη δημιουργία κοινού σώματος πληροφορικής, μήπως ο σκοπός της είναι άλλος
από αυτόν που διατείνεται η κυβέρνηση για οικονομία κλίμακας και εξοικονόμηση πόρων,
αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και ενίσχυση της διακλαδικότητας των ΕΔ;
Δεδομένου ότι, την πλειοψηφία των στρατιωτικών νοσοκομείων αποτελούν τα νοσοκομεία του
Στρατού Ξηράς στην Ελληνική Επικράτεια.
Δεδομένου ότι, το μοναδικό νοσοκομείο (251ΓΝΑ) της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) σε όλη την
ελληνική επικράτεια καλύπτει θέματα υγείας και νοσηλείας του προσωπικού κυρίως της ΠΑ.
Δεδομένου ότι, το Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) που εδρεύει στον χώρο του 251ΓΝΑ και
υποστηρίζεται απ’ αυτό είναι εξειδικευμένο και μοναδικό πανελλαδικά σε θέματα αεροπορικής
ιατρικής και αποστολή του, μεταξύ άλλων, είναι η αρχική και περιοδική Υγειονομική Εξέταση του
Ιπτάμενου Προσωπικού και των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, ενώ καλύπτει, πέραν των
άλλων, τα στελέχη σε αντίστοιχα ζητήματα της Πολιτικής Αεροπορίας μέσω σχετικών
συμβάσεων.
Δεδομένου ότι, στην αποστολή του ΚΑΙ περιλαμβάνεται η εκπαίδευση των στελεχών της ΠΑ σε
θέματα Αεροπορικής Ιατρικής, Αεροπορικής Νοσηλευτικής και Αεροδιακομιδών, ενώ το
κατάλληλα εκπαιδευμένο στα εν λόγω αντικείμενα προσωπικό συνδράμει στην
αποτελεσματικότητα των μονάδων αεροσκαφών της ΠΑ προς κάλυψη του έργου και της
επιχειρησιακής αποστολής τους, συνδράμοντας τα μέγιστα στην ασφάλεια πτήσεων και
εδάφους.
Δεδομένου ότι, τα νοσοκομεία του Πολεμικού Ναυτικού έχουν επίσης ιδιαίτερη ενασχόληση
προς κάλυψη των επιχειρησιακών αποστολών τους και της κατάλληλης εκπαίδευσης των
στελεχών τους, με έμφαση στο προσωπικό των ειδικών αποστολών.
Δεδομένου ότι, τα νοσοκομεία του Στρατού Ξηράς παρουσιάζουν προβλήματα ρευστότητας,
επάρκειας στελέχωσης και κυρίως εξειδικευμένου υγειονομικού προσωπικού και μέσων, για τα
οποία η κυβέρνηση έχει χρέος να βρει λύσεις, ώστε να διατηρηθεί σε υψηλό επίπεδο το
παρεχόμενο αγαθό της υγείας προς τους στρατιωτικούς.
Δεδομένου ότι, στο πρόσφατο παρελθόν το 251ΓΝΑ, μόνο αυτό από τα Στρατιωτικά
Νοσοκομεία, διατέθηκε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) για non-Covid περιστατικά και την
άμεση διακομιδή στελεχών των ΕΔ και των Σωμάτων Ασφαλείας και των λοιπών
νοσηλευόμενων ασθενών του, ενώ στην τρέχουσα χρονική περίοδο φημολογείται ότι εξετάζεται
η ενσωμάτωση των στρατιωτικών νοσοκομείων στο ΕΣΥ.
Δεδομένου ότι, το ΠΑ.ΣΟ.Κ./Κίνημα Αλλαγής υποστηρίζει διαχρονικά το δικαίωμα πρόσβασης
όλων των πολιτών σε υψηλού επιπέδου δημόσιες υπηρεσίες υγείας, που ιδιαίτερα στην
περίπτωση των στελεχών των ΕΔ αυτές σχετίζονται και με τη μαχητική ικανότητα και
αποτελεσματικότητά τους.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 1. Αληθεύουν τα δημοσιεύματα περί σχεδίου δημιουργίας Κοινού Σώματος
  Υγειονομικού και ενοποίησης των στρατιωτικών νοσοκομείων; Αν ναι, από που
  προκύπτει η αναγκαιότητα, ποια είναι τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη, ποια τα
  αναμενόμενα οφέλη και σε ποια φάση βρίσκεται η όλη διαδικασία;
 2. Σε περίπτωση που σχεδιάζεται η παραπάνω ενοποίηση, έχουν ληφθεί υπόψη οι
  ιδιαιτερότητες του κάθε όπλου σε υγειονομικά θέματα προσωπικού και επιχειρησιακές
  αποστολές; Αν ναι, με ποιες προϋποθέσεις θα συνεχίζουν να εκτελούνται
  αποτελεσματικά στο μέλλον υπό το πλαίσιο της εν λόγω ενοποίησης;
 3. Προτίθεστε να επιλύσετε τα υπάρχοντα προβλήματα των νοσοκομείων του Στρατού
  Ξηράς για να βελτιωθεί η κατάστασή τους, ώστε να συνεχίζονται απαρέγκλιτα οι
  παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στα στελέχη του Στρατού Ξηράς;
 4. Σχεδιάζεται η διάθεση, μέρος ή εν το συνόλω, των Στρατιωτικών Νοσοκομείων στο
  ΕΣΥ;