<
13.3 C
Athens
Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου, 2022
Αρχική ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΕΔ

ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΕΔ

Κατατέθηκε Ερώτηση στη Βουλή από τους βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής, κ. Βασίλη Κεγκέρογλου, Μιχάλη Κατρίνη, Επικεφαλής Κοινοβουλευτικής Ομάδας Κινήματος Αλλαγής, Ευαγγελία Λιακούλη, Γραμματέας ΚΟ Κινήματος, ΓεώργιοΑρβανιτίδη, Αν. Γραμματέας ΚΟ του Κινήματος, Κωνσταντίνο Σκανδαλίδη, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος Κινήματος, Νάντια Γιαννακοπούλου, Β’ Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος Κινήματος, Αντωνία (Τόνια) Αντωνίου, Ιλχάν Αχμέτ, Χρήστο Γκόκα, ΓεώργιοΚαμίνη, Χαράλαμπο Καστανίδη, Χαρά Κεφαλίδου, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, Δημήτριο Κωνσταντόπουλο, Ανδρέα Λοβέρδο, Γεώργιο Μουλκιώτη, ΜπουρχάνΜπαράν, Δημήτριο Μπιάγκη, Απόστολο Πάνα, Γεώργιο Παπανδρέου, Ανδρέα Πουλά, Γεώργιο Φραγγίδη,κατόπιν προτάσεων του Τομέα Άμυνας, με θέμα “Στήριξη και προστασία των ευάλωτων οικογενειών των ειδικής κατηγορίας στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων”, προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο.

Η νέα ΥΑ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (Φ.411/12/362832/Σ.8977/26-11-21), περί μεταθέσεων και άλλων συναφών διατάξεων, έρχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε ευθεία αντίθεση με τις διατάξεις του ν.3883/2010, όπως τροποποιήθηκε με το ν.4609/2019.

Συγκεκριμένα, αν και το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο στηρίζει και προστατεύει τις ευάλωτες οικογένειες των ειδικής κατηγορίας στελεχών των ΕΔ, η νέα ΥΑ αφήνει ανοιχτά τα ενδεχόμενα μετάθεσης στελεχών των συγκεκριμένων κατηγοριών εκτός του τόπου προτίμησής τους, εφόσον επικαλεστούν υπηρεσιακοί λόγοι.

Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα που εν ενεργεία στελέχη των ΕΔ που βγαίνουν ανοικτά πλέον στα ΜΜΕ και δηλώνουν την αδικία που γίνεται στο πρόσωπό τους.

Με άλλα λόγια, η νέα ΥΑ έρχεται να καταστρατηγήσει τις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου προς τις ευάλωτες οικογένειες συγκεκριμένων στελεχών των ΕΔ και ως εκ τούτου απαιτείται η άμεση παρέμβαση του ΥΕΘΑ για την αποκατάσταση της συγκεκριμένης αδικίας.

Προκειμένου να αναδείξουμε το υπόψη πολύ σοβαρό ζήτημα και να συμβάλουμε στην αποκατάστασή του, κατατέθηκε σχετική ερώτηση.

Συγκεκριμένα, στην υπόψη ερώτηση, αναφέρεται ότι,

Κύριε Υπουργέ,

Με τη Φ.411/12/362832/Σ.8977/26-11-21 απόφασή σας, καθορίζεται η συγκρότηση των κατά Κλάδο Συμβουλίων Μεταθέσεων και η λειτουργία τους, εξειδικεύονται τα κατά Κλάδο Κριτήρια τοποθετήσεων και μεταθέσεων ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και τις ειδικότερες ανάγκες της υπηρεσίας και η δυνατότητα προσωρινής αναστολής τους, οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Με τη συγκεκριμένη ΥΑ, μεταξύ άλλων, επιχειρείται η καθιέρωση διαδικασιών μετάθεσης των στελεχών οι οποίοι είναι πολύτεκνοι, γονείς τριών τέκνων, γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, στελέχη που έχουν σύζυγο ή επιμελούνται τέκνο με αναπηρία, στελέχη με ανήλικο τέκνο που τελούν σε χηρεία, καθώς και στελέχη που με δικαστική απόφαση τους έχει ανατεθεί η επιμέλεια ατόμου με αναπηρία είτε με δικαστική απόφαση έχουν οριστεί ως ανάδοχοι γονείς ανηλίκου με αναπηρία για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή.

Όμως από τη μελέτη των σχετικών νόμων και της ΥΑ διαπιστώνονται οι εξής διαφοροποιήσεις:

1.       Στην υποπερίπτωση α’ της περίπτωσης 2 της παραγράφου 1.α του άρθρου 5 του ν. 3883/10, όπως τροποποιήθηκε με το ν.4609/2919 και ισχύει, προβλέπεται ότι: «Τα προαναφερόμενα (Οι πολύτεκνοι, οι γονείς τριών (3) τέκνων ή γονείς ενός τουλάχιστον τέκνου με ανίατο ή δυσίατο νόσημα, γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, καθώς και πάσχοντες από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα μετατίθενται μόνο κατόπιν πρότερης σχετικής αναφοράς τους) στελέχη υπηρετούν, υποχρεωτικά, στον τόπο της προτίμησής τους, μετά από σχετική αναφορά τους.», ενώ στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 της προαναφερθείσας ΥΑ της 26-11-21, προβλέπεται ότι:

          «4. Στον τόπο προτίμησής τους υπηρετούν υποχρεωτικά πολύτεκνοι, γονείς τριών τέκνων, γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, στελέχη που έχουν σύζυγο ή επιμελούνται τέκνο με αναπηρία, στελέχη με ανήλικο τέκνο που τελούν σε χηρεία, καθώς και στελέχη που με δικαστική απόφαση τους έχει ανατεθεί η επιμέλεια ατόμου με αναπηρία είτε με δικαστική απόφαση έχουν οριστεί ως ανάδοχοι γονείς ανηλίκου με αναπηρία για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή, εκτός αν το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφασίσει διαφορετικά, επειδή συντρέχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι ειδικώς αιτιολογημένοι

          Δηλαδή, στη νέα ΥΑ προστέθηκε η φράση «… εκτός αν το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφασίσει διαφορετικά, επειδή συντρέχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι ειδικώς αιτιολογημένοι»χωρίς όμως κάτι τέτοιο να αναφέρεται ή να προβλέπεται στο άρθρο 5 του ν.3883/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν.4609/2019.

          Προς την ορθή κατεύθυνση (την τήρηση των διατάξεων του σχετικού νόμου) συνηγορεί και η αιτιολογική έκθεση του ν.4609/2019, όπου αναφέρεται ότι «Με τη ρύθμιση της παραγράφου 2, επιδιώκεται η πληρέστερη προστασία της οικογένειας και ειδικότερα των ευάλωτων οικογενειών, όπως των πολυτέκνων, τρίτεκνων ή των γονέων με τέκνο με ανίατο ή δυσίατο νόσημα, αφενός υπό το φως της προστασίας που επιτάσσει το άρθρο 21 του Συντάγματος και αφετέρου για λόγους ισότητας μεταξύ των ίδιων κατηγοριών, που αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο από τη Διοίκηση όσον αφορά στην εφαρμογή της έννοιας “μετάθεση”.»

          Ομοίως, στην έκθεση αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων του ν.4609/2019, ειδικότερα αναφορικά με τις συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες, μεταξύ άλλων, οι διατάξεις του άρθρου 10 αυτού θεσπίστηκαν ώστε μέσω αυτών να προστατευθούν η οικογένεια και ειδικά οι ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, ιδιαίτερα οι ειδικές κατηγορίες των στελεχών των ΕΔ που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας, όπως οι κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα κοινωνικά προβλήματα, καθώς επίσης να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης του προσωπικού των ΕΔ (πχ μεταθέσεις κλπ).

2.       Αν και στο άρθρο 6 του του ν. 3883/10, περί τόπου προτίμησης, προβλέπεται ότι: «Όλα τα στελέχη των ΕΔ υποβάλλουν δήλωση του τόπου προτίμησης τους. Αλλαγή του τόπου προτίμησης επιτρέπεται μόνο για λόγους οποιασδήποτε μεταβολής των στοιχείων της περίπτωσης ιε του άρθρου 1. Η αλλαγή του τόπου προτίμησης λαμβάνεται υπόψη για τις τακτικές μεταθέσεις του αμέσως επόμενου της δήλωσης ημερολογιακού έτους.», εντούτοις, στην περίπτωση 3 της παραγράφου β του άρθρου 10 της νέας ΥΑ, περί δήλωσης τόπου προτίμησης, προβλέπεται ότι: «(3) Την επιθυμία μετάθεσης σε θέσεις εσωτερικού ή εξωτερικού. Τα στελέχη που υποχρεωτικά υπηρετούν στον τόπο προτίμησής τους και επιθυμούν μετάθεση στο εξωτερικό, την Κύπρο ή ΕΥΕ, εξετάζονται από το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων και για μετάθεση στο εσωτερικό

          Δηλαδή, ενώ στο ν.3883/2010 δεν αναφέρεται πουθενά και για κανένα στέλεχος (ειδικής κατηγορίας ή μη) ότι η δήλωση τόπου προτίμησης για μετάθεση στο εξωτερικό συνεπάγεται εξέταση μετάθεσης του στελέχους και στο εσωτερικό, στην ΥΑ αναφέρεται ξεκάθαρα ότι σε περίπτωση που στελέχη που υποχρεωτικά υπηρετούν στον τόπο προτίμησής τους (λόγω υπαγωγής τους στις ανωτέρω ειδικές κατηγορίες) και επιθυμούν μετάθεση στο εξωτερικό, την Κύπρο ή ΕΥΕ, εξετάζονται από το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων και για μετάθεση στο εσωτερικό, επιχειρώντας έτσι είτε την μετάθεση των στελεχών αυτών σε τόπο εκτός του τόπου προτίμησής τους είτε την έμμεση αφαίρεση του δικαιώματός τους να διεκδικήσουν μια θέση εξωτερικού. 

Δεδομένου ότι, η εκάστοτε ΥΑ, εν προκειμένω η νέα ΥΑ περί μεταθέσεων και άλλων διατάξεων, αποτελεί την ερμηνεία και την εξειδίκευση του νόμου και ότι πρέπει να εκδίδεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο νόμο που εξειδικεύει και όχι να τροποποιεί ή να παρέχει αυθαίρετα συμπεράσματα στα άρθρα και κυρίως χωρίς να συνάδουν με το ύφος και το πνεύμα του νόμου.

Δεδομένου ότι, η νέα ΥΑ παραβλέπει τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.3883/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν.4609/2019, για τις συγκεκριμένες κατηγορίες στελεχών που υπηρετούν υποχρεωτικά στον τόπο προτίμησης τους μετά από σχετική αναφορά τους, και αφήνει ανοιχτά τα ενδεχόμενα μετάθεσης στελεχών των συγκεκριμένων κατηγοριών εκτός του τόπου προτίμησής τους, εφόσον επικαλεστούν υπηρεσιακοί λόγοι.

Δεδομένου ότι, το ζήτημα της τήρησης του σχετικού νόμου όσον αφορά στις μεταθέσεις ειδικής κατηγορίας στελεχών των ΕΔ που ανήκουν σε ευάλωτες οικογένειες έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι εν ενεργεία στελέχη βγαίνουν ανοικτά στα ΜΜΕ και δηλώνουν την αδικία που γίνεται στο πρόσωπό τους.

Δεδομένου ότι, η ειρήνη και η ασφάλεια των στελεχών αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους της μαχητικής ικανότητας των ΕΔ.

Δεδομένου ότι, η προστασία των ευπαθών ομάδας της κοινωνίας αποτελεί βασική μέριμνα του κάθε φορέα της κυβέρνησης.

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

1.    Ποιος ο λόγος που παραλείφθηκαν οι διατάξεις των προαναφερθέντων άρθρων του ν.3883/2010 (όπου τροποποιήθηκε με αντίστοιχο άρθρο του ν.4609/2019);

2.    Τι προτίθεστε να πράξετε ώστε να διορθωθούν οι διατάξεις των συγκεκριμένων άρθρων της νέα ΥΑ ώστε να τηρηθεί το σχετικό νομικό πλαίσιο, προκειμένου να αποκατασταθεί εκ νέου η ειρήνη και η ασφάλεια των στελεχών των ΕΔ που ανήκουν στις συγκεκριμένες κατηγορίες;

Για τον Τομέα Άμυνας

Αντιπτέραρχος (Ι) εα Θωμάς Χατζηαθανασίου

Γραμματέας Τομέα Άμυνας Κινήματος Αλλαγής