13.3 C
Athens
Κυριακή, 16 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΕΛΛΑΔΑΣΤΕΓΑΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΕΔ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΟΙΚΗΜΑΤΑ ΓΙΑ 3 ΕΤΗ ΖΗΤΑ ΤΟ...

ΣΤΕΓΑΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΕΔ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΟΙΚΗΜΑΤΑ ΓΙΑ 3 ΕΤΗ ΖΗΤΑ ΤΟ ΚΙΝΑΛ

Κατατέθηκε σήμερα Ερώτηση στη Βουλή από τον βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής -ΠΑΣΟΚ, κ. Βασίλη Κεγκέρογλου, κατόπιν προτάσεων του Τομέα Άμυνας, με τίτλο «Στέγαση στελεχών των ΕΔ σε στρατιωτικά οικήματα», προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο.
Η νέα ΥΑ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (Φ.411/12/362832/Σ.8977/26-11-21), περί μεταθέσεων και άλλων συναφών διατάξεων, προβλέπει ότι οι μεταθέσεις βαθμού Δεκανέα και αντιστοίχων μέχρι και Αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων διατάσσονται μετά τη συμπλήρωση τριετούς τουλάχιστον συνεχούς υπηρεσίας σε μία υπηρεσία.
Άλλες όμως διατάξεις θεσμικών κειμένων (ΣΚ 300-6 και ΚΟΛ ΟΣΕΑΑΥ) προβλέπουν την αποστέγαση στελεχών από τα στρατιωτικά οικήματα με τη συμπλήρωση διετούς παραμονής σε αυτά, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις της νέας ΥΑ που υποχρεώνουν τα στελέχη σε τριετή τουλάχιστον παραμονή σε μία φρουρά.
Είναι προφανές ότι η διάρκεια εγκατάστασης των στελεχών των ΕΔ στα στρατιωτικά οικήματα πρέπει να ταυτίζεται με την υποχρέωση της τριετούς υποχρέωσης υπηρέτησης σε μία φρουρά.
Προκειμένου να αναδείξουμε το υπόψη πολύ σοβαρό ζήτημα και να συμβάλουμε στην αποκατάστασή του, κατατέθηκε σχετική ερώτηση.
Συγκεκριμένα, στην υπόψη ερώτηση, αναφέρεται ότι,

 1. Με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. Φ.400/32/82424/Σ.343/2011 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1139 Β’ 3 ΙΟΥΝ 2011) με θέμα «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα», προβλέπεται ότι: «Άρθρο 5 – Στέγαση στελεχών σε οικήματα των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων
  1. Με διαταγές των Αρχηγών των ΓΕ των Κλάδων καθορίζεται η χρονική διάρκεια της προσωρινής στέγασης των δικαιούχων όλων των κατηγοριών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος άρθρου.»
 2. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του ΣΚ 300-6 [Στρατιωτικός Κανονισμός Στρατιωτικών Οικημάτων Αξιωματικών – Υπαξιωματικών – ΕΠΟΠ (ΣΟΑ – ΣΟΜΥ – ΣΟΕΠΟΠ)] προβλέπεται ότι: «Άρθρο 17 – Διάρκεια Στέγασης
  1. Η διάρκεια εγκατάστασης στα ΣΟΑ – ΣΟΜΥ – ΣΟΕΠΟΠ καθορίζεται διετής.»
 3. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ΦΕΚ 1546 Β’ 5 ΑΥΓ 2008 (υπ’ αριθμ. Φ.070/ΑΔ.451805/Σ.388 με θέμα «Κύρωση Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας (ΚΟΛ) Οικημάτων Στέγασης Εγγάμων Αξιωματικών−Ανθυπασπιστών−Υπαξιωματικών (ΟΣΕΑΑΥ)» προβλέπεται ότι: «Άρθρο 16 – Διάρκεια Στέγασης – Αποστέγαση
  1. Η διάρκεια της προσωρινής στέγασης των δικαιούχων στα ΟΣΕΑΑΥ είναι δύο (2) έτη.»
 4. Με την υποπερίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Φ.411/12/362832/Σ.8977/26-11-21 απόφασή σας (ΦΕΚ 5700 Β’ 8 ΔΕΚ 2021 – Προϋποθέσεις, περιορισμοί και εξειδίκευση κριτηρίων μεταθέσεων) προβλέπεται ότι:
  «Άρθρο 2
  β. Οι μεταθέσεις στελεχών βαθμού Δεκανέα και αντιστοίχων μέχρι και Αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων διατάσσονται μετά τη συμπλήρωση τριετούς τουλάχιστον συνεχούς υπηρεσίας σε μία υπηρεσία, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της παρούσας.»
 5. Από την μελέτη των παραπάνω, διαπιστώνεται ότι, ενώ με τη νέα ΥΑ περί μεταθέσεων, οι μεταθέσεις στελεχών των ΕΔ διατάσσονται μετά τη συμπλήρωση τριετούς τουλάχιστον συνεχούς υπηρεσίας σε μία μονάδα-θέση, ωστόσο η στέγαση των δικαιούχων στελεχών στα στρατιωτικά οικήματα των ΕΔ είναι για δύο (2) έτη.
  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα στελέχη που είναι στεγασμένα σε στρατιωτικά οικήματα και που υποχρεούνται να παραμείνουν τρία (3) χρόνια στη φρουρά, θα πρέπει με τις ισχύουσες διαταγές να αποστεγασθούν και να μετακομίσουν από τα στρατιωτικά οικήματα στο 2ο έτος για ένα έτος και ξανά στον 3ο χρόνο με τη μετάθεσή τους, γεγονός το οποίο δυσχεραίνει ιδιαίτερα την οικογενειακή και οικονομική τους κατάσταση.
  Δεδομένου ότι, το στεγαστικό πρόβλημα των στελεχών των ΕΔ είναι εξαιρετικά οξύ, ιδιαίτερα μάλιστα αυτών που αναγκάζονται σε υλοποίηση συχνών μεταθέσεων.
  Δεδομένου ότι, η διάρκεια εγκατάστασης των στελεχών των ΕΔ στα στρατιωτικά οικήματα πρέπει να ταυτίζεται με την υποχρέωση της τριετούς υποχρέωσης υπηρέτησης σε μία φρουρά.
  Δεδομένου ότι, ο αριθμός των στρατιωτικών οικημάτων απαιτείται να αυξηθεί για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των στρατιωτικών.
  Δεδομένου ότι, η υπογεννητικότητα στη χώρα μας αποτελεί μείζον πρόβλημα και η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος κυρίως στις ΕΔ είναι ζωτικής σημασίας για τη μαχητική ικανότητά τους, η εξεύρεση δόκιμων λύσεων από την ηγεσία του στρατεύματος, ακόμη και μέσω της διαφοροποιημένης διάρκειας στέγασης, ανάλογα με το μέγεθος της οικογένειας, στα στρατιωτικά οικήματα στο πλαίσιο παροχής κινήτρων.
  Δεδομένου ότι, η προστασία της οικογένειας, ιδιαίτερα αυτών των στελεχών των ΕΔ που ταλαιπωρούνται σε ακριτικές περιοχές και με συχνές μεταθέσεις, αποτελεί βασική μέριμνα του κάθε φορέα της κυβέρνησης.
  Δεδομένου ότι, η ειρήνη και η ασφάλεια των στελεχών αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους της μαχητικής ικανότητας των ΕΔ.

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

 1. Προτίθεστε να τροποποιήσετε τα ακόλουθα θεσμικά κείμενα:
  α. ΣΚ 300-6 [Στρατιωτικός Κανονισμός Στρατιωτικών Οικημάτων Αξιωματικών – Υπαξιωματικών – ΕΠΟΠ (ΣΟΑ – ΣΟΜΥ – ΣΟΕΠΟΠ)],
  β. ΚΟΛ Οικημάτων Στέγασης Εγγάμων Αξιωματικών – Ανθυπασπιστών – Υπαξιωματικών (ΟΣΕΑΑΥ),
  ώστε να εναρμονιστεί η διάρκεια στέγασης με τις διατάξεις της ΥΑ (ΦΕΚ 5700 Β’ 8 ΔΕΚ 2021) περί μεταθέσεων (τρία έτη);
 2. Προτίθεστε να ενσωματώσετε κίνητρα όσον αφορά στη διαφοροποιημένη διάρκεια στέγασης των στελεχών των ΕΔ στα στρατιωτικά οικήματα ώστε η ενέργεια αυτή να συμβάλλει στην άμβλυνση της υπογεννητικότητας της χώρας μας και στην αύξηση των εν δυνάμει επιλογών στελέχωσης των ΕΔ;
 3. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε ώστε να εξευρεθούν οι απαιτούμενοι πόροι για την αύξηση του αριθμού των στρατιωτικών οικημάτων;

Για τον Τομέα Άμυνας

Αντιπτέραρχος (Ι) εα Θωμάς Χατζηαθανασίου
Γραμματέας Τομέα Άμυνας