13.3 C
Athens
Δευτέρα, 15 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΣτήριξη του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στα δίκαια αιτήματα των εν ενεργεία στελεχών των...

Στήριξη του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στα δίκαια αιτήματα των εν ενεργεία στελεχών των ΕΔ και των αποστράτων

Το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) με τίτλο: «Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις», που κατατέθηκε στη βουλή, σαφέστατα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί «Μέριμνας προσωπικού», αφού δεν εξετάζει πληθώρα ζητημάτων που απασχολούν σε μόνιμη βάση το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και τους απόστρατους.

Παρότι η Κυβέρνηση είχε την ευκαιρία να επιλύσει χρονίζοντα προβλήματα των στελεχών των ΕΔ στα 3,5 χρόνια διακυβέρνησης της Χώρας, εντούτοις κάνει τώρα μία προσπάθεια επίλυσης μερικών εξ αυτών, κάτω από το πρίσμα του λαϊκισμού, του προεκλογικού κλίματος και της ρουσφετολογίας, προωθώντας “φωτογραφικές” διατάξεις ειδικής σκοπιμότητας, χωρίς πραγματικά να έχει διάθεση να δώσει λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα και να βελτιώσει το αξιόμαχο των ΕΔ.

Στο πλαίσιο της πολιτικής παρέμβασης του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής μας, στο υπό συζήτηση στη βουλή Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΘΑ,κατατέθηκαναπό τον βουλευτή του Κινήματος και κύριο αγορητή επί του υπόψη νομοσχεδίου κ. Βασίλη Κεγκέρογλου, κατόπιν προτάσεων του Τομέα Άμυνας, τροπολογίες με τα ακόλουθα θέματα:

Α.   «Βελτιωτικές Τροπολογίες επί των διατάξεων του Νομοσχεδίου του ΥΠΕΘΑ»

1.    «Τροποποίηση άρθρου 20 – Στρατιωτικές Λέσχες Στρατού Ξηράς – Τροποποίηση άρθρου 19 ν. 4361/2016»

2.    «Τροποποίηση άρθρου 26 – Ανακαλούμενοι στην ενέργεια αξιωματικοί για λόγους υγείας – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 66 ν.δ. 1400/1973»

3.    «Τροποποίηση άρθρου 29 – Καθορισμός μεριδίων μερισματούχων – Προσθήκη άρθρου 23Α στο π.δ. της 10ης Μαΐου/20ής Ιουλίου 1926»

4.    «Τροποποίηση άρθρου 35 – Κατάργηση μειώσεων ν. 4093/2012 για τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και τους οικείους Ειδικούς Κλάδους»

5.    «Τροποποίηση άρθρου 36 – Αναπροσαρμογή καταβαλλόμενου ποσού στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού λόγω τέλεσης γάμου»

Β.    «Τροπολογίες επί ζητημάτων που δεν συμπεριλαμβάνονται στο Ν/Σ ΥΠΕΘΑ»

1.    «Αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων μηχανικού στους Μηχανικούς αποφοίτους της Σχολής Ικάρων»

2.    «Διπλασιασμός χρόνου υπηρεσίας προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετεί σε μονάδες εκστρατείας»

3.    «Κάλυψη του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη από τον κρατικό προϋπολογισμό στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων για πρόωρη αποστρατεία/συνταξιοδότησή τους με ευθύνη της Υπηρεσίας»

4.    «Τροποποίηση ορίων ηλικίας αποστρατείας και συνταξιοδότηση ΕΠΟΠ»

5.    «Μισθολογική κατάταξη σπουδαστών Στρατιωτικών Σχολών»

6.    «Μετονομασία Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας»

7.    «Κατάργηση Υποχρεωτικής Εγγραφής και Συνδρομών υπέρ Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών»

8.    «Εκτροπή εισφορών ΝΙΜΤΣ μερισματούχων ΜΤΑ στο ΜΤΑ»

Με τις υπόψη τροπολογίες, το Κίνημά μας αναδεικνύει την τεράστια αδιαφορία του Υπουργού προς τα προβλήματα και τα δίκαια αιτήματα του προσωπικού των ΕΔ και των αποστράτων αφού οι δεκατρείς (13) παραπάνω τροπολογίες αποτελούν ένα μικρό μόνο δείγμα των θεμάτων που θα μπορούσαμε να θίξουμε μέσω τροπολογιών.

Μέσω της κατάθεσης των υπόψη τροπολογιών παρέχουμε μία τελευταία ευκαιρία στον Υπουργό να επιδείξει το απαραίτητο ενδιαφέρον για την ουσιαστική μέριμνα προσωπικού και να τις εγκρίνει προσφέροντας λύση στα προβλήματά τους. Το θέμα πλέον βρίσκεται στα χέρια του!!!

Θέμα: «Βελτιωτικές Τροπολογίες επί των διατάξεων του Ν/Σ ΥΠΕΘΑ»

Στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυναςμε τίτλο:  «Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις»

Αιτιολογική Έκθεση

Άρθρο 1 «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 20 – Στρατιωτικές Λέσχες Στρατού Ξηράς – Τροποποίηση άρθρου 19 ν. 4361/2016»

Πρόσβαση στις Στρατιωτικές Λέσχες, εντός και εκτός Μονάδων, Φρουρών, Επιτελείων, αλλά και στα παραθεριστικά Κέντρα, θα πρέπει να έχει όλο το προσωπικό που εργάζεται στις ΕΔ (Στρατιωτικό και Πολιτικό) ή υποχρεούται να εργάζεται, κυρίως σε ακριτικές περιοχές (οπλίτες υποχρεωτικής θητείας). Όσον αφορά στους οικονομικούς πόρους της λειτουργίας αυτών των Λεσχών και Παραθεριστικών Κέντρων, αυτοί θα πρέπει να προέρχονται από τη λειτουργία των ίδιων των λεσχών.

Εν προκειμένω, όπως προκύπτει, από τις διατάξεις του υπόψη άρθρου, αποκλείονται συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικού, όπως Αξιωματικοί, ΟΒΑ και Πολιτικοί Υπάλληλοι των ΕΔ. Οι Αξιωματικοί, που θεωρείται ότι καλύπτονται, αλλά και οι ΟΒΑ, οι οποίοι δεν αναφέρονται ρητά στο άρθρο 20 του υπόψη νομοσχεδίου, και οι πολιτικοί υπάλληλοι των ΕΔ υπηρετούν σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες των φρουρών, μονάδων και Επιτελείων των Κλάδων τους, όπου λειτουργούν Στρατιωτικές Λέσχες. Με δεδομένο ότι δεν υφίστανται ξεχωριστές λέσχες για την εξυπηρέτηση των πολιτικών υπαλλήλων, κρίνεται απαραίτητο να θεσμοθετηθεί η εξυπηρέτησή τους από τις Στρατιωτικές Λέσχες, δεδομένου ότι οι ευθύνες και τα καθήκοντα των μονίμων υπαλλήλων συχνά είναι συνυφασμένα με το στρατιωτικό επάγγελμα.

Αν και στην Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης διευκρινίζεται ότι οι πολιτικοί υπάλληλοι έχουν το δικαίωμα να εισέρχονται δίχως σχετική εισφορά, αυτό το γεγονός δημιουργεί άνιση αντιμετώπιση ανάμεσα σε εν ενεργεία εργαζομένους των ΕΔ, όπου οι στρατιωτικοί έμμεσα καλύπτουν τις εισφορές του πολιτικού προσωπικού. Δεν είναι δυνατόν από το σύνολο των δικαιούχων μιας πρόνοιας να καταβάλουν εισφορές μόνο κάποιοι εξ αυτών. Ως εκ τούτου, η παρακράτηση σχετικής εισφοράς πρέπει να επεκταθεί σε όλους τους δικαιούχους.

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται να μνημονευθούν ρητά οι Αξιωματικοί και οι ΟΒΑ και να συμπεριληφθούν οι πολιτικοί υπάλληλοι στη χρήση των στρατιωτικών λεσχών μέσω της τροποποίησης των σχετικών διατάξεων προς κάλυψη του υπόψη θέματος.

Άρθρο 2 «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 26 – Ανακαλούμενοι στην ενέργεια αξιωματικοί για λόγους υγείας – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 66 ν.δ. 1400/1973»

Κρίνεται σκόπιμη η διατήρηση της ανάκλησης των απόστρατων όταν αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και της γενικότερης ευαισθησίας που επιδεικνύει το Υπουργείο στην άσκηση της κοινωνικής του πολιτικής.

Δεδομένου όμως ότι το ζήτημα αφορά σε έναν εξαιρετικά μικρό αριθμό απόστρατων, οι οποίοι όταν αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, προσφεύγουν στην Υπηρεσία και δεδομένης της εν γένει φύσεως της ασθένειας αυτών, στις περισσότερες των περιπτώσεων, βαριάς ασθένειας, απαιτείται η κάλυψη επιπλέον οικονομικών υποχρεώσεων που δημιουργούνται, πριν την ανάκληση (πληρωμές ιατρών, νοσηλείωνκλπ), μη δυναμένων να καλυφθούν από την ήδη μειωμένη σύνταξη, εκτιμάται ότι εφόσον ένας απόστρατος ανακαλείται στην ενεργό υπηρεσία, να αποκτά το δικαίωμα λήψης μισθού -ανάλογα του βαθμού ανάκλησης- και όχι σύνταξης, πέραν του δικαιώματος υγειονομικής περίθαλψης, προς κάλυψη των ήδη αυξημένων εξόδων του, με σκοπό η πολιτεία να δείξει τον δέον ανθρώπινο πρόσωπό της.

Ως εκ τούτου, προτείνεται να τροποποιηθεί η σχετική διάταξη προς κάλυψη του υπόψη θέματος.

Άρθρο 3 «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 29 – Καθορισμός μεριδίων μερισματούχων – Προσθήκη άρθρου 23Α στο π.δ. της 10ης Μαΐου/20ής Ιουλίου 1926»

Με τις διατάξεις του άρθρου 29, γίνεται αναπροσαρμογή μερισμάτων προς όφελος των υψηλόμισθων Ανώτατων Αξιωματικών, αντί να στηρίζονται οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι όλοι είναι μέτοχοι, χωρίς διάκριση. Δίκαιη ορίζεται η αύξηση των μεριδίων αναλογικά σε όλους. Τη στιγμή που με διάφορους τρόπους υποδηλώνεται ότι, το ΜΤΣ αναζητά έσοδα με διάφορους τρόπους, δεν θεωρείται δόκιμο να ανακατανέμει τα μερίσματα με άνισο και άδικο τρόπο.

Ως εκ τούτου, εκτιμάται ότι αποτελεί μονόδρομο η αναλογική κατανομή των μεριδίων και η στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων μερισματούχων, κυρίως όσον αφορά στην κατανομή μεριδίων λόγω χαμηλής ανταποδοτικότητας στις Κατηγορίες Β’ και Γ’.

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται να τροποποιηθεί η σχετική διάταξη προς κάλυψη του υπόψη θέματος.

Άρθρο 4 «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 35 – Κατάργηση μειώσεων ν. 4093/2012 για τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και τους οικείους Ειδικούς Κλάδους»

Καταργούνται οι μειώσεις που επιβάλλονται, σύμφωνα με την υποπαρ. Β.3 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α’ 222), στα μερίσματα και στην οικονομική ενίσχυση που καταβάλλουν στους μερισματούχους τους τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού (Μ.Τ.Σ.), Ναυτικού (Μ.Τ.Ν.) και Αεροπορίας (Μ.Τ.Α.) και οι οικείοι Ειδικοί Κλάδοι (ΕΚΟΕΜ).

Σημειώνεται ότι με τις διατάξεις του ν.4093/2012 επιβλήθηκαν από την 1η.1.2013 κλιμακωτές μειώσεις στα ποσά των μηνιαίων συντάξεων ή στο άθροισμα των μηνιαίων συντάξεων και μερισμάτων άνω των χιλίων (1.000) ευρώ από οποιαδήποτε πηγή και για οποιαδήποτε αιτία.

Οι διατάξεις αυτές κρίθηκαν στη συνέχεια αντισυνταγματικές με τις υπ’ αρ. 2287-2288/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ). Επίσης, με την εφαρμογή του νόμου 4387/2016 (Α’ 85) διακόπηκαν οι κρατήσεις για τους μερισματούχους που συνταξιοδοτήθηκαν μετά την εφαρμογή του νόμου.

Εντούτοις, τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού (Μ.Τ.Σ.), Ναυτικού (Μ.Τ.Ν.), Αεροπορίας (Μ.Τ.Α.) και οι οικείοι Ειδικοί Κλάδοι (ΕΚΟΕΜ) εξακολουθούν να επιβάλλουν τις υπόψη μειώσεις στα μερίσματα και στην οικονομική ενίσχυση που καταβάλλουν με αποτέλεσμα τη δημιουργία δύο κατηγοριών μερισματούχων, των πριν και μετά την εφαρμογή του νόμου για τους οποίους συνεχίστηκαν και διακόπηκαν αντίστοιχα οι κρατήσεις του νόμου 4387/2016 παραβιάζοντας την αρχή της ισότητας.

Η διακοπή των κρατήσεων του νόμου 4093/2012 για την αποκατάσταση της ανισότητας μεταξύ των μερισματούχων νομοθετείται με αναδρομική ισχύ από εφαρμογής του νόμου 4387/2016 (Α’ 85) την 12/5/2016.

Η απόδοση των αναδρομικών προς ταμειακή διευκόλυνση των Μετοχικών Ταμείων προσδιορίζεται εντός πενταετίας σε ισόποσες δόσεις, ενώ τα αναδρομικά φορολογούνται στην πηγή με ποσοστό φορολόγησης 20%.

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση ενισχύεται η θέση των στρατιωτικών συνταξιούχων, σε αναγνώριση της ιδιαίτερης βαρύτητας της συμβολής τους.

Ως εκ τούτου, προτείνεται να τροποποιηθεί η σχετική διάταξη προς κάλυψη του υπόψη θέματος.

Άρθρο 5 «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 36 – Αναπροσαρμογή καταβαλλόμενου ποσού στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού λόγω τέλεσης γάμου»

Η εν λόγω διάταξη προκαλεί προβληματισμό διότι η αναγνώριση γάμου έχει καταργηθεί με νόμο εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες. Επίσης, το υπό θεσμοθέτηση ποσόν του 1/3 του βασικού μισθού για δήλωση γάμου θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό για τα σημερινά δεδομένα, ενώ η αναδρομικότητα κρίνεται τελείως ανεδαφική.

Ως εκ τούτου, προτείνεται να τροποποιηθεί η σχετική διάταξη προς κάλυψη του υπόψη θέματος.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τίτλο:  «Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις», τροποποιούνται τα άρθρα, ως εξής:

«Άρθρο 1

Το άρθρο 20 του νομοσχεδίου τροποποιείται, ως ακολούθως:

Το άρθρο 19 του ν. 4361/2016 αντικαθίσταται, ως εξής:

«Άρθρο 19

Στρατιωτικές Λέσχες Ενόπλων Δυνάμεων

1. Οι Αξιωματικοί, οι Υπαξιωματικοί, οι ΕΠ.ΟΠ. και οι ΟΒΑ όλων των Κλάδων και των Κοινών Σωμάτων που υπηρετούν σε φρουρές στις οποίες λειτουργούν Στρατιωτικές Λέσχες κάνουν χρήση των υπηρεσιών των Λεσχών ως μέλη τους, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τα υπόλοιπα μέλη των Λεσχών.

2. Οι πολιτικοί υπάλληλοι των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν σε φρουρές στις οποίες λειτουργούν Στρατιωτικές Λέσχες κάνουν χρήση των υπηρεσιών των Λεσχών ως μέλη τους, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τα υπόλοιπα μέλη των Λεσχών.»

«Άρθρο 2

Το άρθρο 26 του νομοσχεδίου τροποποιείται, ως ακολούθως:

Η παρ. 6 του άρθρου 66 του ν.δ.1400/1973 αντικαθίσταται, ως εξής:

«Άρθρο 66

Διατάξεις αφορώσαι τους Μονίμους εν Εφεδρεία Αξιωματικούς Υποχρεώσεις Μονίμων εν Εφεδρεία Αξιωματικών

6. Πλέον των προαναφερομένων κατ’ εξαίρεση και μόνο για σοβαρές ασθένειες, μετά από γνωμάτευση της αρμόδιας κατά Κλάδο Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, με απόφασή του, μπορεί να ανακαλεί στην ενεργό υπηρεσία, κατόπιν πρότασης του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου ή του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α., προκειμένου περί αξιωματικών Κοινών Σωμάτων, ως μονίμους από την εφεδρεία, απόστρατους αξιωματικούς ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και εγγραφής αυτών στα στελέχη της εφεδρείας. Οι ανωτέρω λαμβάνουν το δικαιούμενο εκ του βαθμού ανάκλησής τους μισθό των αντιστοίχων εν ενεργεία συναδέλφων τους με δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης ως εν ενεργεία μόνιμοι από την εφεδρεία στρατιωτικοί, χωρίς αυτό να δημιουργεί επιπλέον συνταξιοδοτικά δικαιώματα ή οποιαδήποτε προσαύξηση στις συντάξιμες αποδοχές που ελάμβαναν προ της ανακλήσεώς τους του στην ενέργεια. Η απόλυσή τους ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μετά από πρόταση του κατά τα ανωτέρω αρμόδιου Αρχηγού του οικείου Κλάδου ευθύς ως εκλείψουν οι λόγοι, για τους οποίους ανακλήθηκαν.».

«Άρθρο 3

Το άρθρο 29 του νομοσχεδίου τροποποιείται, ως ακολούθως:

Το άρθρο 23Α στο π.δ. της 10ης Μαΐου/20ής Ιουλίου 1926 αντικαθίσταται, ως εξής:

«Άρθρο 23Α

Καθορισμός μεριδίων μερισματούχων από την 1η.1.2017

1. Σε όσους καθίστανται μερισματούχοι του Ταμείου από την 1η.1.2017 και έπειτα, ο αριθμός  των μεριδίων που δικαιούνται για τον υπολογισμό του μερίσματός τους προσδιορίζεται από τον βασικό μισθό (ΒΜ) του μισθολογικού κλιμακίου (ΜΚ) της κατηγορίας (Α, Β, Γ), στην οποία υπάγονται κατά την έξοδό τους από την υπηρεσία, και ανέρχεται σε:

Για τους υπαγόμενους στο κλιμάκιο Α1:                                                                     μερίδια 40

Για τους υπαγόμενους στο κλιμάκιο Α2:                                                                     μερίδια 39

Για τους υπαγόμενους στο κλιμάκιο Α3:                                                                     μερίδια 38

Για τους υπαγόμενους στο κλιμάκιο Α4:                                                                     μερίδια 36

Για τους υπαγόμενους στο κλιμάκιο Α5:                                                                     μερίδια 35

Για τους υπαγόμενους στο κλιμάκιο Α6:                                                                     μερίδια 34

Για τους υπαγόμενους στα κλιμάκια Β1 έως Β2:                                                        μερίδια 32

Για τους υπαγόμενους στα κλιμάκια Α7 έως Α12 Β3 έως Β4 :                                  μερίδια 30

Για τους υπαγόμενους στα κλιμάκια Α13 έως Α15 Β5 έως Β8:                                 μερίδια 28

Για τους υπαγόμενους στα κλιμάκια Α16 έως Α21, Β5 έως Β8 και Γ1 έως Γ3:           μερίδια 27

Για τους υπαγόμενους στα κλιμάκια, Β9 έως Β11:                                                     μερίδια 26

Για τους υπαγόμενους στα κλιμάκια Α22 έως Α24, Β12 έως Β15 και Γ4:                 μερίδια 23

Για τους υπαγόμενους στα κλιμάκια Α25 έως Α27, Β16 έως Β17 και Γ5:                 μερίδια 21

Για τους υπαγόμενους στα κλιμάκια Α28, Β18 και Γ6 έως Γ7:                                    μερίδια 19

Για τους υπαγόμενους στα κλιμάκια Α29 έως Α33, Β19 έως Β20 και Γ8 έως Γ11:     μερίδια 17

Για τους υπαγόμενους στα κλιμάκια Α34 έως Α35 και Γ12 έως Γ14:                          μερίδια 14

Για τους υπαγόμενους στα κλιμάκια Β21 έως Β23 και Γ15 έως Γ17:                           μερίδια 12

Για τους υπαγόμενους στα κλιμάκια Β24 και Γ18 έως Γ19:                                         μερίδια 10

Για τους υπαγόμενους στα κλιμάκια Β25 και Γ20:                                                       μερίδια 9

Για τους υπαγόμενους στα κλιμάκια Β26 έως Β28 και Γ21:                                         μερίδια 8

Για τους υπαγόμενους στο κλιμάκιο Γ22:                                                                    μερίδια 7

2. Για την εφαρμογή της παρ. 1, οι μερισματούχοι έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν τις

εξής εισφορές που υπολογίζονται επί του μισθολογικού κλιμακίου (ΜΚ) αποστρατείας:

α) Την εκάστοτε προβλεπόμενη κράτηση υπέρ Μετοχικού Ταμείου Στρατού, για δώδεκα (12) τουλάχιστον μήνες. Ειδικά οι προερχόμενοι από τον Στρατό Ξηράς εισφέρουν, επιπλέον, για δώδεκα (12) μήνες, την προβλεπόμενη εκάστοτε κράτηση υπέρ του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού,

β) την εκάστοτε προβλεπόμενη κράτηση υπέρ Βοηθήματος Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ), για δώδεκα (12) μήνες, εφόσον το βοήθημα δεν έχει χορηγηθεί.

3. Οι εισφορές της παρ. 2 καταβάλλονται μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το ΜΚ αποστρατείας συνεπάγεται και αλλαγή του αριθμού των δικαιούμενων μεριδίων σε σχέση με τα αναλογούντα στο προηγούμενο της αποστρατείας ΜΚ.

4. Σε όσους καθίστανται μερισματούχοι του Ταμείου από την 1η.1.2017 και μετά, δεν καταβάλλεται μέρισμα και συναρτώμενο επ’ αυτού ΒΟΕΑ, μικρότερο από το καταβαλλόμενο σε αντίστοιχο και με τις ίδιες προϋποθέσεις δικαιούχο μερίσματος και ΒΟΕΑ με τις διατάξεις που τυγχάνουν εφαρμογής μέχρι τις 31.12.2016. Σε περίπτωση που προκύπτει θετική διαφορά, οι μερισματούχοι καθίστανται δικαιούχοι αυτής από την 1η.1.2023.

«Άρθρο 4

Το άρθρο 35 του νομοσχεδίου τροποποιείται, ως ακολούθως:

Κατάργηση μειώσεων ν. 4093/2012 για τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και τους οικείους Ειδικούς Κλάδους

1.       Από εφαρμογής του νόμου 4387/2016 (Α’ 85) την 12/5/2016 καταργούνται οι μειώσεις που επιβάλλονται, σύμφωνα με την υποπαρ. Β.3 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), στα μερίσματα και στην οικονομική ενίσχυση που καταβάλλουν στους μερισματούχους τους τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και οι Ειδικοί Κλάδοι Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας.

2.       Τα προκύπτωντα αναδρομικά θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε πέντε ετήσιες ισόποσες δόσεις, αρχής γενομένης από δημοσίευσης του παρόντος νόμου.

3.       Η φορολόγηση των αναδρομικών θα πραγματοποιηθεί αυτοτελώς και στη πηγή με ποσοστό φορολόγησης έως 20% και με έτος αναφοράς το οικονομικό έτος που καταβάλλονται.».

«Άρθρο 5

Το άρθρο 36 του νομοσχεδίου αντικαθίσταται, ως εξής:

«Άρθρο 36

Αναπροσαρμογή καταβαλλόμενου ποσού στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού λόγω τέλεσης γάμου

Όσοι μέτοχοι ή μερισματούχοι του Μετοχικού Ταμείου Στρατού έχουν τελέσει γάμο μέχρι την έναρξη ισχύος της περ. β΄ του άρθρου 17 του ν. 3036/2002 (Α΄ 171), υποχρεούνται στην καταβολή χρηματικού ποσού ίσου με το ένα τρίτο (1/3) του βασικού μισθού κατά τον χρόνο τέλεσης του γάμου.»

Ο προτείνων Βουλευτής

Βασίλειος Κεγκέρογλου

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Θέμα «Τροπολογίες επί ζητημάτων που δεν συμπεριλαμβάνονται στο Ν/Σ ΥΠΕΘΑ»

Στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυναςμε τίτλο: «Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις»

Αιτιολογική Έκθεση

Το παρόν Ν/Σ δεν αντιμετωπίζει μια σειρά από σοβαρά θέματα που απασχολούν το έμψυχο δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων, κατά συνέπεια καθίσταται αναγκαία η αντιμετώπισή τους μέσω των διατάξεων της παρούσας τροπολογίας.

Άρθρο 1«Αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων μηχανικού στους Μηχανικούς αποφοίτους της Σχολής Ικάρων»

Η Σχολή Ικάρων (ΣΙ), με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3187/2003, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 88 του ν. 3883/2010, έχει αναγνωριστεί ως Ανώτατη Σχολή από την Πολιτεία. Τα δε πτυχία των αποφοίτων της είναι ισότιμα/ισοδύναμα με εκείνα των ΑΕΙ της χώρας.

Τα ΑΕΙ της χώρας δέχονται για μεταπτυχιακές σπουδές τους αποφοίτους Αξιωματικούς της Σχολής Ικάρων με το βασικό τους πτυχίο. Επίσης, οι επαγγελματικοί φορείς του εξωτερικού αποδέχονται τους εν λόγω αποφοίτους στους αντίστοιχους επαγγελματικούς φορείς τους.

Πέραν των ανωτέρω, η Σχολή Ικάρων έχει αξιολογηθεί από το 2015 από την ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας και Πιστοποίησης για την Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), ενώ νέα αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε για τον ίδιο λόγο τον Δεκέμβριο του 2020.

Οι Μηχανικοί απόφοιτοι της Σχολής Ικάρων πληρούν τις προϋποθέσεις ελεύθερης άσκησης του επαγγέλματος του Διπλωματούχου Μηχανικού και εγγραφής τους ως τακτικά μέλη του Τ.Ε.Ε. λόγω διδακτικού προγράμματος και συνάφειας των εκπαιδευτικών μαθημάτων – ωρών.

Με το π.δ. 99/2018 (187 Α’) “Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα” έγινε η ρύθμιση ενός χρόνιου προβλήματος που αφορούσε στα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών. Η ρύθμιση όμως αυτή δεν περιέλαβε και τους πτυχιούχους μηχανικούς της Σχολής Ικάρων, οι οποίοι λαμβάνουν αντίστοιχη και υψηλού επιπέδου εκπαίδευση με αυτή των πτυχιούχων μηχανικών, αντίστοιχης ειδικότητας, άλλων τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμων τμημάτων της αλλοδαπής.

Στις διατάξεις του ανωτέρου προαναφερόμενου π.δ. και ειδικότερα στην παρ. 2 του άρθρου 1 προβλέπεται ότι: “η σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος μηχανικού απονέμεται αποκλειστικά από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (TEE), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατόπιν δε της αδειοδοτήσεως αυτής, ο μηχανικός καθίσταται υποχρεωτικά μέλος του και φέρει τον τίτλο του «Διπλωματούχου Μηχανικού – μέλους Τ.Ε.Ε.»”.

Επιπρόσθετα, με το άρθρο 2 του π.δ. της 27.11/14.12.1926 “περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων” (ΦΕΚ Α’ 430), καθορίζονται τα Τμήματα και οι Σχολές των διπλωματούχων/πτυχιούχων μηχανικών, στους οποίους όμως δεν περιλαμβάνονται οι πτυχιούχοι μηχανικοί της Σχολής Ικάρων.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, η προτεινόμενη ρύθμιση κατατίθεται με σκοπό την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών της Σχολής Ικάρων, ώστε να αρθεί η υφιστάμενη σε βάρος τους αδικία.

Άρθρο 2 «Διπλασιασμός χρόνου υπηρεσίας προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετεί σε μονάδες εκστρατείας»

Η διάταξη στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 του ν.4997/2022, όπου σημειώνεται ότι:

«1. Η παρ. 5 του άρθρου 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007, Α’ 210), περί του αυξημένου υπολογισμού στο διπλάσιο του χρόνου υπηρεσίας του υπηρετούντος προσωπικού στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Επίσης λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο και ως τέτοιος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε ή διανύεται: α) σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων από τους εν ενεργεία μονίμους ή επί θητεία στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων …»,

αποτελεί μία ευνοϊκή επιλογή ως ανταμοιβή, από την πολιτεία, της προσφοράς του συνόλου των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στο πλαίσιο στήριξης της εθνικής κυριαρχίας και των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων αλλά και της συνδρομής τους στο κοινωνικό σύνολο. Όμως, αυτή η ευνοϊκή διάταξη έρχεται να αδικήσει το προσωπικό που πραγματικά υπηρέτησε σε συγκεκριμένες – καθορισμένες μονάδες (εκστρατείας) και διαχωρίστηκε από τους υπόλοιπους συναδέλφους του στη βάση της μεγαλύτερης προσφοράς του προς την υπηρεσία των ΕΔ. Τίθεται λοιπόν ένα ερώτημα. Πως θα δικαιωθεί το προσωπικό αυτό από το σύνολο; Ποια είναι η δικαιοσύνη, η αντικειμενική αντιμετώπιση, η αξιοκρατία, η αναγνώριση της προσφοράς όσων διακρίνονται έναντι άλλων; Πως λοιπόν θα διατηρηθεί το φρόνημα των στελεχών όταν τα εξισώνουμε όλα; Ναι στην αναγνώριση της προσφοράς, αλλά με δίκαιο τρόπο, όχι με οριζόντια κατανομή αμοιβών.

Για τον σκοπό αυτό, ορθότερο και δικαιότερο θεωρείται να προστεθεί μία επιπλέον 5ετία στα στελέχη που όντως έχουν υπηρετήσει σε συγκεκριμένες μονάδες.

Ως εκ τούτου, προτείνεται να συμπληρωθεί σχετική διάταξη στο άρθρο 11 του ν.4609/2019.

Άρθρο 3 «Κάλυψη του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη από τον κρατικό προϋπολογισμό στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων για πρόωρη αποστρατεία/συνταξιοδότησή τους με ευθύνη της Υπηρεσίας»

Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, εκτός από όσους υποβάλλουν αίτηση αποστρατείας, είναι τα μοναδικά στον δημόσιο τομέα που συνταξιοδοτούνται/αποστρατεύονται με απόφαση της Υπηρεσίας, χωρίς να το επιθυμούν, ως «ευδοκίμως τερματίσαντες» τη σταδιοδρομία τους και χωρίς να έχουν συμπληρώσει πάντοτε τα απαραίτητα έτη για πλήρη σύνταξη. Αυτό ισχύει κατά κόρον στα υψηλόβαθμα στελέχη του στρατεύματος για σκοπούς ιεραρχικής δομής και εξέλιξης των στελεχών στις Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά και σε άλλες κατηγορίες Αξιωματικών ανεξαρτήτως προέλευσης, όπως οι Απόφοιτοι ΑΣΣΥ που αποστρατεύονται αυτεπαγγέλτως με τη συμπλήρωση 35 ετών υπηρεσίας, οι οποίοι απαιτείται να καταβάλλουν χρηματικό ποσό για την αναγνώριση των 5 ετών εκστρατείας, δεδομένου ότι ανήκουν συνταξιοδοτικά στο ν.3865/2010.

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν.4997/2022 «Συνταξιοδότηση των υποχρεωτικώς προώρως αποχωρούντων επικεφαλής ανωτάτων δικαστηρίων, δικαστικών αρχών της χώρας και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους – Τροποποίηση παρ. 14 άρθρου 11 και περ. γ΄ παρ. 16 άρθρου 56 π.δ.169/2007 και περ. ε΄ υποπαρ. 2 παρ. Β άρθρου πρώτου ν.4093/2012» προβλέπεται ότι:

«14. Ο τυχόν υπολειπόμενος χρόνος από τη λήξη της θητείας των Προέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθώς και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και των Γενικών Επιτρόπων των Διοικητικών Δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου μέχρι τη συμπλήρωση του γενικού ορίου ηλικίας λογίζεται για κάθε συνέπεια ως πραγματική δημόσια υπηρεσία, με καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται αναλόγως και για την αναγνώριση του χρόνου αυτού ως χρόνου ασφάλισης για τη λήψη επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ παροχής.»

Δεδομένου ότι, η προαναφερθείσα περίπτωση πρόωρης συνταξιοδότησης των Προέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καθώς και των Γενικών Επιτρόπων των Διοικητικών Δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι απόλυτα όμοια με την αντίστοιχη πρόωρη αποστρατεία υψηλόβαθμων στρατιωτικών χωρίς τη θέλησή τους.

Με σκοπό τον εναρμονισμό των ανώτατων δημόσιων λειτουργών, των προαναφερθεισών κατηγοριών, με τους υψηλόβαθμους Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, κρίνεται σκόπιμη η κατ’ αντιστοιχία ενσωμάτωση των συγκεκριμένων στρατιωτικών στις διατάξεις του υπόψη άρθρου.

Ως εκ τούτου, προτείνεται να τροποποιηθεί η σχετική διάταξη στο υπόψη άρθρο.

Άρθρο 4 «Τροποποίηση ορίων ηλικίας αποστρατείας και συνταξιοδότηση ΕΠΟΠ»

Το θέμα των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) έχει απασχολήσει και συνεχίζει να απασχολεί το στράτευμα και κυρίως τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Οι ΕΠΟΠ προσλήφθηκαν στις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) με υποχρέωση 35 ετών υπηρεσίας, όπως ισχύει για όλα τα στελέχη των ΕΔ. Πρόκειται για έναν θεσμό που εγκαθιδρύθηκε πριν από δύο δεκαετίες, ο οποίος λειτούργησε ευεργετικά για την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα του στρατεύματος. Ωστόσο, δεν ελήφθη υπόψη, κατά την τότε νομοθετική διαδικασία, η σχετική διάταξη περί ηλικιακών ορίων του ν.δ.445/1974, αλλά ούτε και ο ν.4609/2019, ο οποίος έλαβε σχετική μέριμνα μόνο για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) -όχι για τους ΕΠΟΠ- με συνέπεια να επίκειται οσονούπω η απόλυση των μεγαλύτερων σε ηλικία ΕΠΟΠ στην ηλικία των πενήντα (50) ετών τους, μέσω της αυτεπάγγελτης αποστρατείας τους λόγω ορίων ηλικίας, σύμφωνα με την ισχύουσα διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του ν.δ.445/1974, στερώντας από τις οικογένειές τους οικονομικούς πόρους προς επιβίωση.

Σε κάθε περίπτωση, η πρόωρη αποστρατεία στελεχών των ΕΔ, χωρίς τη θέλησή τους, επιδρά καθοριστικά στην οικονομική κατάσταση των εν λόγω στελεχών και των οικογενειών τους, ενώ αποδυναμώνει το παραγωγικό έργο του στρατεύματος, στερώντας το από τις αποκτηθείσες γνώσεις και εμπειρίες των ΕΠΟΠ στη συνεισφορά τους στην εκπλήρωση της αποστολής των ΕΔ.

Η σχετική διάταξη θέσπισης ηλικιακών ορίων τέθηκε σε ισχύ περίπου 30 χρόνια πριν την θεσμοθέτηση της κατηγορίας των ΕΠΟΠ. Συνεπώς, κρίνεται αναγκαία και δίκαιη η βελτίωση αυτής της ρύθμισης, μέσω σχετικής νομοθετικής ρύθμισης, μεριμνώντας για την παραμονή στο στράτευμα και μετά την ηλικία των 50 ετών, για όσους ΕΠΟΠ το επιθυμούν και μέχρι την συμπλήρωση των αναγκαίων συντάξιμων χρόνων υπηρεσίας, θεμελιώνοντας τον σεβασμό στην προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της μέριμνας της πολιτείας προς τους πολίτες και της ίσης μεταχείρισης των στελεχών των ΕΔ.

Ως εκ τούτου, προτείνεται να προστεθεί σχετική διάταξη προς επίλυση του υπόψη προβλήματος.

Άρθρο 5 «Μισθολογική κατάταξη σπουδαστών Στρατιωτικών Σχολών»

Μισθολογική κατάταξη σπουδαστών Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων

Οι σπουδαστές των παραγωγικών σχολών ΕΔ και Σωμάτων Ασφαλείας, σύμφωνα με τον Ν.  4472/2017, αμείβονται κατά την διάρκεια της φοίτησης τους, ως εξής:

          α.      Ενόπλων Δυνάμεων:

                   αα.   Μαθητές Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) λαμβάνουν το 10% του Μ.Κ. 25 της Α’ Κατηγορίας (157,50€).

                   αβ.    Μαθητές Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών λαμβάνουν το 8% του Μ.Κ. 17 της Β΄ Κατηγορίας (118,80€).

          β.      Σωμάτων Ασφαλείας:

                   αα.   Δόκιμος Υπαστυνόμος και αντίστοιχοι λαμβάνουν το 54% του Μ.Κ. 35 της Α’ Κατηγορίας (623,70€) κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους φοίτησης, το 56% του Μ.Κ. 35 της Α’ Κατηγορίας (646,80€) κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου έτους φοίτησης και το 58% του Μ.Κ. 35 της Α΄ Κατηγορίας (669,90€) κατά το τέταρτο έτος φοίτησης.

                   ββ.    Δόκιμος Αστυφύλακας και αντίστοιχοι λαμβάνουν το 33% του Μ.Κ. 28 της Β΄ Κατηγορίας (325,05€) κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους φοίτησης και το 35% του Μ.Κ. 28 της Β΄ Κατηγορίας (344,75€) κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου έτους φοίτησης.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά στις απολαβές, με υστέρηση  των Σπουδαστών των σχολών Ενόπλων Δυνάμεων σε σχέση με τους σπουδαστές των Σωμάτων Ασφαλείας και πρέπει να επέλθει ένας σχετικός εξορθολογισμός καταβάλλοντας αρχικά μία προσπάθεια για την δικαιότερη μεταχείριση του προσωπικού των ΕΔ.

Άρθρο 6 «Μετονομασία Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας»

Με την παρούσα τροπολογία τροποποιούνται τα άρθρα 1 έως 4 του νόμου 4407/2016 (Α΄ 134) με τη μετονομασία της ιδρυθείσας Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.) σε Σχολή Τεχνολόγων Αεροπορίας (Σ.Τ.Α.). 

Επισημαίνεται, ότι η Σ.Μ.Υ.Α., αν και  αποτελεί διάδοχη Σχολή της ΣΤΥΑ, ΣΥΔ και ΣΙΡ, απουσιάζει από την ονομασία της νέας Σχολής ο προσδιορισμός της κύριας αποστολής της στην ΠΑ, με στελέχωση Τεχνολόγων στις τάξεις της.

Η συμπερίληψη στον τίτλο της σχολής του όρου «Τεχνολόγος» είναι ο πλέον δόκιμος καθώς αφορά στην κάλυψη ειδικοτήτων της Σχολής όπως ακριβώς έχει επιλεγεί και αποδίδεται από τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Επίσης, ο προτεινόμενος τίτλος με τον όρο «Τεχνολόγος» συνάδει με το επίπεδο των μαθητών που επιτυγχάνουν μέσω των πανελληνίων εξετάσεων την εισαγωγή τους στη Σχολή, το οποίο είναι από τα υψηλότερα μεταξύ των διαγωνιζομένων γενικά, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το υψηλό επίπεδο εισαγωγής είναι εξαιρετικά σημαντικό και αποτελεί προϋπόθεση για το σύγχρονο περιβάλλον στον τομέα των Ενόπλων Δυνάμεων και ειδικότερα της Πολεμικής Αεροπορίας (κατεξοχήν τεχνολογικό όπλο), που απαιτεί υψηλή κατάρτιση των στελεχών με επιστημονικό τεχνολογικό υπόβαθρο, ευρεία γνώση σε θέματα διοίκησης προσωπικού, καθώς επίσης υψηλό επίπεδο σωματικής και ψυχικής αντοχής.

Επίσης, ο όρος «Τεχνολόγος» δεν είναι ξένος σε ότι αφορά στη ΣΜΥΑ, καθώς χρησιμοποιείται ήδη για να χαρακτηρίσει (βάσει του π.δ. 45/2017) τις ειδικότητες που ανήκουν στην «Τεχνολογική κατεύθυνση», χαρακτηρισμός που συνοδεύει και σαφώς αναγράφεται στο πτυχίο των αντιστοίχων αποφοίτων. Τέλος, συνάδει (πέραν των αυστηρά τεχνικών καθηκόντων) με τα καθήκοντα ενός μέσου επιτελούς επιπέδου Μονάδας, Διοίκησης ή Επιτελείου, όπως η τυπική βαθμολογική εξέλιξη ορίζει και κυρίως αποδίδει στον απόφοιτο παραγωγικής Σχολής Υπαξιωματικών τον επαγγελματικό τίτλο του «Τεχνολόγου». Τούτο αντιστοιχεί στην ανάγκη δημιουργίας στελεχών, με τα απαραίτητα ακαδημαϊκά προσόντα, που θα συμβαδίζουν με την τεχνολογική πρόοδο και θα συμβάλλουν στην προσαρμογή της Πολεμικής Αεροπορίας στις σύγχρονες απαιτήσεις και τεχνολογικές προκλήσεις.

Άρθρο 7 «Κατάργηση Υποχρεωτικής Εγγραφής και Συνδρομών υπέρ Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών»

Με την παρούσα τροπολογία καταργείται  η υποχρεωτική εγγραφή στις Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών και η υποχρεωτική συνδρομή υπέρ αυτών και γίνεται προαιρετικού χαρακτήρα.

Με την τροποποίηση αυτή δίνεται η συνταγματική δυνατότητα της επιλογής και εγγραφής σε ενώσεις, σωματεία, συλλόγους κλπ στους εν αποστρατεία αξιωματικούς των ΕΔ, όπως σε κάθε Έλληνα πολίτη.

Άρθρο 8 «Εκτροπή εισφορών ΝΙΜΤΣ μερισματούχων ΜΤΑ στο ΜΤΑ»

Με το ν.3818/1958 (ΦΕΚ Α΄ 36/7.3.1958), οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ) (ΝΠΔΔ υπό την εποπτεία του ΥΠΕΘΑ) επεκτάθηκαν και για το προσωπικό (εν ενέργεια – εν αποστρατεία) της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) και τις οικογένειες αυτών. Η κύρια αιτία της επέκτασης αυτής ήταν ότι το τότε νοσοκομείο της ΠΑ (ΓΝΕΒΑ) με έδρα την Κυψέλη δεν μπορούσε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της ΠΑ.

Σημειώνεται ότι, με το ν.779/1945 (ΦΕΚ Α΄321/31.12.1945), η παροχή υπηρεσιών υγείας στο ΝΙΜΙΤΣ για τους αποστράτους της ΠΑ ήταν προσωρινή μέχρι απόκτησης από την ΠΑ νέου νοσοκομείου είτε αντίστοιχο του ΝΙΜΙΤΣ υπό το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ) είτε υπό την ΠΑ.

Το 1976, άρχισε η λειτουργία του σημερινού 251 ΓΝΑ στην παρούσα θέση, που αποτελεί ένα σύγχρονο νοσοκομείο με δυνατότητες να καλύψει όλες τις ανάγκες της ΠΑ και των κατηγοριών που σχετίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την ΠΑ (απόστρατοι – οικογένειες κλπ).

Πάρα όμως αυτή τη σημαντική μεταβολή και παρά του ότι έχουν διακοπεί οι κρατήσεις υπέρ ΝΙΜΤΣ για το υπηρετών στρατιωτικό προσωπικό της ΠΑ με το ν.3943/2011, εξακολουθούν να καταβάλλονται εισφορές υπέρ ΝΙΜΤΣ από τους αποστράτους – μερισματούχους της ΠΑ με αντίστοιχη υποχρεωτική κράτηση από το αποδιδόμενο μέρισμα από το ΜΤΑ.

Επισημαίνεται το γεγονός ότι οι απόστρατοι της ΠΑ κατά συντριπτική πλειοψηφία εξυπηρετούνται από το 251ΓΝΑ, ενώ η επισκεψιμότητά τους στο ΝΙΜΤΣ είναι ελάχιστη περιοριζόμενη στους κατοικούντες στην περιοχή των Αθηνών και της Αττικής εν γένει.

Ένεκα τούτων δεν υφίσταται πλέον λόγος συνέχισης της εισφοράς 3% του άρθρου  6 του ν.3818/1958 (ΦΕΚ 36 Α΄) των αποστράτων – μερισματούχων του ΜΤΑ, η εν λόγω κράτηση εκτρέπεται από το ΝΙΜΤΣ αποδιδόμενη στο ΜΤΑ για ενίσχυση των εσόδων του χωρίς επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τίτλο:  «Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις», προστίθενται νέα άρθρα, ως εξής:

«Άρθρο 1

Αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων μηχανικού στους Μηχανικούς αποφοίτους της Σχολής Ικάρων

1.       Η περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ. 99/2018 (Α΄ 187), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος του Διπλωματούχου Μηχανικού, κατά ειδικότητα, επιτρέπεται μόνο:

α. Στους κατόχους διπλώματος Μηχανικού αντίστοιχου της ειδικότητάς τους, των πολυτεχνικών σχολών ή τμημάτων πολυτεχνικών σχολών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή των Μηχανικών της Σχολής Ικάρων ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής κατόπιν τήρησης της διαδικασίας που προβλέπεται από το ν. 3328/2005 (Α’ 80)».

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του π.δ. της 27.11/14.12.1926 (Α΄ 430), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τακτικά μέλη του Τ.Ε.Ε. είναι υποχρεωτικά όλοι οι ελληνικής ιθαγένειας διπλωματούχοι του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, των πολυτεχνικών σχολών της Χώρας, πτυχιούχοι μηχανικοί της Σχολής Ικάρων και των ισότιμων σχολών του εξωτερικού μετά τη λήψη της άδειας άσκησης του επαγγέλματος. Ειδικές διατάξεις που προβλέπουν την εγγραφή στο Τ.Ε.Ε. και χωρίς την ελληνική ιθαγένεια διατηρούνται σε ισχύ.».

«Άρθρο 2

Διπλασιασμός χρόνου υπηρεσίας προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετεί σε μονάδες εκστρατείας

«1. Η παρ. 5 του άρθρου 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ.169/2007, Α΄ 210), περί του αυξημένου υπολογισμού στο διπλάσιο του χρόνου υπηρεσίας του υπηρετούντος προσωπικού στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, αντικαθίσταται ως εξής:

«… Προτείνεται να συμπληρωθεί σχετική διάταξη στο άρθρο 11 του ν.4609/2019 και ως εκ τούτου να τροποποιηθεί ως ακολούθως:

«Για την εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 του ν. 3865/2010 (Α΄ 120) […] ασκώντας καθήκοντα της ειδικότητάς τους. Τα ανωτέρω έτη λειτουργούν ανεξάρτητα και πέραν του λογιζόμενου ως διπλάσιου χρόνου της πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας που διανύθηκε στις Μονάδες Εκστρατείας κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 40 του π.δ.169/2007. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα o ανωτέρω χρόνος αναγνωρίζεται ως συντάξιμος με την καταβολή εισφορών για υπηρεσίες που παρασχεθήκαν έως 31.12.2017 από τους ενδιαφερόμενους με βάση τα ποσοστά εισφορών κλάδου σύνταξης και τις συντάξιμες αποδοχές που ίσχυαν όταν πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη κάθε φορά υπηρεσία.»

«Άρθρο 3

Κάλυψη του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη από τον κρατικό προϋπολογισμό στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων για πρόωρη αποστρατεία/συνταξιοδότησή τους με ευθύνη της Υπηρεσίας

Στο άρθρο 24 του ν.4997/2022, τροποποιείται η παράγραφος 1, ως εξής:

«1. Στην παρ. 14 του άρθρου 11 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007, Α΄ 210), περί της καταβολής […] και η παρ. 14 διαμορφώνεται ως εξής:

«14. Ο τυχόν υπολειπόμενος χρόνος από τη λήξη της θητείας των Προέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθώς και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και των Γενικών Επιτρόπων των Διοικητικών Δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και των υψηλόβαθμων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων Αποφοίτων ΑΣΕΙ, αλλά και άλλων Αξιωματικών εν γένει των Ενόπλων Δυνάμεων ανεξαρτήτως προέλευσης, μέχρι τη συμπλήρωση του γενικού ορίου ηλικίας λογίζεται για κάθε συνέπεια ως πραγματική δημόσια υπηρεσία, με καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται αναλόγως και για την αναγνώριση του χρόνου αυτού ως χρόνου ασφάλισης για τη λήψη επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ παροχής.».

«Άρθρο 4

Τροποποίηση ορίων ηλικίας αποστρατείας και συνταξιοδότηση ΕΠΟΠ

1. Οι Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) για τους οποίους προβλέπεται αυτεπάγγελτη αποστρατεία άνευ κρίσης λόγω κατάληψης των ηλικιακών ορίων ηλικίας του άρθρου 39 του ν.δ.445/1974 (ΦΕΚ Α΄ 160), δύνανται να παραμείνουν στις Ένοπλες Δυνάμεις κατόπιν αιτήσεώς τους, η οποία υποβάλλεται το αργότερο έξι (6) μήνες πριν την κατάληψη των ανωτέρω ορίων. Οι Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) που θα παραμείνουν στις Ένοπλες Δυνάμεις εξελίσσονται κανονικά σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν.2936/2001 (ΦΕΚ Α΄ 166).

2. Το αίτημα της πρώτης παραγράφου μεταβιβάζεται στην αρμόδια αρχή αμελλητί και δύναται να απορριφθεί μόνο για τεκμηριωμένους ιατρικούς λόγους στο πλαίσιο των ν.2936/2001 (ΦΕΚ Α΄ 166) και 3850/2010 (ΦΕΚ Α΄ 84), καθώς και του π.δ.11/2014 (ΦΕΚ Α΄ 17).

3. Για τους Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) που καταλαμβάνουν το 60ό έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 20 του ν.3865/2010 (ΦΕΚ Α΄ 120) και δεν έχουν συμπληρώσει 40 έτη εργάσιμου βίου, παρέχεται κατ’ εξαίρεση η δυνατότητα αναγνώρισης ως πραγματική υπηρεσία των πέντε (5) ετών του άρθρου 23 ν. 4997/2022 (ΦΕΚ Α΄ 219) υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν, πέραν της πρόβλεψης της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167).».

«Άρθρο 5

Μισθολογική κατάταξη σπουδαστών Στρατιωτικών Σχολών

1.       Η παράγραφος 6 του άρθρου 126 του ν.4472/17 τροποποιείται, ως εξής:

          6.       Μισθολογική κατάταξη σπουδαστών των Σχολών:

          α.       Ενόπλων Δυνάμεων:

          αα.     Σπουδαστές Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) λαμβάνουν το 25% του Μ.Κ. 25 της Α’ Κατηγορίας (393,375€) κατά την διάρκεια όλης της φοίτησής τους.

          αβ.     Σπουδαστές Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών λαμβάνουν το 20% του Μ.Κ. 17 της Β΄ Κατηγορίας (297 €) κατά τη διάρκεια όλης της φοίτησής τους.

2.       Έναρξη Ισχύος του παρόντος από 1 Ιανουαρίου 2021.

3.       Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας με απόφασή του καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, εντός μηνός από δημοσίευσης του νόμου.».

«Άρθρο 6

Μετονομασία Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας

1. Η ιδρυθείσα με το άρθρο 1 του νόμου 4407/2016 (Α΄ 134) Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.), μετονομάζεται σε Σχολή Τεχνολόγων Αεροπορίας (Σ.Τ.Α.). 

2. Η μετονομασία της Σχολής ισχύει αναδρομικά από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

3. Κατόπιν τούτου επέρχονται νομοτεχνικές αλλαγές στα άρθρα 1 έως 4 του νόμου 4407/2016 (Α΄ 134), επηρεάζουν όλα τα σχετικά νομικά κείμενα και διαμορφώνονται ως εξής:

Άρθρο 1

Ίδρυση – Αποστολή

Ιδρύεται Σχολή Τεχνολόγων Αεροπορίας (Σ.Τ.Α.), η οποία έχει ως αποστολή να παράγει, μετά από κατάλληλη εκπαίδευση, άνδρες και γυναίκες Τεχνολόγους, μόνιμους Υπαξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), με άρτια στρατιωτική αγωγή και επαγγελματική κατάρτιση, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του ως άνω Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων.

Άρθρο 2

Εκπαίδευση

1. Στους σπουδαστές της Σ.Τ.Α. παρέχεται ακαδημαϊκή, στρατιωτική και πρακτική εκπαίδευση.

2. Στη Σ.Τ.Α. λειτουργούν οι ακόλουθες κατευθύνσεις, που περιλαμβάνουν τις συναφείς με αυτές ειδικότητες:

α) Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης.

β) Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης.

γ) Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης.

3. Με το Προεδρικό διάταγμα υπ’ αριθμ. 45 ΦΕΚ Α’ 70/19.05.2017 καθορίζεται η διατήρηση στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της Σ.Τ.Α. των εμβλημάτων, των θυρεών και των ονομασιών των συγχωνευόμενων σχολών Σ.Τ.Υ.Α., Σ.Υ.Δ. και Σ.Ι.Ρ. για λόγους ιστορικής συνέχειας. 

Άρθρο  3

Υπαγωγή – Έδρα – Διάρκεια εκπαίδευσης

1. Η Σ.Τ.Α. είναι Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών, ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στο Επιστημονικό πεδίο των Τεχνολογικών Επιστημών, υπάγεται δε στη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης. Οι σπουδαστές της Σχολής εισέρχονται σε αυτήν κατόπιν πανελληνίων εξετάσεων που διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εισαγωγή των σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 1911/1990 (Α 166).

2. Έδρα της Σχολής ορίζεται η αεροπορική βάση της Δεκέλειας. Με απόφαση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου, η εκπαίδευση μίας από τις κατευθύνσεις ή μέρος της εκπαίδευσης ορισμένων από τις ειδικότητες μπορεί να παρέχεται και σε εγκαταστάσεις άλλης μονάδας ή εκπαιδευτικού κέντρου της ΠΑ.

3. Η διάρκεια της εκπαίδευσης στη Σχολή είναι τριετής. Οι σπουδαστές που αποφοιτούν ευδοκίμως ονομάζονται μόνιμοι Σμηνίες της αντίστοιχης κατεύθυνσης – ειδικότητας.

Άρθρο 4

Ειδικές διατάξεις

1. Οι πρώτοι σπουδαστές της Σ.Τ.Α. εισάγονται το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, οπότε παύει η εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών, τη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών και τη Σχολή Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων.

2. Όσοι κατά το χρόνο εισαγωγής των πρώτων σπουδαστών της Σ.Τ.Α. είναι σπουδαστές στις λοιπές Σχολές της παραγράφου 1, ολοκληρώνουν τη φοίτησή τους σε αυτές. Όταν εκλείψει το σύνολο των σπουδαστών αυτών ανά Σχολή, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, με απόφασή του, που εκδίδεται ύστερα από σχετική εισήγηση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, παύει την αντίστοιχη συνιστώσα (ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΣΙΡ) Σχολή. Με όμοια απόφαση που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται κάθε σχετική αναγκαία λεπτομέρεια οργανωτικού χαρακτήρα για την υλοποίηση της παύσης. Τοιουτοτρόπως η απόφαση με αριθμ. Φ.036/ΑΔ.1729/Σ.198 (ΦΕΚ Β΄4809/24-12-2019) η οποία προβλέπει τη «Διάλυση Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ) και Σχολής Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ)», τροποποιείται σε «Παύση Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ) και Σχολής Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ)».

«Άρθρο 7

Κατάργηση Υποχρεωτικής Εγγραφής και Συνδρομών υπέρ Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών

1. Η υποχρεωτική εγγραφή στις Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών και η υποχρεωτική συνδρομή υπέρ αυτών καταργείται και γίνεται προαιρετικού χαρακτήρα. Συνεπεία αυτής της μεταβολής τροποποιούνται οι ακόλουθες διατάξεις του ΑΝ 1171/1972, ως ακολούθως:

α. Παράγραφος 1 άρθρου 3

1. Τακτικά Μέλη των Ενώσεων καθίστανται προαιρετικώς κατόπιν αίτησής τους οι εν αποστρατεία Αξιωματικοί και Ανθυπασπισταί των Κλάδων Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Χωροφυλακής και του Λιμενικού, οι λαμβάνοντες μέρισμα εκ τινός των Μετοχικών Ταμείων των Ενόπλων Δυνάμεων εξαιρέσει:

α) Των υπαγομένων εις τας πολεμικάς εν γένει καταστάσεις.

β) Των τεθέντων εις απόταξιν ή διαγραφέντων του Στελέχους Εφέδρων Αξιωματικών συνεπεία καταδίκης ή αποφάσεως Ανακριτικού Συμβουλίου.

Οι εν αποστρατεία Αξιωματικοί και Ανθυπασπισταί των Κοινών Σωμάτων καθίστανται προαιρετικώς κατόπιν αίτησής τους μέλη της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, εκτός εάν είναι μέλη του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού ή του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας, οπότε καθίστανται προαιρετικώς κατόπιν αίτησης μέλη των αντιστοίχων Ενώσεων.

β. Παράγραφος 2 άρθρου 4

2. Οι πόροι τής υποπαραγράφου 1α εισπράττονται, υπό των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και αποδίδονται εις τας αντιστοίχους Ενώσεις εντός τού πρώτου δεκαημέρου τού μηνός, ανεξαρτήτως τού χρόνου πληρωμής εκάστου μερίσματος, υπολογιζόμενων τούτων (των πόρων) εις ανάλογα δωδεκατημόρια τού συνόλου των προϋπολογισθέντων, εκ τής αίτιας ταύτης, εσόδων. Εντός τού μηνός Ιανουάριου τού επομένου έτους, τακτοποιούνται αι χορηγηθείσαι, ως άνω, προκαταβολές, βάσει τού απολογισμού και των πραγματικών δικαιωμάτων των Ενώσεων.».

«Άρθρο 8

Εκτροπή εισφορών ΝΙΜΤΣ μερισματούχων ΜΤΑ στο ΜΤΑ

Η προβλεπόμενη από το άρθρο 6 του ν.3818/1958 (ΦΕΚ 36 Α΄) εισφορά των μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ) υπέρ ΝΙΜΤΣ παύει να αποδίδεται στο ΝΙΜΤΣ και αποδίδεται στο ΜΤΑ για την εκπλήρωση του σκοπού του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο προτείνων Βουλευτής

Βασίλειος Κεγκέρογλου