13.3 C
Athens
Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣΣΞ: Συντάχθηκαν οι πίνακες κρίσεων Ανθυπασπιστών για το 2024 - Όλα τα...

ΣΞ: Συντάχθηκαν οι πίνακες κρίσεων Ανθυπασπιστών για το 2024 – Όλα τα ονόματα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
./.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Β΄ ΚΛΑΔΟΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1(ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)
ΤΜΗΜΑ 3 (ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΝΘΣΤΩΝ –
ΥΠΞΚΩΝ – ΕΠΟΠ)
Τηλέφ.: 210-6555662
ΚΟΙΝ. : ΓΕΣ/B1/3α Φ.400/88/688638
ΓΕΣ/B1/1δ-7α Σ.8510
Αριθμός Εγκυκλίου: 178
Αθήνα, 31 Οκτ 23
ΘΕΜΑ : Τακτικές Ετήσιες Κρίσεις Ανθυπασπιστών ΑΣΣΥ, Εθελοντών και Εθελοντών – Εθελοντριών Μακράς Θητείας Έτους 2024 – 2025
ΣΧΕΤ. : α. ΝΔ 445/1974 «Περί Ιεραρχίας και Προαγωγών των Ανθυπασπιστών και Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών Ενόπλων Δυνάμεων»
β. ΠΔ 21/1991 «Εθελοντές – Εθελόντριες Μακράς Θητείας»
γ. ΠαΔ 4-17/2022/ΓΕΣ/Β1/3 «Προεργασία Κρίσεων Ανθυπασπιστών –
Μονίμων και Εθελοντών Υπαξιωματικών – ΕΠ.ΟΠ.»
δ. Φ.412.9/4/688358/Σ.8455/27 Οκτ 23/ΓΕΣ/Β1/3

 1. Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα (α) έως (δ)
  σχετικά, κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις έτους 2024 – 2025 πρόκειται να κριθούν
  οι Ανθυπασπιστές προερχόμενοι από ΑΣΣΥ, Εθελοντές και Εθελοντές –
  Εθελόντριες Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) που αναγράφονται στα Παραρτήματα «Α»,
  «Β», «Γ» και «Δ».
 2. Οι Διευθύνσεις Όπλων – Σωμάτων του ΓΕΣ:
  α. Να ελέγξουν την πληρότητα και την ορθότητα των στοιχείων του
  προσωπικού που αναγράφεται στα Παραρτήματα.
  β. Με βάση τους τηρούμενους ατομικούς υπηρεσιακούς φακέλους, να
  συντάξουν και να υποβάλλουν ονομαστικές καταστάσεις σύμφωνα με τα
  Υποδείγματα του (γ) σχετικού.
  γ. Επιπλέον να δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα στα παρακάτω:
  -2-
  (1) Εάν ο λόγος μη κρίσης του προσωπικού, οφείλεται σε
  υπαιτιότητα του ιδίου ή της υπηρεσίας, καθόσον αυτό επηρεάζει την ημερομηνία
  προαγωγής.
  (2) Στη διευκρίνιση, με βάση τη διενεργηθείσα ΑΔΕ – ΕΔΕ, αν στις
  περιπτώσεις υπέρβασης του χρόνου παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό λόγω
  νοσηλειών και αναρρωτικών αδειών, οι καταστάσεις αυτές προέκυψαν εξαιτίας ή
  όχι της υπηρεσίας.
  (3) Στην ύπαρξη τυχόν αδειών άνευ αποδοχών σε
  οποιοδήποτε βαθμό ή θέσης σε αναστολή καθηκόντων, καθώς ο χρόνος τους
  δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.
 3. Οι Μονάδες – Υπηρεσίες που υπηρετεί το προς κρίση προσωπικό:
  α. Να υποβάλλουν, κατά προτεραιότητα, στις οικείες Δνσεις Ο – Σ/ΓΕΣ
  τις προβλεπόμενες τακτικές Εκθέσεις Ικανότητας των κρινομένων, προκειμένου να
  τεθούν υπόψη των μελών των Συμβουλίων και οι πιο πρόσφατες αξιολογήσεις
  τους. Να καταβληθεί η κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι παραπάνω Εκθέσεις
  Ικανότητας να περιέλθουν στις αρμόδιες Δνσεις Ο – Σ το αργότερο μέχρι την 29
  Φεβ 24.
  β. Να αναφέρουν αμέσως στις οικείες Δνσεις Ο – Σ/ΓΕΣ, τυχόν
  μεταβολές που αφορούν στα κρινόμενα στελέχη (πειθαρχικές ποινές, αναρρωτικές
  άδειες κ.λπ.), οι οποίες προέκυψαν μετά την 31η
  Ιανουαρίου 2024 και δύναται να
  επηρεάσουν την κρίση τους.
 4. Λοιπά όπως καθορίζονται στο (γ) σχετικό.
 5. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας
 6. Χειριστής θέματος: Αλχίας (ΠΖ) Αντώνιος Πιπερτζής, Β. Επιτελή
  ΓΕΣ/Β1/3α, τηλ. ΕΨΑΔ: 800-3215, τηλ. ΟΤΕ: 210-6553215.
  Ταξίαρχος Γεώργιος Μπόσινας
  Ακριβές Αντίγραφο Διευθυντής
  Υπλγός (ΠΖ) Βάιος Σαπουνάς
  Β. Επιτελή ΓΕΣ/Β1/3α
  -3-
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
  «Α» Κατάσταση Ανθυπασπιστών Τάξης ΣΜΥ 2007 που Πρόκειται να Κριθούν
  κατά τις Τακτικές Ετήσιες Κρίσεις Έτους 2024 – 2025
  «Β» Κατάσταση Εθελοντών Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστών Ανδρών Όπλων –
  Σωμάτων που Πρόκειται να Κριθούν κατά τις Τακτικές Ετήσιες Κρίσεις Έτους 2024 – 2025
  «Γ» Κατάσταση Εθελοντών Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστών Γυναικών Όπλων –
  Σωμάτων Καταταγέντων το έτος 1999 που Πρόκειται να Κριθούν κατά τις
  Τακτικές Ετήσιες Κρίσεις Έτους 2024 – 2025
  «Δ» Κατάσταση Ανθυπασπιστών που Πρόκειται να Κριθούν ως «Διατηρητέοι» ή
  «Αποστρατευτέοι» κατά τις Τακτικές Ετήσιες Κρίσεις Έτους 2024 – 2025

./.
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Β΄ ΚΛΑΔΟΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)
ΤΜΗΜΑ 3 (ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΝΘΣΤΩΝ –
ΥΠΞΚΩΝ – ΕΠΟΠ)
31 Οκτ 23
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ
ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 178/2023/ΕΔΥΕΘΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ ΤΑΞΗΣ ΣΜΥ 2007 ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΚΡΙΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2024 – 2025
ΟΠΛΩΝ

 1. ΑΣ Μάη Ευαγγελία του Αθανασίου ΑΜ:73080
 2. ΠΖ Βενετσιάνου Αικατερίνη του Διονυσίου ΑΜ:73081
 3. ΠΒ Βαγενάς – Δημήτριος του Παναγιώτη ΑΜ:73082
  Παντούλας
 4. ΠΖ Αγκάς Σταμάτιος του Ιωάννη ΑΜ:73083
 5. ΠΖ Καρυπίδης Γεώργιος του Αλεξάνδρου ΑΜ:73084
 6. ΠΖ Καραγιοβάνης Κωνσταντίνος του Νικολάου ΑΜ:73085
 7. ΠΖ Λειβαδάς Φώτιος του Γεωργίου ΑΜ:73086
 8. ΠΖ Σιωνίδης Γεώργιος του Παντελεήμονα ΑΜ:73087
 9. ΠΒ Τσιτμής Φώτιος του Παναγιώτη ΑΜ:73088
 10. ΔΒ Λιάκος Κωνσταντίνος του Αχιλλέα ΑΜ:73090
 11. ΠΖ Ζωγράφος Δημήτριος του Λάμπρου ΑΜ:73091
 12. ΑΣ Καρανικολός Βασίλειος του Διονυσίου ΑΜ:73092
 13. ΠΖ Καραντζούλης Γεώργιος του Σταύρου ΑΜ:73093
 14. ΠΖ Αστέρη Θωμαή του Γεωργίου ΑΜ:73094
 15. ΑΣ Μπόγρης Ανδρέας – του Ανδρέα ΑΜ:73096
  Ευάγγελος
 16. ΑΣ Λεοντάρης Σωτήριος του Παναγιώτη ΑΜ:73097
 17. ΜΧ Μόκα Δήμητρα του Δημητρίου ΑΜ:73098
 18. ΤΘ Κουκουδέτσου Βαϊανή του Αποστόλου ΑΜ:73099
 19. ΠΖ Παπαρέγκα Παρθενόπη του Αντωνίου ΑΜ:73100
 20. ΠΖ Βουτσελά Μαρία – του Ιωάννη ΑΜ:73101
  Μαγδαληνή
 21. ΠΖ Κασιμάτης Κωνσταντίνος του Δημητρίου ΑΜ:73102
 22. ΠΖ Φούσκα Παναγιώτα του Γεωργίου ΑΜ:73103
 23. ΠΖ Βέττος Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου ΑΜ:73104
 24. ΠΒ Γεωργαντά Χρυσή του Αποστόλου ΑΜ:73105
 25. ΤΘ Καραθανάση Νικολέτα του Ηρακλή ΑΜ:73106
 26. ΠΖ Ποδαρά Αικατερίνη του Σταύρου ΑΜ:73107
 27. ΑΣ Ράπτη Αλεξάνδρα του Δημητρίου ΑΜ:73108
 28. ΠΒ Μπουρσιάνη Ευανθία του Βάϊου ΑΜ:73109
 29. ΠΖ Χριστόπουλος Δημήτριος του Κωνσταντίνου ΑΜ:73110
 30. ΠΖ Καραμπούλη Ιωάννα του Θεοδώρου ΑΜ:73301
 31. ΠΖ Θάνου Κωνσταντίνα του Δημητρίου ΑΜ:73111
  Α-2
  ./.
 32. ΔΒ Παπαχαρισίου Θάνος του Κωνσταντίνου ΑΜ:73112
 33. ΠΖ Λάσκου Αρετή του Παναγιώτη ΑΜ:73113
 34. ΠΖ Χρυσανθόπουλος Πέτρος του Γεωργίου ΑΜ:73114
 35. ΠΖ Μουστάκα Ιωάννα του Γεωργίου ΑΜ:73115
 36. ΠΒ Σταύρου Βαρβάρα του Βασιλείου ΑΜ:73116
 37. ΠΖ Σιγιάννη Μάνθα του Χρήστου ΑΜ:73117
 38. ΠΖ Ψιλοδημητρακοπούλου Θεοδώρα του Γεωργίου ΑΜ:73388
 39. ΑΣ Ανδρώνης Αθανάσιος του Αποστόλου ΑΜ:73118
 40. ΠΒ Μαργαρίτη Θεοπούλα του Σπυρίδωνα ΑΜ:73119
 41. ΠΖ Βιδάλης Λάμπρος του Λάμπρου ΑΜ:73120
 42. ΠΖ Μαυριδόπουλος Αναστάσιος του Ιωάννη ΑΜ:73121
 43. ΠΖ Στοϊμένου Γεσθημανή του Ανέστη ΑΜ:73122
 44. ΠΖ Νέστορας Παναγιώτης του Νικολάου ΑΜ:73799
 45. ΠΖ Τράντος Αθανάσιος του Ιωάννη ΑΜ:73123
 46. ΠΖ Κεφαλά Βάϊα του Αθανασίου ΑΜ:73124
 47. ΠΒ Αλεξοπούλου Αθανασία του Κωνσταντίνου ΑΜ:73125
 48. ΠΖ Κατσίμπα Παυλίνα του Δημητρίου ΑΜ:73126
 49. ΤΘ Μπούρμπου Κωνσταντινιά του Χρήστου ΑΜ:73127
 50. ΔΒ Σέρφα Αικατερίνη του Βασιλείου ΑΜ:73128
 51. ΠΖ Σαμψούνης Κωνσταντίνος του Χρήστου ΑΜ:73129
 52. ΠΖ Σαρούκος Γρηγόριος του Νικολάου ΑΜ:73130
 53. ΜΧ Σταματόπουλος Ευάγγελος του Αχιλλείου ΑΜ:73131
 54. ΠΖ Αποστόλου Νικόλαος του Αθανασίου ΑΜ:73132
 55. ΠΖ Μπατζούκα Ελένη του Γεωργίου ΑΜ:73133
 56. ΑΣ Θεοδωρακοπούλου Χριστίνα του Ιωάννη ΑΜ:73134
 57. ΠΖ Μανιάτη Στυλιανή του Κωνσταντίνου ΑΜ:73135
 58. ΠΖ Ρίζος Απόστολος του Κωνσταντίνου ΑΜ:73136
 59. ΠΒ Στούπας Θεόδωρος του Χρήστου ΑΜ:73137
 60. ΠΖ Τσατμάς Αθανάσιος του Στεφάνου ΑΜ:73138
 61. ΤΘ Βουκελάτος Ιωάννης του Σπυρίδωνα ΑΜ:73139
 62. ΠΖ Κωσταντοπούλου Παναγιώτα του Γεωργίου ΑΜ:73140
 63. ΠΖ Θώδου Βάϊα του Χρήστου ΑΜ:73141
 64. ΠΒ Μακρυνάκη Σοφία του Νικολάου ΑΜ:73142
 65. ΠΖ Παλιούρα Κωνσταντίνα του Αθανασίου ΑΜ:73143
 66. ΠΖ Γκιβάλου Μαρία του Ιωάννη ΑΜ:73377
 67. ΤΘ Φώτη Ιφιγένεια του Παναγιώτη ΑΜ:73144
 68. ΔΒ Ματθαίου Δημήτριος του Νικολάου ΑΜ:73145
 69. ΑΣ Τσιγαρδά Σταυρούλα του Δημητρίου ΑΜ:73146
 70. ΠΒ Χαλιαμπάλιας Κωνσταντίνος του Δημητρίου ΑΜ:73147
 71. ΠΖ Καρακούσης Βασίλειος του Χαρίτου ΑΜ:73148
 72. ΠΖ Αποστόλου Γεωργία του Χαρίλαου ΑΜ:73149
 73. ΠΖ Ψαρράς Νικόλαος του Ζαφείρη ΑΜ:73150
 74. ΠΖ Κακαδιάρης Χρήστος του Αθανασίου ΑΜ:73151
 75. ΑΣ Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη ΑΜ:73152
 76. ΠΖ Ζιώγας Βασίλειος του Κωνσταντίνου ΑΜ:73153
 77. ΠΖ Χυτούδη Αικατερίνη του Νικολάου ΑΜ:73154
 78. ΠΖ Σιμσίρης Στέργιος του Σταματίου ΑΜ:73156
 79. ΑΣ Λαζαρίδης Γεώργιος του Δημητρίου ΑΜ:73157
 80. ΜΧ Iακωβάκη Μαρία του Λάμπρου ΑΜ:73158
  Α-3
  ./.
 81. ΠΖ Παπουτσής Παναγιώτης του Λάμπρου ΑΜ:73159
 82. ΑΣ Γιαννόπουλος Γεώργιος του Αθανασίου ΑΜ:73160
 83. ΠΖ Τσιάλτα Άννα του Νικολάου ΑΜ:73161
 84. ΠΖ Χριστοδούλου Δημήτριος του Χρήστου ΑΜ:73162
 85. ΠΒ Τάλλαρου Θεοδώρα του Νικολάου ΑΜ:73302
 86. ΠΒ Λημνιός Ηλίας του Δημητρίου ΑΜ:73163
 87. ΑΣ Κουρουμπέτσης Σπυρίδων του Αγαθού ΑΜ:73164
 88. ΤΘ Σταυρίδης Σταύρος του Κωνσταντίνου ΑΜ:73165
 89. ΔΒ Θεοδωρής Νικόλαος του Κωνσταντίνου ΑΜ:73166
 90. ΑΣ Ταρασίδης Κωνσταντίνος του Ιωάννη ΑΜ:73167
 91. ΠΖ Σταματόπουλος Ιωάννης του Χρήστου ΑΜ:73168
 92. ΠΖ Βασιλογιάννης Νικόλαος του Δημητρίου ΑΜ:73169
 93. ΠΖ Τεκίδης Σάββας του Γρηγορίου ΑΜ:73170
 94. ΠΖ Πασχαλίδης Ιωάννης του Ηλία ΑΜ:73171
 95. ΑΣ Βαλιούγας Στέργιος του Αθανασίου ΑΜ:73172
 96. ΤΘ Τρίπος Ιωάννης του Φωτίου ΑΜ:73173
 97. ΠΒ Γκιόσιος Νικόλαος του Αναστασίου ΑΜ:73174
 98. ΠΖ Μάρη Ελένη του Θωμά ΑΜ:73175
 99. ΠΖ Ρούτης Σωτήριος του Χρήστου ΑΜ:73389
 100. ΠΖ Μιχαλόπουλος Γεώργιος του Ανδρέα ΑΜ:73360
  ΣΩΜΑΤΩΝ
  ΤΕΧΝΙΚΟΥ
 101. Γεωργιάδου Ουρανία του Γεωργίου ΑΜ:73176
 102. Γκαϊτατζή Ελένη του Κωνσταντίνου ΑΜ:73177
 103. Ρεφιάδου Κωνσταντία του Αθανασίου ΑΜ:73178
 104. Τσιλομήτρος Γεώργιος του Αποστόλου ΑΜ:73179
 105. Τουρμάνη Ελένη του Χρήστου ΑΜ:73180
 106. Χαρίση Ερμιόνη του Γεωργίου ΑΜ:73181
 107. Κοντοβάϊου Βάϊα του Κωνσταντίνου ΑΜ:73182
 108. Ιωαννάκη Μαρία του Ηλία ΑΜ:73183
 109. Ζαφειρίδου Άννα του Χρήστου ΑΜ:73184
 110. Τσιπίδου Κυριακή του Ευστάθιου ΑΜ:73185
 111. Πολυματίδου Μαρία του Ιωάννη ΑΜ:73186
 112. Μπατσικώστα Μαρία του Κωνσταντίνου ΑΜ:73187
 113. Κρικοπούλου Βασιλική – του Χρήστου ΑΜ:73188
  ΄Άννα
 114. Χαρμπή Ιωάννα του Δημητρίου ΑΜ:73189
 115. Δελήμπαλτα Ελευθερία του Δημητρίου ΑΜ:73190
 116. Ηλιάδου Γεωργία του Αθανασίου ΑΜ:73191
 117. Σαλαγιάννης Κωνσταντίνος του Χρήστου ΑΜ:73192
 118. Αποστολακοπούλου Θεοδώρα του Χρήστου ΑΜ:73193
 119. Θεοδοσίου Ελένη του Δημητρίου ΑΜ:73194
 120. Τσεκούρα Παυλίνα του Παναγιώτη ΑΜ:73195
 121. Βουγιούκα Αικατερίνη του Βασιλείου ΑΜ:73196
 122. Παπαϊωάννου Δωροθέα του Γεωργίου ΑΜ:73197
 123. Κωδωνάς Βάϊος του Αντωνίου ΑΜ:73198
  Α-4
  ./.
 124. Γρυπάρη Αγλαΐα του Μιχαήλ ΑΜ:73199
 125. Τσιαμίτα Μαρίνα του Πασχάλη ΑΜ:73200
 126. Γιώτα Ευθυμία του Κωνσταντίνου ΑΜ:73201
 127. Ανθίτση Μαρία του Δημητρίου ΑΜ:73202
 128. Αγγουρίδη Σοφία του Ιωάννη ΑΜ:73203
 129. Παπαδήμα Σοφία του Μιχαήλ ΑΜ:73204
 130. Φωτίου Μαρία του Αχιλλέα ΑΜ:73205
 131. Σαμαράς Γεώργιος του Αποστόλου ΑΜ:73206
 132. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος του Ανδρέα ΑΜ:73207
 133. Θεοχάρη Φιόνα – του Ιωάννη ΑΜ:73208
  Βασιλική
 134. Κολομβοτζάκη Χρυσούλα – του Μιχαήλ ΑΜ:73209
  Αλεξία
 135. ΕΥ Γκαργκαβούζη Ειρήνη του Ευαγγέλου ΑΜ:73210
  ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
  Γενικής Ειδικότητας Εφοδιασμού Μεταφορών
 136. Καψημάλη Γεωργία του Ευαγγέλου ΑΜ:73211
 137. Τέλλη Βασιλική του Παντελή ΑΜ:73212
 138. Παπαντωνίου Θεόδωρος του Χαράλαμπου ΑΜ:73213
 139. Κεσσουδάκης Πασχάλης του Γεωργίου ΑΜ:73214
  Γενικής Ειδικότητας Τεχνιτών Εφοδιασμού Μεταφορών
 140. Καραλαίμα Ηλιάνα του Κωνσταντίνου ΑΜ:73215
 141. Σιατή Αγγελική του Αθανασίου ΑΜ:73216
 142. Τσίγκα Αρετή του Γεωργίου ΑΜ:73217
 143. Μπέντη Δήμητρα του Δημητρίου ΑΜ:73218
 144. Βαγγελάκος Ευάγγελος του Μιχαήλ ΑΜ:73219
 145. Σκούλικα Λαμπρινή – του Ανδρέα ΑΜ:73220
  Ευγενία
  ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
  Γενικής Ειδικότητας Υλικού Πολέμου
 146. Ζαροπούλου Αργυρώ του Γεωργίου ΑΜ:73221
 147. Μπογά Τριανταφυλλιά του Ευαγγέλου ΑΜ:73222
 148. Κέκος Ηλίας του Αθανασίου ΑΜ:73223
 149. Τσιτσιλής Δημήτριος του Αστέριου ΑΜ:73224
  Γενικής Ειδικότητας Υλικού Πολέμου – Πυροτεχνουργών
 150. Μπέκτση Μαρία του Γεωργίου ΑΜ:73225
 151. Δίου Γεωργία του Αθανασίου ΑΜ:73226
 152. Γαργαρώνη Αφροδίτη του Αθανασίου ΑΜ:73227
 153. Ζήκου Παρασκευή του Γεωργίου ΑΜ:73228
 154. Ποντίκα Ραφαηλία του Σωτηρίου ΑΜ:73229
  Α-5
  ./.
  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
  Γενικής Ειδικότητας Υγειονομικού
 155. Μακρυγιάννης Θωμάς του Ευαγγέλου ΑΜ:73230
 156. Βακαλόπουλος Νικόλαος του Γεωργίου ΑΜ:73231
  Γενικής Ειδικότητας Διαχειριστών Υγειονομικού
 157. Βαενά Ελένη του Χρήστου ΑΜ:73232
 158. Παπαθανασίου Άννα του Παναγιώτη ΑΜ:73234
 159. ΕΥ Σκουφάλου Μαρία του Ιωάννη ΑΜ:73233
  Γενικής Ειδικότητας Τεχνιτών Υγειονομικού
 160. Kαρακώστας Μάριος του Παναγιώτη ΑΜ:73235
 161. Τηλεμάχου Ελένη του Γεωργίου ΑΜ:73236
 162. Βαγενά Ειρήνη του Θωμά ΑΜ:73237
  ΜΟΥΣΙΚΟΥ
  Τράγκας Σωτήριος του Ιωάννη ΑΜ:73359
  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ
  Παπαζήση Ιωάννα του Βύρωνα ΑΜ:73238
  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
  Μπατσιούλη Ευαγγελία του Ιωάννη ΑΜ:73239
  ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ
 163. ΔΒ Βαρδάκη Αικατερίνη του Χαρίδημου ΑΜ:72891
 164. ΔΒ Μπουγάνης Χρήστος του Κωνσταντίνου ΑΜ:73240
 165. ΤΧ Mερκούρη Παναγιώτα του Γεωργίου ΑΜ:73241
 166. ΠΖ Κοκκινάκης Παρασκευάς του Γεωργίου ΑΜ:73242
 167. ΔΒ Σοφιού Ιωάννα του Παντελή ΑΜ:73243
 168. ΠΒ Παπαζαχαρίου Μαρία του Στέργιου ΑΜ:73303
 169. ΤΧ Μακρή Γιαννούλα του Βασιλείου ΑΜ:73245
 170. ΤΘ Αμανατίδης Ευστάθιος του Ταξιάρχη ΑΜ:73246
 171. ΠΖ Γρηγορίου Δήμητρα του Επαμεινώνδα ΑΜ:73247
 172. ΔΒ Λαυρεντίδης Κωνσταντίνος του Μιχαήλ ΑΜ:73248
 173. ΤΘ Γκογκόπουλος Αθανάσιος του Κωνσταντίνου ΑΜ:73249
 174. ΤΧ Μήτσιου Γεωργία του Παναγιώτη ΑΜ:73250
 175. ΠΒ Μόσιαλος Βασίλειος του Θωμά ΑΜ:73251
 176. ΤΘ Βλάχου Ασπασία του Αριστοφάνη ΑΜ:73252
 177. ΠΖ Μήττας Πέτρος του Δημητρίου ΑΜ:73253
 178. ΜΧ Καραγιάννη Γεωργία του Νικολάου ΑΜ:73254
  Α-6
  ./.
 179. ΔΒ Γιαννακοπούλου Γεωργία του Νικολάου ΑΜ:77410
 180. ΠΖ Λάμπρου Ιωάννης του Κωνσταντίνου ΑΜ:73255
 181. ΤΘ ΕΥ Θεοδωρακόπουλος Δημήτριος του Μιχαήλ ΑΜ:73256
  ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΠΛΩΝ
  Γενικής Ειδικότητας Τεχνιτών Πεζικού
 182. Mητρουλιάς Αθανάσιος του Δημητρίου ΑΜ:73257
 183. Παυλίδη Παρασκευή του Γεωργίου ΑΜ:73258
 184. Μουστάκα Ευαγγελία του Δημητρίου ΑΜ:73259
 185. Τζάνη Χαρίκλεια του Παναγιώτη ΑΜ:73260
 186. Κοσμίδης Αθανάσιος του Χρήστου ΑΜ:73261
 187. Φωτιάδης Χαράλαμπος του Ευσταθίου ΑΜ:73262
 188. Φλέγγας Νικόλαος του Γρηγορίου ΑΜ:73264
 189. Μέγα Ευαγγελία του Αδάμ ΑΜ:73265
 190. Μπαλαφούτης Σωτήριος του Ιωάννη ΑΜ:73266
 191. Μπράμη Ελένη του Βασιλείου ΑΜ:73267
 192. Κωνσταντινοπούλου Βαρβάρα του Ιωάννη ΑΜ:73268
 193. Μπακαρός Λάμπρος του Θωμά ΑΜ:73269
 194. Πλουσάκης Μιχαήλ του Νικολάου ΑΜ:73270
  Γενικής Ειδικότητας Τεχνιτών Τεθωρακισμένων
 195. ΕΥ Κωνσταντακόπουλος Θεόδωρος του Κωνσταντίνου ΑΜ:73271
 196. Kαραγεώργος Φώτιος του Γεωργίου ΑΜ:73272
 197. Γκαραβέλας Σωτήριος του Στεφάνου ΑΜ:73273
 198. Τσελίδου Δέσποινα του Αθανασίου ΑΜ:73274
 199. Παναγιωτοπούλου Ευτυχία του Παρασκευά ΑΜ:73275
 200. Βλάχος Σταύρος του Ιωάννη ΑΜ:73276
 201. Παπαβασιλείου Αναστασία του Θεοδώρου ΑΜ:73277
 202. Αθανασόπουλος Νικόλαος του Γεωργίου ΑΜ:73278
 203. Ορφανίδου Ευσταθία του Παναγιώτη ΑΜ:73279
  Γενικής Ειδικότητας Τεχνιτών Πυροβολικού
 204. Σίμου Ευθυμία του Αργυρίου ΑΜ:73280
 205. Παπαδημητρίου Δημήτριος του Νικολάου ΑΜ:73281
 206. Ζαχαράκη Άννα του Ιωάννη ΑΜ:73282
 207. Μασούρας Ανδρέας του Δημητρίου ΑΜ:73283
 208. Τσιτσιπάς Νικόλαος του Δημητρίου ΑΜ:73284
 209. Μαργαρίτης Γεώργιος του Κωνσταντίνου ΑΜ:73285
  Γενικής Ειδικότητας Τεχνιτών Μηχανικού
 210. Παξινός Ευάγγελος του Ηλία ΑΜ:73286
 211. Μπούκη Γρηγορία του Αθανασίου ΑΜ:73287
 212. Γκόρα Νικολέτα του Ιωάννη ΑΜ:73288
  Α-7
  ./.
  Γενικής Ειδικότητας Τεχνιτών Διαβιβάσεων
 213. Kαστανιώτης Παναγιώτης του Ιωάννη ΑΜ:73289
 214. Σκυριανός Μάρκος του Δαμιανού ΑΜ:73290
  Γενικής Ειδικότητας Τεχνιτών Αεροπορίας Στρατού
 215. ΕΥ Αναστασίου Βάϊος του Αθανασίου ΑΜ:72683
 216. Δαμπαλάκης Σάββας του Γεωργίου ΑΜ:73291
 217. Καλογερόπουλος Χρήστος – του Εμμανουήλ ΑΜ:73292
  Παναγιώτης
 218. Μητσού Σεβαστή του Νικολάου ΑΜ:73293
 219. Δημόπουλος Θεόδωρος του Παύλου ΑΜ:73294
 220. Ζήκος Νικόλαος του Σωτηρίου ΑΜ:73295
  ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ
 221. Aναστασόπουλος Δημήτριος του Παναγιώτη ΑΜ:73296
 222. Δαρούση Γεωργία του Αθανασίου ΑΜ:73297
  Σχης (ΠΖ) Ζαχαρίας Παπαδάκης
  Ακριβές Αντίγραφο Υποδιευθυντής
  Υπλγός (ΠΖ) Βάιος Σαπουνάς
  Β. Επιτελή ΓΕΣ/Β1/3α

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Β΄ ΚΛΑΔΟΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)
ΤΜΗΜΑ 3 (ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΝΘΣΤΩΝ –
ΥΠΞΚΩΝ – ΕΠΟΠ)
31 Οκτ 23
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ
ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 178/2023/ΕΔΥΕΘΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΟΠΛΩΝ –
ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΡΙΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ
ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2024 – 2025
ΠΕΖΙΚΟΥ

 1. Καλαϊτζάκης Βασίλειος του Διονυσίου ΑΜ:70346
 2. Μανάργιας Παναγιώτης του Γεωργίου ΑΜ:71732
 3. Ντούλιας Παναγιώτης του Αντωνίου ΑΜ:71883
 4. Χιωτέλλης Στυλιανός του Παναγιώτη ΑΜ:72703
 5. ΕΥ Δαμιανάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ ΑΜ:72856
 6. ΕΥ Τσιλδεράκης Κωνσταντίνος του Αργυρίου ΑΜ:72869
 7. ΕΥ Τσόλκας Χρήστος του Δημητρίου ΑΜ:72885
 8. ΕΥ Δερβεντλής Αναστάσιος του Δημητρίου ΑΜ:72887
 9. ΕΥ Καλλίνης Νικόλαος του Χρήστου ΑΜ:72894
 10. Κολιός Ευθύμιος του Βασιλείου ΑΜ:72896
 11. Ανίτσος Νικόλαος του Γεωργίου ΑΜ:73306
 12. Μπαλογιάννης Στυλιανός του Αποστόλου ΑΜ:73307
 13. ΕΥ Πετόζης Δημήτριος του Κωνσταντίνου ΑΜ:73304
 14. ΕΥ Λέοναρντ Δημήτριος του Ροζέ ΑΜ:73371
 15. ΕΥ Γερόλυμος Παναγιώτης του Κωνσταντίνου ΑΜ:73373
 16. ΕΥ Νικίδης Κωνσταντίνος του Νικολάου ΑΜ:73369
 17. ΕΥ Κουρσοβίτης Χαρίλαος του Αποστόλου ΑΜ:73370
 18. ΕΥ Τσιντσάρης Πέτρος του Σωκράτη ΑΜ:73374
 19. ΕΥ Στάχταρης Κωνσταντίνος του Νικολάου ΑΜ:73381
  ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ
 20. ΕΥ Παπαδόπουλος Ηλίας του Σταμάτη ΑΜ:72870
 21. ΕΥ Κατσούπας Δημήτριος του Κωνσταντίνου ΑΜ:73383
  ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ
 22. ΕΥ Αλαμανιώτης Κωνσταντίνος του Αθανασίου ΑΜ:71982
 23. ΕΥ Κούτσικος Γεώργιος του Νικολάου ΑΜ:72881
 24. Σοφιανός Κυριάκος του Φωτίου ΑΜ:72883
 25. ΕΥ Βλαχογιάννης Ευάγγελος του Ευσταθίου ΑΜ:75094
  Β-2
  ./.
  ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ
  ΕΥ Γκόγκος Κωνσταντίνος του Χρήστου ΑΜ:73806
  ΤΕΧΝΙΚΟΥ
 26. ΕΥ Κατσαράκης Ιωάννης του Χρήστου ΑΜ:70620
 27. Καλογερόπουλος Αλέξανδρος του Νικολάου ΑΜ:72882
 28. ΕΥ Λεμπέσης Ιωάννης του Αντωνίου ΑΜ:73856
 29. ΕΥ Κυριάκης Αθανάσιος του Βάιου ΑΜ:72892
 30. ΕΥ Βαβυλώνης Ιωάννης του Γεωργίου ΑΜ:73378
 31. ΕΥ Ρούγκος Χρήστος του Γεωργίου ΑΜ:73382
 32. ΕΥ Αγγελακόπουλος Γεώργιος του Νικολάου ΑΜ:73855
  ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 33. ΕΥ Μέγας Βασίλειος του Κωνσταντίνου ΑΜ:72866
 34. ΕΥ Διαμάντης Κωνσταντίνος του Ξενοφώντα ΑΜ:72859
 35. ΕΥ Γεωργούλης Νικόλαος του Χρήστου ΑΜ:72871
  ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
 36. ΕΥ Κουτσουβέλης Σπυρίδων του Αλεξάνδρου ΑΜ:70054
 37. Λιόβας Ιωάννης του Χρήστου ΑΜ:73393
  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
  Γενικής Ειδικότητας Υγειονομικού
 38. Χριστόπουλος Θεοφάνης του Κωνσταντίνου ΑΜ:71007
 39. Τσέπουρας Αλέξιος του Φιλίππου ΑΜ:72149
 40. ΕΥ Ζωγόπουλος Κωνσταντίνος του Γεωργίου ΑΜ:72873
 41. ΕΥ Ζιώγας Αντώνιος του Γεωργίου ΑΜ:72898
 42. ΕΥ Σκανδάλης Ιωάννης του Αντωνίου ΑΜ:73375
 43. Μπουζαντζής Ανδρέας του Χρήστου ΑΜ:73305
  Σχης (ΠΖ) Ζαχαρίας Παπαδάκης
  Ακριβές Αντίγραφο Υποδιευθυντής
  Υπλγός (ΠΖ) Βάιος Σαπουνάς
  Β. Επιτελή ΓΕΣ/Β1/3α
  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
  Β΄ ΚΛΑΔΟΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)
  ΤΜΗΜΑ 3 (ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΝΘΣΤΩΝ –
  ΥΠΞΚΩΝ – ΕΠΟΠ)
  31 Οκτ 23
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ
  ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 178/2023/ΕΔΥΕΘΑ
  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
  ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ –
  ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΡΙΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ
  ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2024 – 2025
  ΠΕΖΙΚΟΥ
  Καραγκιόζογλου Λαμπρινή του Γεωργίου ΑΜ:72884
  ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ
  Κίτσου Αγγελική του Γεωργίου ΑΜ:73379
  ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
 44. Παπαδοπούλου Καλλιόπη του Χριστοδούλου ΑΜ:71626
 45. Καραβασίλη Ελένη του Βασιλείου ΑΜ:72893
  ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 46. ΕΥ Κορμά Λεμονία του Πέτρου ΑΜ:73364
 47. Χατζηϊωάννου Βασιλική του Χαραλάμπου ΑΜ:73380
  ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
  ΕΥ Παπούλια Αναστασία του Αλεξάνδρου ΑΜ:73367
  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
  Γενικής Ειδικότητας Υγειονομικού
  Παλαμάρκα Ουρανία του Θωμά ΑΜ:73362
  Γ-2
  ./.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 48. ΕΥ Τσολάκη Δάφνη του Δημητρίου ΑΜ:73363
 49. Αλεξιάδου Ειρήνη του Γεωργίου ΑΜ:73368
  Σχης (ΠΖ) Ζαχαρίας Παπαδάκης
  Ακριβές Αντίγραφο Υποδιευθυντής
  Υπλγός (ΠΖ) Βάιος Σαπουνάς
  Β. Επιτελή ΓΕΣ/Β1/3α
  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
  Β΄ ΚΛΑΔΟΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)
  ΤΜΗΜΑ 3 (ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΝΘΣΤΩΝ –
  ΥΠΞΚΩΝ – ΕΠΟΠ)
  31 Οκτ 23
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΗΝ
  ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 178/2023/ΕΔΥΕΘΑ
  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
  ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΡΙΘΟΥΝ ΩΣ «ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΙ» Ή
  «ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΤΕΟΙ» ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ
  ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2024 – 2025
  ΟΠΛΩΝ
  ΠΕΖΙΚΟΥ
  Καστανάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ ΑΜ:65777
  ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ
 50. Μπαξεβάνης Δημήτριος του Δήμου ΑΜ:68439
 51. Μπολώτας Γεώργιος του Κωνσταντίνου ΑΜ:68441
  ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ
  Παπαδίνας Θωμάς του Σωτηρίου ΑΜ:67295
  ΣΩΜΑΤΩΝ
  ΜΟΥΣΙΚΟΥ
  ΕΥ Κάλλιας Κωνσταντίνος του Χρήστου ΑΜ:67578
  ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ
  ΠΖ ΕΥ Γούλας Βασίλειος του Χρήστου ΑΜ:66802
  Σχης (ΠΖ) Ζαχαρίας Παπαδάκης
  Ακριβές Αντίγραφο Υποδιευθυντής
  Υπλγός (ΠΖ) Βάιος Σαπουνάς
  Β. Επιτελή ΓΕΣ/Β1/3α