13.3 C
Athens
Τρίτη, 26 Ιανουαρίου, 2021
Αρχική ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Σημαντικό: Πρόσθετη Κράτηση 2% στην ΠΑ

Σημαντικό: Πρόσθετη Κράτηση 2% στην ΠΑ

Φίλες, Φίλοι,

          Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ), με το υπ’ αριθ. 399/9-3-20 έγγραφό της προς το ΕΛΟΑΑ, προκάλεσε ερώτηση στη ΒτΕ από δύο Βουλευτές του ΚΚΕ προς τους Υπουργούς Άμυνας και Οικονομικών.

          Το έγγραφο της ΠΟΕΣ και η απορρέουσα εξ αυτού ερώτηση των Βουλευτών, αναφέρονται στο θέμα της αναγνώρισης του χρόνου υπηρεσίας των ΕΠΥ-ΕΜΘ της ΠΑ, ως αυτεπάγγελτη υποχρέωση του ΕΛΟΑΑ απέναντι στους μετόχους του, ώστε αυτοί να μην βρεθούν εξ’ απήνης και με την αποστρατεία τους κι εν συνεχεία με την Πράξη Προσδιορισμού Σύνταξης από το ΓΛΚ, λάβουν κατά 20.000,00€ περίπου λιγότερο εφάπαξ ποσό από το «Ταμείο», εφόσον δεν έχουν προβεί στη σχετική εκ των προτέρων αίτηση, όντας ως εν ενεργεία στρατιωτικοί.

          Καθίσταται προφανές το γεγονός ότι, κάθε βοήθεια οιουδήποτε φορέα επί αυτού του θέματος και όχι μόνο, είναι ευπρόσδεκτη. Τόσο η ΠΟΕΣ όσο και τα Κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου κατά καιρούς, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επίλυση των θεμάτων που αφορούν στους ΕΠΥ-ΕΜΘ.

          Σε ότι αφορά στο συγκεκριμένο θέμα της επιπλέον πρόσθετης κράτησης 2% από τους ΕΛΟΑ εν γένει, θα προσπαθήσω να αναλύσω κάποια στοιχεία, προς επιβοήθηση όλων.

          Στοιχείο 1ο: Ορθά τα ΕΛΟΑΣ και ΕΛΟΑΝ έλαβαν αποφάσεις με γνώμονα το συμφέρον των μετόχων τους, οι οποίες συνιστούσαν σε μια μόνο κατεύθυνση, αυτή που προφύλασσε τα στελέχη του ΣΞ και του ΠΝ αντίστοιχα, ως προς τη λήψη του εφάπαξ ποσού βοηθήματος από τα «Ταμεία» τους.

          Στοιχείο 2ο: Το ΕΛΟΑΑ, παρότι δεν επέβαλλε αυτεπάγγελτη κράτηση στους μετόχους του, παρά στηρίχτηκε στην αίτηση εκάστου στελέχους, εφάρμοσε αναίτια μια αντικοινωνική πολιτική, ακόμα και μετά τη διαπίστωση ότι αρκετά από τα στελέχη που αποστρατεύτηκαν δεν είχαν προβεί σε αίτηση για καταβολή του 2%!! Υπήρξε δηλαδή μια «τιμωρητικού» τύπου διάθεση, καθόσον στην ΠΑ επικρατεί η άποψη ότι «έλλειψη γνώσης της νομοθεσίας, δεν δικαιολογείται επ’ ουδενί κι από κανέναν, πόσο μάλλον από επαγγελματίες στρατιωτικούς». Δεν χρειάζεται βέβαια να αναφερθεί εάν η άποψη αυτή είναι καθόλα σωστή, καθώς, όπως πολύ καλά θα γνωρίζουν, εφαρμόζεται κατά το δοκούν και μόνο εκεί που βολεύει. Και το σταματάμε εδώ, διότι οι αλήθειες πονάνε.

          Στοιχείο 3ο: Ενώ το Κράτος γνωμοδοτεί, αυτό εκλαμβάνεται ότι ισχύει μόνο για την πλευρά του «Ταμείου» κι όχι για τους θιγόμενους πολίτες/στρατιωτικούς. Επίσης, προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα, ότι μετά από τη γνωμοδότηση δεν υπήρξε βούληση για νομοθέτηση, η οποία θα πρέπει να εξυπηρετεί αλλήλους. Αυτό σημαίνει, με βάση και την τελευταία απάντηση του κ. ΥΕΘΑ, ότι το Κράτος θεωρεί δίκαιο το αίτημα των ΕΠΥ-ΕΜΘ, για άρση της πρόσθετης κράτησης του 2%, λαμβάνει όμως υπόψη του και τις αποφάσεις των Διοικουσών Επιτροπών των «Ταμείων», οι οποίες τείνουν πάντα σε αρνητικό για τους μετόχους πλαίσιο. Οι αποφάσεις στηρίζονται σε οικονομικά δεδομένα, διατείνοντας, ότι εάν σταματήσει να αποδίδεται η πρόσθετη κράτηση, τα «Ταμεία» θα βρεθούν σε δυσχερή οικονομική θέση.

          Στοιχείο 4ο: Σοβαρότερο, από τα παραπάνω στοιχεία, αποτελεί το γεγονός ότι κανείς μα κανείς δεν δείχνει να έχει τη διάθεση εξορθολογισμού των «κοινωνικών πόρων» με την πρόσθετη κράτηση του 2%. Να θυμίσουμε ότι, με τον όρο «κοινωνικοί πόροι» χαρακτηρίστηκαν τα ποσά που μεταφέρθηκαν, από αβλεψία του νομοθέτη, από το ΙΚΑ στα Μετοχικά Ταμεία των ΕΔ αντί στους δικαιούχους, οι οποίοι εν τω μεταξύ κατέβαλλαν τις προβλεπόμενες από το Νόμο εισφορές προς αυτά, από την αρχή της στρατιωτικής τους υπηρεσίας, οπότε είχαν καταστεί μέτοχοι αυτών των «Ταμείων».

          Στοιχείο 5ο: Είναι σαφές, ότι τα Μετοχικά Ταμεία και οι υπαγόμενοι σ’ αυτά Ειδικοί Λογαριασμοί έχουν συσταθεί προς όφελος των στελεχών των ΕΔ. Ακόμα κι αν έχουν ξεχωριστό ρόλο, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Τα ΜΤ αποδίδουν μερίσματα, ενώ οι ΕΛΟΑ αποδίδουν εφάπαξ ποσά.

          Η λυτή και περιεκτική ανάλυση των παραπάνω στοιχείων πραγματοποιήθηκε με σκοπό τη γνώση και την ενημέρωση των ενδιαφερομένων (πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, στρατιωτικές ομοσπονδίες και οι υπαγόμενες σ’ αυτές ενώσεις, στρατιωτικοί συντάκτες, στελέχη προέλευσης ΕΠΥ κ.λπ.).

          Οι λύσεις που προτείνονται είναι οι εξής:

          Λύση 1η: Αν και οι εισφορές που αποδόθηκαν, κατά την πρώτη 5ετία κατάταξης των ΕΠΥ, στο ΙΚΑ – ΤΕΑΜ (κύρια σύνταξη) και ΕΤΕΑΜ (επικουρική σύνταξη), συνολικού ποσοστού 14,25% και 6% αντίστοιχα, είναι μεγαλύτερες από την πρόσθετη κράτηση 2% που ζητείται, ακόμα κι αν αυτές χαρακτηρίστηκαν κι απορροφήθηκαν ως «κοινωνικοί πόροι» από τα ΜΤ, με ανάλογη τροποποίηση στην υφιστάμενη νομοθεσία θα μπορούσαν να εξισορροπήσουν την κατάσταση, ώστε εν τέλει να μην οφείλεται κανένα ποσό στους ΕΛΟΑ.

          Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν.3865/2010, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

          «Αν τα ανωτέρω πρόσωπα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στις Ένοπλες Δυνάμεις, κατά την οποία ήταν ασφαλισμένα στο ΙΚΑ, είχαν καταβάλει τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και στα οικεία Μετοχικά Ταμεία, τα καταβληθέντα ποσά για επικουρική σύνταξη στο ΕΤΑΜ ή στο ΕΤΕΑΜ αποδίδονται στους ίδιους. Εάν τα ανωτέρω ποσά έχουν αποδοθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις που αντικαθίστανται, από το ΕΤΑΜ ή ΕΤΕΑΜ στα οικεία Μετοχικά Ταμεία, αποδίδονται σε ποσοστό 2% στους Ειδικούς Λογαριασμούς Αλληλοβοήθειας (Ε.ΛΟ.Α) από τα Ταμεία αυτά.»

          Λύση 2η: Σε περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτή η παραπάνω λύση, τότε, η καταβολή της πρόσθετης κράτησης 2% να πραγματοποιείται αυτεπαγγέλτως από το δικαιούμενο εφάπαξ ποσό, κατά την πληρωμή του μετόχου ή του νόμιμου δικαιούχου αυτού (σε περίπτωση απώλειας ζωής του μετόχου). Και για τη λύση αυτή, απαιτείται τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας.

          Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 15 του Ν.2936/2001 αντικαθίστανται σωρευτικά ως εξής:

          «Οι μη Μονιμοποιηθέντες Εθελοντές/Εθελόντριες του Ν.Δ.445/1974 (ΦΕΚ 160 Α’), οι Εθελόντριες του Ν.705/1977 (ΦΕΚ 279 Α’), οι Εθελοντές/Εθελόντριες Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) του Ν.1848/1989 (ΦΕΚ 112 Α’, άρθρο 13) προελεύσεως Εθελοντών/Εθελοντριών Πενταετούς Υπηρεσίας (ΕΠΥ) του Ν.1513/1985 (ΦΕΚ 12 Α’), καθώς και οι Μονιμοποιηθέντες ΕΜΘ του Ν.3885/2010 (ΦΕΚ 167 Α’, άρθρο 69), καθίστανται από την πρόσληψή τους σ’ αυτές, μέτοχοι των Μετοχικών Ταμείων και των Ταμείων Αλληλοβοηθείας των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), χωρίς την καταβολή οιασδήποτε πρόσθετης κράτησης. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, από την πρόσληψή τους στις ΕΔ μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου κι έκτοτε, αναγνωρίζεται απαρέγκλιτα ως χρόνος μετοχικής σχέσης στα Ταμεία Αλληλοβοήθειας, με την καταβολή πρόσθετης κράτησης 2%, η οποία αποδίδεται αυτεπάγγελτα κατά την καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος. Σε αυτούς, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 11».

                                                                                                                  Άρης Κασιδόπουλος

                                                                                                          Στρατιωτικός Συνδικαλιστής