13.3 C
Athens
Πέμπτη, 18 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΣημαντική ενημέρωση της Γραμματείας ΕΠ.ΟΠ. ΠΟΜΕΝΣ για συνταξιοδοτικά - ασφαλιστικά θέματα

Σημαντική ενημέρωση της Γραμματείας ΕΠ.ΟΠ. ΠΟΜΕΝΣ για συνταξιοδοτικά – ασφαλιστικά θέματα

Ανακοίνωση

Η Γραμματεία ΕΠΟΠ/ΠΟΜΕΝΣ, γίνεται καθημερινά αποδέκτης πολλών ερωτημάτων περί του συνταξιοδοτικού καθεστώτος αναφορικά με το νομικό πλαίσιο περί αυτεπάγγελτης αποστρατείας των ΕΠΟΠ με το βαθμό του Αλχία. Επιπλέον ερωτήματα τίθενται σχετικά με την εξαγορά της μάχιμης πενταετίας και την εξαγορά της θητείας. Μεγάλη ανησυχία έχει προκύψει στους πολλούς Επαγγελματίες Οπλίτες η έκδοση της εγκυκλίου από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με θέμα «Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης των τακτικών και μετακλητών υπαλλήλων και λειτουργών του Δημόσιου Τομέα, καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας» (Αυτασφάλιση).

Ο σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι να διαλευκάνουμε ακριβώς τι ισχύει για τα παραπάνω ερωτήματα, ούτως ώστε όλοι οι συνάδελφοι προελεύσεως ΕΠΟΠ να ενημερωθούν επίσημα και υπεύθυνα.

1.   Το άρθρο 39 του ν.445/1974, περί της αυτεπάγγελτης αποστρατείας με το όριο ηλικίας 50 ετών είναι σε ισχύ και σε λιγότερο από 1 χρόνο θα κληθούν οι πρώτοι συνάδελφοι του Π.Ν. να περάσουν Συμβούλιο Κρίσεων.

2.   Στη περίπτωση που εφαρμοστεί η αυτεπάγγελτη αποστρατεία με το όριο ηλικίας των 50 ετών και στον βαθμό του Αλχία, το στέλεχος δικαιούται σύνταξη και εφάπαξ, δυνάμει του άρθρου 92 του ΠΔ 169/2007 και πιο συγκεκριμένα στα άρθρα 1, 26 και 92., καθώς επίσης και στο άρθρο 34 του ν. 4387/2016. Η σύνταξη που του αναλογεί σε αυτή τη περίπτωση θα είναι ανάλογη των συντάξιμων ετών που έχει ο ενδιαφερόμενος, (θητεία ως ΕΠΟΠ, ένσημα από ασφάλιση στον ιδιωτικό τομέα, θητεία, εξαγορά χρόνου σπουδών και μάχιμη 5ετία), τη δεδομένη εκείνη χρονική στιγμή και πάντα σε σχέση με τα 40 έτη ασφάλισης. Δηλαδή στο παράδειγμα όπου συνάδελφος έχει 25 πραγματικά έτη + εξαγορά μάχιμης 5ετίας + 18μήνες θητεία συνολικά θα κατέχει 31,5 συντάξιμα έτη και η αναλογία της σύνταξης θα είναι στο αντίστοιχο ποσοστό του Πίνακα Αναπλήρωσης κατά τον νόμο 4670/2020 δηλαδή 29,34% των μεικτών αποδοχών από το 2002 έως την ημέρα συνταξιοδότησης προστιθέμενα με την εθνική σύνταξη, τα μερίσματα και την οικογενειακή παροχή.

3.   Η λήψη του εφάπαξ γίνεται με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

     (α)  με απονομή της συνταξιοδοτικής πράξης.

     (β)   στη περίπτωση ιδίας αίτησης αποστρατείας (επιστρέφονται οι καταβληθείσες εισφορές).

4.   Όλες οι προκηρύξεις του θεσμού μας μέχρι και το 2009 αναφέρουν στο Παράρτημα «Δ» και στη περίληψη τους τα κάτωθι: «Μετά τη συμπλήρωση της επταετούς υπηρεσίας, όσοι από τους Επαγγελματίες Οπλίτες επιθυμούν, μπορούν να μονιμοποιηθούν με το βαθμό που φέρουν εφόσον κριθούν κατάλληλοι, μέχρι τη συμπλήρωση 35ετούς συντάξιμης υπηρεσίας, εξελισσόμενοι μέχρι το βαθμό του Αρχιλοχία» ενώ στο άρθρο 17 αναφέρεται «Το συνταξιοδοτικό καθεστώς των Επαγγελματιών Οπλιτών διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες συνταξιοδοτικές διατάξεις για τους ομοιοβάθμους τους Μονίμους Υπαξιωματικούς μη Παραγωγικών Σχολών». Αντίστοιχα άρθρα έχουν και οι προκηρύξεις των σειρών 2021 και 2022 όπου στο άρθρο 19 αναφέρεται ότι: «Οι ΕΠ.ΟΠ. από την κατάταξή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις υπάγονται για κύρια σύνταξη στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΕΦΚΑ» και «Το συνταξιοδοτικό καθεστώς των ΕΠ.ΟΠ., διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες συνταξιοδοτικές διατάξεις για τους ομοιόβαθμους τους Μονίμους Υπαξιωματικούς μη Παραγωγικών Σχολών».

5.   Οι νόμοι που αφορούν το συνταξιοδοτικό καθεστώς των Στρατιωτικών είναι ο 3865/2010, ο 4387/2016 και ο 4670/2020. Όλοι αυτοί οι νόμοι αναφέρουν τα κάτωθι: «Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που δεν υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2015 και μετά, δικαιούνται σύνταξη, εφόσον έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας τους ή σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας».

6.   Η εξαγορά της μάχιμης 5ετίας μπορεί να γίνει οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέχρι τη τελευταία ημέρα της αυτεπάγγελτης αποστρατείας, ή με την αίτηση ιδίας παραίτησης. Το ποσοστό εξαγοράς κυμαίνεται στο 6,67% των μεικτών αποδοχών του στελέχους τη περίοδο των ετών που αναγνωρίζει. Η διαφορά της πρώτης μάχιμης 5ετίας των πρώτων ετών σε σχέση με την εξαγορά των τελευταίων 5 ετών, είναι συγκριτικά πιο χαμηλή αλλά αυτό επηρεάζει τη σύνταξη προς τα κάτω και προς τα πάνω. Σημειώνεται ότι η εξαγορά μπορεί να γίνει όπως αναφέραμε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέχρι και την ημέρα της διαγραφής, αλλά για να προσμετρηθεί θα πρέπει το στέλεχος να έχει πραγματική υπηρεσία 25 ετών (εξαιρούνται οι περιπτώσεις της αυτεπάγγελτης αποστρατείας και της αποστρατείας για λόγους υγείας).

7.   Ενημερώνουμε ότι η εξαγορά της στρατιωτικής θητείας από 01/01/2020, ανέρχεται στο 20% του βασικού μεικτού μισθού τη περίοδο που γίνεται η εξαγορά.

                 Παρακάτω ακολουθεί ανάλυση για τις περιπτώσεις της αυτεπάγγελτης αποστρατείας στα 50 έτη καθώς και στη πιθανότητα που θα γίνει εναρμόνιση με την νομοθεσία του ΕΦΚΑ.

– Για την περίπτωση της αυτεπάγγελτης αποστρατείας 50 ετών και σε συνδυασμό με την ασφάλιση μας πριν τον στρατό:

   Η αποστρατεία γίνεται στα 50 έτη και λαμβάνουμε τη σύνταξη που μας αναλογεί σε συνδυασμό με τα χρόνια υπηρεσίας και τα ένσημα στον ιδιωτικό τομέα από τα οποία προκύπτει το ποσοστό αναπλήρωσης με το οποίο υπολογίζεται και το ακριβές ποσό της σύνταξης.

– Για την περίπτωση της κατάργησης του ορίου ηλικίας των 50 ετών και εναρμόνισης με την ισχύουσα νομοθεσία του ΕΦΚΑ (40 συντάξιμα χρόνια υπηρεσίας ή 60 χρονών):

              Η συνταξιοδότηση γίνετε μόλις συμπληρώσουμε τα 40 συντάξιμα έτη υπηρεσίας (αναγνώριση 5ετίας,αναγνώριση στρατιωτικής θητείας και ασφαλιστικά χρόνια πριν την κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις) ή μόλις πιάσουμε το όριο ηλικίας 60 ετών. Στα 40 συντάξιμα έτη υπηρεσίας συνυπολογίζονται η αναγνώριση της 5ετίας, η αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας και τα ασφαλιστικά χρόνια εργασίας πριν την κατάταξη μας στις Ένοπλες Δυνάμεις, με αποτέλεσμα όλα τα παραπάνω και ειδικά τα ασφαλιστικά χρόνια εργασίας πριν την κατάταξη μας στις Ένοπλες Δυνάμεις μας μειώνουν τον χρόνο παραμονής στις Ένοπλες Δυνάμεις, με αποτέλεσμα να συμπληρώσουμε και να λάβουμε την πλήρη σύνταξη στα 40 έτη. Αυτό για ισχύσει θα πρέπει οι συνάδελφοι να έχουν πάνω από 25 έτη πραγματικής υπηρεσίας. Εξηγούμε ότι αυτό υλοποιείται στην περίπτωση κατάργησης των ορίου ηλικίας των 50 ετών, οπότε άπαντες θα έχουν κλείσει τα 25 έτη πραγματικής υπηρεσίας.

Επισημαίνουμε, ότι όταν το στέλεχος έχει πάνω από 25 έτη πραγματικής υπηρεσίας συνταξιοδοτείται με τις προϋποθέσεις του φορέα (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας), ακόμα και στην περίπτωση της παραίτησης. Εφόσον δεν έχουμε 25 έτη στο φορέα κατά την έξοδο, συνταξιοδοτικά πηγαίνουμε στις διατάξεις του ιδιωτικού τομέα δηλαδή 67 ετών και ότι άλλο συνεπάγεται από τις οικίες ασφαλιστικές διατάξεις.

8.    Με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (αυτασφάλιση), δίνεται η δυνατότητα σε στρατιωτικούς οι οποίοι έχουν αποστρατευτεί για οποιαδήποτε αιτία, να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλιση με εξαγορά πλασματικού χρόνου ώστε να θεμελιώσουν τα 40 συντάξιμα έτη ή να συνεχίσουν πληρώνοντας ένα ποσοστό επί των τελευταίων μεικτών αποδοχών την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Για εξαγορά πλασματικού χρόνου το ποσοστό είναι στο 20% των μεικτών αποδοχών της ημερομηνίας εξόδου και το ποσοστό εξαγοράς για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανέρχεται στο ποσοστό του 7,1%.

Η Γραμματεία ΕΠΟΠ της ΠΟΜΕΝΣ, ζητάει από όλους αυτοσυγκράτηση και ενότητα για την αναβάθμιση του θεσμού μας και για καλύτερες συνθήκες εργασίας στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Τέλος, ενημερώνουμε ότι η ΠΟΜΕΝΣ συνεργάζεται στενά με τον νομικό της σύμβουλο και εξετάζονται όλες οι νομικές επιλογές, ούτως ώστε κανένας συνάδελφος μας να μην αποστρατευτεί αυτεπάγγελτα, κάτι που θα σήμαινε οικονομική καταστροφή χιλιάδων οικογενειών.

Γραμματέας Θεμάτων ΕΠ.ΟΠ:  Επχιας (ΠΖ) Αντωνόπουλος Νικόλαος

Αν. Γραμματέας Θεμάτων ΕΠΟΠ: Επχιας (ΤΘ) Μαργαριτόπουλος Κων/νος

Τομεάρχες   Θεμάτων ΕΠ.ΟΠ:  Επχιας (ΜΧ) Βάιος Γκόρας

                                                    Επχιας (ΠΖ) Χρήστος Χατζίδης

                                                     Λχιας (ΠΒ) Ιωάννης Κοντούλης

                                                   Εσμιας(ΟΤΕΤΗ) Βίκτωρ Τσούκας

                                                    Επχιας (ΠΖ) Γρίβας Κων/νος

                                                    Λχιας (ΠΖ) Αποστολία Κακαρίκου

                                                    Λχιας (ΕΜ) Δημήτρης Κοντογιώργος

                                                    Εσμιας (ΟΠΥΡ) Αποστολίδης Φωκίων