13.3 C
Athens
Τρίτη, 26 Ιανουαρίου, 2021
Αρχική ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Σημαντική διεκδίκηση της ΠΟΕΣ για τους ΕΜΘ

Σημαντική διεκδίκηση της ΠΟΕΣ για τους ΕΜΘ

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση Χρόνου Στρατιωτικής Προϋπηρεσίας Ε.Π.Υ. – Ε.Μ.Θ. ως Χρόνο Μετοχικής Σχέσης με τον Ε.ΛΟ.Α.Α.

α. Ερώτηση 4844/11.3.2020 της Βουλής των Ελλήνων

β. Φ.900α/2403/16943/06.4.2020 Απάντηση ΥΠΕΘΑ

γ. Υπ΄ αριθμ. 209/2018 Γνωμοδότηση ΝΣΚ

Αξιότιμε κε Υπουργέ.

Με τη (β) σχετική απάντησή σας, επί της (α) όμοιας ερώτησης του ΚΚΕ, για το εν θέματι αντικείμενο, απαντήσατε μεταξύ των άλλων ότι ζητήθηκε η λήψη σχετικής γνωμοδότησης από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ), το οποίο, με τη (γ) σχετική, έκρινε ότι η αναγνώριση της υπόψη προϋπηρεσίας ενεργείται αυτεπάγγελτα ενόσω οι Ε.Μ.Θ. βρίσκονται στην ενέργεια και έχουν μετοχική ιδιότητα, στο πλαίσιο δε αυτής (της γνωμοδότησης), αλλά και προκειμένου να καταστεί δυνατή η αναγνώριση μετοχικής σχέσης όσων έχουν μεν αποστρατευθεί, δεν τους έχει όμως εισέτι καταβληθεί το εφάπαξ βοήθημα ή δεν τους έχουν επιστραφεί οι καταβληθείσες πάγιες εισφορές, εξετάζεται η ανάληψη σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας.

Αν και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι εισηγητές των απαντήσεων είναι οι ίδιοι οι χειριστές των θεμάτων (δηλαδή και ελεγκτές και ελεγχόμενοι), ωστόσο το βάρος αυτών (των απαντήσεων) το έχει ο υπογράψας, δηλαδή εσείς, οφείλουμε να σας επισημάνουμε, προς υποβοήθησή σας και προφύλαξή σας, τα εξής:

  • Τουλάχιστον, από τα έγγραφα που έχει στα χέρια της η Ομοσπονδία μας διαφαίνεται ότι ο μόνος που διαφοροποιείται έναντι των άλλων είναι ο Ειδικός Λογαριασμός Αλληλοβοηθείας Αεροπορίας (Ε.ΛΟ.Α.Α.), καθόσον μόνο αυτός, προφανώς καθ΄ υπόδειξη του ΓΕΑ/Δ6, αν και είναι ανεξάρτητο Ν.Π.Δ.Δ. με ιδία Διοικούσα Επιτροπή αποφασίζουσα για τους μετόχους του, δεν εφήρμοσε την αυτεπάγγελτη αναγνώριση, αλλά απαίτησε την ίδια βουλήσει αίτηση των μετόχων του (Ε.Μ.Θ. στελεχών της ΠΑ), όταν μάλιστα είναι πανθομολογουμένως γνωστό ότι ουδέν στέλεχος (Ε.Μ.Θ.) δεν γνώριζε τη διαδικασία.
  • Η (γ) σχετική γνωμοδότηση (της 19.12.2018, θεωρηθείσα την 30.1.2019), μέχρι και την 26.3.2020 δεν είχε γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας ή τον Πρόεδρο της Βουλής, κατά τα προβλεπόμενα, αλλά ούτε και από τον ίδιο τον Ε.ΛΟ.Α.Α., ο οποίος με σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του αποφάσισε την επανεξέταση του θέματος από την Ολομέλεια του ΝΣΚ.
  • Θεωρούμε ότι η ως άνω τακτική του Ε.ΛΟ.Α.Α., αν και ενταγμένη μέσα στα νομικά δικαιώματά του, είναι παρελκυστική και μέσα στο γενικό πλαίσιο που κινείται διαχρονικώς η Διοίκηση, καθόσον ο ίδιος (ο Ε.ΛΟ.Α.Α.) έχει εις χείρας του απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (επί της οποίας βέβαια πάλι με το νομικό όπλο της έφεσης, αναμένει νέα απόφαση), με το οποίο διατάσσεται να αποδώσει εφάπαξ βοήθημα σε μερισματούχο του, ο οποίος δεν είχε υποβάλλει αίτηση, ενόσω ήταν στην ενέργεια. 
  • Η νομοθετική πρωτοβουλία, στην οποία αναφερθήκατε ότι εξετάζεται, σας γνωρίζουμε ότι εξετάζεται πολύ πριν την ανάληψη των καθηκόντων σας, μετά από εισήγηση της ΓΔΟΣΥ, η οποία προώθησε τη σχετική διάταξη για σχολιασμό από τους Ε.ΛΟ.Α., επί της οποίας πάλι ο Ε.ΛΟ.Α.Α. ναι μεν την αποδέχτηκε, αλλά ζήτησε να γίνει χωρίς αναδρομικότητα.

Αξιότιμε κε Υπουργέ.

Είναι σήμερα κιόλας μια καλή ευκαιρία, εφόσον και από την απάντησή σας διαφαίνεται η πρόθεσή σας και αυτό σας τιμά, να λύσετε το πρόβλημα που βασανίζει χρόνια τώρα τα στελέχη (Ε.Μ.Θ.) και να μην τεθεί όπως δεκάδες άλλα στις καλένδες, να προχωρήσετε στην ανάληψη αυτής της νομοθετικής πρωτοβουλίας, που θα ανακουφίσει τα στελέχη και θα τους αποδώσει τα δικαιούμενα, ως εξής:

«Άρθρο Μόνο

Εφαρμογή του τρίτου εδαφίου των παρ.2 και 3 του άρθρου 15 του ν.2936/2001 (Α΄ 166)

«1. Για την εφεξής εφαρμογή του τρίτου εδαφίου των παρ. 2 και 3 του άρθρου 15 του ν.2936/2001 (Α΄ 166) ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας των εν ενεργεία εθελοντών μακράς θητείας του ν.1848/1989 (Α΄ 112) από την κατάταξή τους μέχρι και την δημοσίευση του ν.2936/2001 αναγνωρίζεται υποχρεωτικά ως χρόνος μετοχικής σχέσης με τους οικείους Ειδικούς Λογαριασμούς Αλληλοβοηθείας (Ε.ΛΟ.Α.) και η πρόσθετη κράτηση για την αναγνώρισή του παρακρατείται αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ.3 και 4, του άρθρου 10 του ν.δ.398/1974 (Α’  116) όπως εκάστοτε ισχύουν.

2. Για όσους από τους εθελοντές και εθελόντριες μακράς θητείας του ν.1848/1989 που κατά το διάστημα της εν ενεργεία υπηρεσίας τους δεν είχε εκκινήσει η διαδικασία αναγνώρισης του χρόνου της παρ.1 και κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν αποστρατευθεί, ο χρόνος αυτός αναγνωρίζεται αυτεπάγγελτα ως χρόνος μετοχικής σχέσης με τον οικείο Ε.ΛΟ.Α. με έκπτωση του συνόλου των αναλογουσών κρατήσεων από το δικαιούμενο εφάπαξ βοήθημα μόνο στην περίπτωση που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, είτε δεν τους έχει εισέτι καταβληθεί το εφάπαξ βοήθημα είτε δεν τους έχουν επιστραφεί οι καταβληθείσες πάγιες εισφορές. Εφόσον το εφάπαξ βοήθημα έχει καταβληθεί ή οι πάγιες εισφορές έχουν επιστραφεί, δεν χωρεί αναγνώριση του χρόνου αυτού στο εξής. Πράξεις αναγνώρισης του χρόνου της παρ.1 με έκπτωση του συνόλου των αναλογουσών κρατήσεων από το καταβληθέν εφάπαξ βοήθημα, οι οποίες εκδόθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος θεωρούνται νόμιμες και τα καταβληθέντα βοηθήματα δεν αναπροσαρμόζονται.».

ΠΟΕΣ 616/2020 ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΕΜΘ ΕΛΟΑ by ΠΟ ΕΣ on Scribd

Επισυναπτόμενα αρχεία616-2020-ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ-ΕΜΘ-ΕΛΟΑ.pdf