13.3 C
Athens
Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΣΑΣΜΥ: Καθυστερήσεις στην εκκαθάριση δαπανών υγείας στρατιωτικών

ΣΑΣΜΥ: Καθυστερήσεις στην εκκαθάριση δαπανών υγείας στρατιωτικών

Αξιότιμε κ. Υπουργέ
Ο ΣΑΣΜΥ(Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών) μετά από όχληση των μελών του συνέταξε το παρόν έγγραφο ώστε να αιτηθεί την συνδρομή σας για την βελτίωση του χρόνου εκκαθάρισης δαπανών υγείας αλλά και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης με την βελτίωση και εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου.
       Καθημερινά έρχονται αναφορές από μέλη μας για μεγάλες καθυστερήσεις στην εκκαθάριση δαπανών υγείας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καθυστερεί να αποδοθεί στα μέλη μας το δικαιούμενο ποσοστό από χρήματα τα οποία οι ίδιοι έχουν καταβάλει. Οι καθυστερήσεις αυτές σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνούν ακόμη και τους έξι (6) μήνες, ενώ υπάρχει σε εκκρεμότητα η αποζημίωση δαπανών υγείας που εκτελέστηκαν στην Νήσο «Κ» από τον Ιούνιο του 2022 λόγω έλλειψης κονδυλίων.
       Πρέπει να αναφέρουμε ότι πάντα υπήρχαν μεγάλες καθυστερήσεις αλλά τις περισσότερες φορές αυτές ολοκληρώνονταν τουλάχιστον με την λήξη του οικονομικού έτους.
      Πιστεύουμε ότι έφτασε πλέον η ώρα για ριζικές τομές στο θεσμικό πλαίσιο της υγειονομικής περίθαλψης των στρατιωτικών και των οικογενειών τους.
       Γνωρίζουμε ότι τα μέλη μας όπως όλοι οι στρατιωτικοί δεν έκαναν ποτέ και δεν θα κάνουν ποτέ σκόντο στο καθήκον που τους έχει ορίσει η πολιτεία για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας.
       Θα πρέπει όμως και η πολιτεία να ενσκήψει στα διαπιστωμένα προβλήματα του προσωπικού λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα καθώς και το γεγονός ότι η μείωση προσωπικού λόγω και των μνημονιακών δεσμεύσεων τα τελευταία έτη σε συνάρτηση με την αύξηση του μέσου όρου ηλικίας στο στράτευμα επέφερε ένα εργασιακό άγχος αφού καθημερινά όλο και μικρότερος αριθμός συναδέλφων πρέπει να ανταποκριθεί στις ίδιες και σε πολλές περιπτώσεις αυξημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις που το διεθνοποιημένο περιβάλλον επιβάλει.
       Ως ΣΑΣΜΥ σας προτρέπουμε να εξετάσετε και να νομοθετήσετε ώστε :
             Αυξηθεί το προσωπικό του υγειονομικού στο βαθμό που απαιτείται ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στον όγκο εργασίας και να γίνεται η εκκαθάριση των δαπανών εντός του τρέχοντος μηνός.
            Να δοθεί η δυνατότητα στους εν ενεργεία στρατιωτικούς να επισκέπτονται συμβεβλημένους ιδιώτες ιατρούς της πρωτοβάθμιας αλλά και της δευτεροβάθμιας βαθμίδας υγείας ώστε να υπάρχει αποσυμφόρηση των μεγάλων νοσοκομείων αλλά ταυτόχρονα να δοθεί και στα στελέχη η δυνατότητα επιλογής ιατρού .Γνωρίζετε ότι η δυνατότητα πρόσβασης σε εξειδικευμένους ιατρούς, όσων υπηρετούν, σε παραμεθόριες περιοχές είναι αρκετά περιορισμένη.
             Να δοθεί λύση ώστε τα προστατευόμενα μέλη των στελεχών να δικαιούνται συνταγογράφησης οπτικών για τη διόρθωση της όρασης τους. Γνωρίζετε ότι τα τέκνα των μελών μας ,στρατιωτικών, ίσως είναι τα μόνα που έχουν τεθεί εκτός του πλαισίου που διέπει την κάλυψη εξόδων αγοράς γυαλιών οράσεως.
              Η αποζημίωση των στελεχών, για τις δαπάνες που αφορούν εργοθεραπείες, οδοντιατρικές δαπάνες κτλ, σε µη συμβεβλημένους ιατρούς, υπολογίζεται σε ποσοστό επί του κρατικού τιμολογίου. Απαιτείται όμως η προσαρμογή του κρατικού τιμολογίου ,το όποιο έχει εκδοθεί εδώ και δεκαετίες, στα σημερινά δεδομένα της αγοράς.
              Επειδή πιστεύουμε στη ρήση« το προλαμβάνειν είναι καλύτερο του θεραπεύειν» προτείνουμε την νομοθέτηση για υποχρεωτική περιοδική εξέταση των στελεχών μετά την ηλικία των 45 ετών δύο φορές το χρόνο με εξειδικευμένες εξετάσεις για την έγκαιρη διάγνωση και αποτροπή ενός αιφνίδιου θανάτου.
             Επειδή το εργασιακό άγχος σίγουρα θα πρέπει να γίνει αντικείμενο μελέτης λαμβάνοντας υπόψη τα διεθνή στάνταρ προτείνουμε την θέσπιση ειδικότητας ιατρού εργασίας και την τοποθέτηση ιατρών αυτής της ειδικότητας σταδιακά σε όλους τους σχηματισμούς με την υποχρέωση διατήρησης αρχείων «crue rest» για όλο το προσωπικό.
              Να εξεταστεί η δυνατότητα και να υλοποιηθεί η ηλεκτρονική διασύνδεση των ασφαλισμένων μελών μας στο ΥΠΕΘΑ με την βάση δεδομένων του εθνικού συστήματος υγείας για αποφυγή της γραφειοκρατίας και καθυστερήσεων.
      Όσον αφορά δαπάνες οι οποίες έχουν ήδη εκκαθαριστεί, όπως αυτών της Νήσου «Κ» , αλλά δεν έχουν πιστωθεί τα χρήματα στα μέλη μας λόγω έλλειψης κονδυλίων πιστεύουμε ότι η λύση είναι η άμεση αποδέσμευση κονδυλίων. Παρακαλούμε όπως το πράξετε ειδικά για τις δαπάνες εκείνες του οικονομικού έτους 2022.

Ο ΣΑΣΜΥ απέστειλε το εν λόγω έγγραφο προς τον κ. υπουργό , κ. υφυπουργό , την στρατιωτική ηγεσία και τους αρχόδιους φορείς για την ανάληψη πρωτοβουλιών προς επίλυση προβλημάτων και βελτίωση του θεσμικού πλαισίου.
Για την ενημέρωση και κατα την κρίση σας δημοσίευση .

Με εκτίμηση

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
(ΣΑΣΜΥ)