13.3 C
Athens
Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΣΑΣΜΥ: ΕΛΟΑΣ, ΒΟΕΑ, Συμπληρωματικό Εφάπαξ στην απάντηση του ΥΠΕΘΑ

ΣΑΣΜΥ: ΕΛΟΑΣ, ΒΟΕΑ, Συμπληρωματικό Εφάπαξ στην απάντηση του ΥΠΕΘΑ

Απάντηση κ. ΥΕΘΑ σε έγγραφο του ΣΑΣΜΥ για ΕΛΟΑΣ,ΒΟΕΑ, Καταβολή Συμπληρωματικού Εφαπαξ μετά από ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου βουλετών του ΚΚΕ Θανάση Παφίλη, Νίκου Παπαναστάση & αναφοράς του Βουλευτή με τον ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου

Ο κ. ΥΕΘΑ απαντά: “Εν κατακλείδι, στο πλαίσιο της προσπάθειας διασφάλισης της βιωσιμότητας του ΕΛΟΑΣ, προς όφελος του συνόλου των μετόχων, η ΔΕ/ΕΛΟΑΣ αποφάσισε την αναστολή χορήγησης προκαταβολών έναντι του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος και την επανεξέταση του θέματος σε μεταγενέστερο χρόνο, μετά την άρση των ταμειακών δυσχερειών”.

Το ΔΣ του ΣΑΣΜΥ προσπαθώντας να υλοποιήσει τις αποφάσεις της γενικής του συνέλευσης και τους στόχους που είχαν τεθεί διαπιστώνοντας αδικίες που έχουν προκύψει από νομοθετικές πρωτοβουλίες που αφορούν τον τρόπο υπολογισμού του ΒΟΕΑ αλλά και πρόσφατες αποφάσεις του ΔΣ του ΜΤΣ για την διακοπή προκαταβολών έναντι Εφάπαξ Βοηθήματος, συνέταξε έγγραφο με τίτλο “Υπάρχει πρόβλημα βιωσιμότητας του ΜΤΣ/ΕΛΟΑΣ; Είναι διασφαλισμένο το εφάπαξ χρηματικό βοήθημα των στελεχών του ΣΞ;” Υπάρχει πρόβλημα βιωσιμότητας του ΜΤΣ ΕΛΟΑΣ ; Είναι διασφαλισμένο το εφάπαξ χρηματικό βοήθημα των στελεχών του ΣΞ;).

Σε αυτό το έγγραφο έθεσε συγκεκριμένα ερωτήματα ζητώντας απαντήσεις από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ προς ενημέρωση των μελών του και προς αποφυγή λανθασμένων εντυπώσεων από αυτά.

Ταυτόχρονα το έγγραφο κοινοποιήθηκε και προς την στρατιωτική ηγεσία και σε όλα τα κόμματα του ελληνικού κοινοβουλίου για ανάληψη πρωτοβουλιών από αυτά.

Απαντήσεις επί των ανησυχιών που εκφράσαμε δεν λάβαμε άμεσα από τον κ. Υπουργό αλλά από απάντηση σε ερώτηση που κατέθεσαν διαμέσου του κοινοβουλευτικού ελέγχου οι βουλευτές του ΚΚΕ κύριοι Θανάσης Παφίλης & Νίκος Παπαναστάσης (ερώτηση και απάντηση στα συνημμένα έγγραφα ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΚΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΣΑΣΜΥ) καθώς και από την απάντηση του κ. υπουργού στην επιστολή του ΣΑΣΜΥ που κατέθεσε με αναφορά του στο ελληνικό κοινοβούλιο ο βουλευτής Μαγνησίας με τον ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος(ερώτηση απάντηση στα συνημμένα έγγραφα και ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΣΑΣΜΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΣΥΡΙΖΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΕΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ).

Με το έγγραφο το οποίο συντάξαμε επί της ουσίας εκφράσαμε την ανησυχία μας όσον αφορά την βιωσιμότητα του ΕΛΟΑΣ αναφέροντας μια σειρά αρνητικές ενδείξεις όπως συνοπτικά φαίνονται παρακάτω:

· Την μη καταβολή συμπληρωματικού ΕΦΑΠΑΞ για το χρονικό διάστημα 2013–2016 για τα μέλη μας τα οποία έχουν αποστρατευτεί παρά την πρόθεση για εξεύρεση λύσης που είχε εκφράσει σε απάντηση κοινοβουλευτικού ελέγχου ο προηγούμενος ΥΕΘΑ κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος με την Φ.900α/2972/17612/18.3.21.

· Την έκδοση ΚΥΑ για τον υπολογισμό του ΒΟΕΑ από την οποία δημιουργήθηκαν δύο ταχυτήτων μερισματούχοι.

· Την διακοπή προκαταβολών έναντι εφάπαξ βοηθήματος για το υπόλοιπο του έτους 2023.

· Την απόφαση για μη συμμετοχή στο ΔΣ του ΜΤΣ αποφοίτων ΣΜΥ. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σας υπενθυμίσουμε ότι κατά την ψήφιση του νόμου ν.5018/2023 είχαμε υποβάλει προτάσεις όπου μεταξύ των άλλων είχαμε αιτηθεί την τροποποίηση του άρθρου 1 ν.δ. 2554/1953 και την συμμετοχή αποφοίτων ΣΜΥ στο ΔΣ του ΜΤΣ διότι αποτελούμε μια μεγάλη μερίδα μερισματούχων και καθίσταται άδικη η μη συμμετοχή μας σε αυτό .

Σε όλα τα παραπάνω απάντησε ο κ. υπουργός αναφέροντας ότι:

· Ότι τα στελέχη που έχουν αποστρατευτεί δεν δικαιούνται συμπληρωματικό εφάπαξ για το χρονικό διάστημα 2013-2016 παραθέτοντας το σκεπτικό της εν λόγω απόφασης την οποία ως ΔΣ του ΣΑΣΜΥ θα μελετήσουμε εκτενώς και την οποία προς το παρόν θέτουμε στην κρίση σας. Μεταξύ των άλλων αναφέρει «…..δεν είναι δυνατή (βάσει του άρθρου 10 του ν.4575/2018) η εκ νέου έκδοση Φύλλων Διακοπής Μισθοδοσίας για όσα στελέχη των ΕΔ και των ΣΑ αποστρατεύτηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 1-8-2012 έως και 31-12-2016, καθόσον με τις προαναφερόμενες διατάξεις δεν επήλθε αναδρομική αναπροσαρμογή του ύψους των αποδοχών τους για το εν λόγω διάστημα (δείτε ολοκληρωμένη την απάντηση στο συνημμένο έγγραφο).

· Όσον αφορά τις αλλαγές που έγιναν στον υπολογισμό του ΒΟΕΑ ο κ. υπουργός απάντησε ότι “η υπόψη τροποποίηση κρίθηκε απαραίτητη, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του ΜΤΣ, για τη δημοσιονομική εξισορρόπηση των εσόδων-εξόδων της παροχής του ΒΟΕΑ καθώς και για λόγους ίσης μεταχείρισης των μετόχων και μερισματούχων του Ταμείου. Συναφώς, κατόπιν εκπόνησης εμπεριστατωμένων μελετών των αρμόδιων αρχών, σχετικά με τα παραπάνω, προέκυψε εκτιμώμενο αρνητικό πρόσημο στο σχετικό αναλογιστικό ισοζύγιο (περιόδου ετών 2020 – 2070). Επίσης, η παρατηρούμενη αυτή αναλογιστική ανισορροπία εκτιμάται ότι θα προκαλέσει μια διαχρονική μείωση του μέσου όρου του χορηγούμενου μερίσματος κατά 5,3%, καθώς ένα μέρος του αναλογιστικού ελλείμματος του ΒΟΕΑ, θα απορροφηθεί με μείωση του μερίσματος. Προς επίρρωση των στοιχείων αυτών, υπενθυμίζεται η εμφανής δυσαναλογία στα ποσά εισφορών μετόχων υπέρ ΒΟΕΑ με τα μερίσματα των μερισματούχων σε αναλογία 6/1.Συνοψίζοντας, το ΔΣ/ΜΤΣ (με τη συμμετοχή και εν αποστρατεία στελεχών),εξετάζοντας τα διαθέσιμα στοιχεία και τις υποβληθείσες προτάσεις, αποφάσισε ομόφωνα την εφαρμογή συντελεστή βαρύτητας 0,5 στον υπολογισμό του ΒΟΕΑ, για τη διάρκεια καταβολής εισφορών ως μερισματούχος, ως επωφελές μέτρο στο πλαίσιο αποφυγής διαρκούς επιβάρυνσης του ΜΤΣ και μείωσης της δυσαναλογίας των εισφορών μεταξύ μετόχων και μερισματούχων.»

Κατά την άποψη του ΣΑΣΜΥ αυτό είναι άδικο διότι έχει δημιουργήσει δύο ταχυτήτων μερισματούχους, αυτούς που συμπλήρωσαν τα προβλεπόμενα έτη μετοχικής σχέσης για τα τέκνα τους έως το 31-12-2022 και θα λάβουν το ΒΟΕΑ στο ίδιο ύψος που το έλαβαν και οι προηγούμενοι (ενώ και αυτοί είχαν καταβάλει μειωμένες εισφορές σε σχέση με τους εν ενεργεία συναδέλφους τους την περίοδο που λάμβαναν μέρισμα) και σε αυτούς που θα υποβάλουν αίτηση από 01-01-2023 και μετά όπου τα έτη μετοχικής σχέσης θα υπολογίζεται στο ήμισυ εκτός εάν με δήλωση του μερισματούχου συνεχίζεται η καταβολή των εισφορών του ως εν ενεργεία μέσω του μερίσματος ή ατομικών πληρωμών του ίδιου του μερισματούχου» δηλαδή αυξημένες σε σχέση με αυτό που ίσχυε έως την 31-12-2022.

· Αναφορικά με την αναστολή χορήγησης προκαταβολών έναντι του εφάπαξ βοηθήματος αποστρατείας από τον ΕΛΟΑΣ, με την Υπ’ Αριθ. 08/03/05 Ιουλ 23 Απόφαση της ΔΕ/ΕΛΟΑΣ η απάντηση του κ. υπουργού αναφέρει τα εξής: “Εν κατακλείδι, στο πλαίσιο της προσπάθειας διασφάλισης της βιωσιμότηταςτου ΕΛΟΑΣ, προς όφελος του συνόλου των μετόχων, η ΔΕ/ΕΛΟΑΣ αποφάσισε την αναστολή χορήγησης προκαταβολών έναντι του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος και την επανεξέταση του θέματος σε μεταγενέστερο χρόνο, μετά την άρση των ταμειακών δυσχερειών”.

Από τις απαντήσεις προκύπτει ή έτσι τουλάχιστον εμείς ως ΣΑΣΜΥ το αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν στον ΕΛΟΑΣ κάποιες ταμειακές δυσχέρειες και με βάση αυτές λαμβάνονται μέτρα προς εξυγίανση και άρση αυτών προς αποφυγή προβλημάτων στο μέλλον.

Τα εύλογα ερωτήματα που ανακύπτουν από τις απαντήσεις του κ.ΥΕΘΑ είναι:

· Πως και γιατί επήλθαν αυτές οι ταμειακές δυσχέρειες οι οποίες επιβάλουν την λήψη μέτρων τα οποία δημιουργούν δυσφορία και δημιουργούν δυο ταχυτήτων μερισματούχους;

· Τις γνώριζαν αυτές τις ταμειακές δυσχέρειες όταν νομοθετούσαν την χορήγηση επιπλέον μεριδίων για συγκεκριμένες κατηγορίες μερισματούχων κατά την ψήφιση του ν.5018/2023; Εάν ναι γιατί το έπραξαν;

Ο ΣΑΣΜΥ προτίθεται να ζητήσει τις αναλογιστικές μελέτες προς διασφάλιση των συμφερόντων των μελών του και προς ουσιαστική ενημέρωση αυτών θέτοντας ταυτόχρονα εκ νέου αίτημα για συμμετοχή αποφοίτων ΣΜΥ στο ΔΣ του ΜΤΣ σύμφωνα με την πρόταση που είχε υποβάλει κατά την διαβούλευση του ν. 5018/2023 με το Αρ.Πρωτ.:04/2023 Τρίκαλα, 23 Ιαν 23 έγγραφο μας.

Οι απόφοιτοι ΣΜΥ αποτελούν μια μεγάλη μερίδα μερισματούχων και πρέπει να γνωρίζουν τα διαλαμβανόμενα στο ΜΤΣ και να έχουν λόγο στην λήψη αποφάσεων.