13.3 C
Athens
Τρίτη, 23 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΣΑΣΜΥ: Απαιτείται Εκσυγχρονισμός των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ε.Δ

ΣΑΣΜΥ: Απαιτείται Εκσυγχρονισμός των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ε.Δ

Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΑΣΜΥ) κατέθεσε πρόσφατα υπόμνημα (Αρ. Πρωτ.: 15/2024) στην Επιτροπή της Βουλής, στο πλαίσιο της ψήφισης του Νόμου 5110/2024 του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ). Το υπόμνημα αναδεικνύει ζητήματα που απασχολούν τα μέλη του ΣΑΣΜΥ. Εκτός των άλλων προτείνει συγκεκριμένες τροποποιήσεις με στόχο τον εκσυγχρονισμό των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ε.Δ.

Μέχρι σήμερα, για την Προεδρία των ΕΑΑ επιτρέπεται η υποψηφιότητα μόνο για ε.α Ανώτατους Αξιωματικούς. Η επιβολή τέτοιων περιορισμών, καλώς ρύθμιζε τις διοικητικές σχέσεις κατά την ενεργό υπηρεσία, στην αποστρατεία όμως δεν είναι ηθικά αποδεκτή, καθώς εντείνει την καλλιέργεια ανισοτήτων και στοχεύει στον έλεγχο της ελεύθερης θέλησης του εκλογικού σώματος. Όταν ο οποιοσδήποτε ε.α συνάδελφος έχει, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τη δυνατότητα σε θεωρητικό πάντα επίπεδο να εκλεγεί στα ύπατα Πολιτειακά Αξιώματα(π.χ Βουλευτής), ποιος άραγε νομιμοποιείται ηθικά να του στερεί το δικαίωμα να διεκδικήσει, μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες, την Προεδρία των ΕΑΑ;

Αναλυτικά η πρόταση που κατατέθηκε.

Το καθεστώς των ΕΑΑ είναι διαρθρωτικά αναχρονιστικό. Χαρακτηριστική παραδοξότητα αποτελεί το γεγονός ότι ενώ οι ΕΑΑ αυτοχρηματοδοτούνται από τις εισφορές των μελών τους (κρατήσεις από το μέρισμα), εν τούτοις όμως φέρεται ότι υφίσταται έλεγχος των οικονομικών από το ΥΠΕΘΑ. Εφόσον πράγματι συνεχίζουν να ισχύουν τα παραπάνω, η τροποποίηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, καθώς και του Κανονισμού Λειτουργίας είναι το δίχως άλλο επιτακτική.

Τα μέλη κάθε συλλογικής οντότητας, με οποιαδήποτε μορφή (Ένωση, Σύνδεσμος, Σωματείο, Επιμελητήριο, Σύλλογος κλπ), είναι ισότιμα και δεν μπορεί να διακρίνονται σε κατηγορίες, ανάλογα με την προέλευση και το βαθμό που έφεραν στην ενεργό υπηρεσία εν προκειμένω.

Προς άρση τυχόν παρερμηνειών, δεν είναι στις προθέσεις μας να συλήσουμε αυθαίρετα τις ιστορικές «παρακαταθήκες», αλλά να αναδείξουμε τη νέα πραγματικότητα υπό ένα σύγχρονο πρίσμα, ώστε οι ΕΑΑ να μετεξελιχθούν προς όφελος του συνόλου των συναδέλφων. Για το σκοπό αυτό, απαιτείται να αναπτυχθεί ένας διευρυμένος διάλογος φορέων, όχι μόνο αποστράτων, επί της βάσης ενός κοινού πλαισίου αρχών και αξιών. Στο πλαίσιο μιας κοινής συναντίληψης για αλλαγή πορείας. Ορισμένες προτάσεις που, κατά την ταπεινή μας άποψη ως νέο σχετικά σωματείο, θα μπορούσαν να προάγουν με δημοκρατικό πρόσημο τη διοικητική οργάνωση των ΕΑΑ, μετεξελίσσοντας και βελτιστοποιώντας τη λειτουργία τους, δια της τροποποίησης του ΝΔ 1171/72 καθώς και του Κανονισμού Λειτουργίας, είναι οι ακόλουθες:

α. Μετονομασία των ΕΑΑ, προκειμένου ο διακριτικός τίτλος να περιλαμβάνει και τυπικά το σύνολο των αποστράτων στελεχών των ΕΔ, ανεξαρτήτως προέλευσης και βαθμολογικής κατηγοριοποίησης (Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί).

β. Εγγραφή μελών στις νέες Ενώσεις Αποστράτων σε προαιρετική βάση. Επιβολή εισφορών μόνο για τα μέλη και όχι ανεξαιρέτως στο σύνολο των ε.α συναδέλφων. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται αναγκαία η παράλληλη ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στις διευρυμένες αρμοδιότητες των Ενώσεων Αποστράτων (έκδοση δελτίων εισόδου σε Στρατιωτικά Καταστήματα, παραθέριση σε ΚΑΑΥ – ΚΘΕ – ΚΕΔΑ κλπ), για την αποφυγή διακρίσεων και ανισοτήτων μεταξύ των ε.α συναδέλφων.

γ. Εκδημοκρατισμός του πλαισίου «εκλέγειν» και «εκλέγεσθαι», αφενός με την καθιέρωση αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των Δ.Σ των τοπικών Παραρτημάτων Ενώσεων Αποστράτων, χωρίς αποκλεισμούς με βαθμολογικά κριτήρια και αφετέρου με τη διεύρυνση της καταστατικής δυνατότητας των μελών να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ των Ενώσεων Αποστράτων και την Προεδρία αυτών.

Μέχρι σήμερα, για την Προεδρία των ΕΑΑ επιτρέπεται η υποψηφιότητα μόνο για ε.α Ανώτατους Αξιωματικούς. Η επιβολή τέτοιων περιορισμών, καλώς ρύθμιζε τις διοικητικές σχέσεις κατά την ενεργό υπηρεσία, στην αποστρατεία όμως δεν είναι ηθικά αποδεκτή, καθώς εντείνει την καλλιέργεια ανισοτήτων και στοχεύει στον έλεγχο της ελεύθερης θέλησης του εκλογικού σώματος. Όταν ο οποιοσδήποτε ε.α συνάδελφος έχει, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τη δυνατότητα σε θεωρητικό πάντα επίπεδο να εκλεγεί στα ύπατα Πολιτειακά Αξιώματα, ποιος άραγε νομιμοποιείται ηθικά να του στερεί το δικαίωμα να διεκδικήσει, μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες, την Προεδρία των ΕΑΑ;

δ. Τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την νομιμοποίηση ανάληψης καθηκόντων των Δ.Σ των νέων Ενώσεων Αποστράτων, καθόσον πρέπει να παύσει ο καθιερωμένος διορισμός τους με τη μορφή επικύρωσης από τον εκάστοτε ΥΕΘΑ (δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης), γεγονός που, σημειολογικά, συνιστά ευθεία απαξίωση και υποβάθμιση της βούλησης του κυρίαρχου σώματος των εκλεκτόρων μελών των Ενώσεων Αποστράτων.

Ο ΣΑΣΜΥ καλεί σε έναν διευρυμένο διάλογο φορέων, όχι μόνο αποστράτων, με βάση κοινές αρχές και αξίες, για τη διαμόρφωση μιας κοινής αντίληψης για την αλλαγή πορείας. Στόχος μας είναι η μετεξέλιξη των Ενώσεων Αποστράτων προς όφελος όλων των συναδέλφων και η προαγωγή της διοικητικής τους οργάνωσης με δημοκρατικό τρόπο μετεξελίσσοντας και βελτιστοποιώντας τη λειτουργία τους, δια της τροποποίησης του ΝΔ 1171/72 καθώς και του Κανονισμού Λειτουργίας.

Με εκτίμηση