13.3 C
Athens
Παρασκευή, 21 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣΣήκωσε το γάντι και απάντησε αναλυτικά για τα προβλήματα των στρατιωτικών ο...

Σήκωσε το γάντι και απάντησε αναλυτικά για τα προβλήματα των στρατιωτικών ο Ν. Παναγιωτόπουλος

Σε τρέχοντα και επίκαιρα ζητήματα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων όπως η συνυπηρέτηση στελεχών, η μοριοδότηση, η αποζημίωση νυχτερινής απασχόλησης, το κόστος αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης και τον εξοπλισμό προσωπικού αναφέρθηκε ο ΥΕΘΑ Νίκος Παναγιωτόπουλος

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μίλησε για μια σειρά θεμάτων που απασχολούν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αναλύοντας παράλληλα τις διαδικασίες που έχουν δρομολογηθεί για την επίλυσή τους, στο πλαίσιο απάντησης σε ερώτηση των βουλευτών Βασίλη Κεγκέρογλου, Γιώργου Φραγγίδη, Γιώργου Μουλκιώτη, Κώστα Σκανδαλίδη και Ευαγγελίας Λιακούλη με θέμα: «Πότε θα δώσετε λύση στα προβλήματα του στρατιωτικού προσωπικού;».

Η μισθολογική κατάταξη ΕΜΘ και η «αρχαιότητα»

Αναφορικά με τη μισθολογική κατάταξη των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) που προάγονται στον βαθμό ανθυπολοχαγού, ο υπουργός τόνισε ότι «έχει συνταχθεί και προωθηθεί στο υπουργείο Οικονομικών για συνυπογραφή, σχέδιο τροπολογίας που προβλέπει την ένταξη των στελεχών προέλευσης ΕΜΘ που φέρουν το βαθμό του ανθυπολοχαγού, στη Β΄ Κατηγορία του άρθρου 124 του ν.4472/2017 (Α΄ 74), προς εναρμόνιση τους με τη βαθμολογική εξέλιξη του ν.4609/2019».

Όσον αφορά σε τυχόν ζητήματα αρχαιότητας που προκύπτουν μεταξύ αξιωματικών διαφορετικών προελεύσεων, το υπουργείο, είπε ο Ν. Παναγιωτόπουλος, «τα αξιολογεί σε συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία, λαμβάνοντας υπ’ όψη όλες τις νομικές και διοικητικές παραμέτρους του θέματος με γνώμονα την εμπέδωση αισθήματος δικαίου στο στράτευμα».

Οι πιστώσεις και αποζημιώσεις υπηρεσιών

Ως προς την έκδοση ΚΥΑ για την αποζημίωση νυχτερινής απασχόλησης, το υπουργείο, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υπουργός, «στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για το προσωπικό, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη ρύθμιση του ζητήματος και ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες ενέργειες για τη σύνταξη και υποβολή νεότερου σχεδίου απόφασης».

«Ο χρόνος», συνέχισε ο Ν. Παναγιωτόπουλος, «έγκρισης των απαιτούμενων πιστώσεων, που αποτελούν προαπαιτούμενο για την χρηματοδότηση του προκαλούμενου από την εφαρμογή της ΚΥΑ κόστους, εναπόκειται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία του υπουργείου Οικονομικών, καθώς έχει την αρμοδιότητα διαφύλαξης της ακεραιότητας του εκάστοτε εκτελούμενου προϋπολογισμού».

«Σχετικά με το κόστος αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης του ν.3865/2010 σε εφαρμογή διατάξεων του ν.4387/2016, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο της μέριμνας για τα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη, απέστειλε στο αρμόδιο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετική πρόταση, σύμφωνα με την οποία ζητείται για την αναγνώριση της υπόψη 3ετίας, όπως καθοριστεί καταβολή εισφορών σε ποσοστό 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του ενδιαφερομένου» συμπλήρωσε ο υπουργός.

Ο εκσυγχρονισμός του τακτικού εξοπλισμού

Για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, ο υπουργός υπογράμμισε ότι «έχουν σχεδιαστεί πιστώσεις που αφορούν σε εν εξελίξει διαγωνισμούς – συμβάσεις για την προμήθεια ειδών ιματισμού – εξάρτυσης και Α’ υλών υπόδησης».

Ενδεικτικά, επεσήμανε ότι στον προϋπολογισμό του ΓΕΣ, όπου υπάγεται η πλειοψηφία του προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, για το τρέχον έτος διατίθενται:

•2.140.935 ευρώ για την προμήθεια 11.990 αντιβαλλιστικών κρανών τύπου KEVLAR (επ’ωφελεία όλων των Κλάδων).

•3.237.471,36 ευρώ για την προμήθεια 114.160 σετ ασκήσεων παραλλαγής.

•4.430.495,56 ευρώ για την προμήθεια Α’ υλών κατασκευής αρβυλών, από το 700 ΣΕ (ετήσια παραγωγή περίπου 65.000 τεμάχια).

Οι προσφυγικές ροές

Στο πλαίσιο αποτροπής και αντιμετώπισης των προσφυγικών ροών, όπως τόνισε ο υπουργός, «έχουν παραληφθεί συνολικά 7.505 εξαρτύσεις και 1.750 κράνη ενώ αναμένεται να παραληφθούν επιπλέον 5.680 εξαρτύσεις και 2.020 κράνη με την ολοκλήρωση των αντίστοιχων διαγωνιστικών διαδικασιών».

Το ζήτημα των μεταθέσεων

Ως προς τα ζητήματα μεταθέσεων προσωπικού, ο Ν. Παναγιωτόπουλος ξεκαθάρισε ότι «προκύπτει από τις κείμενες διατάξεις ότι, ο σχεδιασμός των μεταθέσεων και αντίστοιχων υπηρεσιακών μεταβολών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, διέπεται κατά προτεραιότητα από υπηρεσιακά, κοινωνικά και αντικειμενικά κριτήρια, με πρώτιστο στόχο την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών και την προάσπιση του αξιόμαχου, με ταυτόχρονο σεβασμό των προσωπικών αναγκών των στελεχών, δεδομένου του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα των Ενόπλων Δυνάμεων».

«Προτεραιότητα», είπε, «της στρατιωτικής υπηρεσίας είναι η συνυπηρέτηση να πραγματοποιείται εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας, γεγονός που επιτυγχάνεται στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, ενώ η δυνατότητα μετάθεσης του στελέχους σε όμορη περιφερειακή ενότητα δίνεται μόνο σε περίπτωση υπηρεσιακού κωλύματος, λαμβανομένης υπόψη της δομής, οργάνωσης και λειτουργίας και ιδίως της γεωγραφικής διασποράς των υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων.

«Το νομικό πλαίσιο», συνέχισε, «ορίζει ότι, για το σχεδιασμό των μεταθέσεων, λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων, και η ύπαρξη τέκνων που θα φοιτήσουν στη Β’ & Γ’ Λυκείου κατά το επόμενο από την υλοποίηση σχολικό έτος, προκειμένου τα τελευταία να μην αλλάζουν σχολικό περιβάλλον, γεγονός που σημαίνει ότι η ηλικία και οι σπουδές των τέκνων αποτελούν ήδη κοινωνικό κριτήριο το οποίο λαμβάνεται υπόψη για το σχεδιασμό των μεταθέσεων των στελεχών».

«Επισημαίνεται», ανέφερε ο υπουργός, «ότι ο θεσμός της ενδικοφανούς προσφυγής, ακόμη και όταν αυτή εξετάζεται από το διοικητικό όργανο που εξέδωσε τη μετάθεση, συνιστά, καθαυτός, ένα επαρκές και αποτελεσματικό μέσο ελέγχου της υπόθεσης από την Ιεραρχία, η οποία έχει την εξουσία ουσιαστικής επανεξέτασης του συνόλου των στοιχείων της κρινόμενης υπόθεσης, δυνάμενη να θεραπεύσει πλημμέλειες που τυχόν έχουν εμφιλοχωρήσει στην εκδοθείσα από εκείνη διοικητική πράξη, γεγονός που επιτυγχάνει την άμεση και ταχεία διευθέτηση της υπόθεσης».

Η μοριοδότηση

Για τον υπολογισμό των μορίων των στελεχών κάθε Κλάδου – Κοινού Σώματος, ο Ν. Παναγιωτόπουλος υπογράμμισε ότι «πραγματοποιείται με γνώμονα τα οριζόμενα στα εξειδικευμένα παραρτήματα των σχετικών διατάξεων, τα οποία άπτονται των εγγενών ιδιαιτεροτήτων κάθε Κλάδου – Κοινού Σώματος και φέρουν βαθμό ασφαλείας «Απορρήτου»».

«Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για τον εξορθολογισμό, αλλά και τη βελτίωση του ισχύοντος συστήματος μεταθέσεων του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας συλλέγει, επεξεργάζεται και συντονίζει τις απόψεις – προτάσεις των Γενικών Επιτελείων προκειμένου να εισηγηθεί, όποτε αυτό κριθεί σκόπιμο, τις αναγκαίες τροποποιήσεις και βελτιώσεις» κατέληξε στην απάντησή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

ΑΠΕ – ΜΠΕ