13.3 C
Athens
Τρίτη, 28 Μαρτίου, 2023
Αρχική ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Π.Ο.Ε.Σ. προς Υπουργείο Παιδείας - Άλλο σας ρωτάμε, άλλο απαντάτε. Γιατί το...

Π.Ο.Ε.Σ. προς Υπουργείο Παιδείας – Άλλο σας ρωτάμε, άλλο απαντάτε. Γιατί το κάνετε αυτό;

Απάντηση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζέττας Μακρή, επί
ερωτήματος βουλευτών του ΚΚΕ, σχετικά με τις αποσπάσεις που δικαιούνται
οι νεοδιοριζόμενοι (μόνιμοι) εκπαιδευτικοί προκειμένου να συνυπηρετήσουν
μετά των στρατιωτικών συζύγων τους, όπως νομοθέτημα, που θέσπισε η
προηγούμενη πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ, προβλέπει, ενόχλησε την
Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.), η οποία, με
έγγραφό της, επισημαίνει τη λανθασμένη απάντηση και ομιλεί για
δυσαρμονία που υπάρχει μεταξύ διαφορετικών νομοθετημάτων τα οποία
επιδρούν αρνητικά στη συνοχή της στρατιωτικής οικογένειας.

Διαβάστε το έγγραφο της Π.Ο.Ε.Σ.:

ΘΕΜΑ : Συνυπηρέτηση Εκπαιδευτικών μετά των Στρατιωτικών Συζύγων τους

α. Ν.2946/2001 (ΦΕΚ Α΄ 224, «Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και
Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις»)

β. Ν.4589/2019 (ΦΕΚ Α΄ 13, «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο
και άλλες διατάξεις»)

γ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1054/19.8.2021 έγγραφό μας

δ. Ερώτηση 8523/20.8.2021 της ΒτΕ (ΚΚΕ)

ε. Απάντηση 110111/Φ1 ΕΞ/08.9.2021 (ΥΠΑΙΘ)

Αξιότιμη κα Υπουργέ.

Με το (γ) σχετικό έγγραφό μας είχαμε επισημάνει (για δεύτερη φορά) τη
δυσαρμονία που υπάρχει ανάμεσα σε δύο (2) νομοθετήματα [τα (α) και (β)
όμοια] και την επέλευση αντίθετων αποτελεσμάτων που αυτά παράγουν στα
ίδια ακριβώς πρόσωπα, εννοώντας τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς και
τη δυνατότητά τους να αποσπαστούν, με αίτησή τους, σε εκπαιδευτική
μονάδα της πόλης που βρίσκεται η έδρα της στρατιωτικής μονάδας ή σε
εκπαιδευτική μονάδα που απέχει έως είκοσι (20) χιλιόμετρα από τη
στρατιωτική μονάδα που υπηρετεί ο/η σύζυγός τους στρατιωτικός και για
όσο υπηρετεί ο/η σύζυγος στη μονάδα αυτή. Προσέξτε. Ομιλούσαμε για
νεοδιοριζόμενες/ους εκπαιδευτικούς και όχι για αναπληρωτές
εκπαιδευτικούς.

Το ως άνω έγγραφό μας έγινε η αφορμή να κατατεθεί η (δ) σχετική ερώτηση
εκ μέρους κ.κ. βουλευτών του ΚΚΕ, επί της οποίας, με την (ε) όμοια
απάντηση, την οποία υπογράψατε, οι αρμόδιοι χειριστές του Υπουργείου
σας, αφού παράθεσαν σε έξι (6) παραγράφους τις προβλεπόμενες νομοθετικές
διατάξεις, που ούτως ή άλλως γνωρίζαμε, ολοκλήρωσαν σε μία (1) και μόνο
μικρή παράγραφο, με την οποία μας πληροφόρησαν ότι η μετακίνηση
αναπληρωτών εκπαιδευτικών δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Μα
δεν ομιλούσαμε για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς κα Υπουργέ. Όχι για
τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Ομιλούσαμε και ομιλούμε για τους
νεοδιοριζόμενους μονίμους (τακτικούς) εκπαιδευτικούς και την άρνηση των
υπηρεσιών του Υπουργείου σας να εφαρμόσει τις προβλέψεις των διατάξεων
του άρθρου 21Α του ν.2946/2001, όπως το άρθρο αυτό νομοθετήθηκε από την
προηγούμενη πολιτική ηγεσία.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως παρέμβετε προσωπικά και
ασχοληθείτε με το θέμα, όχι επιδερμικά μέσω των υπαλλήλων του Υπουργείου
σας, αλλά σε βάθος, προκειμένου να νοιώσει η στρατιωτική οικογένεια ότι
η Πολιτεία ευρίσκεται δίπλα της, εξασφαλίζοντας τη συνοχή της
οικογένειας του στρατιωτικού, που καλείται κάθε δύο (2) και τρία (3)
χρόνια να μεταναστεύει στην ίδια του την Πατρίδα.

Εμμένοντας στην κάτωθι πρότασή μας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για
οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία: «Στην παράγραφο 5 του άρθρου 62
του ν.4589/2019 (Α΄ 13) προστίθεται περίπτωση δ ως εξής: «δ. 1)
Εκπαιδευτικοί της Π.Ε. και Δ.Ε. και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που είναι
σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων αποσπώνται με αίτησή τους,
κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος νόμου, σε εκπαιδευτική μονάδα
της πόλης όπου βρίσκεται η έδρα της στρατιωτικής μονάδας ή σε
εκπαιδευτική μονάδα που απέχει έως είκοσι (20) χιλιόμετρα από τη
στρατιωτική μονάδα που υπηρετεί ο/η σύζυγός τους και για όσο χρόνο
υπηρετεί ο/η σύζυγος στη μονάδα αυτή. Σε περίπτωση που ο/η σύζυγος
υπηρετεί σε νησί, η κατά το προηγούμενο εδάφιο απόσπαση δεν μπορεί να
διενεργείται εκτός νησιού. 2) Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, ως
στρατιωτική μονάδα νοείται η στρατιωτική εγκατάσταση όπου υπηρετεί
πραγματικά ο/η στρατιωτικός.»

Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων
Στρατιωτικών – Π.Ο.Ε.Σ.

Νόμιμα αναγνωρισμένη συνδικαλιστική
Ομοσπονδία με την υπ΄ αριθμ. 4/2019 απόφαση
του Ειρηνοδικείου Λαυρίου

Πρόεδρος: Συνταγματάρχης (ΣΔΓ) Ανέστης
Τσουκαράκης, τηλ.: 6974365800

Γεν. Γραμματέας: Επισμηναγός (ΥΑΔ)
Ιωάννης Κατσανεβάκης, τηλ.: 6983503514

Φειδίου 10, 10678, Αθήνα, 5ος όροφος, τηλ.
2168004777

ηλεκτρονική διεύθυνση: www.poes.gr

e-mail: [email protected].