13.3 C
Athens
Τρίτη, 30 Μαΐου, 2023
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΠ.Ο.Ε.Σ. προς ΥΠΟΙΚ - Διορθώστε το λάθος που κάνετε για τους ΟΒΑ

Π.Ο.Ε.Σ. προς ΥΠΟΙΚ – Διορθώστε το λάθος που κάνετε για τους ΟΒΑ

Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.) με έγγραφό της προς τη Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών διαμαρτύρεται έντονα για τη λανθασμένη ερμηνεία που δίδει σε νομοθετική διάταξη του νόμου (ν.4472/2017) για τα ειδικά μισθολόγια (μισθολόγιο στρατιωτικών) και συγκεκριμένα για τη ρύθμιση που αφορά στα επιδόματα που δεν καταβάλλονται στους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) και ζητά την επεναξέταση του θέματος και τη χορήγηση των οφειλομένων επιδομάτων.

Διαβάστε όλο το έγγραφο της Π.Ο.Ε.Σ. και το έγγραφο της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών:

ΠΡΟΣ : Αρ. πρωτ. 702

Πίνακας αποδεκτών Αθήνα, 17 Μαΐου 2021

ΚΟΙΝ :

ΘΕΜΑ : Επιδόματα Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ)

ΣΧΕΤ : α. Ερώτηση 1211/30.10.2020 της Βουλής των Ελλήνων (ΚΚΕ)

β. Απάντηση οικ.131217 ΕΞ 2020/17.11.2020 της Βουλής των Ελλήνων (ΥΠΟΙΚ)

γ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1668/18.11.2020 έγγραφό μας

δ.Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 419/23.3.2021 έγγραφό μας

ε. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2/54094/ΔΕΠ/14.4.2021 έγγραφό σας

Με το (ε) σχετικό έγγραφό σας, σε απάντηση του (δ) ομοίου, μεταξύ των άλλων, μας γνωρίσατε ότι στις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 16 περ. Ε΄ εδάφιο τέταρτο του ν.4472/2017) αναφέρεται ρητά ότι τα επιδόματα των παραγράφων Β΄ έως και Ε΄ (συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων ιδιαιτέρων συνθηκών και απομακρυσμένων εν γένει περιοχών) δεν καταβάλλονται στους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ).

Με το παρόν έγγραφό μας διαμαρτυρόμαστε εντόνως, καθόσον ακριβώς το ίδιο απαντήσατε και κατά τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου με το (β) σχετικό έγγραφό σας, σε ερώτηση κ.κ. βουλευτών του ΚΚΕ, με αφορμή του οποίου η Ομοσπονδία μας, με το (γ) σχετικό έγγραφό της, το οποίο σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας, αντέδρασε για τη λανθασμένη γραμματική ερμηνεία που αποδόθηκε και δυστυχώς αποδίδετε κι εσείς στην προαναφερόμενη νομοθετική διάταξη. Όπως είχαμε επισημάνει, η συγκεκριμένη διάταξη αναφέρεται ρητώς στους ΟΒΑ μέχρι τριών ετών και όχι σε όλους συλλήβδην τους ΟΒΑ, προφανώς γιατί τότε (κατά τη σύνταξη του ν.4472/2017) δεν υπήρχε γνώση για την περαιτέρω εξέλιξη και παραμονή αυτών στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, δηλαδή για την παραμονή τους πέραν της τριετίας (3ετίας). Σήμερα, άρα και κατά τη σύνταξη του (ε) σχετικού εγγράφου σας, υπάρχουν ΟΒΑ που έχουν ξεπεράσει ακόμη και τα πέντε (5) έτη υπηρέτησης στις Ένοπλες Δυνάμεις. Αυτά τα στελέχη γιατί δεν δικαιούνται των ως άνω επιδομάτων;

Πώς είναι δυνατόν η Διεύθυνσή σας να απευθύνεται σε εκατοντάδες συναδέλφους μας ΟΒΑ, αλλά και στους μελλοντικούς νέους και νέες που ονειρεύονται να καταταχθούν στις Ένοπλες Δυνάμεις ως ΟΒΑ, και να τους ενημερώνει ότι είναι η μοναδική κατηγορία εργαζομένων που δεν μπορούν να λάβουν το επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας (παρ. Β΄), την αποζημίωση για τη νυκτερινή τους εργασία (παρ. Δ΄ β) και το επίδομα παραμεθορίου (παρ. Ε΄), γιατί, άκουσον – άκουσον, εάν τους καταβάλλονταν θα προκαλούνταν πρόσθετες δημοσιονομικές επιβαρύνσεις; Σε ποια ακριβώς σημεία τους διαφοροποιούνται οι συνθήκες εργασίας των ΟΒΑ έναντι των λοιπών στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων; Γνωρίζετε τι ακριβώς εργασία εκτελούν τα στελέχη αυτά; Γνωρίζετε πόσες ώρες νυκτερινής απασχόλησης αναλογούν σε κάθε μία και σε κάθε ένα στέλεχος ΟΒΑ;

Κατόπιν των ανωτέρω επανερχόμαστε στο αίτημά μας και θεωρώντας ότι υπό το πρίσμα της ερμηνείας που εμείς αποδίδουμε στην ισχύουσα νομοθετική πρόβλεψη θα επανεξετάσετε τη θέση σας και θα εισηγηθείτε αρμοδίως τη χορήγηση των ως άνω επιδομάτων και στις/στους συναδέλφισσές/ους μας Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις πέραν της τριετίας (3ετίας).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία.

Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους ωσαύτως κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την εκ νέου ανάδειξη και ενίσχυση του θέματος, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, θεωρώντας ότι η συνταγματικώς κατοχυρωμένη ίση αμοιβή για ίση εργασία δεν πρέπει να διαφοροποιείται στους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο Πρόεδρος Τσουκαράκης Ανέστης Συνταγματάρχης (ΣΔΓ) 6974365800Ο Γεν. Γραμματέας Κατσανεβάκης Ιωάννης Επισμηναγός (ΥΑΔ) 6983503514

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

ΥΠΟΙΚ/ΔΕΠ (Πανεπιστημίου 37, 10165, Αθήνα)

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΥΠΟΙΚ (Υπόψη κου Υπουργού)

ΥΕΘΑ, ΥΦΕΘΑ

Βουλευτές της ΒτΕ

ΓΔΟΣΥ/Δντής

Α/ΓΕΕΘΑ, Α/ΓΕΣ, Α/ΓΕΝ, Α/ΓΕΑ

Π.Ο.Ε.Σ.

Περιφερειακές ενώσεις – μέλη μας (για ενημέρωση των μελών τους)

Περιφερειακές ενώσεις στρατιωτικών (για ενημέρωση των μελών τους)

Στρατιωτικοί συντάκτες

Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
Νόμιμα αναγνωρισμένη συνδικαλιστική Ομοσπονδία με την υπ΄ αριθμ. 4/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λαυρίου

Πρόεδρος: Συνταγματάρχης (ΣΔΓ) Ανέστης Τσουκαράκης, 6974365800
Γεν. Γραμματέας: Επισμηναγός (ΥΑΔ) Ιωάννης Κατσανεβάκης, 6983503514

Φειδίου 10, 10678, Αθήνα, 5ος όροφος, τηλ. 2168004777, fax 2168004778

ηλεκτρονική διεύθυνση: www.poes.gr
e-mail: [email protected]

ΠΟΕΣ 702/2021 ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΟΒΑ by ΠΟ ΕΣ

ΥΠΟΙΚ 2_54094_ΔΕΠ by ΠΟ ΕΣ