13.3 C
Athens
Τετάρτη, Απρίλιος 14, 2021
Αρχική ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Π.Ο.Ε.Σ. προς ΥΕΘΑ: Δεν μπορούν τα Πολεμικά Πλοία να αντιμετωπίζονται για τις...

Π.Ο.Ε.Σ. προς ΥΕΘΑ: Δεν μπορούν τα Πολεμικά Πλοία να αντιμετωπίζονται για τις μεταθέσεις ως Υπηρεσίες Ξηράς

ΘΕΜΑ : Ετήσιες Τακτικές Μεταθέσεις Στρατιωτικού Προσωπικού ΠΝ Έτους 2020 – 2021

α. Ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167, «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις»)

β. Υπ΄ αριθμ. Φ.411/1/294483/Σ.797/2018 Απόφαση κ. ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 468, «Καθορισμός Συμβουλίων Μεταθέσεων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Εξειδίκευση των κριτηρίων και λοιπών θεμάτων που αφορούν στις τοποθετήσεις, τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις των αξιωματικών, ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων»)

γ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 540/03.7.2018 έγγραφό μας

Αξιότιμε κε Υπουργέ.

Πληθαίνουν καθημερινώς τα παράπονα που φθάνουν στην Ομοσπονδία μας, τα οποία συνοδεύονται με αισθήματα αδικίας και απορία, από στελέχη – μέλη μας που υπηρετούν στο Πολεμικό Ναυτικό, ενόψει των ετησίων τακτικών μεταθέσεων για το έτος 2020 – 2021, ιδίως για τους Ανθστές – Υπαξκούς και ΕΠΟΠ.

Συγκεκριμένα, μας μεταφέρεται το παράπονο ότι διατάσσονται να μετακινηθούν στελέχη από Ναυτικές Υπηρεσίες προς Πολεμικά Πλοία πριν τα στελέχη αυτά συμπληρώσουν τα προβλεπόμενα εκ της (β) σχετικής δύο (2) έτη παραμονής τους στην ίδια Φρουρά και ότι η απάντηση της Υπηρεσίας σε ενδικοφανείς προσφυγές τους είναι ότι κάτι τέτοιο προβλέπεται από τις διατάξεις αυτής [της (β) σχετικής], προφανώς, καθόσον τα Πολεμικά Πλοία αντιμετωπίζονται ως Μονάδες που ανήκουν στη Φρουρά Αττικής, χωρίς κανένα διαχωρισμό ανάμεσα σε Ναυτικές Υπηρεσίες και Πολεμικά Πλοία.

Ήδη, με το (γ) σχετικό έγγραφό μας, είχαμε επισημάνει ότι με τη γενίκευση του όρου Φρουρά της ηπειρωτικής (νησιωτικής δηλαδή) περιφέρειας Αττικής, στο Πολεμικό Ναυτικό και τη συμπερίληψη στη Φρουρά αυτή και της νήσου Σαλαμίνας, άρα και, κατά την άποψη της Υπηρεσίας (ΓΕΝ), και των Πολεμικών Πλοίων, ουσιαστικά καθίσταται άνευ ουσίας το δικαίωμα της ενδικοφανούς προσφυγής, αφού εκ του αποτελέσματος, όλες θα κατέληγαν σε απορρίψεις, γεγονός που επιβεβαιώνεται. Είχαμε δε τονίσει ότι, πέραν του ότι είναι προδήλως προφανές, είναι και άδικο τα στελέχη που υπηρετούν σε Πολεμικά Πλοία να αντιμετωπίζονται ωσάν να υπηρετούν σε Υπηρεσίες Ξηράς της ίδιας Φρουράς, άρα μπορούν σε καθημερινή βάση να ευρίσκονται στις οικίες τους και να χαίρονται τη συντροφιά των οικογενειακών τους προσώπων, έναντι αυτών που υπηρετούν στα Πολεμικά Πλοία, τα οποία στη συνήθη επιχειρησιακή και εκπαιδευτική τους δραστηριότητα ευρίσκονται μακράν του Ναυστάθμου Σαλαμίνας σε πλόες επί μακρό και απροσδιόριστο χρονικό διάστημα.

Θεωρούμε προφανές ότι, το γεγονός πως μια τέτοια μεγάλη υπηρεσιακή μεταβολή, τουλάχιστον για τις μεταθέσεις θέματος, μεσούσης της χρονιάς, όπου τα στελέχη έχουν ήδη δρομολογημένη την οικογενειακή καθημερινότητά τους (πχ τα σχολεία των τέκνων σε σχέση με τις εργασιακές καθημερινότητες των γονέων κλπ), δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, αφού αυτά κλήθηκαν να αναπροσαρμόσουν πλήρως τον οικογενειακό προγραμματισμό, σε μία περίοδο κατά την οποίαν υπήρξαν μία σειρά από έκτακτα νομοθετήματα για την υποβοήθηση της οικογένειας (όπως οι άδειες ειδικού σκοπού).

Κατόπιν τούτων και με δεδομένο ότι ο τακτικός κύκλος μεταθέσεων προβλέπεται να λαμβάνει χώρα μία φορά κατ΄ έτος, κατά τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 12 της (β) σχετικής και 5 και 6 του (α) ομοίου, επανερχόμαστε στο αίτημα του (γ) σχετικού για τροποποίηση της (β) όμοιας ΥΑ ως εξής:

«Η περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της υπ΄ αριθμ. Φ.411/1/294483/Σ.797/14-2-2018 Απόφασης κ. ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 468), τροποποιείται ως εξής: «Η ηπειρωτική περιφέρεια Αττικής συμπεριλαμβανομένης και της νήσου Σαλαμίνος, πλην των Πολεμικών Πλοίων που εδρεύουν στο Ναύσταθμο Σαλαμίνος και την Αμφιάλη.».

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Ο κ. Α/ΓΕΝ προς τον οποίο κοινοποιείται το παρόν έγγραφό μας και προκειμένου να καθίσταται εφικτός ο βέλτιστος οικογενειακός προγραμματισμός του προσωπικού, παρακαλείται όπως δώσει οδηγίες/κατευθύνσεις να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε, από το επόμενο έτος, ο τακτικός κύκλος μεταθέσεων να γνωστοποιείται στα στελέχη και να περατώνεται κατά τους θερινούς μήνες, σε καμία περίπτωση δε κατά τους χειμερινούς όπως έγινε φέτος.

ΠΟΕΣ 945/2020 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΝ by ΠΟ ΕΣ on Scribd