13.3 C
Athens
Δευτέρα, 27 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣΠ.Ο.Ε.Σ. προς Δκτή 79 ΑΔΤΕ - Χρειάζεται η άμεση παρέμβασή σας για...

Π.Ο.Ε.Σ. προς Δκτή 79 ΑΔΤΕ – Χρειάζεται η άμεση παρέμβασή σας για τη χορήγηση της δικαιούμενης προκαταβολής στα στελέχη που εκτελούν υπηρεσία

Τα ολοένα αυξανόμενα παράπονα και αγανάκτηση των στελεχών των ΕΔ
μεταφέρει η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.) προς
τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο εκφράζει, αναφορικά με
την ολοένα αυξανόμενη συμμετοχή των στρατιωτικών σε Σχεδια Έκτακτης
Ανάγκης του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Οι στρατιωτικοί, στους οποίους επί σειρά ετών οφείλονται δεδουλευμένα,
που βλέπουν ότι διαρκώς ελαστικοποιείται το εργασιακό τους ωράριο και
συμπιέζονται τα θεσμοθετημένα δικαιώματά τους, διαμαρτύρονται για τη
συνεχή χρήση τους για κάλυψη των αδυναμιών και της ανεπάρκειας του
κρατικού μηχανισμού και όχι μόνο αυτού.

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

ΘΕΜΑ:    Συμμετοχή των ΕΔ στα Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης της Πολιτικής
Προστασίας

ΣΧΕΤ.:  α.    ΣΥΑ ΥΠΕΘΑ 2007
         β.    Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ Α’ 84, «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την
υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» – Κ.Ν.Υ.Α.Ε.)
         γ.    Υπ’αριθμ. πρωτ. 905/2022 έγγραφό μας
         δ.    Υπ’αριθμ. πρωτ. 931/2022 έγγραφό μας
         ε.    Υπ’αριθμ. πρωτ. 993/2022 έγγραφό μας
         στ.    Υπ’αριθμ. πρωτ. 38/2022 Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Δ.
         ζ.    Υπ’αριθμ. πρωτ. 14/2022 Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΧΙ.
         η.    Υπ’αριθμ. πρωτ. 21/2022 Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ε.
         θ.    Υπ’αριθμ. πρωτ. 111/2022 Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣ.

         Κύριε Υπουργέ.

     Σε συνέχεια της ανάδειξης του μείζονος θέματος της συμμετοχής του
προσωπι-κού των ΕΔ στα Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης της Πολιτικής Προστασίας
[ως σχετικά (γ) έως (ε)] και στην προκειμένη περίπτωση, στις δασικές
περιπολίες, διαπιστώνουμε ότι οι διαμαρτυρίες και τα παράπονα των
συναδέλφων μας από όλη την Ελλάδα, όπως καταφθάνουν καθημερινά στην
Ομοσπονδία μας, διογκώνονται.

     Με τα σχετικά (στ) έως (θ), οι Ενώσεις Στρατιωτικών Περιφερειακών
Ενοτήτων Δράμας, Χίου, Έβρου και Καστοριάς προσθέτουν τις φωνές των
μελών τους στο ήδη διαμορφωμένο κλίμα οργής και αγανάκτησης που
επικρατεί στις ΕΔ αναφορικά με τις δασικές περιπολίες, όπου για μια
ακόμα φορά οι στρατιωτικοί καλούνται να δώσουν (την εύκολη) λύση.

     Πλέον, σε κάθε Μονάδα, Πλοίο, Υπηρεσία, υπάρχει ένα θέμα προς
συζήτηση: ότι οι στρατιωτικοί έχουν οικογένειες, προσωπική ζωή,
συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα, ανάγκες και, κυρίως, ότι η
Πολιτεία τους οφείλει πολλά και πρέπει να σταματήσουν να
χρησιμοποιούνται για όλες τις δουλειές. Ωστόσο και προς μεγάλη λύπη
όλων, τίποτα εξ αυτών δεν δείχνει να λαμβάνεται υπόψιν κατά τον εκάστοτε
σχεδιασμό της Πολιτείας, ούτε καν οι απαιτήσεις κάθε νέου «καθήκοντος»
που προστίθεται στα υφιστάμενα.

     Ειδικώς από πλευράς Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας στην
Εργασία, το Σύστημα Υγιεινής και Ασφάλειας των ΕΔ συνδυαστικά με το
ν.3850/2010 [σχετικά (α) και (β)], καθορίζουν τον τρόπο εφαρμογής της
Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας στις ΕΔ (ως το άρθρο 2, παρα.2 του
Κ.Ν.Υ.Α.Ε.). Θεωρούμε ότι οι προϋποθέσεις του κανονιστικού και θεσμικού
πλαισίου δεν πληρούνται ούτε στο ελάχιστο.

     Το προσωπικό των ΕΔ δεν έχει την απαιτούμενη εκπαίδευση και
εμπειρία, ούτε τον προβλεπόμενο εξοπλισμό για να μπορεί να ανταπεξέλθει
σε τέτοιες απαιτητικές συνθήκες. Το κυριότερο, όμως, είναι ότι τα
ανατιθέμενα καθήκοντα δεν εμπίπτουν στην αποστολή των ΕΔ. Επιπρόσθετα,
αμφισβητούμε την ύπαρξη διαδικασιών για περιπτώσεις ανάγκης.

     Άραγε, ποιες είναι οι διαδικασίες που υφίστανται σε μια Κατάσταση
Έκτακτης Ανάγκης, όπως αν έρθει αντιμέτωπη μια δασική περίπολος με
ενεργή εστία υπό συνθήκες δυνατού ανέμου με φορά προς την περίπολο και
ποιες οδηγίες έχουν δοθεί στα στελέχη; Γνωρίζουν πως να αποχωρήσουν με
ασφάλεια;

         Κύριε Υπουργέ.

     Το ΣΥΑ ΥΠΕΘΑ 2007 που αποτελεί εσωτερικό πρότυπο για τις ΕΔ,
δημιουργήθη-κε μετά από ένα δυστύχημα το 2004. Για εφαρμοστεί κάτι τόσο
προφανές και αυτο-νόητο, όσο η τήρηση της «γενικής» νομοθεσίας και στις
ΕΔ, άρα να διασφαλιστεί η ισότιμη αντιμετώπιση των στρατιωτικών, έπρεπε
να μεσολαβήσει ένα τραγικό συμβάν που δεν μπορούσε να καλυφθεί.

     Η έννοια της Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας δεν συνεπάγεται
μόνο εκπαίδευση και χορήγηση εξοπλισμού, αλλά και την τήρηση του ωραρίου
εργασίας, το σεβασμό από την Υπηρεσία του θεσμοθετημένου ελεύθερου
χρόνου, την αναγνώ-ριση της υπερωριακής εργασίας, το σεβασμό των
εργασιακών δικαιωμάτων κλπ. Η ιδιαιτερότητα του λειτουργήματός που
επιτελούν οι στρατιωτικοί, ο επαγγελματισμός και το αδιαμφισβήτητο
φιλότιμό τους, δεν μπορούν διαρκώς να χρησιμοποιούνται εις βάρος τους με
πρόσχημα την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.

     Αν η Πολιτεία κρίνει ότι οι κρατικοί μηχανισμοί είναι
υποστελεχωμένοι, τότε οφείλει να προχωρήσει σε προσλήψεις του αναγκαίου
προσωπικού, το οποίο να εκπαιδεύσει και όχι διαρκώς να εφευρίσκει λύσεις
μέσω των ΕΔ.

     Κατόπιν των ανωτέρω, επανερχόμαστε στα πάγια αιτήματά μας για:
         α.    Άμεση απεμπλοκή των στρατιωτικών από κάθε απασχόληση πέραν
της αποστολής τους (όπως η συμμετοχή σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης της
Πολιτικής Προστασίας).
         β.    Ισότιμη αντιμετώπιση των στρατιωτικών σε όλα τα θέματα
εργασιακών δικαιωμάτων.
         γ.    Άμεση καταβολή των δεδουλευμένων και απλοποίηση των
σχετιζόμε-νων διαδικασιών αποζημίωσης.


Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων
Στρατιωτικών – Π.Ο.Ε.Σ.