13.3 C
Athens
Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου, 2023
ΑρχικήΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣΠ.Ο.Ε.Σ. - Θετική εξέλιξη: Βγάζουν τον αμίαντο από στρατόπεδα – 10 εκ....

Π.Ο.Ε.Σ. – Θετική εξέλιξη: Βγάζουν τον αμίαντο από στρατόπεδα – 10 εκ. ευρώ στο ΥΕΘΑ από το ΕΣΠΑ

Σχεδόν στα «κρυφά» χωρίς καμία επίσημη ανακοίνωση (η δικαιολογία είναι η επικαιρότητα του κορωνοϊού), το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων δίνει σχεδόν 10 εκατομμύρια ευρώ (παρά κάτι ψιλά, που κόπηκαν στις… λεπτομέρειες…) στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να απομακρύνει τον (καρκινογόνο, επισήμως, εδώ και πολλά χρόνια) αμίαντο από τις εγκαταστάσεις των Ενόπλων Δυνάμεων.

Συγκεκριμένα, με υπογραφές της Νίκης Δάνδολου (Ειδικής Γραμματέως Διαρθρωτικών Ταμείων EKT-ΕΤΠΑ-ΤΣ) δίνονται (περίπου) 4,5 εκ ευρώ για απομάκρυνση αμιάντου από στρατιωτικές μονάδες του Στρατού Ξηράς, 3 εκ. ευρώ για απομάκρυνση αμιάντου από μονάδες του Ναυτικού και 2,5 εκ ευρώ για απομάκρυνση αμιάντου από μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας.

Τι εργασίες περιλαμβάνει η απομάκρυνση αμιάντου

Αντικείμενο των τριών πράξεων, είναι η αποξήλωση, απομάκρυνση και ασφαλή διαχείριση αμιαντούχων υλικών από εγκαταστάσεις, κτιριακά συγκροτήματα – Διευθύνσεις της Πολεμικής Αεροπορίας, του Ναυτικού και του Στρατού Ξηράς, καθώς και η αντικατάστασή τους από άλλα αβλαβή υλικά. Επίσης περιλαμβάνεται η αποξήλωση και αντικατάσταση δομικών στοιχείων που δεν περιέχουν αμίαντο, αλλά είναι απαραίτητο να αποξηλωθούν, προκειμένου να αφαιρεθούν τα υλικά αμιάντου. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, κριτήριο για την επιλογή των εγκαταστάσεων που θα υλοποιηθούν οι παρεμβάσεις αποτελεί ο ημερήσιος χρόνος έκθεσης του προσωπικού (στρατιωτικού, πολιτικού και οπλιτών θητείας) από τη διαμονή ή εργασία στους υπόψη χώρους. 

Πιο συγκεκριμένα, οι εργασίες που θα υλοποιηθούν αφορούν σε: 

α. Εργασίες αποξήλωσης επικίνδυνων για την υγεία εγκαταστάσεων, λόγω ύπαρξης στοιχείων αμιάντου: 

(1) Επικαλύψεων στεγών και πλαγιοκαλύψεων από κυματοειδή φύλλα αμιάντου από κτίρια, στέγαστρα χώρων στάθμευσης, εξοπλισμού, και λοιπών εγκαταστάσεων, 

(2) Καπνοδόχων από αμιαντοτσιμέντο, 

(3) Αμιαντούχων παρεμβυσμάτων θυρών – τόσο γενικά όσο και ειδικά στα καταφύγια αεροσκαφών, 

(4) Λοιπών αμιαντούχων υλικών – μικρο-υλικών, όπως καταγράφονται αναλυτικά στα τεύχη δημοπράτησης. (π.χ. μονώσεων σωληνώσεων θέρμανσης, ύδρευσης, ατμού, μονωτικών φλαντζών και κορδονιών σε λέβητες και καυστήρες, επενδύσεις – μονώσεις σε λέβητες καυστήρες, ψευδοροφές κλπ)

β. Εργασίες διαχείρισης (συλλογή, συσκευασία, σήμανση, προσωρινή αποθήκευση και αποστολή σε εγκεκριμένο χώρο για τη διάθεση επικίνδυνων υλικών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό) των αποξηλωθέντων υλικών. 

γ. Εργασίες αποκατάστασης – αντικατάστασης των αποξηλωθέντων προϊόντων αμιάντου σε όλες τις υποδομές (κτίρια, κλειστά υπόστεγα, στέγαστρα χώρων στάθμευσης κλπ) με αβλαβή για την ανθρώπινη υγεία προϊόντα.

Όπως τονίζεται με έμφαση και στην απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση, οι εργασίες θα υλοποιηθούν από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση αμιάντου (Ε.Α.Κ.), καταχωρημένες στα προβλεπόμενα μητρώα και με διαπιστεύσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Η αναλυτική εισήγηση του ΥΕΘΑ έγινε ανά έργο τον Δεκέμβρη και με γρήγορες διαδικασίες (ενδεικτικό της σημασίας που δίνεται από τα συναρμόδια υπουργεία) εγκρίθηκαν τα τεχνικά δελτία από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ και εντάχθηκαν οι πράξεις στο ΕΣΠΑ.

Τα έργα, ως χρηματοδοτούμενα προγράμματα, αναλαμβάνει να τρέξει η ΔΙΔΕΑΠ του ΥΠΕΘΑ με διευθυντή τον Συνταγματάρχη Πυροβολικού Ηρακλή Μουρελά. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΔΙΔΕΑΠ) υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης (ΓΔΟΣΥ) και είναι αρμόδια για το συντονισμό των ενεργειών που αφορούν στην κατάρτιση και υποβολή προτάσεων για την παρακολούθηση, έλεγχο και εν γένει τη διαχείριση όλων των προγραμμάτων που υλοποιεί το ΥΠΕΘΑ με εξωτερική χρηματοδότηση. Για παράδειγμα, στα τελευταία έργα που έχει αναλάβει και υλοποιεί με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, περιλαμβάνεται σεβαστός αριθμός ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων αλλά και αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού για γεωτεχνικά έργα, αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και κινδύνων κλπ.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, παρότι μη αρμόδιο για το θέμα των αποβλήτων, θέτει ως όρο από την ένταξη της πράξης ότι «κατά την εκτέλεση εργασιών αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και εργασιών συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται μεταξύ άλλων, ότι σε όλες τις φάσεις της πράξης (σύνταξη τευχών δημοπράτησης, διαγωνισμός, ανάθεση, υλοποίηση, παραλαβή, διαχείριση και διάθεση αποβλήτων κλπ) να γίνει ορθή και απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας περί επιχειρήσεων αφαίρεσης κατεδάφισης αμιάντου. Και μάλιστα παραθέτει αναλυτικά τη νομοθεσία….

Η Πράξη «Απομάκρυνση, διαχείριση και αντικατάσταση προϊόντων αμιάντου από στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας»

Στην Πολεμική Αεροπορία κατευθύνονται 2.497.320,30 ευρώ δημόσιας χρηματοδότησης, περιλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι εργασίες θα γίνουν σε κτιριακά συγκροτήματα των παρακάτω Μονάδων της Πολεμικής Αεροπορίας: 

 • 110 Πτέρυγα Μάχης – 110 ΠΜ (ΛΑΡΙΣΑ) 
 • 111 Πτέρυγα Μάχης – 111 ΠΜ (Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ) 
 • 114 Πτέρυγα Μάχης – 114 ΠΜ (ΤΑΝΑΓΡΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ) 
 • 115 Πτέρυγα Μάχης – 115 ΠΜ (ΣΟΥΔΑ ΧΑΝΙΩΝ) 
 • 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης – 124 ΠΒΕ (ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ) 
 • 128 Σμηναρχία Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών – 128 ΣΕΤΗ (ΚΑΒΟΥΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ) 
 • 130 Σμηναρχία Μάχης – 130 ΣΜ (ΛΗΜΝΟΣ) 
 • 135 Σμηναρχία Μάχης – 135 ΣΜ (ΣΚΥΡΟΣ) 
 • 8η Μοίρα Σταθμού Ελέγχου και Προειδοποίησης – 8η ΜΣΕΠ (ΛΗΜΝΟΣ) 
 • Κέντρο Διασποράς Αεροπορίας/Ζούμπερι – ΚΕΔΑ/Ζ (ΖΟΥΜΠΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ)

Η Πράξη «Απομάκρυνση, διαχείριση και αντικατάσταση προϊόντων Αμιάντου από στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού.»

Στο Ναυτικό κατευθύνονται 3.000.160,14 ευρώ δημόσιας χρηματοδότησης, περιλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι εργασίες θα γίνουν στα παρακάτω κτιριακά συγκροτήματα – Διευθύνσεις του Πολεμικού Ναυτικού: 

 • ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (Σ.Δ.Α.Μ.) 
 • ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Κ.Σ.Α.Ν.)
  · ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Π.Ο.Ν.) 
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ – ΑΜΦΙΑΛΗ (Δ.Υ.Κ.) 
 • ΒΑΣΗ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ – ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ (Β.Ε.Ν. – Δ.Ε.Ν.) 
 • ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΚΟΥ – ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ (Ν.Β.Ν.Ε.) 
 • ΚΑΤΩ ΣΟΥΛΙ – ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ναυστάθμου – ΑΜΦΙΑΛΗ 
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ναυστάθμου – ΣΑΛΑΜΙΝΑ 
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΚ – ΚΡΗΤΗ 

Η Πράξη «Απομάκρυνση, διαχείριση και αντικατάσταση προϊόντων αμιάντου από στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Στρατού Ξηράς»

Στον Στρατό Ξηράς κατευθύνεται η μερίδα του λέοντος από την εγκεκριμένη δημόσια χρηματοδότηση, δηλαδή 4.473.300,71 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ωστόσο τόσο για λόγους ασφαλείας (λένε….) όσο και τυπικούς, δημοσιονομικούς και άλλους (όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, καθώς είναι η μόνη περίπτωση από τις τρεις που μεσολάβησε εκτεταμένη αλληλογραφία μεταξύ των εμπλεκομένων μερών για διευκρινίσεις) στην πράξη που αφορά τον Στρατό Ξηράς δεν αναφέρονται συγκεκριμένες μονάδες αλλά περιοχές ευθύνης Σχηματισμών. Έτσι στον Στρατό Ξηράς θα χρηματοδοτηθούν έργα σε μονάδες της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ, της ΑΣΔΕΝ και του Δ’ Σώματος Στρατού – πρακτικά οι σχηματισμοί αυτοί καλύπτουν πάνω από τη μισή χώρα.

Η 1η Στρατιά «Αχιλλέας», αποτελεί ταυτόχρονα και αρχηγείο μονάδας του «Ευρωστρατού» (αγγλικά: European Union Operation Headquarters, EU-OHQ) και το μεγαλύτερο σχηματισμό του Ελληνικού Στρατού και τη μόνη εν ενεργεία στρατιά στην Ελλάδα. Εδρεύει στη Λάρισα και περιλαμβάνει ένα σώμα στρατού, μία μεραρχία πεζικού και μία μεραρχία μηχανοκίνητου πεζικού.

Το Δ΄ Σώμα Στρατού (Δ΄ ΣΣ «Θράκη», με έδρα την Καβάλα) από το 1976 έχει ως σκοπό τη φύλαξη των ελληνοτουρκικών χερσαίων συνόρων κατά μήκος του ποταμού Έβρου, αποτελεί τον πιο ισχυρό σχηματισμό στον Ελληνικό Στρατό και περιοχή ευθύνης την ευρύτερη περιοχής της Θράκης.

Η Ανώτερη Στρατιωτική Διοίκηση Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ) είναι σχηματισμός επιπέδου σώματος στρατού του Ελληνικού Στρατού με σκοπό την άμυνα στα νησιά μας. Έχει έδρα την Αθήνα αλλά περιοχή ευθύνης όλα τα νησιά του Αιγαίου.

Η έκταση που καλύπτουν οι σχηματισμοί και ο προϋπολογισμός της πράξης συντείνουν στο ότι θα γίνουν έργα σε μεγάλο αριθμό στρατοπέδων.

Τονίζουμε ότι σε όλα τα έργα – και στις τρεις πράξεις – περιλαμβάνεται ως ξεχωριστό παραδοτέο η διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων με μεταφορά και ασφαλή διάθεσή τους.

Τα έργα αναμένεται να αρχίσουν τον Οκτώβριο φέτος και να ολοκληρωθούν σε ένα έτος, δηλαδή πριν τα τέλη του 2021.

Πηγή: economix.gr