13.3 C
Athens
Δευτέρα, 27 Μαρτίου, 2023
Αρχική ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Π.Ο.Ε.Σ. - Επείγουσα ανακοίνωση για χορήγηση βεβαιώσεων δωρεάν Rapid Tests - Τί...

Π.Ο.Ε.Σ. – Επείγουσα ανακοίνωση για χορήγηση βεβαιώσεων δωρεάν Rapid Tests – Τί μπορούμε να κάνουμε

(Φωτό αρχείου)

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για κάθε έναν και κάθε μία ενδιαφερόμενη/ο στρατιωτικό.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι.

Με το υπ΄ αριθμ. Φ.400/344/351271/Σ.6710/14.9.2021 έγγραφο, επί του
οποίου θα ενημερωθείτε άπασες και άπαντες εγγράφως, το ΓΕΕΘΑ/Β1
εντέλλεται όπως όλο το στρατιωτικό προσωπικό, που εργάζεται με φυσική
παρουσία, πλην των αναφερομένων σε αυτό εξαιρέσεων καθώς και των οπλιτών
θητείας, για τους οποίους θα εκδοθεί νεότερη διευκρινιστική διαταγή, θα
πρέπει υποχρεωτικά να διενεργήσει διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον
κορωνοϊό, ο οποίος (διαγνωστικός έλεγχος) θα διενεργείται έναντι
αντιτίμου, με επιβάρυνση του προσωπικού, με τη μέθοδο ταχείας ανίχνευσης
αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (Rapid Test) ή με τη μέθοδο μοριακού
ελέγχου (PCR) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια  ή σε ιδιωτικές
κλινικές – φαρμακεία ή σε ιδιώτες ιατρούς.

Κατόπιν των ανωτέρω, οφείλουμε να επισημάνουμε τα εξής:

Αντιπαρερχόμενοι του γεγονότος ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10
του άρθρου 42 του ν.3850/2010 (Α΄ 84), τα μέτρα για την ασφάλεια, την
υγεία και την υγιεινή κατά την εργασία σε καμία περίπτωση δεν
συνεπάγονται την οικονομική επιβάρυνση των εργαζομένων, αλλά του
εργοδότη (στην περίπτωσή μας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας), σας
γνωρίζουμε ότι όποια και όποιος επιθυμεί μπορεί να διενεργήσει το rapid
test δωρεάν στις μονάδες του ΕΟΔΥ.

Το πρόβλημα που δημιουργείται δεν είναι η διενέργεια του test αυτού
καθεαυτού, εδώ οφείλουμε να αναρωτηθούμε βέβαια γιατί η εκτέλεση πρέπει
να γίνει σε ιδιώτη έναντι αντιτίμου και όχι από το ίδιο το Κράτος και
δωρεάν, ως υποχρέωση, αλλά η χορήγηση της βεβαίωσης διενέργειας του
test, καθόσον όλα τα αποτελέσματα καταχωρούνται στη βάση δεδομένων του
ΕΟΔΥ και της ΗΔΙΚΑ. Άρα προφανώς υπάρχει αδυναμία χορήγησης της
βεβαίωσης αυτής.

Ωστόσο, το άρθρο 10 του  Ελληνικού Συντάγματος, που τιτλοφορείται:
«Δικαίωμα αναφοράς προς τις αρχές» και θεωρούμε ότι δεν μπορεί να
παρακαμφθεί από καμια δημόσια υπηρεσία ή φορέα, προβλέπει ότι καθένας ή
πολλοί μαζί έχουν το δικαίωμα, τηρώντας τους νόμους του Kράτους, να
αναφέρονται εγγράφως στις αρχές, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να
ενεργούν σύντομα κατά τις κείμενες διατάξεις και να απαντούν
αιτιολογημένα σε εκείνον, που υπέβαλε την αναφορά, σύμφωνα με το νόμο, η
δε αρμόδια υπηρεσία ή αρχή υποχρεούται να απαντά στα αιτήματα για παροχή
πληροφοριών και χορήγηση εγγράφων, ιδίως πιστοποιητικών, δικαιολογητικών
και βεβαιώσεων ….».

Κατόπιν τούτων γνωρίζεται ότι η δυνατότητα διενέργειας δωρεάν rapid test
από τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ ή και άλλους προς τούτο εντεταλμένους φορείς,
μέχρι και σήμερα, δεν έχει αναιρεθεί και ως εκ τούτου, όποια και όποιος
επιθυμεί δύναται να διενεργήσει το ζητούμενο rapid test, εφόσον το
επιθυμεί, δωρεάν εκεί. Εάν μετά τη διενέργεια του test υπάρξει αδυναμία
χορήγησης της απαιτούμενης βεβαίωσης για την προσκόμισή της στην
Υπηρεσία, από την εφαρμογή μέσω της ΗΔΙΚΑ (gov.gr), μπορείτε να
αιτηθείτε αναλόγως και να σας απαντηθεί/χορηγηθεί υποχρεωτικώς η
απαιτούμενη βεβαίωση, αποστέλλοντας στις διευθύνσεις: [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], την εξής αίτηση:


Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων
Στρατιωτικών – Π.Ο.Ε.Σ.

Νόμιμα αναγνωρισμένη συνδικαλιστική
Ομοσπονδία με την υπ΄ αριθμ. 4/2019 απόφαση
του Ειρηνοδικείου Λαυρίου

Πρόεδρος: Συνταγματάρχης (ΣΔΓ) Ανέστης
Τσουκαράκης, τηλ.: 6974365800

Γεν. Γραμματέας: Επισμηναγός (ΥΑΔ)
Ιωάννης Κατσανεβάκης, τηλ.: 6983503514

Φειδίου 10, 10678, Αθήνα, 5ος όροφος, τηλ.
2168004777

ηλεκτρονική διεύθυνση: www.poes.gr

e-mail: [email protected].