13.3 C
Athens
Δευτέρα, 22 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΠροβλήματα και ταλαιπωρία στρατιωτικών κατά την παραπομπή στρατιωτικών στην ΑΣΥΕ

Προβλήματα και ταλαιπωρία στρατιωτικών κατά την παραπομπή στρατιωτικών στην ΑΣΥΕ

Το πρόβλημα της ταλαιπωρίας των στελεχών του ΣΞ κατά τη διαδικασία
παρουσίασής τους στην Ανώτατη Στρατιωτική Υγειονομική Επιτροπή στο 401
ΓΣΝΑ λόγω αναχρονιστικών διαδικασιών αναδεικνύει η ΠΟΕΣ.

ΘΕΜΑ: Υγειονομική Περίθαλψη Στρατιωτικών (Παραπομπές στην ΑΣΥΕ)

ΣΧΕΤ.: α. Ν.Δ.1400/73 «Περί Καταστάσεων των Αξιωματικών των Ενόπλων
Δυνάμεων»

   β.  ΠαΔ 7-4/1995/ΓΕΣ/1ο ΕΓ/4/4 «Περί Παραπομπής στην ΑΣΥΕ των

Μονίμων Αξκών – Ανθστών »

   γ.  ΠαΔ 0-5/2017/ΓΕΣ/Δ1 (ΔΟΡ)/3Β «Αρμοδιότητα Υπογραφής

Εγγράφων»

   δ.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 505/2019 έγγραφό μας

      Κύριε Υπουργέ.

Η Ομοσπονδία μας γίνεται επί σειρά ετών αποδέκτης πολλών παραπόνων
συναδέλφων μας, αναφορικά με τις μετακινήσεις τους για υπηρεσιακούς
λόγους που σχετίζονται με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τις
οικείες διαδικασίες [ιδέτε σχετικό (δ)]. Στη συγκεκριμένη περίπτωση,
έχουν καταφθάσει πολλά παράπονα αναφορικά με τη διαδικασία παραπομπής
για λόγους υγείας και μετακίνησης του στρατιωτικού προσωπικού που
υπηρετεί σε Μονάδες εκτός Φρουράς Αττικής, προς την Ανώτατη Στρατιωτική
Υγειονομική Επιτροπή (ΑΣΥΕ) κατά τα προβλεπόμενα στο (β) σχετικό.

Σύμφωνα με όσα μας έχουν γνωστοποιηθεί και προκειμένου να γίνει
κατανοητή η έκταση του προβλήματος, θα σας περιγράψουμε συνοπτικά την
ταλαιπωρία στην οποία υποβάλλονται τα στελέχη των ΕΔ:

α. Η διαδικασία της παραπομπής ξεκινάει από την στιγμή που το
στέλεχος νοσηλευτεί σε στρατιωτικό νοσοκομείο και οι θεράποντες Ιατροί,
στην πορεία της θεραπείας του, κρίνουν ότι πρέπει να παραπεμφθεί στην
ΑΣΥΕ, προκειμένου να αποφανθεί η επιτροπή για την υγειονομική κατάσταση
του ασθενούς.

β. Μόλις εξασφαλισθεί η έγκριση μετακίνησης της/ου ασθενούς από το
Στρατιωτικό Νοσοκομείο που έχει μεταβεί, η/ο ασθενής, ανεξάρτητα από τον
τόπο υπηρεσίας της/ου, μεταβαίνει με φύλλο πορείας στο 401 ΓΣΝΑ όπου και
βρίσκεται η έδρα της ΑΣΥΕ. Ως προς τη μετακίνηση, υφίσταται δικαίωμα
επιλογής του μέσου (πχ ΙΧ όχημα ή συγκοινωνία), εκτός εάν πρόκειται για
νησιά όπου δεν παρέχεται δυνατότητα επιλογής αφού η μετακίνηση γίνεται
υποχρεωτικώς με ακτοπλοϊκά μέσα (ή εναλλακτικά με αεροπλάνο, όπου σε
όλες τις περιπτώσεις καλύπτεται μόνο ένα συγκεκριμένο ύψους της
δαπάνης).

γ. Η παρουσίαση στην Επιτροπή λαμβάνει χώρα τις πρωινές ώρες,
ξεκινώντας συνήθως περί την 08:00΄, γεγονός που σημαίνει ότι, η/ο
ασθενής θα πρέπει να έχει μετακινηθεί σε ώρα κατάλληλη που να του
εξασφαλίζει την έγκαιρη παρουσία στο 401 ΓΣΝΑ πριν την έναρξη της
συνεδρίασης. Για το λόγο αυτό το Φύλλο Πορείας είθισται να χορηγείται
τουλάχιστον από την προηγούμενη μέρα της συνεδρίασης της Επιτροπής.

δ. Όσον αφορά τη διαμονή, ο ασθενής οφείλει πρώτα να εξαντλήσει τη
δυνατότητα διαμονής σε στρατιωτικά καταλύματα κι εφόσον δεν υφίστανται
τέτοια, να μεριμνήσει για τη διαμονή της/ου σε ξενοδοχείο, αφού πρώτα
εξασφαλίσει σχετική βεβαίωση ώστε να μπορεί να αποζημιωθεί.

ε. Την ημέρα που έχει προγραμματιστεί η εξέταση του ιατρικού
φακέλου, η/ο ασθενής εξετάζεται από την Επιτροπή διά ζώσης προκειμένου η
τελευταία να γνωματεύσει σχετικά, συνήθως εντός της ίδιας ημέρας. Με την
γνωμάτευση, η επιτροπή αποφαίνεται για τη μετέπειτα πορεία του ασθενούς.
Σε αυτό το πλαίσιο, η/ο ασθενής είτε λαμβάνει κάποια αναρρωτική άδεια,
είτε κρίνεται για αλλαγή κατάστασης στο πλαίσιο προβλέψεων του (α)
σχετικού (πχ ΕΥ-ΥΓ), είτε επιστρέφει κανονική στην Υπηρεσία του.

στ. Μετά το πέρας αυτής της φάσης της διαδικασίας, η/ο ασθενής οφείλει
να παρουσιαστεί, πάλι με ίδια μέσα, στο σύνδεσμο της Διεύθυνσης του
Όπλου ή του Σώματος που υπηρετεί, η οποία εδρεύει στο ΓΕΣ, για να
ενημερώσει σχετικά και να λάβει φύλλο πορείας για την οικία της/ου.
Ακολούθως αναχωρεί για τον τόπο διαμονής, πάλι με μέσο της επιλογής
της/ου (εκτός εάν πρόκειται για μετακίνηση προς νησί).

ζ. Ωστόσο αποτελεί σύνηθες φαινόμενο, μετά τη λήξη της αναρρωτικής
άδειας να απαιτείται εντός πέντε ημερών εκ νέου η παρουσίαση της/ου
ασθενούς ενώπιον της ΑΣΥΕ για να επανεξεταστεί η κατάσταση και η πορεία
της ανάρρωσης του, γεγονός που συνεπάγεται την ίδια διαδικασία εξ αρχής.

Από τα προαναφερθέντα καθίσταται σαφές ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα
γραφειοκρατική, κοπιώδης και δαπανηρή διαδικασία, δεδομένου ότι αφορά
στελέχη με προβλήματα υγείας και η οποία επηρεάζει συνολικά την
οικογένεια του στελέχους (μετακινήσεις τέκνων από και προς τα σχολεία,
εργασία της/ου συζύγου, καταβολή εξόδων από τον οικογενειακό
προϋπολογισμό κλπ).

Ειδικώς ως προς το κομμάτι της αποζημίωσης, ένα μεγάλο μέρος των εξόδων
καλύπτεται από την υπηρεσία, αλλά δυστυχώς ετεροχρονισμένα (το διάστημα
μπορεί να αγγίξει τους δύο ή και τρεις μήνες). Επίσης, θεωρούμε περιττό
να αναφέρουμε ότι παρεχόμενες δυνατότητες (όπως η μετακίνηση σε
στρατιωτική λέσχη για σίτιση) καθίστανται αδύνατες λόγω της κατάστασης
του ασθενούς, γεγονός που υποδηλώνει ότι ακόμα και τα βασικά καλύπτονται
από την τσέπη του μετακινούμενου στελέχους, πρόβλημα που έχουμε θέσει
κατ’ επανάληψη υπόψιν της Ηγεσίας.

      Κύριε Υπουργέ.

Η Ομοσπονδία μας έχοντας εξετάσει ενδελεχώς το υφιστάμενο πλαίσιο
λειτουργίας της ΑΣΥΕ και του τρόπου παραπομπής των συναδέλφων μας σε
αυτή, προτείνει τις κάτωθι λύσεις για τη θεραπεία του προβλήματος:

α. Αλλαγή της διαδικασίας παρουσίασης του ασθενούς: Η/ο στρατιωτικός
να παρουσιάζεται μετά τη λήξη της αναρρωτικής άδειάς του απευθείας στο
στρατιωτικό νοσοκομείο υπαγωγής και όχι στο 401 ΓΣΝΑ, ενέργεια που
εκτιμούμε ότι θα ελαχιστοποιήσει τις μετακινήσεις.

β. Ο φάκελος της/ου ασθενούς να υποβάλλεται ψηφιακά στην ΑΣΥΕ από
τους θεράποντες ιατρούς με σχετική εισήγηση και, εφόσον απαιτείται
παρουσία της/ου ασθενούς, να διενεργείται τηλεδιάσκεψη παρουσία των
θεράποντων ιατρών.

γ. Για την περίπτωση ανελαστικών αναγκών, να δημιουργηθεί δεύτερη
επιτροπή με έδρα το 424 ΓΣΝΕ (Θεσσαλονίκη), με γνώμονα την
ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας και των μετακινήσεων των ασθενών.

δ. Τα Φύλλα Πορείας να εκδίδονται απευθείας από το Στρατιωτικό
Νοσοκομείο που έχει παρουσιαστεί η/ο στρατιωτικός, η δε ενημέρωση της
οικείας Διευθύνσεων να διενεργείται με υπηρεσιακή αλληλογραφία μέσω του
Νοσοκομείου.

ε. Ειδικώς για την περίπτωση των στελεχών που υπηρετούν σε νησιά, να
εξεταστεί η δυνατότητα εκμετάλλευσης τοπικών Κρατικών Μονάδων Υγείας σε
συνεννόηση με τους στρατιωτικούς Ιατρούς των οικείων Φρουρών, καθώς και
η περαιτέρω τροποποίηση των υφιστάμενων θεσμικών κειμένων και εσωτερικών
διαδικασιών να ελαχιστοποιηθούν οι μετακινήσεις.


Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.Ο.Ε.Σ.