13.3 C
Athens
Τρίτη, 23 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΠΟΜΕΝΣ: Οικονομική Αποζημίωση Στελεχών Εξωτερικού - Ελληνική Δύναμη Βουλγαρίας

ΠΟΜΕΝΣ: Οικονομική Αποζημίωση Στελεχών Εξωτερικού – Ελληνική Δύναμη Βουλγαρίας

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.    Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ αναδεικνύει κατόπιν σχετικής επιστολής της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΣΠΕΑΜ/Θ) το θέμα της άνισης μεταχείρισης, ως προς την οικονομική τους αποζημίωση, των στελεχών στην περιοχή της Βουλγαρίας στην οποία αναπτύχθηκε Διμοιρία Α-Τ ειδικής σύνθεσης (ΕΛΔΥΒΟ), ως τμήμα του Σχηματισμού Μάχης Βουλγαρίας του ΝΑΤΟ «ΝΑΤΟ eVA [enhanced Vigilance Activity (Ενισχυμένη Δραστηριότητα Επαγρύπνησης)] Bulgaria», στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της χώρας στο ΝΑΤΟ.

2.    Συγκεκριμένα ως προς την οικονομική αποζημίωση που λαμβάνουν τα στελέχη του Στρατού Ξηράς που συμμετέχουν στην παραπάνω αποστολή διαπιστώνονται τα παρακάτω:

       α.    Η Ημερήσια Αποζημίωση που λαμβάνουν τα στελέχη στην Ελληνική Δύναμη Βουλγαρίας (ΕΛΔΥΒΟ), ανέρχεται στο ποσό των σαράντα ευρώ και πενήντα λεπτών (40,50€) ημερησίως.

      β.  Κατά το παρελθόν, υποβλήθηκαν προτάσεις αναπροσαρμογής της υπόψη αποζημίωσης που λαμβάνει το προσωπικό της ΕΛΔΥΒΟ, με την προσαύξηση του πενήντα τοις εκατό (50%), όπως συμβαίνει αντίστοιχα στην περιοχή του Κοσσόβου. Ωστόσο με το (α) Φ.800/2/1246037/Σ.409/19 Ιαν 23/ΓΕΣ/ΔΟΙ/2 σχετικό, γνωρίστηκε ότι δεν καθίσταται δυνατή η χρηματοδότηση τυχόν αύξησης καθόσον αποτελεί έκτακτη δαπάνη, η οποία δεν έχει συμπεριληφθεί στον Π/Υ ΓΕΣ έτους 2023, ούτε στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής ετών 2024-2026.

     γ.    Με το (β) σχετικό, καθορίστηκαν όροι και προϋποθέσεις, καθώς και το ύψος επιδόματος ειδικών αποστολών για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, στο πλαίσιο εθνικών υποχρεώσεων σε εφαρμογή αποφάσεων ΝΑΤΟ – ΕΕ. Με το (ε) όμοιο, τροποποιήθηκε με την προσθήκη επιδόματος 120€ για εκτέλεση ειδικής αποστολής υψηλής επιχειρησιακής ευθύνης εκτός ΠΕ Α/ΓΕΕΘΑ.

     δ.    Με  σχετική Απόφαση του ΣΑΓΕ, στελέχη που εκτελούν ειδικές αποστολές εντός της επικράτειας, αποζημιώνονται με εξήντα ευρώ (60 €) ημερησίως. Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι προσωπικό του Στρατού Ξηράς που συμμετέχει σε ειδικές αποστολές εσωτερικού (αντιμετώπισης ασύμμετρων απειλών λόγω μεταναστευτικών ροών στον Έβρο, ενίσχυσης συνόρων κλπ) λαμβάνει μεγαλύτερη αποζημίωση από το προσωπικό που βρίσκεται εκτός Ελλάδας.

3.    Επιπρόσθετα η άνιση μεταχείριση του προσωπικού της ΕΛΔΥΒΟ σε σχέση και με τους συναδέλφους που υπηρετούν σε στρατιωτικές αποστολές εξωτερικού (Κόσσοβο), ενισχύει το δικαιολογημένο αίσθημα αδικίας καθόσον οι χρηματικές ημερήσιες αποζημιώσεις του προσωπικού των κρατών που συμμετέχουν στο Σχηματισμό Μάχης στη Βουλγαρία έχουν όπως παρακάτω:

       α.   Αλβανία:  80,00 € έκαστος

       β.   Βόρεια Μακεδονία:  92,00 €  έκαστος

       γ.   Ελλάδα: 40,50 €  έκαστος

       δ.   Ιταλία: Διοικητής: 130,00 €,  Ανθστης – Ανχης: 93,00 €, Υπαξιωματικοί : 85,00 €

       ε.    Κροατία: 90,00 € έκαστος

       στ.  Μαυροβούνιο: Διμοιρίτης: 93,00 , Υπόλοιποι: 85,00 €.

       ζ. ΡουμανίαΛοχαγός – Ανθυπολοχαγός: 141,00 €, Ανθυπασπιστής: 131,00 €, Υπαξιωματικοί: 121,00 €

4.    Από τα παραπάνω, σαφώς προκύπτει ότι :

      α.    Ο λόγος συμμετοχής της Δρίας Α/Τ Ειδικής Σύνθεσης σύμφωνα και με το (δ) σχετικό είναι η λήψη πολεμικής αποστολής, «εκτός οργάνωσης ΣΞ» υπό τις διαταγές του Σχη Ιταλού Διοικητή, με ετοιμότητα λήψης πολεμικής αποστολής σε χρονικό διάστημα λίγων ωρών άρα «εκτέλεση ειδικής αποστολής υψηλής επιχειρησιακής ευθύνης». Να σημειωθεί ότι η ενεργοποίηση των ομάδων μάχης στην Ευρώπη πραγματοποιήθηκε μετά την έναρξη του Ρωσοουκρανικού πολέμου.

     β.    Υφίσταται μεγάλη έως τεράστια χρηματική υστέρηση του προσωπικού που υπηρετεί στην ΕΛΔΥΒΟ, η οποία δημιουργεί αισθήματα:

                1/      αδικίας σε σχέση με τους Έλληνες συναδέλφους που εκτελούν ειδικές αποστολές εντός της επικράτειας,

                2/      άνισης μεταχείρισης σε σχέση με τους Έλληνες συναδέλφους που υπηρετούν σε άλλες στρατιωτικές αποστολές του εξωτερικού,

                3/      κατωτερότητας σε σχέση με άλλες εθνικές αποστολές που συμμετέχουν στην ίδια Ομάδα Μάχης. Σημειώνουμε δυστυχώς ότι έχουν καταγραφεί περιπτώσεις χλευασμού από στρατιωτικό προσωπικό άλλων χωρών,  για τη μη «αξιοπρεπή» αποζημίωση, των στρατιωτικών της ελληνικής αποστολής.

                   Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

 5.    Κατόπιν των ανωτέρω,  παρακαλούμε όπως εξετασθεί η ένταξη του προσωπικού της ΕΛΔΥΒΟ στις ειδικές αποστολές υψηλής επιχειρησιακής ευθύνης του (γ) σχετικού, εκτός ΠΕ Α/ΓΕΕΘΑ, στο πλαίσιο εθνικών υποχρεώσεων της χώρας σε εφαρμογή αποφάσεων ΝΑΤΟ – ΕΕ, με αποζημίωση εκατόν είκοσι ευρώ (120 €) ημερησίως.

6.    Εισηγητές  θέματος, Τομεάρχες Μέριμνας Προσωπικού:

       –   Λοχαγός (ΥΠ) ΓεώργιοςΤσιγκρέλης, τηλέφ.  6932660398.

       –   Ανθυπασπιστής (ΠΒ) Πουργιάζης Απόστολος,  τηλέφ. 6980220127

7. Χειριστής  θέματος,  Αντιπρόεδρος  Μέριμνας  Προσωπικού: Αντισμήναρχος (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983503377.

Μετά τιμής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δημήτριος ΡώταςΑσμχος (ΥΔΚ)Γεώργιος ΚυριακάκηςΑνχης (ΕΜ)