13.3 C
Athens
Πέμπτη, 23 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΠΟΜΕΝΣ: Νομικά ζητήματα στην εμπλοκή του προσωπικού των Ε.Δ. στο Ε.Κ.Α.Β.

ΠΟΜΕΝΣ: Νομικά ζητήματα στην εμπλοκή του προσωπικού των Ε.Δ. στο Ε.Κ.Α.Β.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, Αξιότιμοι κ.κ. Διευθυντές,

1.   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, επανέρχεται στο θέμα που είχαμε επισημάνει με τα (β), (γ) ,(δ) σχετικά και την (ε) επιστολή της ΕΣΠΕΑΧ, ως προς τη διάθεση, μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, για την εκτέλεση υπηρεσίας οδηγού στα ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ, των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων των νησιωτικών και ορεινών περιοχών της χώρας.

2.   Το διατιθέμενο ή αποσπώμενο προσωπικό απαιτείται να διαθέτει άδεια οδήγησης κατηγορίας Β’ και να έχει εκπαιδευτεί σε βασικές γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών. Η διακομιδή των ασθενών διενεργείται: α) στην περίπτωση περιοχών αρμοδιότητας του Ε.Κ.Α.Β., με τη συνοδεία προσωπικού ειδικότητας διασώστη πληρώματος ασθενοφόρου, β) στην περίπτωση περιοχών αρμοδιότητας των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, με τη συνοδεία υγειονομικού προσωπικού πάσης φύσεως.

3.   Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ) είχαμε τονίσει αρχικά ότι καθ’ όσον το διακύβευμα που καλείται να υπηρετήσει η ανωτέρω ΠΝΠ είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η παροχή υπηρεσιών υγείας στους Έλληνες πολίτες, διακείμεθα θετικά ως προς την ενίσχυση των πληρωμάτων των ασθενοφόρων. Ωστόσο τονίζαμε ότι για να επιλυθεί το ζήτημα, θα πρέπει αφενός η πολιτεία να προχωρήσει άμεσα στις απαιτούμενες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, που επιβάλλονται για την λειτουργία του ΕΚΑΒ ώστε να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες επείγουσας προνοσοκομειακής περίθαλψης, αφετέρου δε είχαμε επισημάνει σοβαρά θέματα που μπορεί να προκύψουν από την απόσπαση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, ειδικότητας οδηγού και για τα οποία θα πρέπει η πολιτική και στρατιωτική μας ηγεσία να δεσμευθούν ως προς την επίλυση τους.

4.   Η σαφής δέσμευση της Κυβέρνησης για επίλυση του προβλήματος, σε ότι αφορά την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για την ενίσχυση του ΕΚΑΒ και την αυστηρή τήρηση του αρχικού χρονικού περιορισμού που προέβλεπε η ΠΝΠ, ήτοι της 31η Δεκεμβρίου 2023 προκειμένου να σταματήσει η διάθεση πολύτιμου έμψυχου δυναμικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σε εμπλοκές που ουδεμία σχέση έχουν με την αποστολή του, παραμένει μέχρι σήμερα γράμμα κενό περιεχομένου.

5.   Συγκεκριμένα παρατείνεται η εμπλοκή των συναδέλφων μας, για περαιτέρω χρονικό διάστημα μέχρι 30.9.2024, με ρύθμιση που ψηφίστηκε στην “εκπνοή” της αρχικής διάρκειας του μέτρου στις 22.12.2023 με τον Ν.5079/2023, ενώ παράλληλα παραμένει ασαφής η εμπλοκή των συναδέλφων μας που καλούνται να συμμετέχουν ως προσωπικό πληρώματος ασθενοφόρων και φρονούμε  ότι η εφαρμογή της ΠΝΠ απαιτεί την ύπαρξη συγκριμένου θεσμικού πλαισίου, που θα θωρακίζει νομικά την εμπλοκή τους σε ξένα καθήκοντα, όπως αυτά  που αναφέρονται στην συγκεκριμένη Νομοθετική Πράξη! Άλλωστε η επείγουσα προνοσοκομειακή περίθαλψη, δεν περιορίζεται στην οδήγηση ενός οχήματος ούτε απλά στη διακομιδή των ασθενών, αλλά περιλαμβάνει ένα σύνολο χειρισμών και εφαρμογής επιστημονικών πρωτοκόλλων της επείγουσας ιατρικής.

6.   Επιπρόσθετα και σύμφωνα με όσα μας καταγγέλλονται, εγείρονται σε πολλές περιπτώσεις θέματα εμπλοκής των συναδέλφων μας σε πράξεις και ενέργειες που ουδεμία σχέση έχουν με τα προβλεπόμενα στο πλαίσιο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου όπου ρητώς προβλεπόταν η απόσπαση συναδέλφων μας στο ΕΚΑΒ ως οδηγοί ασθενοφόρων. Ειδικότερα:

     α. Καλούνται οι συνάδελφοι μας που δεν έχουν υποστεί σχετική εκπαίδευση  να υπογράψουν ότι έχουν εκπαιδευτεί στην παροχή Πρώτων Βοηθειών μετά από σεμινάριο – διάλεξη τεσσάρων ωρών που πραγματοποιείται στις Μονάδες.

      β.  Ζητείται από συναδέλφους μας να τοποθετούν τους ασθενείς/ τραυματίες στα φορεία μεταφοράς και να τους ασφαλίζουν με τους ιμάντες δεσίματος.

      γ.    Ζητείται από συναδέλφους μας να προβαίνουν σε εξειδικευμένες  πράξεις όπως είναι η αντικατάσταση των φιαλών παροχής οξυγόνου στα ασθενοφόρα.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, Αξιότιμοι κ.κ. Διευθυντές,

7.    Αξιολογούμε ως σωστή την πρόθεση ενίσχυσης των ευαίσθητων  δομών του ΕΚΑΒ και του προσωπικού του, που καθημερινά δίνει με αυτοθυσία κάτω από αντίξοες και δυσμενείς συνθήκες την μάχη για την σωτηρία της ανθρώπινης ζωής. Οι Ένοπλες Δυνάμεις άλλωστε στον καιρό της ειρήνης συμβάλλουν ενεργά και προσφέρουν τα μέγιστα με το κοινωνικό τους έργο, χωρίς βέβαια να απομειώνεται το κύριο επιχειρησιακό έργο τους.

Το να δεχόμαστε όμως ότι οι στρατιωτικοί ειδικότητας οδηγού, μπορούν να προβαίνουν σε διαδικασίες που περιλαμβάνουν ένα σύνολο χειρισμών και εφαρμογής επιστημονικών πρωτοκόλλων της επείγουσας ιατρικής σε ασθενείς ή τραυματίες που σε πολλές περιπτώσεις κινδυνεύει η ζωή τους, δείχνει προχειρότητα και ελαφρότητα που δεν συνάδει με το διακύβευμα που καλείται να υπηρετήσει η ανωτέρω ΠΝΠ που είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η παροχή υπηρεσιών υγείας στους Έλληνες πολίτες.

8.  Φρονούμε δε ότι η ικανότητα των Ενόπλων Δυνάμεων να ανταποκρίνονται σε κάθε δύσκολη αποστολή που τους ανατίθεται, δεν πρέπει να αποτελεί διαρκές άλλοθι στην χρησιμοποίησή τους, σε ανάγκες που αδυνατούν να υλοποιήσουν έτερα Υπουργεία ή στην ολιγωρία λήψης των απαραίτητων αποφάσεων από τις ηγεσίες των Υπουργείων αυτών.

9. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Αντισμήναρχος (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983 503377.

Μετά τιμής

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δημήτριος ΡώταςΑσμχος (ΥΔΚ)Γεώργιος ΚυριακάκηςΑνχης (ΕΜ)