13.3 C
Athens
Δευτέρα, 20 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣΠΟΜΕΝΣ: Εκπαίδευση Αξιωματικών στη Σχολή Πολέμου Στρατού Ξηράς (ΣΠΣΞ)

ΠΟΜΕΝΣ: Εκπαίδευση Αξιωματικών στη Σχολή Πολέμου Στρατού Ξηράς (ΣΠΣΞ)

Αξιότιμοι  κ.κ.  Υπουργοί,  Αξιότιμοι  κ.κ.  Βουλευτές  της  Διαρκούς Επιτροπής  Εθνικής  Άμυνας  και  Εξωτερικών  Υποθέσεων,  Αξιότιμε  κ.  Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, κατόπιν του (στ) σχετικού εγγράφου της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας – Ε.Σ.Π.Ε.Λ., σας ενημερώνει για τον έντονο προβληματισμό μεγάλου αριθμού Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς που φοιτούν ή πρόκειται να φοιτήσουν στο μέλλον στη Σχολή Πολέμου Στρατού Ξηράς (ΣΠΣΞ) / πρώην Σχολή Διοίκησης και Επιτελών (ΣΔΙΕΠ).

2.  Με το (β) σχετικό  αναδείξαμε ότι είναι προς όφελος τόσο της υπηρεσίας όσο και των στελεχών γενικότερα σε εργασιακό, οικογενειακό και οικονομικό επίπεδο η τροποποίηση της κατανομής της διαδικτυακής μάθησης (Δι.Μα.) και της αυτοπρόσωπης παρουσίας αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία στο χώρο για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (διαδικτυακή μάθηση, τηλεκπαίδευση, e’ learning κ.α.). Σε αυτό το πλαίσιο αναβαθμίστηκε η φοίτηση και με το (δ) σχετικό θεσμοθετήθηκε από την υπηρεσία η εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση (σύγχρονη – ασύγχρονη).

3. Έτσι με το (ε) σχετικό επανακαθορίσθηκε η ροή εκπαίδευσης των σταδιοδρομικών σχολείων στελεχών με την ένταξη σε αυτά της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και τον επαναπροσδιορισμό των απαιτήσεων φυσικής παρουσίας των εκπαιδευομένων και στα πλαίσια των διοικητικών μέτρων για την διευκόλυνση των εκπαιδευομένων με Δι.Μα. καθορίστηκε ότι οι Διοικήσεις όλων των επιπέδων απαιτείται όπως λαμβάνουν κάθε μέτρο προς διευκόλυνση των εκπαιδευομένων στελεχών των, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσής των όπως παρακάτω:

    α. Απαλλαγή του προσωπικού από ασκήσεις, 24ώρες υπηρεσίες και ΝΕ.

    β. Χορήγηση ειδικής εκπαιδευτικής αδείας πέραν των προβλεπομένων μίας (1) εργάσιμης ημέρας για κάθε δύο (2) εβδομάδες ΔΙ.Μα.

    γ. Αποφυγή κινήσεων εκτός της Φρουράς στην οποία υπηρετούν για εκτέλεση υπηρεσίας.

    δ. Αναχώρηση από το χώρο εργασίας την παραμονή και την ημέρα έγγραφης δοκιμασίας σε θεματική ενότητα, την 12.00 ώρα.

4. Σύμφωνα με τον Οργανισμό της ΣΠΣΞ πριν την παρουσίαση των εκπαιδευομένων στη Σχολή προβλέπεται η συμμετοχή τους, σε Δι.Μα. προπαρασκευής η οποία διαρκεί 10 εβδομάδες και είναι υποχρεωτική για όλους τους προσκληθέντες Αξκούς (κανονικούς και αναπληρωματικούς) και από την μέχρι τώρα διεξαγωγή της έχουν διαπιστωθεί τα παρακάτω:

    α. Το  σύνολο  των  συμμετεχόντων  Αξκών (κανονικοί και αναπληρωματικοί) υποχρεούται να λάβει μέρος σε 6 τρίωρα βαθμολογούμενα διαγωνίσματα (3 ενδιάμεσα και 3 τελικά) με ώρες διεξαγωγής 18:00 – 21:00, χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι οικογενειακές υποχρεώσεις και η παρουσία τέκνων στο σπίτι δυσχεραίνουν τη συγκέντρωση και απόδοση.

    β. Μετά από παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος από την έναρξη των διαγωνισμάτων δεν τους έχουν κοινοποιηθεί οι βαθμολογίες ούτε οι ορθές απαντήσεις – λύσεις αυτών, ώστε να γνωρίζουν οι Αξκοί την πορεία της επίδοσής τους.

   γ. Υφίστανται  Αξκοί,  που μέχρι  την  κανονική   φοίτηση  τους, θα συμμετέχουν στη Δι.Μα. ως αναπληρωματικοί 2 και 3 φορές, με αποτέλεσμα:

      (1) Την συνεχή επιβάρυνση του οικογενειακού τους προγραμματισμού.

      (2) Την διαρκής λήψη διοικητικών διευκολύνσεων που έχουν ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση της υπηρεσίας.

      (3) Την διαρκής μελέτη και συμμετοχή σε διαγωνίσματα, με εξεταστέα ύλη, πιθανόν διαφοροποιημένη για κάθε εκπαιδευτική σειρά ΔιΜα.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων Αξιότιμε  κ.  Γενικέ  Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

5. Κατόπιν όλων των παραπάνω με πρωταρχικό μέλημα το πλαίσιο επίτευξης των επιθυμητών στόχων της Δι.Μα. Προπαρασκευής της Σχολής Πολέμου Στρατού Ξηράς (ΣΠΣΞ),  η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. σας καλεί να προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες εξομάλυνσης της εκπαίδευσης προτείνοντας:

   α. Την οργάνωση διεξαγωγής των διαγωνισμάτων σε πρωινές ώρες, παρέχοντας τις ανάλογες διευκολύνσεις στους συμμετέχοντες Αξκούς.

   β. Την έγκαιρη κοινοποίηση των βαθμολογιών, πριν την έναρξη των τελικών διαγωνισμάτων, για την ενημέρωση των συμμετεχόντων και την πιθανή εντατικοποίηση των προσπαθειών τους, στις εξετάσεις που θα ακολουθήσουν.

   γ. Την δυνατότητα διατήρησης της ύλης των διαγωνισμάτων για όσους συμμετείχαν ήδη μία φορά στη Δι.Μα. και δεν επιλέχθηκαν για κανονική φοίτηση. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αλλαγής της ύλης, να δίνεται η δυνατότητα στους εν λόγω Αξκούς, εφόσον το επιθυμούν, να κατοχυρώνουν τις βαθμολογίες των διαγωνισμάτων που εξετάστηκαν σε προηγούμενη Δι.Μα. συμμετέχοντας εθελοντικά στην παρακολούθηση της νέας Δι.Μα.

6. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. ως θεσμική εκπρόσωπος όλων των εν΄ ενεργεία στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων έχει αποδείξει κατ’ επανάληψη ότι θα συνεχίσει να πορεύεται με σοβαρότητα και υπευθυνότητα καταθέτοντας προτάσεις για την εξεύρεση των αποδοτικότερων λύσεων στα προβλήματα των στρατιωτικών τα οποία δεν επιφέρουν πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

7. Εισηγητές θέματος: Άνχης (ΔΒ) Μούστος Πέτρος τηλ. 6936158679 Πρόεδρος ΕΣΠΕΛ και Λγός (ΜΧ-ΕΥ) Μητσάκος Νικόλαος Τομεάρχης Γραμματείας Παραγωγικών Σχολών ΑΣΣΥ.   

8. Χειριστής θέματος: Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων και Προσωπικού, Τχης (ΑΠΒ) Κουτσίδης Θεόδωρος τηλ. 6944055135.

                                                                                                                 Μετά τιμής

     Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας
  
Δημήτριος Ρώτας Ασμχος (ΥΔΚ)Γεώργιος Θεοδώρου Τχης (ΠΖ)