13.3 C
Athens
Παρασκευή, 12 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΠΟΜΕΝΣ: Είναι νόμιμη η σύσταση της ΠΟΕΣ;

ΠΟΜΕΝΣ: Είναι νόμιμη η σύσταση της ΠΟΕΣ;

Αξιότιμοι  κ.κ.  Υπουργοί,  Αξιότιμοι  κ.κ.  Βουλευτές  της  Διαρκούς Επιτροπής  Εθνικής  Άμυνας  και  Εξωτερικών  Υποθέσεων,  Αξιότιμε  κ.  Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,           

          1. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 30Γ του Ν. 1264/1982 : «4. Οι εν ενεργεία στρατιωτικοί επιτρέπεται να συστήσουν: α.[…] «β. Δέκα ή περισσότερες ενώσεις της περίπτωσης α’ μπορούν να συστήσουν Ομοσπονδία, η οποία αποτελεί δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των εν ενεργεία στρατιωτικών».

          2. Η «Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών» έχει συσταθεί με την υπ’ αριθ. 4/2019 διάταξη του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, και εγγράφηκε στα βιβλία των Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 12.6.2019 με αριθμό μητρώου 860.

          3. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εν λόγω Ομοσπονδίας, σε αυτήν συμμετέχουν πρωτοβάθμιες Ενώσεις Στρατιωτικών ανά την Ελλάδα, τα καταστατικά των οποίων είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο.  Τα καταστατικά των εν λόγω Ενώσεων περιέχουν αντίστοιχες έως ταυτόσημες διατάξεις αναφορικά με την λειτουργία της εκάστοτε Ένωσης.

          4. Μεταξύ των εν λόγω διατάξεων περιέχεται και το άρθρο 7 στο οποίο ορίζεται ότι:

«1. Πόροι του σωματείου είναι:

α. Μέρος της συνδρομής των μελών σε ποσοστό και με τη διαδικασία που ορίζει ο νόμος. Το ύψος του ποσού της συνδρομής ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών , στην οποία συμμετέχει υποχρεωτικά το παρόν σωματείο.

β. […………]

2. Η συνδρομή παρακρατείται από τη μισθοδοσία εκάστου μέλους του σωματείου, μέσω των οικείων οικονομικών μισθοδοτικών φορέων των Γενικών Επιτελείων (ΓΕΣ/ΟΛΚΕΣ, ΓΕΑ/ΟΛΚΑ και ΓΕΝ/Ε’ Κλάδος) , με μέριμνα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών στην οποία συμμετέχει το παρόν σωματείο και προς την οποία υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου να υποβάλει το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου εκάστου έτους αναλυτική κατάσταση με τα πλήρη στοιχεία των μελών του σωματείου».

          5. Γνωρίζετε ότι η εν λόγω πρόβλεψη περιέχεται στο Καταστατικό των Ενώσεων  Πειραιά, Ξάνθης, Καστοριάς, Έβρου, Ανατολικής Αττικής, Αρκαδίας, Δράμας, Δυτικού Τομέα Αττικής, Ροδόπης, Φθιώτιδας, Κεντρικού Τομέα Αττικής, Κοζάνης, Νήσων Αττικής, Πιερίας, Βόρειου Τομέα Αττικής, Χανίων, Κάλυμνος, Καβάλας, Λήμνου, Κω, Λέσβου και Ημαθίας δηλαδή το σύνολο των ενώσεων της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών.

           6. Με την ανωτέρω διάταξη δηλαδή ορίζεται εκ του καταστατικού των εν λόγω σωματείων ότι τα σωματεία αυτά συμμετέχουν υποχρεωτικά στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών και όχι στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών. Δηλαδή, υφίσταται συγκεκριμένη καταστατική διάταξη με την οποία ορίζεται συγκεκριμένη δευτεροβάθμια Ομοσπονδία στην οποία συμμετέχει το σωματείο και η οποία (διάταξη), από όσο γνωρίζουμε, δεν φαίνεται να έχει τροποποιηθεί. Με την εν λόγω διάταξη καθορίζεται από το ίδιο το καταστατικό συγκεκριμένη δευτεροβάθμια Ομοσπονδία, δηλαδή ως συγκεκριμένο και εξατομικεύσιμο νομικό πρόσωπο, στην οποία συμμετέχει η Ένωση, χωρίς το θέμα αυτό να καταλείπεται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

           7. Παράλληλα, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών, η οποία ιδρύθηκε σύμφωνα με τα ανωτέρω μόλις το 2019, αναγράφει στη σφραγίδα της το έτος … 2013 (!). Τούτο δεν αποτελεί τυχαίο γεγονός, αλλά αντιθέτως, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 του καταστατικού της, «η Ομοσπονδία έχει κυκλική σφραγίδα που φέρει στην περιφέρεια της  την επωνυμία της Ομοσπονδίας (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ) και το έτος 2013, έτος που παραπέμπει στη δημιουργία της ιστορικής πρώτης συνδικαλιστικής δευτεροβάθμιας οργάνωσης των εν ενεργεία στρατιωτικών …». Δηλαδή, αντίθετα σε κάθε έννοια καλής πίστης, διαφάνειας και ασφάλειας των συναλλαγών, η ΠΟΕΣ, μέσω της σφραγίδας της, καλλιεργεί συστηματικά την εσφαλμένη εντύπωση ότι υφίσταται από το έτος 2013 (αφού το έτος που αναγράφεται σε σφραγίδες σωματείων, οργανισμών κλπ παραπέμπει παγίως στο έτος σύστασης), αν και έχει συσταθεί μόλις το 2019.

           8. Ενόψει των ανωτέρω τίθεται το ερώτημα κατά πόσο είναι νόμιμη η σύσταση της ΠΟΕΣ, αφού όλες οι Ενώσεις της ρητώς αναγράφουν επί του καταστατικού της ότι συμμετέχουν σε άλλη Ομοσπονδία! Το γεγονός ότι οι διοικήσεις των εν λόγω Ενώσεων έχουν επιλέξει να συστρατευθούν ενδεχομένως στην ανωτέρω νεοσυσταθείσα «Πανελλαδική» Ομοσπονδία, δεν συνιστά τροποποίηση του Καταστατικού εκάστης Ένωσης, αφού δεν έχουν τηρηθεί οι διαδικαστικές και ουσιαστικές εγγυήσεις που προβλέπει ο νόμος για μια τέτοια διαδικασία (αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, έγκριση από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο, δημοσίευση τροποποίησης κλπ).

           9. Η … λεπτομέρεια αυτή (που δεν είναι καθόλου λεπτομέρεια, αφού η σύσταση της ΠΟΕΣ μεθοδεύτηκε τάχιστα το 2019, κάτι το οποίο δεν θα επιτυγχανόταν αν είχε προηγηθεί τροποποίηση των καταστατικών των πρωτοβάθμιων Ενώσεων), δεν μπορεί να έχει διαλάθει των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου, οι οποίες πολύ καλά γνωρίζουν την ιστορία και προϊστορία των δευτεροβάθμιων Ομοσπονδιών των εν ενεργεία στρατιωτικών.

           10. Οι ανωτέρω ανακολουθίες και νομικές πλημμέλειες δεν δημιουργούν ερωτηματικά μόνο για το ζήτημα των εισφορών της ΠΟΕΣ και των Ενώσεων αυτής, το οποίο ανέδειξε η Ομοσπονδία μας με την από 8.1.2021 επιστολή της.

           11. Οι ίδιες αυτές πλημμέλειες θέτουν σε αμφιβολία την ίδια την νομική υπόσταση της ΠΟΕΣ, η οποία ως φαίνεται συνεστήθη από Ενώσεις που, σύμφωνα με τα Καταστατικά τους, συμμετέχουν σε άλλη δευτεροβάθμια Ομοσπονδία! Δηλαδή, αφενός οι Ενώσεις αυτές βρίσκονται διαρκώς σε μια κατάσταση παραβίασης της καταστατικής τους νομιμότητας, συμμετέχοντας στην ΠΟΕΣ, αφετέρου η ΠΟΕΣ έχει οικοδομηθεί σε «πήλινα πόδια» αφού ευθής εξ αρχής ουδεμία Ένωσή της είχε την νομική δυνατότητα να συμμετέχει, ως ιδρυτικό μέλος, σε αυτήν.

           12. Θέτουμε τα ανωτέρω υπόψη σας και παρακαλούμε για τις ενέργειες αρμοδιότητάς σας, επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματος μας.

           13. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2106598115-117,  e-mail: [email protected].

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δημήτριος Ρώτας Επγός (ΥΔΚ)Γεώργιος Θεοδώρου Τχης (ΠΖ)